"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Západní Evropa se začíná bouřit. Proti muslimům

Autor: Fjordman | Publikováno: 19.4.2007 | Rubrika: Evropa
Ilustrace

Po smrti Rinieho Muldera, čtyřiapadesátiletého rodilého Holanďana, který byl zastřelen policistkou, začali neimigrantští občané v Utrechtu řádit. Mulder evidentně zasáhl, když muslimští mladíci obtěžovali těhotnou rodilou Holanďanku. Místní říkají, že policie je již léta nedokáže chránit. Říkají, že autority se imigrantů bojí a tolerují jejich zločinné chování.

Tato událost není jen o Utrechtu nebo Holandsku. Podobné pocity vůči muslimským imigrantům a přinejmenším stejně silné pocity vůči vlastním autoritám tiše rostou mezi rodilými obyvateli po celé západní Evropě.

Je urážlivé, že ačkoliv dvě třetiny Holanďanů, obyvatel jedné ze zakladatelů Evropské unie, hlasovaly proti Evropské ústavě, vůdci EU se zjevně rozhodnou jejich vůli ignorovat a velmi nedemokratickou ústavu lidem tak jako tak vnutí. Německo, které EU předsedá, chce, aby vůdci EU odsouhlasili text nové smlouvy do února 2008. Název ústava bude zapomenut, aby bylo možné vyhnout se dalším referendům.

Prezident Evropské komise Jose Manuel Barroso vyjádřil znepokojení nad vyhlídkou na další holandské ústavní referendum. “Referenda činí proces schvalování evropských smluv mnohem komplikovanějším a méně předvídatelným”, řekl. “Pokud by bylo uspořádáno referendum o vzniku Evropské komunity nebo zavedení eura, myslíte si, že by prošly?”

Ačkoliv EU varuje před “islámofóbií”, ti, kdo žijí ve skutečném světě, vědí, že v západní Evropě došlo mezi muslimskými imigranty k obrovské explozi infidelofóbie. Vlna násilí se zaměřuje obzvláště na Židy, nicméně útoky proti křesťanům, ke kterým dochází na Středním východě, se stále více šíří i Evropě. Ve stále větším a větším množství měst na kontinentu jsou nemuslimové muslimy obtěžováni, olupováni, přepadáni, znásilňováni, pobodáváni a dokonce i zabíjeni. Rodilí Evropané se pomalu stávají ve vlastních zemích druhořadými občany.

Toto násilí muslimů je obyčejně označováno prostě jako “zločiny”, věřím ale, že přesnější by bylo nazvat ho džihádem. Ti, kteří znají rannou islámskou historii, jak je popsána v knihách jako Pravda o Mohamedovi od Roberta Spencera, vědí, že plenění a kradení majetku nemuslimů bylo součástí džihádu od samého počátku. Ve skutečnosti by tolik činů samotného Mohameda mohlo být prohlášeno za zločinné, že je těžké přesně určit hranici, kde končí zločin a kde začíná džihád. Například ve městě Oslo bylo zdokumentováno, že některé muslimské zločinecké gangy mají také těsné svazky s radikálními náboženskými skupinami doma i v zahraničí. Jak poukazuje holandský arabista Hans Jansen, korán je některými muslimy považován za “loveckou licenci” seslanou bohem, která jim zaručuje právo útočit a dokonce i vraždit nemuslimy. Lze těžko považovat za náhodu, že ačkoliv tvoří muslimové asi 10 procent francouzské populace, tvoří odhadem 70 procent obyvatel francouzských věznic.

V Antverpách v Belgii pracovala Marij Uijt den Bogaard mezi roky 2003 a 2006 jako zaměstnankyně města v imigrantské čtvrti Berchem. Zaznamenala, jak radikální islámské skupiny začaly přebírat imigrantské čtvrti, byla ale vyhozena, protože na toto nebezpečí poukázala ve svých zprávách autoritám.

“Mnoho obětí vloupání do domů nebo automobilů a dalších forem násilí může dosvědčit, že agrese muslimů není směřována proti svým bratrům a sestrám, ale proti komukoliv, kdo je kafír, nevěřící. Mladí muslimové ospravedlňují své chování k ženám, které nenosí šátek, ať už muslimkám nebo ne, tím, že se dovolávají saláfistických učení, podle kterých jsou tyto ženy děvky a podle toho by s nimi mělo být zacházeno. Řekli mi to. Napsala jsem to ve svých zprávách, autority to ale odmítají slyšet”.

Dokumentarista Pierre Rehov vypráví o svém příteli, který je policejním náčelníkem v důchodu, který měl na starosti velké město na jihu Francie. 80 procent znásilnění v oblasti bylo podle něj spácháno muslimskými mladými muži. Ve většině případů rodiče nechápali, proč jsou jejich synové zatýkáni. Jediné skutečné zlo, které tito rodiče viděli, bylo pokušení, které jejich dětem hrozilo od těchto nevěřících žen.

Vlna loupeží, které je svědkem stále muslimštější město Malmö, je součástí “války proti Švédům”, jak říkají sami imigrantští mladíci. “Když jsme ve městě a loupíme, vedeme válku, válku proti Švédům”. Toto tvrzení bylo opakováno několikrát. “Moc pro mě znamená, že Švédové ke mě budou vzhlížet, budou ležet na zemi a líbat mi nohy”.

Jonathan Friedman, Američan žijící ve Švédsku, říká, že takzvaný integrační zákon z roku 1997 prohlašuje, že “Švédsko je multikulturní společností”. Zákon nepřímo prohlašuje, že Švédsko nemá historii, pouze různé etnické skupiny, které v něm žijí. Rodilí Švédové byli zredukováni na pouhou jednu z mnoha etnických skupin ve Švédsku, která nemá na zemi o nic větší nárok než Somálci, kteří dorazili minulý čtvrtek. Jak říká Friedman: “Ve Švédsku jako by se stát postavil na stranu imigrantů proti švédské pracující třídě”.

Ministr imigrace Pierre Schori řekl během parlamentní diskuse v roce 1997, že “rasismus a xenofóbie by měly být zakázány a pronásledovány”, a že není možné přijímat “výmluvy, jako že imigrační a uprchlická politika má chyby”. Jinými slovy, to, že rodilá populace nespolupracuje na svém vlastním zničení, by mělo být považováno za zločin. Stát se stal nepřítelem lidí, které by měl chránit. Švédové platí jedny z nejvyšších daní na světě a za to dostávají zločinnost utrženou ze řetězu a vládu, která je aktivně nepřátelská k jejich zájmům.

“Exit the People’s Home of Sweden” je kniha z roku 2005 o imigraci a modelu švédského sociálního státu. Podle autorů se multikulturní elity považují především za občany světa. Aby bylo možné zdůraznit rozmanitost, všechno, co má příchuť “rodilé kultury”, je úmyslně haněno. Opozice vůči této politice je považována za formu rasismu:

“Švédská dominantní ideologie, která se stala dominantní mocnými metodami umlčování a represe, je totalitní ideologie, jejímž prostřednictvím se elity staví proti národnímu aspektu národního státu”.

Výzkumníci Gert Tinggaard Svendsen a Gunnar Lind Haase Svendsen napsali knihu Sociální kapitál. Když byla v 86 zemích měřena obecná úroveň vzájemné důvěry mezi občany a mezi občany a státem, nordické země Dánsko, Norsko, Švédsko a Finsko se umístily na vrcholku. Podle autorů je úroveň důvěry v těchto zemích vysoká a tento “sociální kapitál” je vysoce profitabilní a je zodpovědný za až čtvrtinu bohatství těchto zemí.

Varují ale také, že tato důvěra je zranitelná. Společnost může přijít o tento sociální kapitál dosti rychle a jeho znovuvybudování může trvat staletí. Tento sociální kapitál je nyní za divokého potlesku médií a inteligence po celé západní Evropě rozhazován v rámci oficiální politiky jejích států.

Ačkoliv takto vysoké úrovně důvěry jsou mnoha způsoby přitažlivé a žádoucí, obsahují také některé potenciální nástrahy. Důvěřivá povaha lidí z nich může učinit snadný cíl cizinců z cyničtějších kultur, kteří je budou považovat za lehkověrné hlupáky. Může je ale také učinit zranitelnými hrozbami zevnitř.

V devadesátých letech švédské autority rozhodly, že Švédové a jejich kultura nemá větší nárok na zemi než Kurdové. Ve stejnou dobu se země stala členem EU. Masová imigrace do Švédska začala roky před členstvím v EU a nebyla jím vyvolána, EU tomu ale rozhodně nijak nepomohlo. Ve Švédsku, stejně jako v dalších členských zemích EU, je nyní většina zákonů schvalována nevolenými byrokraty z EU a nikoliv vlastními volenými zástupci.

Švédsko bylo zvyklé na to, že zákony byly prosazovány se souhlasem a v zájmu lidí, protože tomu tak většinou bylo. To se během několika let zcela změnilo. Zákony jsou nyní schvalovány byrokraty z EU, které zájmy lidí ani trochu nezajímají, a elitami, které se nezajímají o vlastní lidi a ve skutečnosti je považují za potenciální překážky na cestě k nové multikulturní společnosti. Většina Evropanů tyto zákony přesto stále dodržuje. Proč? Vidím přinejmenším dva důvody.

Bývalý německý prezident Roman Herzog poukázal na to, že mezi roky 1999 a 2004 přišlo 84 procent německých zákonů z Bruselu, a varoval, že “politika EU trpí alarmující úrovní nedostatku demokracie a je de facto zrušením oddělení mocí. Je třeba vznést otázku, zda může být Německo nadále upřímně nazýváno parlamentní demokracií”.

Proč tato panevropská EU diktatura stále funguje? Protože vidět znamená věřit. Většina Evropanů stále ještě neví, že vůdci EU používají jejich peníze bez jejich souhlasu, aby spojili Evropu s arabským světem, protože jejich média jim to neřeknou. Díky společné měně a neexistenci národních hranic se mohou snadno pohybovat Evropou, což vypadá pohodlně. Nevidí nicméně, že EU se zmocnilo moci jejich národních parlamentů. Ty vypadají, že fungují jako dříve, byly ale omezeny na zavádění politiky nezvolených eurokratů.

Druhý důvod je ten, že běžní evropští občané jsou rukojmími své vlastní povahy, která je vede k dodržování zákonů. V minulosti jim dodržování pravidel a regulací sloužilo dobře, věci se ale změnily. Nejsou dodržovány už ani zákony, které jsou v jejich zájmu. Jejich státy zrušily své státní hranice a následná neřízená imigrace vedla k nárůstu nedostatku bezpečí ve městech.

Aby Holanďané v zemi, která byla kdysi mírumilovná a spořádaná, vystoupili proti desetiletím indoktrinace a uspořádali něco jako nedávné povstání v Utrechtu, musí cítit obrovské množství potlačované frustrace a hněvu. Možná sledovali reakce médií na muslimské nepokoje ve Francii, které vyjadřovaly sympatie a byly následovány sliby politických vůdců, že budou naslouchat “právoplatnému rozhořčení” násilníků. Možná si rodilí Holanďané v Utrechtu pomysleli, že podívejte se, my jsme tiší a mírumilovní a od našich takzvaných vůdců se nám dostává pouze opovržení. Muslimové pálí věci a dostanou ústupky. Možná bychom také měli začít pálit. Co můžeme ztratit? Už teď ztrácíme naší zemi.

Vynikající čínský bloger Ohmyrus přesně před tímto varoval:

“Zatímco trvalo velmi dlouho, než se Evropané naučili řešit své spory mírumilovně prostřednictvím volebních uren, toto důležité poučení pomalu ztrácejí. Lekce, kterou se naučili z dánské karikaturové aféry říká, že násilí se vyplatí. Většina západních vlád se sklonila a vydala omluvy nebo karikatury odsoudila, namísto toho, aby bránila svobodu projevu. Skupiny, které se staví proti imigraci, se také brzy obrátí k násilí. Pokud evropské demokracie nezvládnou etnické napětí, demokracie se rozpadne a zavládne diktatura”.

V britském průzkumu veřejného mínění z ledna 2007 ohromných 82 procent lidí (57 procent silně) nesouhlasilo s tím, že vláda má imigraci pod kontrolou. Když byli dotázáni, jestli vláda o rozsahu imigrace do Británie hovoří “otevřeně a upřímně”, nesouhlasilo 80 procent. Sir Andrew Green, ředitel Migrationwatch, řekl: “Po desetiletí snah o potlačováni debaty je zde v této otázce zásadní nedostatek důvěry mezi vládou a veřejností”. Čísla také “odrážejí hluboce ležící odpor lidí k tomu, že nedostali žádnou příležitost vyjádřit svůj názor - ještě méně aby se jich někdo zeptal - k otázce, která je pro ně a budoucnost jejich země velmi důležitá”.

Podle Theodora Dalrympla, “během posledních 40 let bylo britskou vládní politikou de facto, když ne vždy de jure, učinit britskou populaci prakticky bezbrannou vůči zločincům a zločinnosti. Jako takřka jediná z britských vládních politik byla tato velmi efektivní: žádný Brit dnes necestuje bez toho, aby si dělal starosti s tím, jak se vyhnout tomu, aby se nestal obětí krádeže, loupeže nebo násilí”.

Obává se, že “selhání státu při ochraně životů a majetku svých občanů a nezaujímání vážného postoje k těmto otázkám vytváří politicky nebezpečnou situaci, protože dává v sázku samotnou legitimitu státu. Potenciální důsledky jsou neodhadnutelné, protože toto selhání může vést ke ztrátě respektu vůči vládě zákona a dát příležitost brutálnímu a autoritářskému”.

V Norsku měl místní politik Bengt Michalsen k dispozici záznam z bezpečnostní kamery, která jasně natočila dva mladíky, jak ničí na parkovišti dodávku. Předal nahrávku policii a o několik měsíců později dostal vyjádření, že případ byl zamítnut, protože policie nemá kapacity na jeho řešení. Podle místního policejního náčelníka si veřejnost “prostě bude muset zvyknout” na skutečnost, že policie nemá čas zabývat se malými zločiny.

To tedy znamená, že Skandinávci budou muset chránit svůj majetek sami, nebo ne? Ne tak docela. Autority jednoduše chtějí, aby se všichni vzdali a nedělali nic. V Dánsku má nejméně jeden z lupičů, kteří byli postřeleni hodinářem, v plánu požadovat odškodnění za zranění, zameškanou práci a ztrátu pracovní schopnosti. Tři lupiči ohrožovali hodináře falešnou pistolí přiloženou pod bradu, on měl ale za pultem skutečnou pistoli a podařilo se mu vystřelit. Byl obviněn z nelegálního držení střelné zbraně a vzat do policejní vazby. Obhájce Svend Raether řekl, že je možné, že lupič odškodnění dostane, bez ohledu na to, že byl zraněn během páchání zločinu.

Občané západoevropských zemí platí vysoké daně státu, který je naprosto neschopen chránit jejich nejzákladnější práva a často dokonce ani není ochoten se o to alespoň pokusit. Se zákony proti projevům nenávisti jsme zbaveni práva na protest proti tomu, abychom byli zaplaveni imigrací, která z nás nakonec učiní menšiny v našich vlastních zemích. Zákony jsou používány k trestání zákonů dbalých občanů, zatímco ulicím vládnou kriminálníci.

Pokud autority odmítají dodržovat zákony, které nás mají chránit, a prosazují nové zákony, které ohrožují svobodu našich dětí a přežití našich států, dříve nebo později se budeme muset rozhodnout, kdy je občanská neposlušnost ještě právem a kdy se již stává povinností. A obávám se toho, k čemu dojde, až se do tohoto bodu, který nemusí být daleko, dostaneme. Soudě podle nedávného povstání v Utrechtu tento proces již začal.

Vladimír Bukovskij, bývalý sovětský disident, se obává, že Evropská unie je na cestě k tomu stát se dalším Sovětským svazem:

“Čím dříve s EU skončíme, tím lépe. Čím dříve se zhroutí, tím méně škod napáchá na našich i jiných zemích. Musíme ale být rychlí, protož eurokraté postupují velmi rychle. Bude těžké je porazit. Dnes je to ještě snadné. Pokud dnes jeden milión lidí vyrazí na Brusel, tito lidé utečou na Bahamy. Pokud zítra polovina Britů odmítne platit daně, nic se nestane a nikdo nepůjde do vězení. Dnes to ještě můžeme udělat”.

Bukovskij má pravdu. Evropané by měli začít s daňovou rebelií a uspořádat v každém velkém evropském městě demonstrace, dokud nebude ukončena muslimská imigrace. Měli bychom spořádat Million Man March na Brusel, například 11. září tohoto roku, a požadovat, aby byla panevropská diktatura zvaná Evropská unie zrušena. Musíme dát najevo svůj nesouhlas a přinutit naše takzvané vůdce k tomu, aby to udělali, protože ničemu jinému zjevně neporozumí.

Zde je to, co napsal Thomas Jefferson v Americké deklaraci nezávislosti roku 1776:

“Že pokud se jakákoliv forma vlády stane zhoubnou, je právem lidí jí změnit nebo odstranit a ustanovit novou vládu a položit její základy na takových principech a zorganizovat její moc takovým způsobem, jaký jim bude připadat nejlepší k zajištění své bezpečnosti a štěstí. … Je jejich právem, je jejich povinností, svrhnout takovou vládu a ustanovit nové ochránce své budoucí bezpečnosti”.

Evropané jsou v současnosti předmětem horšího zacházení od svých vlád, než byli ve své době Američané, protože jsou pronásledováni ve svých vlastních městech a vystavováni vládou podporovanému programu postupného kulturního vyhlazení. Potřebujeme Evropskou deklaraci nezávislosti, která vyzve k osvobození od bruselského byrokratického feudalismu a totalitní ideologie multikulturalismu. Dovolte mi přijít s jejím prvním návrhem:

Evropská deklarace nezávislosti

My, občané Spojeného království, Holandska, Španělska, Itálie, Německa, Švédska, Dánska, Irska, Maďarska, (doplňte si …) požadujeme, aby byly okamžitě podniknuty následující kroky:

Požadujeme, aby naše národní vlády okamžitě a bez prodlení odstoupily z Evropské unie, která by měla být zcela zrušena. Občané Evropy platí svým státům až polovinu svého příjmu v přímých i nepřímých daních. Pokud tyto státy nekontrolují své hranice ani politiku, jak tomu je, dokud bude EU existovat, tyto daně jsou podvodem. Státní daně vyžadují existenci státních hranic. Pokud nejsou naše hranice prosazovány, nemáme naprosto žádnou povinnost tyto daně platit.

Požadujeme plné zveřejnění všech dokumentů týkajících se Euro-arabského dialogu a vzniku eurábijských sítí “Euro-středomořské spolupráce” mezi evropskými a arabskými zeměmi od sedmdesátých let, jak byly zdokumentovány v práci Bat Ye’or o Eurábii, a vysvětlení jejich plného významu veřejnosti. Ti, kteří jsou za to především zodpovědní - za jednu z největších zrad v historii západní civilizace - by měli být postaveni před soud, po kterém bude následovat období obecné dearabifikace našich zákonů a regulací.

Požadujeme okamžité zastavení veškeré finanční pomoci Palestinské samosprávě. Je mimo veškeré pochybnosti prokázáno, že byla v minulosti používána k financování kampaní dřihádistického terorismu proti Židům v Izraeli a proti křesťanům na územích pod kontrolou Palestinské samosprávy. Mělo by být vydáno veřejné prohlášení na podporu Izraele proti muslimské agresi a peníze poskytované dříve palestinským Arabům by měly být poskytnuty částečně na obranu Izraele a částečně na vznik Globálního fondu na obranu nevěřících, jehož vyhlášeným cílem bude šíření informací o celosvětovém muslimském pronásledování nemuslimů.

Požadujeme, aby byla okamžitě odstraněna z vládní politiky a školních osnov ideologie multikulturalismu a aby stát přijal politiku podpory pokračování kulturního dědictví a tradic rodilé populace. Multikulturalismus nikdy nebyl o toleranci. Je to protizápadní nenávistná ideologie prosazovaná jako nástroj jednostranné likvidace evropské kultury. Jde tedy o špatnou ideologii, která se zaměřuje na vymýcení celých kultur, a my, lidé Evropy, máme nejen právo, ale povinnost, jí odporovat a předat naše dědictví budoucím generacím.

Požadujeme, aby byla okamžitě a úplně zastavena muslimská imigrace ve všech formách a aby naše autority učinily dlouhou pauzu v masové imigraci obecně do doby, dokud nebude obnoven zákon a pořádek v našich velkých městech. Nepřijmeme žádné obvinění z “rasismu”. Mnoho evropských států po desetiletí přijímalo do svých zemí více imigrantů během tak krátké doby, než jakýkoliv národ v období míru v historii lidstva. Jsme znechucení a unavení tím, že se cítíme jako cizinci ve vlastních zemích, jsme přepadáni, znásilňováni, pobodáváni, obtěžováni a dokonce zabíjeni gangy násilných muslimských zločinců, a přesto jsme našimi médii obviňováni z “rasismu a xenofóbie” a jsme zastrašováni vlastními vládami, abychom přijali ještě více takové imigrace.

Evropa je cílem úmyslné kolonizace ze strany muslimských států a koordinovaných snah o naší islamizaci a zrušení našich svobod. Jsme předmětem cizí invaze a pomoc a podpora cizí invaze jakýmkoliv způsobem je aktem zrady. Pokud mají neevropané právo na odpor proti kolonizaci a na sebeurčení, pak mají toto právo i Evropané. A máme v úmyslu toto právo použít.

Pokud nebudou tyto požadavky zcela splněny, pokud nebude Evropská unie zrušena, multikulturalismus odmítnut a muslimská imigrace zastavena, nám, Evropanům, nezůstane jiná možnost, než dojít k závěru, že naše vlády se nás zřekly a že daně, které od nás vybírají, jsou proto nespravedlivé a že zákony, které prosazují bez našeho souhlasu, jsou nelegitimní. Přestaneme tyto daně platit a podnikneme odpovídající opatření, abychom ubránili naše vlastní bezpečí a abychom zajistili přežití našich národů.

autor je známý skandinávský blogger

název redakce

http://zpravy.pravdaoislamu.cz

9109 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Měla by Británie vrátit Argentině Malvíny a Rusko Ukrajině Krym? Letos uplyne 40 od britsko-argentinské války o Malvíny (Falklandy). Měla by Británe Malvíny vrátit Argentině, tak jak požaduje vrácení Krymu Ruskem Ukrajině?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683