"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Postdemokracie, politická korektnost a multikulturalismus

Autor: Benjamin Kuras | Publikováno: 15.3.2007 | Rubrika: Multikulturalismus
Ilustrace

Když jste vy doma cinkali klíči a my venku jsme se chvěli trémou před první návštěvou zdevastované bývalé vlasti, doufali jsme všichni v jedno a totéž: Že étos, etika a etiketa parlamentní demokracie, občanské svobody a poctivého podnikání protečou rozsypanou železnou oponou ze západu na východ. Jakousi přirozenou gravitací, samozřejmou a všem srozumitelnou převahou dobra nad zlem.

Ze začátku to tak chvilku vypadalo a nikdo jsme o tom nepochybovali. Odplavení komunistického bahna čirou vodou svobody bylo jen otázkou času. Tři roky, pět nanejvýš. No dobře, tak deset. Patnáct?

Po roce šestnáctém všichni zjišťujeme, že naopak komunistické bahno prosáklo do všech koutů občanova života a psychiky. Na povrchu se podobá demokracii, pod povrchem zůstalo komunistické. Demokratický kapitalismus si přizpůsobilo podle svého a vzalo si z něho to nejvulgárnější, co se v něm dalo najít. Tak se postkomunismus, který měl být přechodným obdobím terapie, stal trvalým stavem. 

Hodně bahna se naopak přelilo na západ, kde vytváří totéž a ukazuje, jak je ten demokratický étos mělký a křehký. Zvlášť je-li to ničení pozvolné, nenápadné a nenásilné, tou zbraní nejúčinnější, kterou je lhostejnost. Ta teď vládne na obou stranách. A mění se v bezmocnost.

Tak vedle postkomunismu vzniká postdemokracie, která se liší jen tím, že se k ní dospělo z opačné strany. Rub a líc téže mince. Komunistická psychika s demokratickou tváří.

Její ideologií je „politická korektnost“ (anglickou zkratkou PC), která na Západě odstartovala přibližně zároveň s pádem komunismu. V Česku se chytá jen zvolna, protože se příliš podobá staré dobré socialistické pokrokovosti, kterou Češi ještě úplně nevydýchali. Pod záštitou Evropské unie se mu ale už dlouho neubrání, stojí na ní téměř všechny evropské zákony a regulace.

Je marxistického původu a dala by se nejjednodušeji popsat jako myšlenková cenzura a tyranie pomyslných nestandardních menšin a menšinových idejí nad standardní většinou a většinovým myšlením, které jsou podle její teorie odpovědné za všechny nešvary, zlozvyky a zločiny lidstva. Menšinové a cizí hodnoty povyšuje nad zavedené hodnoty většinové a domácí. Její nedílnou součástí je multikulturalismus, který je náhražkou někdejšího marxistického internacionalismu. Jejím záměrem je rozleptat myšlenkové a hodnotové struktury západní demokracie zevnitř. Vzděláním, propagací, medializací, politizací a osočováním nositelů standardních idejí, hodnot a zvyklostí, označováním nálepkami jako nacionalismus, xenofobie, bigotnost, pozůstatky imperialismu, rasová či ideová arogance. Její strategií je rozleptávat dlouhodobě a pracně budované ideové a hodnotové struktury, na nichž stále tak vratce stojí demokratický Západ. Demokracie přestala být vládou většiny a ochráncem práv jednotlivců a stala se handrkováním nátlakových skupin a skupinových privilegií.

Nově definované nekorektní myšlenky – tak jako kdysi myšlenky nepokrokové, zpátečnické a reakční – se staly nepřípustné v mediích, ve školství, v politice a jiných veřejných oborech lidské činnosti. Lidé, kteří je vyslovují, jsou vyhazováni ze zaměstnání, pranýřovaní a zesměšňovaní. Některé nekorektní myšlenky se už staly trestnými činy a stíhají je lidé, které je možné nejpřesněji nazvat myšlenkovou policií. Mezi takovéto stíhatele nekorektního myšlení patří kromě policie všelijací myšlenkoví referenti obecních správ a polovládních institucí, kterých v celé Evropě přibývá jako hub po dešti. Všichni jsou placení z kapes daňového poplatníka, proto se horlivě snaží vykazovat mu službu co nejpečlivější, ve formě myšlenkové kontroly co nejpřísnější. 

PC funguje tak, že předstírá ohleduplnou a soucitnou laskavost vůči všem možným nestandardním menšinám a menšinovým idejím a zvyklostem, které vnímá jako tak či onak znevýhodněné a musí je proto zvýhodnit. Těch si dokáže navymýšlet tolik, až z nich udělá privilegovanou většinu a z normální většiny znevýhodněnou menšinu. Mezi takovéto menšiny zařazuje všechny, kdo se nějak liší od většinového normálu. Kromě menšinových etnik třeba homosexuály, tělesně a duševně postižené, intelektuálně zaostalé či pomalé, nedostatečně vzdělané a tu a tam dokonce i praktikující zločince. Vychází při tom z přesvědčení, že tyto znevýhodněné skupiny se a priori nemohou dopouštět ničeho nesprávného, a jestliže se toho dopustí, je to vina té zvýhodněné většiny, která je svým neohleduplným chováním k tomu donutila.           

PC začala nejprve jako jev lingvistický nahrazováním slov a pojmenování, které třída samozvaných ideologů pokládala za urážlivé, ponižující, či nedostatečně ohleduplné vůči vybraným skupinám. Tím se mnohá do té doby normální pojmenování stala pro slušné lidi nepřijatelná a nepoužitelná.

Mírnou a v zásadě laskavou formou lingvistické politické korektnosti v češtině je postupný zánik kdysi běžných a krásných slov jako mrzák, blázen, hluchý, slepý nebo chorý a jejich nahrazení korektními ale kýčovitými pojmy jako tělesně postižený, duševně postižený, neslyšící, nevidomý, nemocný. V angličtině tato výměna zachází až do absurdit jako „člověk tělesně (duševně) znevýhodněný“ nebo „člověk odlišných schopností“. Impotenci v anglických diagnózách nahradila „erektilní disfunkce“. A u zaostávajících žáků se slovo „neúspěch“ při známkování na návrh labouristických myslitelů nahrazuje frází „odložený úspěch“.

O stupínek výš – ale pořád jakž takž neškodná - je korekce takzvaného „sexismu“, která upravuje třebas i tradiční náboženské texty tak, aby jména Boží byla v gramatickém kontextu pohlavně neutrální a nebyla spojována s mužským rodem. A jednu dobu feministky beze srandy navrhovaly aby se vedle history (jeho story) učila taky herstory (její story).

 Ještě o něco nad ní stojí korekce slov používaných u osob páchajících trestné činy. Tak se z mladistvých delikventů stává „riziková mládež“ – která za své činy nemůže a neručí.        

O další stupínek výš je jazyková opatrnost etnická, jejíž nejnovější absurditou je zákaz žádat v kantýnách britské policie a dalších státních úřadů „černou kávu“, pro případ, že by to urazilo některého černocha. Místo toho je nařízena „káva bez“, tedy bez mléka, protože v Británii se káva – stejně jako čaj – podává automaticky s mlékem, pokud si neřeknete jinak. Z obav, aby se neurazili muslimové, se u zločinů spáchaných muslimy uvádějí pachatelé jako „Asiaté“, což ale zase uráží Indy a Číňany. Jenže o těch se ví, že za to nebudou nikoho vraždit, takže politická korektnost obsahuje i prvek zbabělosti.

Náboženská ohleduplnost k menšinám vede v anglosaských zemích k zákazu “veselých vánoc“ nahrazovaných „zimními svátky“ nebo „prosincovými prázdninami“, se „svátečními dárky“ a dokonce „svátečním stromkem“, a městská rada Birminghamu si místo vánoc vymyslela nové důmyslné jméno Winterval čili „zimní interval“.        

Politická korektnost vychází z historicky ověřeného vědomí, že jazykem, jakým člověk jevy pojmenovává, se utváří způsob jeho vnímání světa a událostí. A že jazyk se tak stává důležitou formou myšlenkové a společenské kontroly občanů. Protože změněný výběr slov mění i naše myšlení, a to směrem od normálního konzervativního tradicionalismu (politické nekorektnosti) k pokrokovému inženýrství lidských duší (politické korektnosti), funguje jako účinné omezení svobody projevu.

Politicky nekorektního činu se Češi a ostatní nováčci v EU dopustili tím, že stranili Americe a ne Francii, za což je Chirac hned usadil, aby nepropásli příležitost učit se mlčet. Nevěděli, chudáci, že Amerika je v Evropské Unii už několik let sprosté slovo a podporovat ji patří k nejhorším projevům politické nekorektnosti. Politicky korektní je naopak kšeftovat se Sadámem Husajnem a financovat z evropských daní palestinské teroristy a jejich školy vychovávající batolata k sebevražedným útokům na Židy, kteří jsou podle politicky korektního Koránu „potomky opic a prasat“.

Rovněž politicky nekorektní byla v postkomunistické střední a východní Evropě privatizace, která zašla příliš daleko k thatcherovskému modelu a musela se před vstupem do EU zpomalit až opětně připostátňovat, přičemž nejhoršími provinilci byli Estonci.

Politicky korektní je podle vzoru EU zvyšovat daně, protože ponechávat příliš mnoho peněz občanům na útratu by bylo politicky nekorektní. Aby ale mohli udržovat ekonomiku v úspěšném chodu, je politicky korektní jim usnadnit vypůjčování a politicky nekorektní jim připomínat, že to někdy budou muset vrátit. Třeba se najde někdo, kdo to za ně politicky korektně zaplatí nebo jim ten dluh odpustí. Tím bude nejpravděpodobněji daňový poplatník, proto je politicky korektní zvyknout ho na vysoké daně. 

Politicky nekorektní by bylo Čechům vyčítat nedostatky, za které podle principů politické korektnosti nenesou žádnou odpovědnost, protože byli obětí historických okolností, které z nich udělaly, co dnes jsou a co by nebyli, kdyby se historické okolnosti vyvíjely jinak. 

Je tedy politicky nekorektní po nich chtít, aby se chovali jako „Stará Evropa“ a naopak je politicky korektní, že se „Stará Evropa“ začíná chovat jako oni. 

Vyšlo v knize Evropa snů a skutečností, Baronet 2007    

www.euportal.cz

4488 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Má EU diktátorské tendence? Po politkorektní snaze Evropské komise o vytěsnění Vánoc, ji papež upozornil na fašistické, komunistické a vůbec diktátorské tendence. Má EU diktátorské tendence?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683