Kromě postihu ze strany církve hrozí knězi i trestní stíhání za podněcováni nenávisti k islámu a homosexuálům. Kněz mimo jiné veřejně řekl, že „za padesát let bude Vídeň muslimským městem. Votivní kostel se stane velkou mešitou.“ Přitom nejde o jediný příklad střetu spojenců islámu v řadách katolické církve s odpůrci islamizace a morálního kodexu Bible. Dalším příkladem může být snaha katolické charity Caritas Europa o prosazeni povolení milionům přistěhovalců (převážně muslimů) přivést si do Evropy své příbuzné. (Podrobnosti zde.)

Český web Res Claritatis o této iniciativě poznamenal: „V otevřeném dopise výkonná rada Caritas Europa – která řídí 49 členských charitativních organizací – naléhá na EU, aby usilovala co nejdříve zajistit povolení k pobytu pro rodinné příslušníky migrantů“.

Je tragédií, že katolická církev kdysi stála pevně za obranou evropské civilizace proti rozpínavosti komunismu a islámu, ale dnes se některé její frakce spíše chovají, jako by jim zničení sekulární Evropy pomocí masové migrace a nepřizpůsobivých muslimských přistěhovalců vyhovovalo. Stačí se jen podívat do Francie, Itálie či Německa, kde jsou to mnohdy právě činovníci katolické církve, kdo kritizuje odpůrce islamizace a perzekuuje je i v řadách katolických laiků a církevních hodnostářů.

Nezbývá než doufat a modlit se za to, že naše česká katolická církev neučiní stejnou chybu a nebude pomáhat islamizaci naší země na úkor jak křesťanské populace či jiných menšinových náboženství, tak většinové ateistické společnosti. Neboť to, co se děje křesťanům v Egyptě, Iráku, Sýrii a dalších zemích pod nadvládou islámu, by mělo být pro rozumné lidi varováním, že islamizace nepřináší propagovaný mír, ale naopak útlak a genocidu křesťanů.

LL-karl-tropper.png