"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Slobodná vôľa a predestinácia v islame

Autor: Esmeralda Zlopočasná | Publikováno: 23.9.2012 | Rubrika: Islám
Ilustrace

Tento článok si kladie otázku; existuje v islame niečo také ako "slobodná vôľa"?

Diskusia o slobodnej vôli a predestinácii v islame musí začať s istými predpokladmi, týkajúcimi sa povahy Allaha. Ďalej je nutné uznať, že všetky tieto predpoklady sú všetky ortodoxnými islamskými dogmami.


Štyri predpoklady


1. Alah je vševedúci.
2. Nič sa nestane bez toho, aby to Alah chcel.
3. Alah samotný má slobodnú vôľu.
4. Alah nemôže urobiť chybu.


Ak predpokladáme, že všetky vyššie uvedené tvrdenia sú pravdivé, potom nám môžu slúžiť ako logický východiskový bod pre určenie ich konzistencie (súladu) s koncepciou "test pre spásu".


Analýza


A. Keďže sa nič nestane bez toho aby to Alah nechcel, všetky ľudské bytosti sú stvorené iba na základe vôle Alahovej.


B. Keďže Alah je vševedúci, Alah pozná osud každej osoby dokonca pred okamihom jej stvorenia.


C. Pretože Alah má slobodnú vôľu, má slobodnú vôľu stvoriť alebo nestvoriť akúkoľvek ľudskú bytosť podľa svojho výberu.


D. Z toho vyplýva, že v okamihu stvorenia si Alah vyberá, že stvorí niektorích ľudí o ktorých už dopredu vie, že budú spasení a iných, o ktorých už vie, že budú odsúdení do pekla.


E. Keďže výsledok každého života je už známy dokonca už pred jeho stvorením, "skúška" pre spásu je už ukončená dokonca skôr, než sa stvorený jedinec narodí.


Q.E.D. (A to sme chceli dokázať) Život na zemi nemôže byť skúškou pre spásu. Skúška je ukončená skôr, než k samotnému životu na zemi dôjde.


Ďalšia analýza


F. Ak by bola ľudská bytosť schopná urobiť čokoľvek, čím by zmenila svoj osud od toho, ktorý jej predurčil Alah, potom by Alah mohol urobiť chybu.


G. Keďže Alah chyby nerobí, ľudská bytosť nemôže urobiť nič, aby zmenila svoj osud a dosiahla iný osud, než ten, ktorý Alah predurčil.


Q.E.D. (A to sme chceli dokázať) Ľudské bytosti nemôžu mať slobodnú vôľu.


Sahih Ahadith


Takže, nielen že je to logický dôsledok, vyvodený z konceptu Alaha samotného, ale tak isto aj pozícia, ktorá je formálne vyjadrená vo viacerých Sahih ahadith. Minimálne štyri krát v Sahih Buchari,[1][2][3][4] a raz v Sahih Muslim,[5] nachádzame verzie nasledujúceho hadísu:


Rozprával 'Abdullah bin Mus'ud: Posol Alahov, pravý a pravdivo inšpirovaný povedal, "Ľudská bytosť sa vytvára tak, že je v matkinom tele štyridsať dní a potom sa stane kúskom zrazenej krvi po rovnakú dobu a potom rovnakú dobu je kúskom mäsa. Potom Alah zošle anjela, ktorý má nariadenie zapísať štyri veci. Má prikázané zapísať jeho/jej (tohto nového stvorenia) činy, jeho živobitie, jeho/jej (dátum) smrti a či bude požehnaný či prekliaty (v náboženstve). Potom je do neho vdýchnutá duš. Takže muž medzi vami môže (konať dobré skutky až kým nie je medzi ním a rajom len lakeť a potom to, čo bolo pre neho napísané určuje jeho správanie a on potom začne konať zlé skutky, prislúchajúce ľuďom Ohňa pekelného. Takže muž medzi vami môže (konať zlé skutky až kým nie je medzi ním a ohňom pekelným len lakeť a potom to, čo bolo pre neho napísané určuje jeho správanie a on potom začne konať dobré skutky, prislúchajúce ľuďom Raja.


Sahih Bukhari 4:54:430

Korán


Dajú sa nájsť podobné informácie v samotnom Koráne, ktoré by naznačovali, že "slobodná vôľa" nemusí existovať? V skutočnosti áno. Istý počet ájí je dosť jednoznačný v tom, že výber medzi spásou a zatratením neprináleží ľudskej bytosti, ale Alahovi samotnému.


99. Kdyby byl Pán tvůj chtěl, věru by byli všichni, kdož na zemi jsou, vesměs uvěřili. Chceš snad donutit lidi, aby se stali věřícími,
100. když není duši žádné dáno, aby uvěřila jinak než z dovolení Boha, a když On uvaluje hněv Svůj na ty, kteří rozum nemají?

.
Qur'an 10:99-100


29. Toto je věru připomenutí; a kdo si přeje, ať k Pánu svému cestu nastoupí,
30. však přát si toho nebudete, pokud Bůh tak nebude chtíti. A Bůh věru je vševědoucí, moudrý,

Qur'an 76:29-30


Existujú ďalšie, ktoré viac či menej priamo podporujú toto pochopenie:
Napríklad Korán 37:96 nám hovorí, že dokonca aj naše vlastné činy, výdobytky a "diela" nie sú skutočne naše, ale sú namiesto toho určované Alahom:


zatímco je to Bůh, jenž stvořil vás i to, co jste udělali?“

Qur'an 37:96


A z Koránu 17:13 vyplýva, že všetky činy, za ktoré budeme súdení v súdny deň sú určené na počiatku času, než by to boli dôsledky života na zemi so slobodnou vôľou:


Každému člověku jsme připevnili ptáka osudu jeho na šíji a v den zmrtvýchvstání vyjmeme pak každému knihu jeho a setká se s ní otevřenou.

Qur'an 17:13


Všimnite si, že zvlášť v Yusuf Aliho preklade je výslovne použité slovo "osud" (fate) a Pictkhal používa slovo "predpoveď". Proroctvo je samozrejme prediktívny znak niečoho, čo sa má v budúcnosti ešte len stať.


Korán 7:178-179 ide ešte ďalej keď nám hovorí, že sú tu ľudia a džinovia stvorení výslovne s cieľom zatratenia do pekla:


178. Ten, jehož Bůh vede, je dobře veden, avšak ti, které nechává bloudit, ti ztrátu utrpěli.
179. A stvořili jsme věru pro peklo množství džinů i lidí, kteří mají srdce, jimiž nic nechápou, a mají oči, jimiž nic nevidí, a mají uši, jimiž nic neslyší. Podobají se dobytku, ba jsou ještě zbloudilejší - a to jsou ti, kdož jsou lhostejní!


Qur'an 17:178-179


Tá istá myšlienka sa opakuje v iných ájach. Napríklad:


Kdybychom chtěli, dali bychom duši každé vedení správné, leč nechť uskuteční se slovo Mé: „Věru naplním peklo lidmi spolu s džiny!“


Qur'an 32:13


Takže sa zdá, že Korán a hadísy sa dokonale zhodujú v tom, že keď sa jedná o spásu či zatratenie, neexistuje tu slobodná vôľa. Tieto rozhodnutia urobil Alah na počiatku časov a pridelil ich ľudstvu. A takto to aj v skutočnosti chápe islamský mainstream a dôsledky sú nesmierne.


Záver


Hoci sme to prebrali iba povrchne, musíme dôjsť k záveru, že podľa islamskej viery:


1. Život na zemi nemôže byť skúškou pre spásu. Načo je skúška, ak sú výsledky známe od počiatkov času a nemôžeme urobiť nič, aby sme ich zmenili?


2. Qiyamah, islamský súdny deň je fraška. Lebo nie sme súdení na základe nášho správania, ale na základe Alahovho predchádzajúceho rozhodnutia.


3. Ľudia nie sú priťahovaní k islamu preto, že je najlepšou zvesťou či náboženstvom, ale preto, že sa Alah rozhodol, že budú moslimami, či to už chcú, alebo nie.


4. Keďže väčšina ľudských bytostí, ktoré kedy žili a ktoré dnes žijú sú nemoslimovia, Alah teda musel stvoriť väčšinu ľudstva s výslovným cieľom pre odsúdenie do džehenny.

Preto primárny účel stvorenia podľa islamu musí byť peklo a utrpenie, nie raj a spása.


http://wikiislam.net/wiki/Free_Will_and_Predestination_in_Islam

http://blogeurabia.parlamentnilisty.cz

Klíčová slova: náboženství  | islám  | islamismus
3903 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Ve Francii vyhlášena rekonkvista. Co vy na to? Pravicový prezidentský kandidát Zemmour vyhlásil ve Francii protiimigrantskou rekonkvistu. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683