"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Kriminalní sítě ve Vietnamské diaspoře. Konec iluzí o vietnamské integraci v ČR

Autor: Bohuslav Janovský | Publikováno: 15.9.2012 | Rubrika: Multikulturalismus
Ilustrace

V posledních měsících se konečně začíná trochu seriozně diskutovat o vietnamské komunitě v ČR. Byl ostatně nejvyšší čas. Málokdy se v moderních českých dějinách o nějaké problematice tak lhalo a politicky korektně vymýšlelo jako o vietnamské komunitě v ČR. O to více nás musí zaujmout práce autorů Nožiny a Krause s názvem "Kriminalní sítě ve Vietnamské diaspoře, případ Česke republiky". Tento příspěvek je krátkou "recenzí" této velmi zajímavé knihy, kterou vřele doporučuji ke studiu.
 
V diskusi, která v posledních letech vypukla k problémům nad otázkou integrace Cikánů v České republice, jsou často v multikulturních médiích slyšet názory „obyčejných lidí z ulice, čí "kulturní" fronty“, kteří poukazují na údajnou neexistenci podobných problémů mezi Vietnamci. Ta samá média nás pak bombardují dojemnými příběhy geniálních vietnamských dětí (vítězícich v literárních soutěžích) a tvrdě pracujících vietnamských obchodníků (, kteří "údajně dřou, by něco měli"). Zdání klidného soužití české společnosti a vietnamské komunity, která prý přijala „naše návyky a kulturu“ a přizpůsobila se většinové společnosti, nemůže tak být dokonalejší. 
 
Kniha autorů Miroslava Nožiny a Filipa Krause s názvem „Kriminální sítě ve vietnamské diaspoře“ ovšem tuto multikulturní iluzi (uměle vytvořenou a zcela nepravdivou) vyhazuje do povětří a zcela boří. Kniha odmítá multikulturní vzdušných zámek o "vzorné" integraci Vietnamců v ČR. "Král je nahý", kříčí publikace do světa, Tedy většina Vietnamců v ČR je nejenom naprosto neintegrovaná, ale navíc i zapojena do zločineckých, nelegálních a pololegálních aktivit", které kombinuje s těmi legálními. Ty nelegální mají jednoznačně rostoucí tendenci a začínají ohrožovat bezpečnost naší země.
 
Na začatek hned jedna dobrá zpráva, kniha má pouze o něco málo více než 100 stran a nemusíte se děsit velkého čtení a stojí pouze stovku. Za zmínku stojí ještě background obou autorů. Jeden je vědecký pracovník UMV MZV a druhý policista, který se problematice asijských zločineckých uskupení dlouhodobě věnoval.
 
Studie se na začátku zabývá historií vietnamské imigrace celosvětově a následně se zaměřením na bývalou ČSSR. Poukazuje na specifika vietnamské emigrantské mentality (vesnické mentality) a jejich pocit dočasnosti pobytu mimo Vietnam, díky kterému si nevytvářejí k novému prostředí žádné vazby a tzv. ho explotují (toto slovo pochází z anglického exploit vykořistit/chovat se bez skrupulí a ohledů a autoří se asi chtěli vyhnout jeho použití kvůli historicky negativní konotaci spojované s komunistickou propagandou "vykořisťování pracujících"). Kniha rovněž poukazuje na naprosté oddělení vietnamské komunity od většinové společnosti. Zde se snad dá autorům vytknout pouze jedna faktická nesprávnost, řada Vietnamců, kteří k nám před rokem 1989 příšla, bohužel byla součástí komustického establishmentu a represivních složek. Dále autoři opomíjejí skutečnost, že řada vzdělaných Vietnamců z jihu země utekla z Vietnamu na Západ před represivním komunistickým režimem a na Západě hledala svobodu a záchranu před komunistickým terorem, nikoliv ekonomickou prosperitu (Imigrace jihovietnamské inteligence a středních vrstev po pádu Saigonu v roce 1975).
 
V další části je pozornost věnována vietnamské imigraci v ČR před a po roce 1989. Nejzajímavější poznatek je ten, že vietnamská komunita se pololegálních činností dopouštěla již před rokem 1989 a rok 1989 pouze umožnil plný rozvoj a zapojení vietnamské komunity do trestné a ilegální činnosti. Autoři poukazují na skutečnost, že před rokem 1989 musela řada Vietnamců ještě oficiálně pracovat v továrnách, či studovat a ilegální aktivity většinou dělala ve "volném" čase. Po roce 1989, kdy tato omezení skončila, se z nich stal hlavní způsob obživy a zde také dochází k začátkům formování vietnamských zločineckých uskupení/mafie.
 
Hlavní přínos této knihy vidím v následující části. Tam se autoři zabývají fungováním vietnamské komunity a její strukturou. Jejich závěrem je skutečnost, že u Vietnamců jsou legální a nelegální aktivity zcela propojené a v naprosté symbioze. Kdy v čele komunity stojí obvykle tzv. "respektovaný" muž na první pohled renomovaný a vážený obchodník, který je současně i hlavou místního zločineckého uskupení. Ten je pak vládcem místní komunity, kde má i vlastní "vojáky" (Bo Doi), kteří často násilím prosazují jeho vůli a příkazy. Například "významý" obchodník s textilem, který je současně hlavou pašeráckého gangu. Importér tabáku, který současně řídí výrobu a prodej padělaných cigaret. Obchodník se sportovním zbožím, který kontroloje nelegální dovoz a výrobu značkových padělků. Podnikatel ve službách, zase bude mít jako hlavní neveřejný business pašování lidí. Kniha budí dojem, že vlastně oni "poctiví a vzorní vietnamští podnikatelé neexistují", pouze se jedná o jedince, kteří mají hlavní zdroj příijmů z ilegálních aktivit a ona legální činnost slouží především jako zástěrka té nelegální a také jako kanál na praní peněz z trestné a nelegální činnosti. Autoři se také zabývají přísunem nových přistěhovalců z Vietnamu a popisují systém, kdy se tito často naivní neštastníci (hlupáci chtělo by se říci), ihned po příjezdu musí zapojit do ilegálních aktivit ve prospěch místní vietnamské mafie. Především díky dluhům, do kterých je místní vietnamská mafie plánovaně a cíleně nahnala a má je tedy v hrsti. (včetně jejich rodin ve Vietnamu). 
 
V další části se autoři zaměřují na specifika trestné činnosti vietnamské komunity v ČR a potvrzují skutečnost, že je v ní v určité míře (větší, či menší) zapojená celá vietnamská komunity u nás. Jedná se o známe drogy (zdaleka ne je marihuana, ale ve stále větší míře i "tvrdé" drogy", kde autoři popisují tzv. šlehárny tvrdých drog provozované Vietnamci a jejich rostoucí počet v ČR), obchod s bílým masem a nucení mladých žen k prostituci ve vietnamských nočních klubech na území ČR, padělaní značkových výrobků, celní podvody, padělání cigaret a alkoholu, padělání dokladů, praní špinavých peněz atd atd a ty méně známe jako jsou organizované krádeže v obchodech se značkovým zbožím a lichva. Autoři také potvrzují fakt, že nelegální aktivity vietnamských přistěhovalců mají v posledních letech rostoucí tendenci a začínají představovat vážné nebezpečí pro naši zemi. Za znepokojující považují i nárůst násilné trestné činnosti páchané Vietnamci v ČR. (vydírání, loupežná přepadení, ale i vraždy) Kniha má v tomoto ohledu negativní výhled a předpokládá další zhoršení situace.
 
Autoři se rovněž věnují spolupráci Vietnamců v nelegálních aktivitách s dalšími národnostmi. Zatímco s Čechy je spolupráce minimální, tak například s Cikány velmi aktivní. Cikáni především pomáhají Vietnamců legalisovat pobyt v ČR prostřednictvím fingovaných sňatků a fingovaných zápisů otcovství. (Zde snad humorná poznámka, že jim obvykle předem neřeknou o povinnosti platit alimenty...:-)) Zcela specifická a intensivní je spolupráce s čínskými a albánskými zločineckými gangy.
 
Závěrem autoři krátce pojednávají o budoucnosti vietnamské komunity. Zde se bohužel projevuje vliv politické korektnosti a autoři (asi z důvodu, aby se vyhnuli potížím a "oblíbeného" obviňování z xenofobie a rasismu" ze strany multikulturních médií a extremistických multikulturních skupin a neohrozili vydání knihy) podléhají multikulturním cliche o "světlém zítřku". Autoři tedy vyslovují "naději" , že nové generace Vietnamců v ČR budou lepší, tj méně zapojené do zločinu a nelegální činnosti a více integrovaná. Uplně mi není jasné, co je k tomuto závěru vede... obvzlášto trend více méně logicky vyvracejí. Naopak mladá generace Vietnamců v ČR se již plně zapojila do všech nelegálních, pololegálních a zločineckých aktivit a naopak řadu z těchto činností ještě vylepšila a vymýšlí nové oblasti, kde by se mohly vietnamské zločinecké gangy dále zapojit. Jejich "důležitý přínos" je pak rovněž ve vytváření iluze integrace pomocí různých PR kampaní, která má zakrýt rostoucí nelegální aktivity vietnamské komunity v ČR. To by se bez mladé generace Vietnamců, kteří na rozdíl od svých rodičů ovládají čestinu, nemohlo jaksi logicky stát. Jistě, možná tu budeme mít v budoucnu pár šikovných mladých Vietnamek, které se vdají za Čechy (spolužáky ze studií) a budou vést slušný život podle našich kulturních a morálních pravidel. Prostě jejich partneři na ně budou mít positivní civilisační vliv. MOžná se najde pár mladých Vietnamců, kterým se život jejich komunity bude protivit a budou chtít žít normální a slušný život v naší normální a slušné zemi jako je ČR. Nicméně většina mladých Vietnamců bude plně pokračovat ve stopách předchozích generací. Pokud nezačneme tento problém včas řešit, tak se máme na co těšit...:-( Já osobně nemám na přeměně naší země v jakýsi divoký Vietnam žádný zájem. Co Vy?
 
Stejně jako se neintegrovali Turci v Německu, Pakistanci, či Jamajčané v UK, či Arabové ve Francii, tak se neintegrovali Vietnamci v ČR. To je holé konstatování skutečnosti. Hlavní vina je přirozeně na straně oněch imigrantů, protože prostě o žádnou integraci neměli a nemají zájem. Češi jsou stejně jako většina ostatních Evropanů (původních bělochů) velmi tolerantní a nikomu v integraci nebránili. Všechno to obviňování z "rasismu, xenofobie a netolerance" jsou jen bohapusté výmysly extremistické multikulturní levice, papouškovaná v některých mediích....pravdy na to není ani trochu. Ale jejich pozice jsou neudržitelné. Jak jednou řekl americký president T.J. "Můžete ohlupovat část lidí po dlouhou dobu, nebo většinu lidí po krátkou dobu. Nikdy ale nemůžete ohlupovat většinu po dlouhou dobu.." A ve stále větší míře to začíná platit i politické korektnosti v Evropě a u nás. Osobně si myslím, že se musíme poučit z problémů řady evropských zemí, kde běžní občané dopustili, aby multikulturní extremisté umlčeli na dlouhou dobu diskusi o přistěhovalcích a potížích, které přistěhovalci z Asie a Afriky přinesli. Výsledek dnes vidí každý soudný Evropan a to nesmíme v naší zemi dopustit, Když nic jiného, tak máme povinnos k další generaci. Musíme jim naši zemi předat svobodnou a bez umělých problémů. (jako třeba masivní přistěhovalectví a na něj napojená obrovská zločinnost a další problémy)
 
Knihu by si měl prostudovat každý, kdo se o problematiku přistěhovalectví v ČR zajímá. V různých multikulturních centrech (a některých médiích) by to dokonce měla být povinná četba :-) Hlavní slabinou knihy je jazyk, chápu sice, že to bylo psáno jako vědecká práce a ne pro široké masy, ale určitá jazyková úprava by dílku rozhodně prospěla. Přesto jen doufejme, že autory bude motivovat k další práci k tomuto tématu (Mimo jiné by stálo za zvážení popsání propojené místních vietnamských mafiií s tamějším komunistickým aparátem a vájemné propojení komunistického vietnamského establishmentu a zločineckých struktur mimo území Vietnamu.) a nás ostatní k hledání pravdy a vážné diskusi o budoucnosti vietnamské komunity v ČR. 
 
Knihu si lze objednat třeba zde.
 
Myslím, že bychom měli začít vážně studovat například švýcarský plán na automatickou deportaci přistěhovalců, kteří se dopustí porušování tamějších zákonů a páchají trestné činny. Švýcarsko je jedna z nejstarších demokracií a jistě i proto, že v případě ohrožení nic nedbá na povyk "extrémní levice" a svoji svobodu a demokracii si brání často i razantním způsobem. Jistě se máme od Švýcarů co učit.
 
P.S. Vzkaz všem multikulturním diskutérům, neměli by jste podat žalobu na autory knihy? Třeba za "podněcování k rasové nenávisti"...:-), považte tu jejich drzost, psát si politicky nekorektní pravdu...!!!! také by jistě stálo za úvahu rozpoutat v médiích kampaň proti rasistům a xenofobům ve státní spravě, považte(!) vždyť tu knihu vydal Ústav mezinárodních vztahů, patřící pod Ministerstvo zahraničí...jako to mohl tamější kulturní relativista dopustit...?!:-) Alespon se trochu pobavíme (na Váš účet), což by jsme si za ta léta, kdy jste tu otravovali intelektuální poctivou diskusi na téma imigrace do ČR, snad zasloužili :-) 
 
P.S. 2. Ještě jeden vzkaz multikulturním aktivistům. Já rozhodně netvrdím, že všichni Vietnamci u nás páchají nelegální a trestnou činnost. Například v roce 2010 se v ČR narodilo ca 3300 vietnamských dětí a ty určitě do žádné trestné, či nelegální činnosti zapojené nejsou ... (Sice bychom se mohli podivovat, kdo za ně platí všechny náklady spojené s porodem, a následnou péčí atd...když jejich rodiče do sociálního systému většinou nijak nepřízpívali a nepřizpívají a přispívat nezačnou, ale z toho nemůžeme vinit ty čerstvě narozené děti. Otázka je, zda se ty děti nemají vietnamským rodičům (hovořícím pouze vietnamsky a žijící jako ve Vietnamu) narodit doma ve Vietnamu.).
 
Zajímavý článek z časopisu "policista", pouze potvrující názory autorů knihy.
http://aplikace.mvČR.cz/archiv2008/2003/casopisy/pol/0411/nemec_info.html
 
Ještě jeden článek k tématu:
http://eportal.parlamentnilisty.cz/Articles/3578-odkud-pochazi-prijmy-vietnamcu-v-ČR-to-bych-za-vzor-nikomu-nedaval-.aspx
 
 
čtěte také:

Neúspěchy multikulturalismu v ČR. Vietnamci

Klíčová slova: multikulturalismus  | Česká republika  | přistěhovalectví  | Vietnamci
5610 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Má EU diktátorské tendence? Po politkorektní snaze Evropské komise o vytěsnění Vánoc, ji papež upozornil na fašistické, komunistické a vůbec diktátorské tendence. Má EU diktátorské tendence?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683