"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Íránští ex-muslimové v Německu proti trestu smrti za odpadlictví

Autor: Olga Ryantová | Publikováno: 9.3.2007 | Rubrika: Aktuality
Ilustrace

Mnoho let vyzývali představitelé diskuse o islámu (nikoli v uvozovkách) umírněné muslimy, aby si zvolili mluvčí, kteří by zastupovali jejich zájmy v souladu se sekulárním demokratickým státoprávním uspořádáním a zároveň proti snaze radikálních představitelů muslimů (a oficiálních partnerů spolkové vlády) islamizovat nejen několikamiliónovou muslimskou komunitu, ale i majoritní německou společnost. 

„Odvolali jsme" je název unikátní kampaně íránských ex-muslimů v Německu. 

Z jejich materiálů citujeme: 

„Odpadlictví v islámu je tabu i v SRN, kde žije převážně mezi iránskými disidenty velké množství apostatů. Tuto skutečnost dokazuje i fakt, že pronásledovaní kritici islámu, Salman Rushdie, Taslima Nasreen nebo Ibn Warraq, jsou v německých médiích mylně označováni za ´muslimské intelektuály´“. 

Kampaní „Přísahali jsme“ navázali ex-muslimové na akci ženského hnutí z roku 1971 „Potratily jsme“. I dnes chtějí bojovat za svá práva na sebeurčení, i dnes stojí proti náboženským silám, které jsou přesvědčené o vlastnictví „věčně platných, svatých pravd“.

Islám zůstal i přes významný rozvoj v 9. a 10. století ušetřen bolestivého procesu osvícenství a ZdE chce přispět k trvalé změně této situace. 

Ve svém prohlášení se odkazují na článek 18, 19 a 20 Listiny a požadují od spolkové vlády a zástupců německých států, aby se na mezinárodní úrovni účinně zasadili o dodržování lidských práv v islámských zemích a zakročili proti vraždám ze cti, ženské obřízce, kamenování, popravám, mučení a dalším nelidským praktikám. Dále aby finančně nepodporovali vládnoucí islámské režimy a organizace, které se řídí šarijskou ústavou, nebo v níž jsou aktivní džihádističtí teroristé a aby vytvářeli kontakty se sekulárně demokratickou opozicí v muslimských zemích, namísto vstřícné politiky se zástupci teokratického systému. 

ZdE v kampani požaduje sekularizaci a prosazení osvícensko-humanistických ideálů, na nichž je založen moderní právní stát. V této souvislosti uvádí několik závažných bodů: 

  • využívat svobodu v uměleckém projevu, vědeckém bádání a vystupování proti náboženským silám, které potírají metodou „agresivní urážky“ každou kritiku islámu v jeho zárodku
  • jednoznačný zákaz nošení šátku ve veřejné službě, neboť je považován za znak politického islámu a patriarchálního podmanění žen
  • žákům a žákyním nesmí být z náboženských důvodů zakazována účast na hodinách plavání, tělocviku, sexuální výchovy a biologie. Výuka islámu by měla být všeobecně nahrazena předmětem etiky založeným na vědeckých principech, bez ohledu na konfesi žáků. Jen tak lze dlouhodobě zamezit vytváření náboženských ghett
  • nelze ustoupit rigidní šarijské separaci pohlaví, např. ve zdravotnictví
  • náboženská práva nesmí být nikdy povýšena nad práva světská, proto musí být např. ze zákona o ochraně zvířat vyškrtnuta úprava o udělení výjimky na brutální rituální porážku zvířat

Centrální rada ex-muslimů (ZdE) upozorňuje s obavami na fakt, že německá justice a politika obrací stále častěji ochranu základních práv proti sobě. Islám ve své důsledné formě koliduje s několika články základních práv a proto nemůže požadovat plnou ochranu ústavy. Demokratická veřejnost by proto měla hájit úspěchy moderní civilizace a ofenzivně vystupovat proti strategii islamismu na všech úrovních.

Centrální rada ex-muslimů

Tito lidé buď opustili islám nebo se muslimy nikdy nestali. Přesto se díky svému původu ocitli ve „skupině muslimů“. Mnozí byli donuceni uprchnout před vládami své země a nechtějí dopustit, aby i v Německu za ně jejich jménem rozhodovali muslimští funkcionáři. Vyhrazují se proti nároku muslimských organizací jako Islamrat nebo Zentralrat der Muslime (ZDM), aby zastupovaly jejich zájmy. 

Na základě osvícensko-humanistického přesvědčení si ZdE stanovuje několik cílů. Prosazování všeobecných lidských práv (nezcizitelných individuálních práv každého člověka), prosazování svobody názoru (svobody veřejně či soukromě přijmout nebo zavrhnout jakýkoliv náboženský nebo nenáboženský pohled), prosazování přísné sekularizace, podpora porozumění mezi národy na základě všeobecných lidských práv a podporu logického uvažování a výchovy k toleranci.

Kolik takových kampaní bude muset Eurabia zveřejnit, aby i špičkám českých islamologů opravdu došlo, že s islámem není něco v pořádku? Kdy přestanou veřejnost uklidňovat nepravdivým obrazem o "mírumilovném náboženství"? Bezstarostným chlácholením podporují, byť nevědomky, muslimské zločince s prošariackými a protizápadními aktivitami a připravují živnou půdu pro islamizaci společnosti.

I proto stojí za připomenutí unikátní dokument České televize "Já, muslim" z prostředí českých muslimů:
http://video.google.com/videoplay?docid=7489128737211826486

 

5639 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Do moře se zřítil bombardér s jadernými bombami. Co je pravděpodobnější? Čí je? Otestujte si svůj dez/informační čuch, resp. předpojatost: Do moře se zřítil bombardér s jadernými bombami. Co je pravděpodobnější? Čí je?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď