Obdobně se obdivem k Adolfu Hitlerovi a nacismu netají miliony muslimů a Arabů v jiných zemích světa. Protižidovský a rasistický spis Adolfa Hitlera patří mezi muslimy k populární literatuře a antisemitské konspirace jenž vedly k holocaustu jsou nedílnou součástí myšlení každého pravověrného muslima. Antisemitismus jako takový je nedílnou součástí i intelektuálního života českých muslimů a ukázku některých takových názorů čelních představitelů českých mešit uvádím ve své knize Islám a islamismus v České republice (podrobnosti zde).

Stejně jako v době druhé světové války, tak i během nedávných balkánských válek bojovali boj po boku albánští a bosenští muslimové proti Slovanům a to nejprve v řadách bosenské armádní skupiny pojmenované na počest SS Handžár a poté v řadách albánských teroristů UCK v Kosovu a později i Makedonii.

Zatímco evropský neonacismus a antisemitismus jsou na indexu nepřijatelných politických směrů a myšlenek, tak islámský antisemitismus vesele roste a šíří se a to i díky toleranci ze strany Neziskových organizací, levice a všech kdož odpor proti islámu označuji za rasismus a xenofobii.

Názorně to můžeme vidět na příkladu Francie či Nizozemí, kde rozrůstající se muslimské komunity jsou centrem nového islámského nacismu. Provázanost mezi nárůstem populace vyznavačů islámu a nárůstem projevů náboženské nenávisti a antisemitismu již nedokáži zakrývat ani neziskové organizace.

Několik desetiletí po porážce nacismu a fašismu směřujeme do nového kola konfliktu s novou nenávistí šířenou tentokrát pod rouškou náboženství a je jen otázkou jestli dokáže Evropa tuto válku s islámem vyhrát. Nebo naopak skonči jako jiné civilizace jenž se s islámem střetly, poražena a v zapomnění.

Islám se svou jednoduchostí a obdivem k násilí stal inspirací pro mnohé nacistické vůdce. Například i Adolf Hitler o islámu řekl: "Je naším neštěstím, že máme špatné náboženství. Proč nemáme náboženství jako Japonci, kteří považují sebeobětování za vlast za nejvyšší ctnost? Také náboženství mohamedánů by nám vyhovovalo lépe, než křesťanství, které je poddajné a ochablé."

Je toto snad odpověď na důvod islamizace Německa v posledních desetiletích? Kdy z 2 400 muslimů v roce 1924 jich tam dnes je již přes 4 miliony? A budeme v budoucnu muset opět čelit hrozbě tentokrát ne z nacistického Německa, ale Německa islámského?

Himmler o islámu

Německo a jeho obdiv k islámu