"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Jak výrazně snížit kriminalitu Cikánů a přistěhovalců. Řešení existuje!

Autor: Bohuslav Janovský | Publikováno: 4.9.2013 | Rubrika: Multikulturalismus
Ilustrace

Člověk nemusí být právě odborník na otázky bezpečnosti, aby viděl, že trestná činnost menšit a to především Cikánů a dalších přistěhovalců je dlouhodobě na vzestupu. Také si nelze nepovšimnout, že stát v mnoha ohledech rezignoval na ochranu vlastních obyvatel před trestnou činností menšin a ona etnicky bílá většina tedy z nouze začíná stále častěji brát ochranu svého majetku, zdraví, života brát do vlastních rukou, či hlasitě požadovat rázné řešení.

Bohužel odpovědí současného politického establishmentu a na něj napojeného „neziskového sektoru“a etno businessmanů je jen obviňování trápené tolerantní etnické bílé většiny z „rasismu, xenofobie a fašismu“ a případně užívání represivního aparátu nikoliv k nastolení práva a pořádku, ale k potlačení projevu nesouhlasu. Společně s tím slyšíme volání po ještě větších sociálních dávkách pro Cikány, či ono oblíbené „dejte Romům vzdělání“ a „více boje proti neonacismu“ a nutnosti větší „tolerance“ ke kulturním odlišnostem (kriminalitě menšin). Řešení by přitom bylo.

Neřešení současné situace povede k eskalaci konfliktů mezi menšinami a bílou většinou.

Stačí letmý pohled na mapu kriminality ČR a je nám jasné, že nejvyšší kriminalita je v oblastech se zvýšeným počtem národnostních menšin. (Cikánů, Vietnamců atd.) V současné době je situace taková, že stát (reprezentovaný policií ČR a justicí) se většinou odsunul do role statistů a pouze hasí nejzávažnější požáry. Jednou z hlavních příčin je dlouhodobý politický tlak části politických „elit“ a části médii na tzv „toleranci vůči kulturním odlišnostem menšin“ plně v duchu ideologie neomarxistické politické korektnosti a záměna příčiny a následku. Drobná a masová kriminalita Cikánů je záměrně přehlížena. Pokud se místní většinové obyvatelstvo ozve,  začnou cikánské neziskovky a extrémní levice povykovat o „deprivovaných Romech, kteří nemají jinou možnost.. než krást a loupit“, protože prý nemají práci a vzdělání. K tomu se přidává agresivní obviňování většiny z údajného rasismu a neonacismu. V případě dalších přistěhovalců jako jsou Vietnamci, se zase bezostyšně lže, či se úmyslně odvádí pozornost smyšlenými PR kampaněmi o „nové a integrované generaci“, která údajně bude lepší než ta předchozí. Výsledkem neřešení problémů je ale jejich nárůst. To přirozeně vede většinovou populaci k pocitu obecného ohrožení. Stanete-li se opakovaně obětí tzv. drobné kriminality menšin, tj, opakovaně vám vykradou auto, oberou vaše dítě o 50 korun, či svačinu, nebo vám pro „zábavu“ natlučou a ukradnou přitom třeba cigarety a vy se žádné ochrany státu nedovoláte (policie buď případ rovnou odloží, či ho vyšetřuje velmi laxně a justice pachatele z řad menšin buď potrestá pouze málo, nebo vůbec), pak se mnoha z Vás asi zmocní pocit, že je nutné spoléhat pouze sám na sebe. Z toho pramení následně „incidenty“ jako je „tanvaldský střelec“ (muž v sebeobraně použil střelnou zbraň proti Cikánům, kteří ho přepadli), či „kušista versus „sběrači šrotu“.(muž zabil jednoho z cikánských zlodějů, kteří k němu přišli krást a dostal za to 10 let vězení), které končí smrtí, či vážným poraněním útočníků, kdy bránící se oběti jsou následně etno nezisko/business mašinerii obviňování z rasismu a vláčeni v médiích, či přímo kriminalizováni justicí. To vede k emočním eskalacím a flustraci a většina začne mít pocit, že musí útočníky potrestat příště raději sama a začne se občas schylovat k emocionálním pokusům o odvetné trestné výpravy do menšinových ghet.  Ale připomeňme si, že bezvysoké cikánské kriminality (parazitujícího životního stylu a menšinového zvýhodňování)  by nebylo proticikánských demonstrací!!! Češi jsou tradičně tolerantní národ, kterému jsou podobné výstřelky cizí  a podobné události jen ukazují aktuální zoufalství obyvatel dlouhodobě„terorizovaných“ menšinami, které „stát“ nechal „na holičkách“….

S jídlem roste chuť,… proč se situace zhoršuje.

Proč k tomu došlo? Je nutné zopakovat, že příčina je primárně v neřešení/tolerování původních negativních jevů/chování  menšin. To znamená rezignace na postihování drobné kriminality menšin po roce 1990, kterou přinesla politika „pravdy a lásky“ a s ní spojená politická korektnost. Vše ještě akcelerovalo po vstupu do EU, kdy se do ČR začala valit „menšinová a antidiskriminační legislativa EU“ a hlavně toky peněz pro podporu multikulturních projektů. Díky tomu vznikla celá armáda profesionálních multikulturalistů, neziskovkářů a PR manů, kteří zahájili ofenzívu s cílem zvýhodnit menšiny na úkor většiny a rozvrátit tradiční českou společnost. Jedním z důsledků bylo i omlouvání a bagatelizování jejich kriminality. Vše doprovázeno nevybíravým útokem na kritiky těchto nových pořádků. Výsledkem byl ale nárůst menšinové kriminality. Ta se začala později eufemisticky nazývat bagatelní trestná činnost a policie ji již de facto pouze monitoruje. Tento veřejné známý stav vede k tomu, že podobná trestná činnost není často již ani hlášena („stejně se jim nic nestane…“). To má za následek, že oni menšinoví kriminálníci vidí, že jsou de facto beztrestní a dovolují si stále víc a stále častěji. Dokonce nám zde vyrostly nové generace, pro které byla tahle „bagatelní trestaná činnost“ jakousi školou života a dnes jim slouží jako odrazový můstek k závažnější trestné činnosti. Kde je výnos z trestné činnosti vyšší a také jim to může dokonce připadat zábavnější. Dobrým příkladem mohou být severočeská města s vysokým počtem Cikánů, kde vidíme zřetelný přesun u nových generací k závažnějším a také násilnějším trestným činům. V případě Vietnamců platí to samé, kdy byly na začátku tolerovány, či dokonce oslavovány tržnice plné padělků jako „multikulturní obohacení“, aby se další generace Vietnamců přesunula k výnosnějším kriminálním činnostem a de facto zcela ovládla českou drogovou scénu, pašování „bílého masa“ a novodobého otrokářství a zapojila se do rozsáhlých daňových podvodů s DPH a násilné trestné činnosti. Z dětí vietnamských drobných podvodníků vyrostly sofistikované mafiánské struktury, do kterých je zapojená de facto celá vietnamská komunita a k žádné skutečné integraci (až na pár výjimek – většinou mladých dam) nedošlo.

Poučení z New Yorku

Podobná situace byla v 80 letech min. století i v New Yorku v USA. Obrovská pouliční kriminalita převážně menšin, vysoký počet vražd, masivní drogová scéna. Tak to šlo po mnoho let. Všechny různé sociální programy, které měly vysokou zločinnost údajně pomoci vyřešit, selhávaly. Pak byl ale zvolen starostou republikán R. Giuliani. Ten si mimo jiné přivedl nového policejního šéfa a společně nastolili novou policejní doktrínu. Ta bývá označována různě „nulová tolerance „,, rozbitá okna“ atd. Jejím základem bylo několik pilířů. Nekompromisní postihování i té do té doby přehlížené „bagatelní trestné činnosti“ jako bylo ničení veřejného majetku (graffiti), či drobných krádeží apod. Vycházelo se z předpokladu (správného), že když se bude tolerovat drobná kriminalita, tak její pachatelé časem začnou páchat vážnější a to bude mít negativní vliv na celé okolí. Dále pak vysoká policejní aktivita a přítomnost v problematických místech, kde docházelo k častým zločinům. Zde pak policie prováděla „agresivní přístup“ k podezřelým, kontrolovala je a případně zatýkala a předváděla na policejní stanice. Výsledky byly fenomenální. Došlo k poklesu kriminality o 80 procent a mnohé druhy pouliční kriminality byly velmi výrazně zredukovány. (například vloupání do aut a krádeže aut poklesly na 1/16!!) Jistě, neobešlo se to bez zásadní obměny vedení policie a změny myšlení řadových policistů. Na druhou stranu se to obešlo bez nákladných sociálních programů a byrokratických opatření. Z New Yorku se tak stalo příjemné a bezpečné město, kde se můžete dneska bez obav pohybovat v noci po ulicích, což bylo před 20 lety nemyslitelné.

Jak z toho ven! Přísný postih všech, tedy i malých trestných činů menšin.

Stejný model by se dal aplikovat i v CR. Jistě, vyžadovalo by to politickou odvahu a nový přístup vedení policie, ale výsledky by se jistě brzy dostavily. V první fázi by bylo potřeba zaměřit se na nekompromisní stíhání oné rozbujelé (i drobné) kriminality menšin. Krátkodobě by asi došlo k nárůstu počtu zatčených Cikánů, stejně tak by musela asi zavřít své často velmi podivné živnosti většina vietnamských „podnikatelů“ a mnozí by skončili asi rovnou ve vězení. Policie by musela začít rovněž aktivně pracovat v terénu, například kontrolovat a případně opakovaně zajišťovat pouliční drogové dealery (Cikány, Vietnamce, Araby atd), herny, vietnamské tržnice, večerky, nails studia, která bývají centry trestné činnosti atd. Ale výsledek by byl určitě brzy vidět. Většina Cikánů by shledala, že doba beztrestnosti skončila a přestala by trestnou činnost páchat. (Dokonce ani Cikánům se ve vězení většinou nelíbí) Většina problematických cizinců (Vietnamců, Arabů, černochů) by zjistila, že jejich business se bez kriminálních aktivit ekonomicky nefunguje a pravděpodobně by se z CR odstěhovala jinam, nebo zpět do své vlasti… Ale hlavním přínosem by byla skutečnost, že bílé většině by se vrátila důvěra v ochranu a fungování státu! Protože uvidí, že zákony platí pro všechny zase stejně!

Hledá se odvážný politik

Je ale jasné, že bez politické podpory by podobná policejní politiky strategie neměla šanci na úspěch. Je také patrné, že takový politik (politická strana) musí přijít z pravice. Levici (CSSD, KSCM) v podobném řešení brání myšlenkové schéma o „vině většiny a deprivovaných menšinách“, či ji jako radikální nemarxistická levice (Zelení a pravdoláskařská TOP 09) odmítá systémově, protože považuje problematické menšiny za důležitý rozkladný prvek v jejich boji proti tradiční české společnosti, kterou chtějí přetransformovat v jakousi bezpohlavní masu, kterou budou ovládat pomocí de facto nedemokratických postupů. ODS je dnes také vlastně levice a její elity se staly obránci multikulturalismu a podobných levicových výstřelků. KDU CSL je socialistickou stranou, kde lidé v neděli občas chodí kdo kostela. Navíc je to regionální strana, která nemá silné posice a tedy ani zájmy v problematických lokalitách na Severu Čech a Moravy, či Západních Čech. Stejně tak nelze čekat řešení od extrémních liberálů, jako jsou Svobodní P. Macha, či oportunistická Suverenita J. Bobošíkové. Nadějí je tedy bud radikální znovuzrození ODS, či vznik nové pravicové strany. Poptávka po ní určitě mezi voliči je… Politici totiž budou muset policii a justici ochránit od útoků českých a mezinárodních neziskovek, extremistických EU institucí a politicky korektních medií.

Neziskovky a etno business a pravda láska jen přilévají olej do ohně! Je potřeba je odříznout od veřejných peněz!

Největší problém by totiž dělaly právě ony etno neziskovky a jejich „majitelé“. Ty (ačkoliv tvrdí opak) nemají na změně situace a jejím řešení žádný zájem. Znamenalo by to totiž konec pohodlného a často luxusního života na úkor většinové společnosti, či ztrátu politického vlivu. Na ně se musí přes rozpočty. Zcela je odříznout od veřejných peněz (vašich daní). Jsem si jist, že do měsíce většina z nich skončí a přestanou ve společnosti dělat ono etnické dusno. Stejně tak je potřeba podobné elementy vypudit ze státních institucí jako jsou různé „rady pro menšiny“ („Kocábovo“ ministerstvo) apod… Ostatně bylo by to prospěšné i pro většinu profesionálních neziskovkářů, konečně by v životě viděli, co o znamená, živit se prací…a ne jako parazit na úkor ostatních.

Jak bylo zmíněno výše, funkční, levné a účinné řešení rostoucí kriminality etnických menšin je na stole. Stačí ho jen vzít a začít aplikovat. Ale nejdříve si musíme vzít naši zemi zpět od „občanské společnosti pravdy a lásky“ a EU byrokracie a začít si ji opět sami řídit. Za 2 měsíce jsou volby, to je ideální příležitost s tím začít…stejně tak bych začal vážně diskutovat, zda by nám nebylo lépe mimo EU…

www.eportal.cz

4464 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Ve Francii vyhlášena rekonkvista. Co vy na to? Pravicový prezidentský kandidát Zemmour vyhlásil ve Francii protiimigrantskou rekonkvistu. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď