Donekonečna se nám tvrdí, že islám je stejné náboženství jako křesťanství a stejně tak si islám (a všechna další přesvědčení) jsou rovna a zaslouží si respekt. Co na tom, že sami muslimové a zakladatel islámu jasně říkají, že islám není náboženství, ale víra a politika? Nehodlám hájit zde křesťanství a morální nadřazenost evangelia nad islámem a učením Mohameda.

Každý normální člověk který bude objektivně studovat podrobně nezcenzurovaný život Mohameda, jeho učení a srovná je s evangeliem se buďto stane křesťanem nebo atheistou, ale určitě ne muslimem. Já bych rád jen upozornil na jednu z ukázek toho co Mohamed prorokoval svým druhům, že provedou.
Mohamed, posel Alláha (nechť je s ním Alláh spokojen) řekl:
„Zaútočíte na Arábii a Alláh vám umožní ji dobýt. Pak napadnete Persii a Alláh vám ji také umožní dobýt. Následně zaútočíte na Řím (tj. Byzantskou říši) a Alláh vám znovu umožní jej dobýt.“ Sahih Muslim jedna z nejdůvěryhodnějších sbírek Mohamedových výroků.

To co Mohamed řekl se také naplnilo. On sám již sice nedokázal ovládnout Arábii pevně, ale jeho nástupce Abu Bakr během svého dvouletého vládnutí vedl džihád proti těm z Arabů, kteří se nechtěli podřídit islámské nadvládě. Islámská historie tomuto období říká Harb al-Ridda a muslimové si během ni počínali víc než krutě. Všechny kdož veřejně odmítali islám postavili před jednoduché rozhodnutí buďto se podřídí islámu nebo budou zabiti.

Jistou výjimku měli židé a křesťané, ale pouze kvůli počáteční slabosti muslimů a potřebě mít nějaké spojence. Jakmile byl odpor Arabů zlomen, tak Omar al-Chatab druhý nástupce Mohameda, po smrti Abu Bakra, provedl etnickou čistku a nařídil přesun židů a křesťanů pryč z Arábie. Takový starověký stalinismus.

A rovnost náboženství či ideologii? Je to absurdní. Pokud by takovýto teorie prosazována multikulturalisty a islamofily měla být správná, pak by bylo potřeba úplně stejně v rámci rovnosti přistupovat k nacismu, rasismu apod. Vždyť to jsou také pouze ideologie jako islám. A o tom to právě je. Zakladatel islámu Mohamed, posvátný text islámu korán a hadithy a také české mešity jasně kážou, že islám je nejen náboženství, ale i politika. Jen prostě někteří lidé to nechtějí vidět ani slyšet. Slovy proroka komunismu Lenina, jsou to užiteční idioti.

Podrobnosti k Harb al-Ridda v angličtině zde.
 

Mohamed kázal o světovládě jako Adolf Hitler