V případě islámské nadace v Praze dokonce nedošlo k naplnění zákona ani za roky 2004, 2005, 2006. A za roky 2010 a 2011 byl muslimy zákon dodržen teprve poté co na základě mého podnětu zasáhla policie, finanční správa a krajský soud v Brně.

Na základě zákona o nadacích mají nadace povinnost odevzdávat do šesti měsíců od začátku roku účetní uzávěrku rejstříkovému soudu s vyroční zprávou, přehledem o příjmech a výdajích. Jedním z důvodu je skutečnost, aby veřejnost měla možnost prohlédnout si jak nadace hospodaří, jejich příjmy apod. aby se tak pomohlo dohledu nad nimi, usnadnilo odhalováni praní špinavých peněz a podobných nelegálních i nemorálních aktivit.

A možná právě to je důvodem pro Islámské nadace v Praze a v Brně nestojí o pozornost veřejnosti k jejich příjmům a výdajům? Jak nejen já, ale i bezpečnostní analytici, upozorňujeme na financováni šíření islámu v České republice ze zemí jako je Saudská Arábie a další diktatury. Někteří analytici už sami přiznávají, že financováni islámských organizací v České republice z muslimských zemích napomáhá radikalizaci českých muslimů a stává se větší hrozbou než vyzvědačské aktivity Ruské federace.

Uvidíme tedy jestli během následujících týdnů dodrží Islámská nadace v Brně a Islámská nadace v Praze česká zákon, nebo bude potřeba opět zásah Policie ČR, finanční správy a nějaká správní pokuta, aby byli donuceni dodržovat české zákony?

Tak až opět uslyšíte nebo budete číst islámskou propagandu o tom jak musejí dodržovat zákony České republiky zeptejte se jich pro je tedy sami nedodržují … Více o finaních machinacích v českých islámských nadacích a financování šíření islámu v České republice jsem napsal v knize Islám a islamismus v České republice zde.

http://lukaslhotan.blog.idnes.cz

čtěte také:

Vláda dnes schválila návrh zákona o státním občanství

Radnice Prahy 1 podporuje propagandu Saudské Arábie

Osobní vzkaz voličům a členům Suverenity blok J. Bobošíkové