"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Muslimové, cikáni, černoši a další škůdci – zhouba a zkáza budoucích generací západu

Autor: Bohuslav Svatoš | Publikováno: 14.9.2012 | Rubrika: Multikulturalismus
Ilustrace

Nedávno jsem na webu narazil na článek, který mne nepřekvapil svým obsahem, ale zdrojem ze kterého pocházel. Jeho původcem je známý nizozemský sociální demokrat Eberhard Edzar van der Laan, který znepokojeně konstatoval, že mnoho obyvatel Amsterodamu je méně duševně nadaných. Výpověď jinak tradičně politicky korektního Listu De Telegraaf poskytuje otřesné informace o tom, jak rychle stoupá počet duševně zaostalých.

Zdroj (http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/amsterodam-se-stava-mestem- hlupcu-kvuli-muslimum_241303.html):

Míněni jsou ti, jejichž inteligenční kvocient se pohybuje mezi čísly 70 a 85. V Amsterodamu, který je hodně ovlivněn přistěhovalectvím, je za silně duševně zaostalé považováno 104 tisíc lidí, což je zhruba každý osmý obyvatel metropole.

Statisticky vyjádřeno mají Nizozemci průměrné IQ 102, u Maroka je to 85. Maročané tvoří mezi imigranty v Nizozemí největší skupinu. Jako další příklady průměrného IQ svých občanů uveďme třeba Německo (102), Rakousko (102), Turecko (90), Saúdskou Arábii (83), Katar (78) či Nigérii (67). Za snižováním průměrného IQ Amsterodamu jsou tedy hlavně cizinci islámské víry. Podobná situace je například také v Německu nebo Rakousku.
Tato znepokojivá avšak pro mnohé čtenáře zcela nepřekvapivá informace jinými slovy vypovídá o tom, že imigrace z Afrických potažmo Islámských zemí přináší západu akutní perspektivu civilizačního kolapsu, který bude podmíněn fatální intelektuální indispozicí těchto lidí.

Příčina intelektuální indispozice výše uvedených Imigrantských Afro arabských etnik je podmíněna tropickým prostředím jejich původu, to je totiž na rozdíl od Indoevropanů a Asiatů „intelektuálně proklelo“ nenáročností na vývoj strategie přežití, který si museli osvojit Indoevropané a Asiaté, jimž počasí a prostředí ohledně možností nenuceného spontánního přežití tolik nepřálo. Jinými slovy Indoevropané a Asiaté, byli po celou dobu své civilizačně intelektuální evoluce nuceni důsledně přemýšlet, počítat, plánovat a udržovat disciplínu, která jim na oplátku umožnila přežít kruté zimy a další nástrahy prostředí, v němž žili. Na oplátku za tuto ochotu a vůli adaptovat se na nepříznivé vlivy přírody a prostředí tyto rasy získaly dar vyšší inteligence, která výrazně převyšuje rasy, které přežívaly z darů přírody spontánně a nenuceně bez nutnosti používat a stimulovat inteligenci v zájmu vlastního zachování. Obdobná intelektuální indispozice je typicky vlastní i Cikánům, jejichž mentalita nese jednoznačné stopy prokletí blahobytně velkorysé tropické přírody, která své děti naučila maximálně rychle běhat, avšak minimálně přemýšlet.

Současná západní civilizace žije ve zcela neopodstatněné mediálně vnucené víře, že těmto imigrantským etnikům, chybí pouze a výhradně dostatečné vzdělání. Bude-li jim poskytnuto, tak se tito lidé vzápětí stanou plně intelektuálně rovnocennými a přínosnými pro země, v nichž žijí. Takový je program, taková je víra ale jak se čím dál více stává zřejmým, taková není realita.

Tato vcelku naivní představa opomíjí jeden celkem velmi zásadní fakt, kterým je genetická setrvačnost těchto etnik a ta odsouvá kýžený efekt intelektuální integrace a adaptace těchto „demografických spasitelů“ Evropské Unie někam do převelice vzdálené budoucnosti.

Cikánům se u nás v minulých desetiletích dostávalo ochotné intelektuálně kultivační péče ze strany státu, který se úporně snažil vnutit jim plošně alespoň základní vzdělání. V praxi však toto úsilí fatálně selhávalo, cikáni za prvé neměli zájem o vzdělání a své děti k němu nenutili a za druhé vzdělání, kterého se jim dostávalo, nepadalo na úrodnou půdu, protože jednoduše řečeno nenacházelo mozky, které by byly schopné ho vstřebat.

Kámen „vzdělávacího úrazu“ těchto etnik totiž spočívá v genetické indispozici, která jim znemožňuje vstřebávat a akcelerovat inteligenci tak, jak je to běžné u bělochů i Asiatů. U cikánů je jejich indispozice podmíněna i častými incestními vztahy, které potenciální intelektuální disponibilitu tohoto etnika činí ještě více nedostupnou.

Stejně intelektuálně regresivní strategii praktikují i africká a arabská imigrantská etnika, tím že praktikují ve vysoké míře sňatky mezi příbuznými (Tzv. Inbreeding) což je okolnost, která intelektuální progresivitě daných etnik také nikterak neprospívá. http://cs.wikipedia.org/wiki/Inbreeding

Muslimská kultura stále praktikuje příbuzenské křížení a dělá to o mnoho déle než jakákoliv egyptská dynastie. Podle hrubého odhadu je téměř polovina celého muslimského světa incestní: V Pákistánu se 70 procent všech manželství uzavírá mezi bratranci a sestřenicemi z prvního kolene, (tzv. pokrevnost) a v Turecku je to okolo 25 až 30 procent (Jylands –Posten, 27/2 2009 Více mrtvých dětí mezi imigranty).

Statistický výzkum v arabských zemích dokazuje že, 34 procent všech manželství v Alžírsku je pokrevních (spojených společnou krví)46 % Bahrajn, 33 Egypt, 80 Núbie, 60 Irák, 64 Jordánsko, 64 Kuvajt, 42 Libanon, 48 Libye, 47 Mauretánie, 54 Katar, 67 Saudská Arábie, 63 Sudán, 40 Sýrie, 39 Tunis, 54 S.A.E. , 45 Jemen. Zdroj : (Reproductive Health Journal, 2009 Consanguinity and reproductive health among Arabs.).

Zdroj : http://blogeurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/699-moslimsky-inbriding-dopad-na-inteligenciu-zdravie-zdravy-rozum-a-spolocnost.aspx

Vysoká intelektuální dispozice Indoevropana či Asiata se vyvíjela desítky tisíc let, Má tudíž svoji progresivní genetickou setrvačnost, která zaručuje stejnou dispozici i jeho budoucím potomkům. Vysoká intelektuální indispozice černocha (resp. Afroaraba) či cikána se vyvíjela taktéž desítky tisíc let, a má také vlastní setrvačnost, ta je však zárukou toho, že bude-li mu poskytováno vzdělání tak bude jeho přínos neutralizován tím, že jeho myšlení není konstituováno intelektuálně – kreativně ale především receptivně, je netvůrčí, zvyklé brát a přijímat ale nikoliv vytvářet a budovat.

Co lze očekávat od imigrantských etnik, u nichž se stává intelektuální i osobnostní degenerace podmíněná incestním svazkem dědičným standardem? Poskytneme-li jim vzdělání, musíme počítat i tím, že jejich intelektuální a kulturní adaptace – je-li vůbec možná, nebude záležitostí jedné generace ale několika až mnoha generací. S jejich 3 – 5 násobnou natalitou je však velmi reálná perspektiva toho, že společenský systém, který je k vlastní škodě a zkáze živí, se ekonomicky zhroutí dříve, než se je podaří intelektuálně a kulturně zformátovat tak aby nebyli zátěží ale přínosem.

Kdyby byli jenom hloupí, ale jinak neškodní v tom smyslu, že v masové většině vykonávají podřadné práce a ekonomicky společnosti nijak zvlášť neprospívají, ale budiž alespoň to. Jenže s jejich hloupostí se snoubí i převysoká míra zločinnosti, která je hrozivá a nezvladatelná již dnes, kdy jich je stále menšina, ale co za 10,20,30 let až jich bude většina? Za těch pár let se jejich status nevzdělaných resp. velmi těžko vzdělavatelných přítěží společnosti v podstatě nijak citelně nezmění, změní se však jejich kvantum a s jejich typicky paraziticky otrokářskou ideologií (Islám) budou řešit vlastní kulturně sociální nemohoucnost tím, že (klasická 14 stoletími islámské praxe doložená strategie) zotročí v té doby již početně slabší domorodce, a učiní z nich pracovní sílu, která je bude živit. Tak tomu bylo v minulosti a tak tomu bude za daného stavu i za nedlouho.

Indoevropan či Asiat potřeboval na to, aby se jeho mozek vybavil dostatečně výkonným kvantem inteligenci podmiňujících neuronálních synapsí desítky tisíc let. Současný Cikán, Afričan, či AfroArab, takovou geneticky progresivní historii, která by zaručovala nejen uchování ale i rozvoj inteligence nemá. Jeho vrozená genetická setrvačnost často zesílená neblahou incestní historií, je hrází o kterou se vzdělávací proces, ve významné většině zástupců těchto etnik, roztříští a pokud přinese nějakou intelektuální progresivitu tak bude zúročena nikoli kreativně ale destruktivně – sociálně paraziticky což dokládá již výše uvedený zdroj; List De Telegraaf : Téměř 600 mladistvých obyvatel Amsterodamu, kteří páchají opakovaně trestné činy, má podle oficiálních údajů nizké IQ. Kdo ale vlastně má tak nízkou inteligenci? Rodilí Holanďané? Odpověď lze snadno najít oklikou. A sice nahlédnutím do policejních statistik, kde jsou údaje o intenzivních pachatelích (pachatelé sériových trestných činů). Bezkonkurenčně největší skupinu tvoří Maročané. Ještě zajímavější je sdělení nizozemské policie, že Maročané mají sklony ke zločinnosti tím více, čím lépe jsou integrováni do nizozemské společnosti. To odporuje všem dosavadním "korektním" hodnocením úspěchů integrace cizinců.

S demografickou expanzí těchto kulturně a sociálně destruktivních etnických skupin již nastávají drastické změny v charakteru západní civilizace, která leckde ztratila svůj striktně sekulární charakter, a ve svém multikulturně perverzním smilství s méněcennými importovanými kulturami, kope hrob sobě samé a budoucím generacím původních Evropských domorodců, které čeká velmi chmurný osud pod otrokářským bičem Muslimských civilizačních parazitů a zhoubců.

http://blogeurabia.parlamentnilisty.cz

čtěte také:

Dánsko: Imigrant znásilnil dítě. Jeho deportace však otázkou lidských práv

63 % Finů chce snížit náklady na imigranty!

Multikulturalisté v ČR: O původu druhů

Klíčová slova: multikulturalismus  | politická korektnost  | Holandsko
11839 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Měla by Británie vrátit Argentině Malvíny a Rusko Ukrajině Krym? Letos uplyne 40 od britsko-argentinské války o Malvíny (Falklandy). Měla by Británe Malvíny vrátit Argentině, tak jak požaduje vrácení Krymu Ruskem Ukrajině?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683