Jusuf QaradawiZnámy ideový vůdce dnešního vládnoucího režimu v Egyptě Jusuf al Qaradawi vyzval společně s dalšími muslimskými duchovními papeže Benedikta XVI. k tomu, aby se omluvil za podporu katolické církve španělskému boji proti muslimským okupantům ve středověku.

Kolegové v Izraeli zveřejnili překlad arabského komuniké vydaného Mezinárodní unii muslimských duchovních, kteří požadují několik omluv od papeže a mezi nimi i za to, že „křížící porazili islámskou vládu v Andalusii (název pro území Španělská okupovaného muslimy ve středověku).“

Cely text překladu požadavků muslimských duchovních si v angličtině můžete přečíst zde. Bohužel o těchto nehorázných požadavcích, formulovaných částečně výhružným tonem, česká media prakticky neinformovala. Jistě chápu, že v naší státem propagované multikulturní islamofilii jsou takové zprávy nechtěným materiálem. Možná také hraje strach z inkvizice z českého Orientálního ústavu a stoupenců katolického islamologa Kropáčka, kteří jakoukoliv zmínku o nepřátelství ze strany muslimů označují za projev nenávisti a rasismu.

Jenže pravdu nelze potlačit ani cenzurou. Toto poslední prohlášení Jusufa Qaradawiho, který je také propagován českými muslimy z Ústředí muslimských obcí a Islámské nadace v Praze, jen dokazuje, že snaha o mezi-náboženský dialog a multikulturu ze strany křesťanů a Evropanů je považována těmito muslimy za projev slabostí a ustupování nátlaku z muslimské strany.

Španělé a křesťané bojovali proti islámské okupaci několik století a ne vždy se chovali dle Kristova příkazní, ale muslimští okupanti se také dopouštěli zločinů na španělském obyvatelstvu, zotročovali  křesťanské věřící a pod trestem smrti zakazovali jakoukoliv křesťanskou misii nebo konvertování od islámu ke křesťanství. Velice dobře o tom píše španělská profesorka Rosa M. Rodríguez-Magda v knize Neexistující al-Andalus zde.

Bohužel se tak ukazuje, že muslimy čeká ještě dlouhá cesta k tomu, aby nebyli v Evropě považování za riziko a je jen na nich jestli se tou cestou vydají nebo budou pokračovat ve vyostřování napětí jako to dělá Jusuf Qaradawi a jeho stoupenci.

Muslims: Pope must apologize for Catholics freeing Spain from Islamic invaders
 

Česky vydala Islámská nadace v Praze Qaradawimu tuto knihu:

Júsuf al-Qaradáwí, Povolené a zakázané v Islámu podrobnosti zde.

http://lukaslhotan.blog.idnes.cz

čtěte také:

Prolhaní muslimové

160 imigrantů podniklo nájezd na španělskou enklávu Melilla

Bitva, která otevřela dveře ke slávě Španělska