Část katolického společenství žije v jisté egoistické ideové bublině, kdy člověk neví jestli jsou opravdu tak neinformováni o islámu a vývoji společnosti v Evropě nebo to přehlížejí záměrně. V některých z těchto případů dokonce člověk při poslouchání projevu a četbě jejich knih pochybuje o jejich skutečném přesvědčení, neboť se sice prohlašují být křesťany, ale vychvalují islám proti vlastním základům křesťanské víry. Nejhorší je, že nejde jen o nějaké liberály, ale i mnohé konzervativce. Kdy liberálové říkají, že islám není problém, kdežto konzervativci v islámu vidí spojence proti židům.

Mohli bychom si myslet, že jde pouze o problém vnitrokřesťanský nebo maximálně křesťansko-islámský. Jenže ve skutečnosti jde o problém dotýkající se přímo i většinové společnosti.

Je až neskutečné, že kardinál z Afriky musí prezentovat evropským křesťanům (katolíkům) informace o tom, že se evropská společnost mění a to v neprospěch tradiční evropské kultury. Nejde jen o to, že křesťanství se stává druhořadým náboženstvím, ale i o to, že tato proměna vede k proměně vnímání celé společnosti. Na rozdíl od evropské civilizace, která sice zbavila křesťanskou církev moci, ale přejala Ježíšův pohled na svobodu člověka, jeho odpovědnost apod. Ta nová euro-islámská společnost takovéto práva a myšlenky neuznává. Je to víc než logické, protože Mohamed (zakladatel islámu) prostě měl jiné vize společnosti než Ježíš Kristus.

A tak kardinál z Afriky je některými evropskými katolíky označován za lháře, toho kdo šíří nenávist k islámu a tak dále. Nemám teď čas ověřovat všechny data z videa, které zveřejnil, ale v zásadních momentech má pravdu. Osobně jsem viděl rozdíl mezi čtvrtěmi obydlenými muslimy v Německu a v Rakousku. Je to evidentní postupná změna společnosti a jejich hodnot směrem k neevropskému kolektivismu a potlačení jednotlivce, která se bohužel některým lidem libí.

Mnozí neevropští křesťané dlouhodobě upozorňují své evropské kolegy, že místo aby vedli s muslimy dialog o tom proč je křesťanství lepší než islám jim jen „podkuřují“ a svým strachem z kritiky islámu dokazují svou slabost. Jistě afričtí křesťané se nebojí kázat evangelium muslimům a tak jim vybuchují auta před kostely, kněží jsou muslimy popravováni dle zásad islámského práva šaría za kritiku islámu, ale na rozdíl od Evropy v Africe muslimů ubývá a křesťanství sílí a africká církev dokazuje, že naplňuje Ježíšův příkaz o evangelizaci národů a ne jako Evropané kteří připravují spíše jen cestu islámu.

Jako ukázku takovéhoto křesťanského podlézáni islámu a toho jak může někdo prohlašující se za katolíka pomáhat šířit lži a islámskou propagandu mohu uvést příklad českého orientalisty profesora Kropáčka, který dlouhodobě kritizuje a označuje za xenofoby a islamofoby ty kdož kritizují islám, kdežto sám napsal předmluvu vychvalující knihu šířící islámskou propagandu a lži nejen o křesťanství pod názvem „Islám hluboké nahlédnutí“ (vyšla nedávno podrobnosti zde), kde doslovně o této islámské propagandě Kropáček říká, že „český překlad budou číst lidé různé duchovní orientace, mezi nimi křesťané a také lidé, kteří mají zájem správně porozumět islámu.“ Ano tato kniha označuje křesťanskou víru za směsici lží, polopravd a podobně. Útočí na moderní vědecké poznatky jako na výmysly atheistů, a překrucuje dějiny takovým způsobem, že muslimové jsou zobrazeni jako nemorální lidé, kdežto muslimové a islám nikomu nic zlého nikdy neudělal.

Inu inkvizice islamofilů v boji proti obráncům evropské civilizace a kritikům islámu má spojence nejen v českých islámských nadacích, ale i mezi českými orientalisty.

Kontroverzní video zde:

http://lukaslhotan.blog.idnes.cz

čtěte také:

Levicová politička obvinila papeže z podpory islámských fanatiků

Bulharsko vede boj se sílícím vlivem politického islámu

Z tajného archívu islámské nadace o české politické scéně