Magdi Cristiano Allam se proslavil například tím, že zveřejnil důkazy o tom, že v italských mešitách se káže nenávist k židům apod. Byl pokřtěn papežem Benediktem XVI. Allam napsal své vyznání proč opouští katolickou církev pro Il Giornale:

„Věřím v Ježíše, kterého miluji od dětství, čtoucí o něm v evangeliích, Ježíše o kterém svědčí živí svědkové, skrze dobré činy, ale již nevěřím v církev. Můj příchod ke katolictví vykonaný skrze ruce papeže Benedikta XVI. Na velikonoce 22 března 2008, považuji za ukončené s koncem pontifikátu tohoto papeže.“

Allam se ve svém vyznání ostře opřel do katolické církve jako hluboce relativistické a podkopávající obecné dobro. Ve svém vyznání také odsoudil politiku katolické církve k islámu. Tato politika je to, co jej nejvíce odcizilo od církve, tento její náboženský relativismus, zejména uznání islámu jako pravého náboženství, Alláha jako pravého Boha, Mohameda jako pravého proroka, koránu jako svaté knihy, mešity jako místa uctívání. Podle jeho názorů je sebevražedné šílenství, že Jan Pavel II, šel tak daleko, že líbal korán (14 května 1999), že papež Benedikt XVI. položil ruku na korán, modlil se směrem k Mekce v Modré mešitě v Istanbulu (30. listopadu 2006), a František začal s chválou muslimů jako uctívačů "jednoho Boha, živého a milosrdného." Je přesvědčen o tom, při zachování respektu k muslimům jako pro všechny ostatní, kteří mají právo na život, důstojnost a svobodu, že islám je ideologie násilí, plné rozporů uvnitř a plná agresivity ke všemu, co je na vnější straně. A co víc, je víc a víc přesvědčen, že Evropa skončí pod nadvládou islámu … pokud nemůžete najít odvahu hlásat islám je v rozporu s naší kulturou a základních lidských práv. … Allam je přesvědčen, že domorodí lidé, by měli mít právo a povinnost chránit svou kulturu a dědictví.

Allam svým prohlášením a ostrým vystoupením vyvolal již vlnu diskuzí a rozporuplných reakcí. Jeho rezolutní vyjádření na adresu katolické církve vyjadřuje zklamání mnoha ex-muslimů a uprchlíků z muslimského světa, kteří přicházejí do Evropy s vidinou místa, kde je ještě odpor k nesvobodě, totalitě a diktatuře islámu a místo toho vidí ty co by si měli cenit své svobody a pomáhat pronásledovaným, jak pomáhají tuto svobodu ničit a vytvořit islámskou Evropu v horizontu cca 100 roků. Jenže, tak jak dnes vraždí a utiskují křesťany v Egyptě, Pákistánu, Sýrii, Saudské Arábii a dalších zemích pod nadvládou islámu, budou je po zislamizování Evropy utiskovat i zde.

Kdo spí v demokracii probudí se v tyranii, tak by se asi dala nejlépe charakterizovat slepota mnoha Evropanů a katolíků k islamizaci. Ono vlastně Mohamed řekl, že muslimové dobudou Konstantinopol (dnešní Istanbul) a poté i Řím. Cílevědomost jeho následovníků za posledních 1 400 let se islámu vyplácí.

Narozdíl od Allama já nejsem, ale tak skeptický. Myslím si, že ještě není vše ztraceno a že se i katolická církev může obrodit a vrátit se zpět do role duchovní obránkyně hodnot západní civilizace a poučit se ze svých chyb a omylů.

Italský text prohlášení zde.