Bez nadsázky lze tedy hovořit o tom, že prosazení islámského fundamentalistického odívání učitelky v české škole je počátkem konce sekularismu v českém školství. Kdo se totiž trochu zabývá problematikou islámu, musí si všimnout, že zatímco umírnění muslimové trvají na tom, že zahalení ženy je neislámským zvykem a nemá oporu v koránu, na zahalení ženy trvají pouze islámští fundamentalisté.

Zde od počátku nejde o paní učitelku, ale o pravidla v českém školství. Ustoupit v Lišově znamená vytvořit zásadní precedens pro jakoukoli jinou podobnou situaci, kdy může další podobná osoba argumentovat právě touto kauzou.

Čeští fundamentalisté se celé kauzy chopili jako vítané příležitosti k prosazení svých zájmu a umlčení odpůrců. Vladimír Sáňka, předseda Muslimské obce v Praze, rozesílal před několika dny email českým muslimům v tomto znění:

„As-salam alajkum wa rahmatullahi wa barakatuh, 24. 3. v 21:15 na ČT1 bude reportáž s názvem Islám ve školce o naší sestře, která jako učitelka v mateřské školce nosí hidžáb, což vyvolalo negativní reakci nikoliv u rodičů nebo vedení školky, ale u protiislámských extremistů, kteří proti ní rozpoutali kampaň a snaží se ji za každou cenu dělat problémy. Tím si toho všimla i media. Ta sestra bojuje za práva nás všech, proto by ji celá naše obec měla rozumným způsobem všemožně podporovat. Ze strany islámofobů se jedná o další zjevné šíření nenávisti proti skupině obyvatel a už se tím zabývá i policie.“

Jak jsem byl informován lidmi přímo z města Lišova, mnozí rodiče s tím, aby učitelka praktikovala islám při výchově jejich dětí, nesouhlasí, ale mají strach ozvat se, aby je muslimové a přátelé české konvertitky Ivany Špírkové nezačali veřejně označovat za rasisty a mstít se jejich dětem. Obdobně již byl protiislamistický aktivista Martin Konvička z Českých Budějovic upozorněn na to, že jeden z přátel paní učitelky si myslí, že za celou kauzou stojí on a vyhrožuje mu fyzickým napadením. Inu mírumilovnost islamismu v plné síle.

Bohužel se to již děje a výše uvedený email je ukázkou toho, jaký význam čeští islamisté přikládají celé kauze. A ukazuje to i na okolí učitelky Ivany Špírkové, kdy ji podporu vyjadřují muslimové schvalující terorismus proti židovským dětem, vraždění odpadlíků od islámu a podobných barbarských zvyků. Nezbývá než se modlit, aby podobné názory nenasála i paní učitelka a po uklidnění celé kauzy je nezačala nějakým způsobem šířit mezi dětmi.

Sama paní učitelka se nechala slyšet, že vše bere jako džihád za věc muslimů a neustoupí, její tvrzení, že nijak děti ve prospěch islámu neovlivňuje, je však otevřená lež, neboť už tím, že se mezi dětmi pohybuje ve viditelně fundamentalistickém zahalení na ně psychologický působí. Základní otázkou zůstává také to, jakým sexuálním způsobem ji malí tříletí kluci ohrožují, že musí být před nimi zahalena?

Základní poučení z celé kauzy tedy je, že prosazovat sekularismus v českém školství znamená být označen za extremistu, rasistu apod. A to nejen ze strany muslimů, ale i jejich spojenců z Českého helsinského výboru a medií.

Džihád v jižních čechách