"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Ženevskou radu pro lidská práva ovládli muslimové

Autor: Karel Orlík | Publikováno: 5.5.2007 | Rubrika: Aktuality
Ilustrace

Ženevská rada pro lidská práva  

Deset měsíců po slavnostním založení nové Rady OSN v Ženevě se mění její kurs. Měl to být pokus napravit tu starou, zdiskreditovanou, ale situace se opakuje.

Již čtvrté zasedání nového grémia 30. března naplnilo obavy těch, kteří vyjadřovali pochybnosti v samotný den jejího založení.

17 míst ze 45 v Radě a 2 posty z 5 viceprezidentů obsadili muslimové, kteří pozornost celého jednání obrátili na izraelsko-arabský konflikt a zlehčování náboženství, čímž zřejmě mínili islám. Vše se opět obrací jen proti Izraeli a Darfúr jen vzbuzuje „znepokojení.“

Tři zasedání vytvořila 9 rezolucí proti Izraeli. Ani slovo o situaci Číně, na Kubě, v Rusku, Burmě nebo Zimbabwe. Slepota a zaujatost Rady zašla tak daleko, že stáhla z pořadu otázku lidských práv v Íránu a Uzbekistánu, čímž znemožnila přijmout jednotlivé stížnosti. Stačil k tomu jediný hlas proti z pěti členů komise, kam patří Zimbabwe, Ázerbajdžán, Bangladéš, Francie a Argentina.

Projednání 60 000 stížnosti za jediný rok vždy zablokovaly islámské země a jejich přátelé. V případě Íránu se např. zdrželo hlasování i Švýcarsko. Věrohodnost Rady rychle zmizela.

(Tachles č.15, Jean-Claude Solal, ko)

 

Čím mně Ben Kuras zklamal 

V článku Islám v Evropě představuje nebezpečí napsal Benjamin Kuras mimo jiné: 

1) „Tvůrce vesmíru nežádá lidské oběti, nýbrž laskavé a spravedlivé skutky. Toto poselství je obsaženo i v islámu.“

Stačí stručně: Není to pravda! Islám zná laskavost pouze ke spoluvěřícím, k ostatním zná jen jednu cestu: teror! 

2) „Z kdysi veselého, tvořivého a optimistického islámu.“

Nejsem děd vševěd, ale pochybuji, že takové období veselosti bylo. Každý muslimský panovník byl povinen území islámu rozšiřovat. Byl-li toho schopen, také to dělal. Historici dokládají, že islám opisoval a učil se od zemí, které přepadl. Největší kořist pro arabské muslimy bylo přepadení Persie. Peršané byli v kultuře dál než Arabové, poněvadž sami přepadali soustavně jiné země a perských válek je v dějinách dost.

Agresivní Peršané si rychle osvojili islám, poněvadž mohli dál válčit, ale už ve jménu náboženství. Evropa měla prospěch z překladů děl, které ji muslimští okupanti zprostředkovali. Islám a pokrok se vzájemně vylučují, neboť pro muslimy je ideálem návrat do 7. století a každá novota je podle islámských duchovních hřích. Proto můžeme i dnes registrovat v islámských zemích negramotnost. 

3) „Islám se naopak dostává do nové fáze totalitní mocichtivosti a krvežíznivosti, zbožňování destrukce a smrti, nenávisti k ideové konkurenci, neochoty a neschopnosti soutěžit na volném trhu idejí.“

Takové zhodnocení islámu není nic nového, takový byl islám od počátku. Evropu zachránil od převálcování islámem jen vynález střelného prachu a zbraní, díky kterým se mohli bránit muslimským agresorům, pro které smrt v boji byla odměnou. 

4) „Abychom se opět mohli kochat jeho velkolepou kulturou.“

Islámská architektura je opravdu velkolepá, ale nezapomínejme, že čistý islám se zrodil na Arabském poloostrově, v moři písku, kde byla jen tu a tam nějaká oáza.

Mimochodem, Herodes byl také slušný stavitel, kromě toho, že byl krutý vládce. 

5) „… islám dokázal více než půl tisíciletí tvořit velkolepou civilizaci, vedle níž tehdejší civilizace evropská vypadala jako ušmudlaný bratrovražedný analfabet.“

Evropa měla smůlu v tom, že se civilizace rodila na východě, v Mezopotámii, ke které měli muslimové blíž. Ale barbarské germánské kmeny byly kultivovány Biblí. A byla to Bible, která inspirovala evropskou kulturu, ne korán!

Rozdíl mezi naší judeo-křesťanskou civilizací a islámskou civilizací denně demonstrují sami muslimové. Islám není schopen je zkultivovat, chovají se dál jako zuřiví barbaři, plní zloby a nenávisti. Jsou kdykoli připraveni na násilí ve jménu islámu.

Jestliže by měl islám v sobě potenciál k tvořivosti, musel by to prokázat i v dnešní době, zatím jsme však svědky opaku. Představuje se nám jako moc vyloženě destruktivní. 

Závěrem: Možná si to jen namlouvám, ale nemyslím si, že bych choval v sobě předsudky k islámu. Mít předsudek znamená soudit něco předem, bez znalosti, střílet od pasu. Znám Bibli a přečetl jsem, troufám si říct, že pozorně, i korán. Bible vede k lásce, pravdě, a volá po spravedlnosti pro všechny lidi. Korán zná přívětivost jen k souvěrcům. 

(Karel Orlík)

 

Turecko a Židé 

Po založení turecké republiky v roce 1923 se bohatí Židé připojili k trendu sekularizace a poturečťování. Zjevný byl také tlak Mladoturků. Nemajetní Židé trvali na svém židovství a neměli moc šancí na vzdělání. Střední a vyšší vrsty se asimilovaly.

Sociální a kulturní rozdíly se také projevily při dvou fázích emigrace do Izraele. V první vlně v letech 1948-1950 odešlo 33 tisíc tureckých nemajetných Židů. Z vyšších a středních vrstev odešli jen mladí idealisté.

V roce 1955 provedli Turci pogrom na řecké obchody a v důsledku událostí odešli další Židé. Turečtí Židé se usadili především v Bat Jam, později v Herzlii a v Ramat Avivu. V poslední době narůstají obavy tureckých Židů z antisemitismu. Podobně jako Turci popírají genocidu Arménů, popírají také současný antisemitismus v médiích. Vymlouvají se na tlak z EU ohledně svobody slova, který jim nedovoluje tisk cenzurovat. Navzdory rostoucímu antisemitismu je mnoho Židů s Tureckem emočně hluboce spojeno.

V Izraeli nejsou turečtí imigranti politicky aktivní a v Knessetu (izraelském parlamentu, pozn. redakce) mají jen dva poslance. Na jižním předměstí Tel Avivu, v okolí ulice Levinského, na restauracích tureckých imigrantů, vesele vlají červené vlajky s hvězdou a půlměsícem.

„Náboženství je v Turecku prostředkem k dosažení politických cílů. Celá společnost je manipulována, je to společnost zuřivých mladých mužů, ale nemá to nic společného s náboženstvím. Souvisí to se světovým řádem, mladí lidé nemají žádnou perspektivu.

Integrace znamená minimalizovat rozdíly, rozdíly ovšem zůstanou.“

(Tachles č.15, Elif Kayi; citát od Franka Bodina, který má maminku katoličku, otce Žida a ženu tureckých rodičů, ko)

 

Irové proti Izraeli 

Irská akademie umění Aosdána schválila rezoluci, vyzývající irské umělce a instituce k přehodnocení spolupráce s Izraelem. Rezoluci navrhla organizace Irsko-Palestina, jejíž zakladatelem je člen Aosdány Rajmond Deane.

Izraelská ambasáda v Dublinu rezoluci kritizovala jako „falešnou, nespravedlivou a tendenční, založenou na falešných informacích.“

Minulé léto odřekl irský filmový institut i kulturní festival izraelskou spoluúčast. Aosdána je finančně dotována irskou vládou.

(tamtéž)

 

Kanada nechce teroristy  

„Není v zájmu Kanady poskytovat bývalým teroristům útočiště,“ prohlásil právník kanadského ministerstva obrany u soudu, který hodlá vyhostit člena Lidové fronty pro osvobození Palestiny (PFLP) Issama al-Jamaniho, který se usadil v Kanadě úpřed 22 lety.

PFLP je od roku 2003 na kanadském seznamu teroristických organizací.

(tamtéž)

 

Omyl nebo záměr? 

Mýlit se je lidské, říká známé rčení. Přesto můžeme říci, že není omyl jako omyl. Přečetl jsem si krátkou opravu omylu britského deníku The Guardian, zveřejněného 15. května 2006. Jde o rok starou, neuvěřitelnou lež. The Guardian napsal:

„Izraelské síly v letech 1948-49 byly větší co do počtu i kvality výzbroje, než arabské armády, které je napadly.“

Je všeobecně známo, že na přísun zbraní pro mladý izraelský stát bylo uvaleno embargo ještě před vyhlášením nezávislosti, zatímco odcházející Britové nejen vycvičili Araby k boji, ale také jim nechali svou vojenskou výzbroj.

Dodnes se izraelští školáci učí, že na vítězství v obranné válce mělo lví podíl Československo, které nejen pomohlo výcvikem pilotů, ale hlavně dodávkou letadel a zbraní.

Izraelský historik Benny Morris psal 8. května 2006 v The New Republic:

- Arabové měli tehdy 70 bojových letounů, Izrael ani jeden

- bojových vojenských vozidel měli Arabové 200, Židé 2, z toho ještě jeden ztratil dělo

- Arabové měli desítky baterií vojáků, Izrael 2

Nevěřím, že to byla neinformovanost britského autora omylu, ale vyloženě zlý úmysl, mající zatajit britskou špinavou politiku tehdejší doby a zlehčit odvahu židovských obránců.

(http://www.camera.org/index.asp?x_context=11&x_subject=19, ko) 

 

Z rozhovoru s André Gluckmannem

V interview s Yvesem Kugelmannem řekl francouzský filosof mimo jiné:

„De Villepin a Chirac vytvářejí osu Paříž-Berlín-Moskva a byli proti zásahu USA v Iráku. Oba považují euro-atlantickou alianci za ukončenou a Spojené státy za svého protivníka, proti kterému se spojují s Ruskem, Čínou a arabskými diktaturami. Proti takové politice vystupuje Sarkozy.

Putin se chová velice jednoduše. Od doby Petra Velikého a Ivana Hrozného se Rusko modernizovalo. Petr Veliký sondoval v Holandsku a Francii a napodoboval vše od organizace armády po daně.

Po carovi chtěli zemi modernizovat i bolševici, pak Stalin a nyní i Putin. Carové viděli v lidech jen materiál, který se musí obětovat v zájmu modernizace Ruska. Při budování Petersburgu připravily nucené práce o život až 200 tisíc lidí. To trvalo téměř 300 let. Rusko chtělo od Evropy převzít vše, kromě lidských práv.

Dnes vládne Rusku autokracie, něco mezi despotismem starého SSSR a moderní evropskou civilizací, ovšem bez demokracie. Tato forma despotismu nedovoluje Rusku integraci do Evropy.

Dnešní Evropa zavírá oči před Darfúrem a pokračuje tím v tradici, kdy prosperující země se nechtějí znepokojovat a sní svůj sen. Z aktuální angažovanosti v izraelsko-arabském konfliktu prosakuje starý antisemitismus a Clinton, Blair i Evropa učinili z konfliktu klíč k řešení všeho, kromě demokratizace arabského světa.

Během celé studené války bylo riziko konfrontace atomových mocností, pro které ovšem existovaly dvě tabu: Osvětim a Hirošima. V případě Íránu tomu tak není. Teherán holocaust popírá a Hirošimu nebere v potaz, neboť podle íránských teologů apokalypsa předchází příchod skrytého 12. imáma (Mesiáše). V tom je velké nebezpečí a my se dnes nacházíme v extrémně výbušné situaci právě pro absenci zmíněných tabu.

Filosofii nechápu jako akademickou disciplínu, spočívající v tom, komentovat komentáře ke komentářům. Má být poznáním jednotlivostí cestou otázek, jak to prováděl již Sokrates. Být také kritický k sobě samému.

Žid vyvolává zděšení proto, protože nechce předat klíč k vlastní budoucnosti do rukou OSN. Svět ho tlačí k tomu, aby se nechal řídit mezinárodním společenstvím států a vzdal se svých atomových zbraní. Žid není žádný pacifista, ačkoli se zdraví pozdravem „Šalom.“

Soupeřem teroristů jsou civilisté. Ohrožují neozbrojené obyvatelstvo a mají-li příležitost, bez milosti zabíjejí. Je to válka proti civilistům. Demokracie, to je civilní život a ti všichni, kteří se teroristům postaví ma odpor.

(Tachles č.15, ko – maminka Gluckmanna je Češka z Prahy, podporoval české disidenty; napsal čtyři knihy)

 

Kanadská média selhávají 

V současnosti je v kanadských médiích „in“ psát o protiislámských aktivitách, zatímco mnohem rozšířenější „fenomén antisemitismu“ se prakticky ignoruje.

„Je to hrozné, když v tak multikulturní zemi jakou je Kanada, nemohou nosit židovští studenti na univerzitách ze strachu před napadením Davidovou hvězdu“, prohlásil viceprezident kanadské B´nai B´rith Frank Dimant.

(tamtéž)

 

Nizozemsko bez církve?

„Stáváme se zemí bez církve,“ vyhlásil předseda protestantských církví Jan-Geert Heetderks. Průzkum prokázal, že v roce 2020 bude mít nějaký kontakt s církví jen třetina ze 16,5 milionů obyvatel.

Prozatím jsou v zemi jen dvě náboženské skupiny: římští katolíci a muslimové. Přitom ještě v roce 1960 se hlásilo k evangelíkům přes 30% občanů. V roce 2020 to má být pod 4%.

(tamtéž)

3866 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Měla by Británie vrátit Argentině Malvíny a Rusko Ukrajině Krym? Letos uplyne 40 od britsko-argentinské války o Malvíny (Falklandy). Měla by Británe Malvíny vrátit Argentině, tak jak požaduje vrácení Krymu Ruskem Ukrajině?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683