"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Dějiny budoucnosti (II. - dokončení)

Autor: František Roček | Publikováno: 9.4.2007 | Rubrika: Analýzy
Ilustrace

Izrael křižovatkou islámské války

Rok 2007 je ve znamení přehodnocování strategie i taktiky v izraelské armádě.
Přemýšlení je orámováno pesimistickými úvahami, že do 30 až 50 let může být Izrael vymazaná z mapy světa. Likvidace Izraele bude signálem, že Arabové získali převahu nad línými vítězi z minulých staletí, bílými křesťanskými psy. Bude to vítězství nad euro – americkými křesťansko – liberálními technologicky šikovnými, ale pohodlnými křupany, závislými na arabské ropě.
Dá se tato negativní prognóza zvrátit? Ano, ale …
 

předchozí díl - http://www.eurabia.cz/ShowArticle.aspx?ArtId=845


3. Blitzkrieg po roce 2007

Izrael se musí připravit na novou válku Vzor 1967 (červnový preventivní útok proti okolním arabským státům) kombinovanou s válkou Vzor 2006 (libanonská kampaň). Útok z roku 1967 byl klasický Blitzkrieg a libanonská válka z doby školních prázdnin roku 2006 naopak asymetrická.
Pokud existuje něco jako „asymetrický Blitzkrieg“, lze se ho nadít od Izraele, protože zárodky této koncepce jsou již patrné.

3.1. Blitzkrieg jako fenoménBlitzkrieg jako koncepce rychlých synchronizovaných úderů a nepřetržitého postupu tanků a letadel je spojován s německou armádou počínaje polským tažením v roce 1939. Přepadení Polska ve skutečností nebyl bleskový úder, ale železničně–koňský úder. Při plánování útoku byla důležitá hustota železniční sítě na německé straně fronty a při postupu koně a kopyta německé armády.
Nedošlo k žádným rozhodným tankovým bitvám. Hluboké průniky tankových kolon sice vyvolaly v polské armádě zmatek, ale hlavní slovo měla německá armáda v příhraničních oblastech. Vyhrála obkličovací bitvy a nedovolila Polákům se rozvinout.
Blitzkrieg tedy není jenom výsledkem úderů tankových armád, ale celkové koncepce armádního útoku. Rychlé vítězství může být dosaženo jakýmkoliv rychlým ochromujícím způsobem.
Blitzkrieg je tedy možný i v případě asymetrických válek či kombinací asymetrických a technologických válek po roce 2007.

3.2. Absolutní časová hranice: rozhodnout dříve než OSN
Izrael je v politicky nevýhodném postavení. Jakýkoliv izraelský manévr vždy skončí nevýhodně – z rozhodnutí OSN patovým příměřím, jež je východiskem pro další boje.
Proto Izrael musí dokončit vojenské operace ještě dříve, než o tom rozhodne OSN, aby byl v nejlepší pozici pro další budoucí válku (čti: vyjednávání).

3.2.1. Princip 24 hodin
Izrael musí být schopen vyhodnotit nebezpečnost a především záměr útoků nepřítele během prvních 24 hodin. Ještě v té době musí zahájit zásadní vojenská protiopatření.
Strategické útoky proti nepříteli tedy musí provést v případě nebezpečí již během prvních desítek minut prvních 24 hodin.
Konkrétní akce, ke které dojde, bude jen vyvrcholením mozaiky skládané z neustálého přísunu zpravodajských informací.
Tato dynamika je pro budoucnost IDF stěžejní. Moderní technologie zkracují čas, který má IDF k odpovídající reakci.

3.2.2. Čtyři typy hrozeb
IDP musí být připravena v zásadě na 4 typy konfliktů:
a) stupňující se arabská boží válka proti Izraeli Dojde k startovacím bojům na jednom místě (třeba k neustále ostřelování jednoho města raketami z pásma Gazy – viz Siderot), což vyprovokuje Izrael k protiakci. Ta bude záminkou k postupnému „lidovému“ stupňování odporu proti Izraeli i z dalších směrů – např. z Golanských výšin, libanonského a palestinského území a vysílání dobrovolníků a odesílání demonstrativní techniky pro gerilu z arabských států jako projev narůstající mezinárodní muslimské demonstrace. Tím bude docházet k narůstající eskalaci konfliktu nebo
b) náhlý výbuch hněvu
Boje vypuknou naráz z více směrů jako lidové povstání Palestinců a kdejakých islámských bojovníků božích. V tom případě gerily budou přímo zastupovat armády sousedních států, protože při bojových operacích bude nutno udržet nepřetržitý přísun zásob pro bojující jednotky ze sousedních států. Např. Sýrie bude muset přímo zásobovat „nezávislé gerily“ na libanonské hranici a na Golanských výšinách vojenským materiálem, aby udržela tempo operací.
Tyto dva typy gerilových konfliktů mohou být v počáteční fázi doplněny následujícím:
c) technologický džihád Dojde k útoku (nebo bude zachycen nástup útočníků ještě krátce před úderem) pomocí nejmodernějších zbraňových systémů „technologickou milicí“.
Může se jednat o synchronizované útoky množstvím neřízených „primitivních“ raket a zároveň raket s doletem několik set kilometrů, které dopadnou na „ikony“ izraelského státu. Zároveň dojde k úderům bezpilotními prostředky a k překonání izraelské hranice dálkově řízenými bojovými vozidly. Vystřelení raket, vypuštění bezpilotních letounů nebo jednoduchých křídlatých raket dodaných z třetích zemí může být uskutečněno také z běžných civilních dopravních lodí. Ke vzletu bezpilotních letounů i raket může dojít i z neutrálních států (např. Jordánsko a Egypt), kde mohou být sestaveny z propašovaných nebo na místě vyrobených komponentů. Spojení s bezpilotními prostředky a některými typy raket může zajišťovat speciálně vypuštěná nebo „pronajatá“ družice.
d) Jomkippurská válka č.2 Nejhorší varianta. Synchronizovaný úder (arabský útok Vzor 1973) letectvem řady arabských států a pozemní útok geril na všech frontách.
V závěsu útok syrských jednotek na Golany, nelze vyloučit irácko–íránské jednotky postupující z jordánského pohraničí kolem syrských hranic směrem na Golany. Z Gazy tlak Palestinců pomocí těžké techniky poskytnuté Egyptem a útok egyptských jednotek za symbolické pomoci libyjských jednotek.
Současně úder proti izraelskému loďstvu a přístavům silami arabských států z oblasti Středozemního moře. Plus použití bezosádkových rychlých lodí v radarově neviditelné podobě s trhavinou směřujících do izraelských přístavů. To vše doprovázeno masivními rušivými údery gerilových neřízených raket z libanonského, syrského i palestinského směru.
Vzhledem k izraelskému jadernému potenciálu pozemní boje budou minimální. Budou pouze obsazeny Golanské výšiny, jen pár kilometrů izraelského vnitrozemí při libanonské hranici a zdevastováno několik izraelských osad na západním břehu Jordánu.
Hlavním cílem arabského útoku bude likvidace leteckého potenciálu IDF a těžké poškození strategické infrastruktury státu Izrael, včetně rozvrácení špičkových zbrojních výrobních podniků. Cílem bude, aby přes zásah USA v OSN měl Izrael v následujícím mírovém období po úderech jen minimální technologický potenciál.

3.3. Plánování nade vše
V prostředí, kde je uskladněno tisíce raket a zbraní poblíž hranic s Izraelem, nelze většinou včas zabránit gerilovému útoku ani jeho rychlému rozvinutí. Je ale možné proti rozvíjejícímu se útoku bleskově reagovat. Pro Izrael do budoucna z toho plyne:
a) nepřetržitý strategický průzkum – Izrael musí počítat s plošným nepřátelstvím muslimských zemí. Současně s tím musí vypracovat plány ofenzivní obrany s možnostmi nejefektivnějších úderů proti všem státům v doletu izraelského letectva,
b) prioritou je protiraketová obrana – funguje proti raketám typu Scud a křídlatým střelám, neúčinná dosud proti raketám krátkého dosahu,
c) zabránění raketovým úderům z moře proti strategickým cílům v Izraeli,
d) posílení stavu letectva natolik, aby Izrael odolal hypotetickému leteckému útoku všech okolních států včetně letectva Saudské Arábie a arabských států na středozemním pobřeží Afriky,
e) schopnost nepozorovaného letu izraelských letadel do vzdálenosti 1500 km,
f) schopnost chráněného spojení mezi vojenskými jednotkami,
g) zajištění nepřetržitého taktického průzkumu na jednotlivých frontách (libanonský a golanský směr, v oblasti Gazy a Západního břehu Jordánu) na úroveň praporu,
h) modernizace výzbroje a výstroje pozemních jednotek pro vedení kontaktního boje v nepřehledném a městském prostředí včetně posílení obrněné techniky ženijních jednotek

Výčet toho, co musí Izrael udělat, ukazuje jen část z nejdůležitějších opatření. Seznam je ve skutečnosti daleko obsáhlejší.
Například pod bod h) se vejdou požadavky od neprůstřelné ochranné vesty až po výrobu bojových vozidel pěchoty, které by měly pohyblivost a rychlost jako tanky Merkava Mk4. se stejnou pancéřovou ochranou a schopností uvézt 11 vojáků. Vychází z tanku Merkava Mk4 a je označeno Namer APC a první požadavek zní na dodávku 200 Namer APC. Patří sem i zodolnění tanků Merkava systémy aktivní ochrany.
Uvažování o budoucí válce má stále strategičtější rozměr. Bude zřízeno velitelství speciálních operací odpovědné za akce, které nepodléhají odpovědnosti teritoriálních velitelství.

3.4. Blitzkrieg v asymetrické válce
Důležité je vyhodnocení potenciálu gerily a úmyslů jejich sponzorských států na základě výzvědných informací.
Rozvědka nemůže přesně vědět, kolik a jakých zbraní má gerila v oblasti, kolik a kde má přesně bunkrů, která místa zaminovala. Bude mít ale přehled o způsobu jejich využití. Znát způsob boje je důležitější než vědět, kde přesně a kolik nepřátel zaútočí. A to využít při protiútoku. Pohyblivá komanda IDF mají úspěch v oblasti Gazy. Jsou předobrazem asymetrického blitzkriegu – jednotlivé fáze útoku pokud možno zahájit naráz, ne postupně, jak by nepřítel očekával.
Jak takový asymetrický blitzkrieg vypadá? Opak toho, co se stalo v Libanonu v roce 2006.
K útokům dojde v první linii i v hloubce několika kilometrů operačního prostoru gerily zároveň. Bleskový přesun malých bojových skupin na místo zásahu a zároveň jednotky s obrněnou ženijní technikou vyjedou k vyčištění průnikových tras do hloubky nepřátelského území pro připravovaný nástup větších jednotek.
Letectvo a dělostřelectvo zároveň srovná se zemí vybraná místa v týlu gerily, kde dojde k výsadkům. Bojovníci gerily se ocitají v dvojím tlaku. Zároveň budou provedeny údery na pravděpodobné logistické uzly povstalců a dojde k přerušení komunikací k oblasti bojů v ještě větší hloubce i několika desítek kilometrů.
Nad nejdůležitějšími místy úderů a postupu jednotek bude probíhat nepřetržitý průzkum bezpilotními letouny. V případě rozsáhlých akcí bezpilotní průzkumný letoun slouží k přehledu místa postupu praporu, ne větší jednotky.
Nejedná se o utopii, ale o zkušenosti, které budou systematicky využity v rámci přípravy pozemních vojsk.

3.5. Jomkippurský stín jako realita
Může dojít k nečekanému útoku arabských států vůči Izraeli?
Pokud Američané mocensky selhají v Iráku, oblast Íránu, Iráku, Sýrie a Libanonu se stane agresivním protiizraelském prostorem.
Jordánsko je neutrální a bude dlouho odolávat vyhlášení nepřátelství. Odpor vůči Izraeli pro Jordánsko není ekonomicky výhodný. Např. připravuje s Izraelem projekt letiště na břehu Rudého moře, na druhé straně zálivu v němž je izraelský přístav Elat. Letiště Al-Aqubah (Aqaba) již mohlo stát nebýt vyhlášení intifády Palestinci v září 2000.
Tlak na demokratizaci arabských států posiluje islamisty. Hrozí reálné nebezpečí, že ve volbách zvítězí v Egyptě islamisté. V tom případě společně s Libyí uzavřou prostor kolem Izraele i z africké středomořské strany.
Sama EU způsobí převzetí moci islamisty v Turecku, protože důraz na demokratizaci Turecka oslabuje direktivní moc laické armády ve prospěch islamistů. Hrozí nebezpečí, že do 10 let se stane z Turecka islámský stát, Izrael v Turecku ztratí spojence a Turecko se stane, byť třeba jen pasivním, členem protiizraelské sítě.
Írán je sice přirozeným rivalem Egypta na Blízkém východě, lze sledovat vzrůstající napětí mezi šíitskými a sunnitskými oblastmi, ale likvidace Izraele se může stát zcela účelovou momentální shodou v postupu.
Írán přitom jako samotný stát nepředstavuje dnes reálnou hrozbu pro USA ani Izrael a militantní rétorika nynějšího íránského prezidenta Mahmúda Ahmadínedžáda je směšně přepjatá. Ani s jadernými zbraněmi by nepředstavoval hrozbu, protože jich nebude mít tolik, aby mohl ovlivnit chování mocností a jejich spojenců, tedy i Izraele, který sám by mohl Íránu vrátit jaderný úder.
Hrozbu může představovat Írán jako součást rozsáhlejší sítě států, které se rozhodnou agresivně konat.
Pokud by v budoucnu snad zaútočily muslimské státy na Izrael podobně jako v roce 1973, bude se jednat ne o zahnání Izraelců do moře, ale o likvidaci jejich špičkové výzbroje a moderní infrastruktury. Bude to první fáze nátlaku, aby židé emigrovali z ohroženého Izraele, který ztratil vojenskou převahu, a nakonec odešli všichni i se svými jadernými zbraněmi.
Izrael proto musí být schopen zasáhnout ne jen Írán, ale ubránit se proti celé islámské protiizraelské síti. Proto sám musí být Izrael součástí podobné spojenecké sítě, ve které dominantní roli budou hrát USA.
Izrael ve své strategii bude muset být schopen se postavit proti převážně letecké a raketové válce s islámskými zeměmi.

4. Izrael - křižovatka nenávisti

Izraelsko–arabská válka byla od počátku součástí studené války a dnes je součástí války o přerozdělování moci ve světě. Likvidace amerického vlivu v Iráku a likvidace moci Izraele jsou základní předpoklady vzrůstu moci islámských politických skupin vůči USA a EU.

4.1. Fotbalový a křižácký význam islámu
V jedovatém komentáři ze 4. 8. 2006 v íránském vládním deníku Tehrantimes se uvádí, že agresivní chování USA a Izraele oživuje duch odporu v islámském světě, což zvyšuje význam džihádu. Vzdát se machinacím USA by zvýšilo pouze americkou hltavost. V jiné stati z téhož dne se hovoří o bezvýznamnosti rezolucí OSN. V Tehrantimes z 2.11.2006 u příležitosti zahájení vojenských manévrů „Veliký prorok 2“ brigádní generál Yahya Rahim Safari, velitel sboru islámských revolučních gard (IRGC), uvedl: "Pro islámskou republiku sousedé jsou našimi přáteli a nepřátelé našich sousedů jsou považováni za naše nepřátele." V tomto rámci se pohybuje tzv. protizápadní politika oficiálního Íránu.
Je zafixovaná pověra, že boj proti Izraeli je bojem muslimů proti židům. Ve skutečnosti muslimské náboženství či víra je pouze účelovou zbraní. Íránská muslimská revoluce šíitského střihu vyztužená jadernými ambicemi se stala testem americké (ne)schopnosti prosazovat svůj vliv v oblasti. Stejně tak odolnost Izraele je testem odolnosti euro–americké civilizace vůči arabskému tlaku.
Islám představuje politický fan klub fotbalového typu. Z této „fotbalové“ základny lze ve jménu islámu vést ryze mocenské křižácké výpravy proti území dosud ovládanému křesťanskými psy.

4.2. Víra a fan-klub
Víra v Boha je vnitřní záležitostí člověka. Je to jeho důvěra v cosi zcela nehmatatelné a neviditelné. Důvěru v neviditelný smysl světa člověku pomáhá formovat viditelný řád popisovaný náboženstvím.
V souvislosti s tím křesťanský i islámský příběh o štěpení náboženské praxe do různých věroučných variant je osudově totožný. Křesťanství zrozené z židovského prazákladu je rozštěpeno na katolickou církev a pravoslaví a později po Lutherově incidentu na spoustu protestantských církví, církviček a sekt. Není tomu jinak ani v muslimském světě. Muslimové jsou také od raného období islámu rozděleni v otázce nástupnictví po proroku Mohamedovi. Sunnité uznávají za vůdce osobu, na níž se muslimská obec shodne, šíité pouze Mohamedovy příbuzné. Oba tábory se dále štěpí. Např. v Saúdské Arábii převládají wahhábovští sunnité, tedy vyznavači ultrakonzervativního proudu. Dodejme, že Rijád od počátku konfliktu v Iráku poukazoval na nebezpečí posílení vlivu šíitského Íránu v Iráku, s nímž Saúdská Arábie sousedí. Islámské proudy soupeří mezi sebou, protože každá z verzí islámu je též nositelem místní politické moci.
Z tohoto pohledu ultrakonzervativní američtí protestanti jsou fundamentalisté stejně nesnášenliví jako islámští agresivní a ultrakonzervativní džihádisté. U obou skupin se nejedná ani tak o víru jako spíše o stav duše, o psychické tíhnutí člověka k ostře vyhraněnému (nesnášenlivému) konzervativnímu vysvětlování světa.
Dokládání, jak korán je plný lásky či nenávisti podle frekvence určitých slov, je zcela zbytečné. Z bible lze vypreparovat také dostatečný počet slov mluvících o trestu a pomstě. Korán i bible se podle potřeby mohou stát zbraní nebo naopak mapou na cestě do zahrady klidu. Obě posvátné knihy jsou pouze objekty politického zneužívání podobně jako samotní věřící.
Izrael je pouze objektem, na které chtějí islámské fan-kluby ukázat svojí moc. O nic složitějšího nejde.

4.3. Křižácká technologie islámu
Kolonizační expanze evropských států byla vedena ve jménu rozšiřování křesťanské víry. Ve skutečnosti se jednalo o územní a hospodářskou expanzi. Podobně i dnešní islámský politický džihád je křižáckým tažením. I on je motivován nábožensky a zisk je politický a ekonomický.

4.3.1. Hlavním proměnnou na izraelské křižovatce jsou finance
Rusko zcela oprávněně může prodávat arabských státům zbraně, podobně jako západní firmy. Pokud si Írán a Sýrie nemohou objednat zbraně v USA, pro Rusko to je vítaný trh. Pokud oba jmenované státy předají nakoupené zbraně muslimským milicím, je to na jejich odpovědnost.
V podstatě ale Izrael musí do seznamu válečných prostředků nepřítele zahrnout všechny zbraňové systémy islámských zemí.
Pro Izrael je důležitý počet a kvalita zbraní, ne politika arabských států. Ta se během 5 až 10 let může zcela změnit. Záleží na momentálních politických potřebách jednotlivých islámských států.
Izrael se proto již dnes nachází na samém okraji zvládnutelnosti leteckých útoků islámských států. Z hlediska počtu letadel budou mít arabské státy nad Izraelem vždy převahu. Pozemní síly arabských států by se vůči Izraeli zapojily jen velmi omezeně. Pro pozemní boje není dostatečný prostor a přesun pozemních sil by byl mimořádně nápadný.
Arabské státy jako nesourodý celek mají dostatek finančních prostředků, aby
a) technicky i početně dohonily izraelskou nadvládu v letectvu
b) dosáhly v oblasti komunikace a průzkumu rovnocenného postavení s Izraelem
c) zahájily v nejbližší době nepřetržitý kosmický průzkum oblasti Blízkého východu
d) konvenčními raketovými prostředky napadly jakékoliv cíle v Izraeli a zdevastovaly jeho vojenské a industriální uzly moci
Finanční válku muslimské státy budou trvale vyhrávat dokud bude dostatek těžené ropy. Do té doby má být Izrael zničen.

4.3.2. Kosmická válka začne nad Sinají?
Permanentní průzkum blízkovýchodní oblasti je pro Izrael nutný ve všech patrech reality: od kosmického prostoru až po detailní průzkum bezpilotními letadélky při hledání nově budovaných pozic Hizballáhu v libanonském pohraničí.
Koncem ledna 2007 zavrkal Allaeddin Boroujerdi (Alaodin Borudžerdi), předseda Komise pro národní bezpečnost a zahraniční politiku íránského parlamentu, že Írán dokončil vývoj průzkumné družice a balistická střela ji vynese do kosmu. Pokud to je pravda, Írán může kopnout na oběžnou dráhu mičudu s průzkumnými chytrostmi o váze více než 300 kg.
Co z toho vyplývá?
Již v devadesátých letech Izraele pochopil, že je nutná stálá přítomnost izraelských družic v kosmu, aby nebyl závislý na milostivé pomoci USA a dalších zemí. Totéž pociťují v poledních letech i islámské země.
Izrael je jednou z osmi zemí světa schopnou vynášet umělé družice a provozovat kosmický průzkum. V minulých 20 letech stavěl Izrael družice, které vynášel vlastními nosnými raketami Jericho, z nichž některé byly neúspěšné. Družice Ofek Izraeli dávají nezávislost na Spojených státech. V dubnu 2006 Izrael vynesl na oběžnou dráhu průzkumnou družici Eros B s využitím ruské nosné rakety. Je to družice fotografického průzkumu s pozemní rozlišovací schopností 70 centimetrů. Podává i komerční informace, ale na fotografie z Íránu má výhradní právo izraelské ministerstvo obrany.
Satelity se stávají nepostradatelné i pro komunikaci na bojišti. Ale protože využívat balistické rakety k vynášení malých družic na oběžnou dráhu bude schopno stále více států, před Izraelem leží skrytá výzva: Je pravděpodobné, že první aktivní družice bude ve válce zničena v kosmickém prostoru letectvem Izraele.
Pokud Izrael zjistí, že jeho nepřátelé chtějí využít nejmodernějších družicových komunikačních a průzkumných prostředků, aby získali převahu, první úder bude směřovat na začátku konfliktu do kosmu. Nemusí přitom jít o jediný úder, ale o zničení několika malých družic.
Přitom se nelze vyhnout diplomatické roztržce, protože cílem může být oficiálně „neutrální“ např. saudsko-arabská družice nebo komerční družice jiného státu, ne íránská či syrská, i když bude využívána ve prospěch např. libanonského Hizballáhu a geril v Gaze.

4.3.3. Kosmická válka jako samozřejmost
Kosmická válka může být zahájena nenápadně. K sestřelení družice nebude ani potřeba podobné rakety jakou použili letos v lednu Číňané proti své vyřazené meteorologické družici na oběžné dráze. Pravděpodobně bude stačit např. letoun F-15 s raketou, kterou odpálí na hranici maximálního dostupu letounu.
Nevěříte? Na systému vynášení družic (proč tedy ne také antidružic?) pracuje v Izraeli konsorcium firem RAFAEL, Israel Armament Authority a IAI, které bylo za tímto účelem založeno.
Doprava družice na oběžnou dráhu kolem Země za využití letadla je levnější než pomocí klasických nosných raket, startujících z kosmodromu. Rusové připravují ze stejného důvodu dvojici letounů MiG-31. Američané úspěšně použili dopravní letoun L-1011 a v premiéře bombardér B-52.
Likvidace aktivní nepřátelské družice byla dosud tabu, ale jeho prolomení hrozí možná již za několik let právě v blízkovýchodní oblasti.

4.3.4. Symbolika jako zbraň hromadného ničení
Izrael bude muset řešit v rámci kosmické války těžké dilema. Má první zaútočit a zničit „islámskou družici“? Pokud to učiní, bude obviněn, že zahájil válku v kosmu.
Pokud izraelskou družici zničí islámská raketa, začnou tím sice islámské země kosmickou válku, ale toto moralistické fuj bude přehlušeno ohromným výbuchem radosti a slávy nad tím, že islámská raketa jako první zasáhla židovskou družici ve vesmíru, a tím islámské státy dohnaly technologický náskok hnusných sionistů.
V obou případech bude Izrael v propagandistické nevýhodě. V prvním případě bude válečným štváčem, v druhém případě supermanem ztrácejícím dech, a tím vyzývající nepřátele: kopněte si, už začínám pelichat. Symbolika se objevuje podobně jako ve starověku či středověku jako zbraň hromadného ničení.

 

předchozí díl - http://www.eurabia.cz/ShowArticle.aspx?ArtId=845

otištěno s laskavým svolením autora

vyšlo na Neviditelném psu

http://neviditelnypes.zpravy.cz/

4714 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Má EU diktátorské tendence? Po politkorektní snaze Evropské komise o vytěsnění Vánoc, ji papež upozornil na fašistické, komunistické a vůbec diktátorské tendence. Má EU diktátorské tendence?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683