"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Neúspěchy multikulturalismu v ČR. Vietnamci

Autor: Bohuslav Janovský | Publikováno: 17.8.2012 | Rubrika: Multikulturalismus
Ilustrace

V celé Evropě se dnes ukázuje, že ekonomičtí přistěhovalci z Asie, Afriky a jižní Ameriky představují obrovské ekonomické a bezpečností problémy. Masivní zátěž sociálního systému, minimální integrace, vysoká zločinnost, aktivní zapojení do terorismu proti hostitelským zemím. Jen naše země prý představuje výjimku. Máme tu podle některých médií a politiků stotisícovou pně integrovanou vietnamskou komunitu. Ta je údajně plně začlenila do české společnosti, přispívá k všeobecnému rozvoji naší země a vietnamská mládež představuje prý naší světlou budoucnost. Má to všechno jako obvykle jedinou „drobnou“ chybu. Prostě to NENÍ PRAVDA!


Začalo to komunistickou bratrskou pomocí

Počátky vietnamského přistěhovalectví hledejme na konci 70. Let. Severo vietnamský komunistický režim za aktivní pomoci východního bloku ovládl  v roce 1975 vojensky Jižní Vietnam a nastolil tam komunistický režim sovětského typu. Jedním z jeho atributů byla i „industrializace“ země. Vietnam byl tradiční zemědělská země, kde ekonomiku, obchod a kulturu ovládali etničtí Číňané. Po jejich vyhnání a částečném vyvraždění v roce 1976 se země ocitla v ekonomickém chaosu. Severo vietnamská ekonomika byla rozvrácena mnoholetým válečným imperialismem (okupace Laosu, velké části Kambodži a válka proti Jižnímu Vietnamu a jeho spojencům).

Bývalý Jižní Vietnam zase zdecimovalo zavedení družstev a vyhnání etnických Číňanů. Země se také potýkala s masou mladých mužů, kteří mimo válčení a členství v komunistické straně, nic jiného nikdy nedělali a ani neuměli. Vyřešit vše měla industrializace země a zapojení oněch kádrů do práce v továrnách. Na základě dvojstranných smluv odešli do východního bloku (CSSR, PLR, MLR, NDR) desítky tisíc mladých stranických kádrů, bývalých vojáků NVA (Severovietnamské armády) a dalších mladých Vietnamců. Oficiálně měli „splácet“ vládám hostitelských zemí dluh za dodávky zbraní.

To se brzy ukázalo jako naprosté fiasko.

Většina z nich byla pro práci v továrnách nepoužitelná. Buď jim chyběly běžné pracovní návyky (známý výrok jednoho Vietnamce v jistém jihočeském městečku „ lépe je držet pušku, než dělat ve fabrice“), či jim prostě chyběla jakákoliv odborná zkušenost a praxe. (většinou zemědělci bez jakékoliv industriální tradice a zkušenosti). Tento projekt  nicméně pokračoval  až do pádu komunismu ve východní Evropě. Následně všechny nové vlády onu spolupráci ukončily a Vietnamci se museli vrátit zpět. S výjimkou České republiky. Dodnes není jasné proč Česká republika Vietnamce tehdy nevypověděla.

Můžeme jen spekulovat, zda to bylo šlendriánské opomenutí, čí  nějaká první vlaštovka multikulturního „obohacování“ v podání pravdoláskařské skupiny kolem V. Havla. Víme pouze, že jisté pokusy o odsun Vietnamců zde na začátku 90. Let byly. (Bývalý ministr práce P. Miller). Nicméně se jim nedostalo sluchu. Vietnamci zde zůstali. Zájem české veřejnosti o ně byl tehdy minimální. Postupně ale i do naší země pronikla politika multikulturalismu (importovaná a propagovaná evropskou byrokracií) a to mělo dalekosáhlé důsledky. Nejen to vedlo k nemožnosti objektivní diskuse (každý kritik vietnamské komunity a jí páchaných nepravostí byl hned osočován jako rasista a xenofob), ale mělo to za následek i další imigraci. Ta paradoxně vyvrcholila v době ekonomické krize za vlády M. Topolánka. To se ale již jednalo o normální vietnamskou mafii, která si z naivních chudáků ve Vietnamu udělala výnosný obchod s pašováním lidí, který neměl daleko k modernímu otrokářství. To vše za mlčenlivého přihlížení českých úřadů a  „jásotu“ politicky korektních médii (Vietnamci nám prý budou vydělávat na důchod). Výsledkem byl nárůst počtu Vietnamců na sto tisíc osob a to je stav, který panuje dosud. Oficiálně je v CR 18 tisíc Vietnamců majících české občanství (často získané podvodem) (1) Dále je zde asi 60 tisíc Vietnamců na podnikatelská víza, zbytek tvoří nově narozené děti (v roce 2010 se v CR narodilo více než 3000 vietnamských dětí) a další zde pobývají nelegálně.


Většina Vietnamců se pohybovala  a pohybuje v černé (šedé) ekonomice

Počátky zapojení Vietnamců do šedé a černé ekonomiky se datuje vlastně od jejich příchodu do tehdejšího ČSSR. Na začátku to bylo drobné pašování, šití a pokoutní prodej padělků (levisky, stříbrné řetízky, petardy atd). S pádem komunismu a otevřením hranic se ale objevily nové příležitosti. Sousedství naší země s Německem pro Vietnamce představovalo ideální předpolí pro nové „příležitosti“.

Severní Vietnam byl a je jedním hlavních producentů opia v Jihovýchodní Asii a rovněž zdrojem levných padělků světových značek. Další byla výroba a prodej padělaných cigaret a alkoholu. Jistě nebylo tedy náhodou, že se Vietnamci začali koncentrovat kolem západní hranice. (Cheb, Karlovarsko atd).  S jídlem přirozeně rostla chuť. Jak se vietnamská mafie rozrůstala a bohatla, tak bylo potřeba peníze vyprat a vytvořit distribuční kanály pro další nelegální business. Tím se ukázalo pěstování marihuany a výroba pervitinu, prodej celně falešně procleného oblečení a obuvi . Výroba a prodej padělků předních značek také utěšeně expandovala. Stejně jako výroba a prodej padělaných cigaret a alkoholu.

K tomu bylo zapotřebí několik faktorů.   Jednak mlčení (tichá podpora úřadů) a nové pracovní síly, které budou plně ovladatelné a nebudou mít žádné kulturní a morální skrupule. Výsledkem bylo vytvoření pro vietnamské lobby v čele s nastrčenými českými loutkami, která začala kupovat politiky (jednak ideologicky a jednak finančně) a pomohla prosadit příliv nové vietnamské krve. Média začala být najednou plná oslavných příběhů o poctivých vietnamských obchodnících, či líčila Vietnamce jako výlupek všech dovedností a ctností. (V naprosté většině se jednalo o ideologické nesmysly a často přímo trapné lži) Současně do naší země proudily davy nových přistěhovalců. Prý kvalifikované a potřebné síly pro naši ekonomiku. Většinou se ale jednalo o nevzdělané venkovany. Ti byli pod slibem zázračného zbohatnutí nalákáni se zadlužit a přicestovat do CR, kde se stali snadnou kořistí domácí vietnamské mafie. Ať již při výrobě drog, či padělků, nebo jejich prodeji, či při následném praní peněz, nebo i rostoucí násilné trestné činnosti.

Výsledkem je stav, kdy naprostá většina Vietnamské komunity nějakým způsobem na této šedé/černé ekonomice participuje. Vědomě a zcela bezskrupulózně. Českou republiku vidí jako nějaký zlatý důl, kde je jim vše dovoleno. Například v drogovém businessu již Vietnamci zcela ovládli český trh. Podle názoru policisty, který se drogovou problematikou v CR zabývá. Z Pražské Sapy a Chebu se stala centrála vietnamského drogového businessu pro celou Evropu. Podle jeho odhadu je přímo do výroby, pašování, prodeje a distribuce drog zapojeno minimálně 10-15 procent Vietnamců! (2). Další velká část z nich je zapojená do následného praní peněz z trestné činnosti. Kde si myslíte, že vzali Vietnamci v CR peníze a skoupeni řady nemovitostí v centrech mest, kde provozují obchody? Žádný soudný člověk znalý problematiky a kupeckých počtů, nemůže věřit oněm dojemným historkám o chudácích z Vietnamu, kteří sem přišli s obrovskými dluhy (na které se složilo celé příbuzenstvo), ale přesto si hned mohli otevřít obchod. Kde by na to asi vzali peníze???? (Nájem či koupě nemovitosti, nákup zboží, energie stojí nemalé další peníze….)


Nabízí se totiž otázka, zda za onou obrovskou  (a nákladnou) expansí Vietnamců do maloobchodu a služeb. (večerky, obchody s oděvy, nails studií) nestojí  náhodou vietnamská mafie, která tak legalizuje příjmy z trestné činnosti a vytváří distribuční kanály pro další trestnou činnost (dnes jsou to prodej padělaných cigaret a alkoholu, v budoucnu zřejmě drog).


Vedle vietnamské mafie se zde dále etablovala velká vrstva vietnamských „obchodníků“, kteří využívají legální podnikání ke krytí méně či více závažné trestně činnosti. Například významný vietnamský dovozce tabáku je současné výrobcem padělaných cigaret. Majitel sítě nails studií je současně obchodník s běženci. (pašuje ilegální přistěhovalce). Majitel sítě prodejen novinových kiosků je současně „čističem“ peněz pro prodejce drog  a podobně. Tento druh součinnosti legální a nelegální ekonomiky (trestné činnosti) najdeme u naprosté většiny vietnamských firem. Z části to pramení z naprosté kulturní oddělenosti vietnamské komunity. Tak žije jako ve Vietnamu a má zcela odlišné ( horší) morální a společenské normy než průměrný Čech.  Pro ni je například prodávaní drog zcela počestné a normální zaměstnání. Stejně jako prodej padělků. Či neplacené sociálních odvodů a zneužívání sociálního systému. (3)
Dalším významným faktorem je skutečnost, že současné politicky korektní klima umožňuje Vietnamcům páchat řadu nepravostí, prostě proto, že jsou exotičtí cizinci. Každý kdo by se na to odvážil poukázat, by byl vláčen politicky korektními médii jako rasista a xenofob.  Prostě český podnikatel neplatící daně je zločinec. Když to udělá Vietnamec, tak je to najednou „mazaný“ obchodník. To celé přispělo k tomu, že se řada úředníků/policistů bojí proti Vietnamcům zasahovat, aby se vyhnula osočování a profesním problémům. (4) Vietnamci pak získávají dojem, že je jim dovoleno de facto všechno…a podle toho se i chovají.


Pro kritického pozorovatele pak není překvapením, že skutečně legální vietnamské podnikání vlastně neexistuje a vietnamské firmy dodržující naše zákony existují pouze v článcích placení PR kampaně a v poblouzněných mozcích propagátorů multikulturalismu.  Stejně tak se nikdy nedočkáme slibovaných vietnamských zdravotních sester a svářečů, či jiných odborníků. (5) Ony sestry a oni svářeči z Vietnamu totiž existují pouze v fantasijních představách pašeráků lidí a multikulturních bláznů. To mi jistě potvrdí každý soudný člověk, obeznámený s se stavem vietnamské společnosti a ekonomiky…prostě Vietnam má akutní nedostatek jakýchkoliv odborných profesí a ujišťuji Vás, že by jste se ve vietnamské nemocnici léčit nechtěli! (né náhodou dobré cestovní pojišťovny při návštěvě Vietnamu garantují letecký transport do civilizovaného Thajska  v případě nemoci, či úrazu)


Skutečností tedy je, že z hlediska ekonomiky je vliv vietnamské komunity pro CR negativní a tento trend se postupně zhoršuje! (Daňové uniky, celní podvody, neplacení sociálních a zdravotních odvodů, zneužívání sociálního systému, trestná činnost)


Vietnamci v CR hledí stále k Hanoi

Velká vietnamská komunita žije v CR již 40 let. Přesto se nikdy nezapojila do normální české společnosti a její hlavní město není v Praze, ale v Hanoi. To má několik důvodů. Jednak mnoho předáků vietnamské komunity jsou bývalé stranické kádry (někdy přímo masový zločinci) (6) s přímou vazbou na komunistický režim v Hanoi. Tihle výtečnicí přirozeně hledí na naši svobodnou a demokratickou společnost s nedůvěrou. Dále se jedná o velmi uzavřenou komunitu. Kde rodiče jsou  například otevřeně proti sňatkům s českými partnery. Navíc se zde ani za oněch 40 let neetablovala vietnamská střední vrstva. Tj vrstva, která se živí poctivě, má slušné zaměstnání a vzdělání a má tedy zájem na plné integraci. Nebo znáte Vietnamského zubaře, nebo účetního, či případně elektrikáře? Proto když uvidíte Vietnamce číst noviny, tak to budou určitě vietnamské, stejně tak se v jejich televizi budou odehrávat pouze vietnamské telenovely. Řada z nich by možná měla problém určit jméno českého presidenta. (7)


Vietnamci v CR nemají k naší zemi ani po desítkách let žádný blízký vztah a nechtějí si ho ani vytvořit.


 Vietnamci nemají o asimilaci a západní kulturu žádný zájemPřirozeně se nabízí otázka, proč se Vietnamci nijak do české společnosti neintegrovali. Češi jsou známí svojí tradiční kulturní a náboženskou tolerancí a u nás tedy problém není. Vietnamci prostě o integraci nemají zájem. Oni sice žijí zde, ale chtějí žít jako ve Vietnamu. Mnohdy se jedná o nevzdělané venkovany, či lidi se vzdělání, které je kvalitativně v CR nepoužitelné, dále lidi, kteří díky svému  napojení na podsvětí prostě žijí mimo normální společnost. Další důsledek je praktický. Jelikož se většina Vietnamců živí podle našich zákonů nepoctivě, tak si nepřeje interakci s českým prostředím. Průměrná vietnamská rodina by asi měla problém vysvětlit českému manželovi jejich dcery, že prodávají drogy, dovážejí padělky, či podvádějí na daních. U vietnamského manžela podobný problém nehrozí, neboť ten to zná ze své vlastní rodiny. Je tedy evidentní, že stejně jako u dalších komunit je důvodem neintegrace a neasimilace naprostý nezájem přistěhovalecké menšiny. Nic na to nezmění ani pár PR ikon, do nekonečna omílaných v multikulturním tisku…
Stejně tak většině Vietnamců v CR nic moc neříkají naše západní hodnoty jako je svoboda, demokracie. (9) Spíše je považují za zbytečnost, která zdržuje a ohrožuje jejich business. (V totalitním režimu si jistě nikdo kritizovat dobře postaveného podvodníka nedovolí…) Navíc řada z vůdců vietnamské komunity má blízký vztah k tamějšímu totalitnímu režimu. Ve vietnamské komunitě se běžně oslavují komunističtí zločinci jako Ho Chi Minh a další podobní darebáčci.


Nové generace Vietnamců (narozené v CR) jsou spíš horšíNěkdy se setkáváme s názorem. Vietnamci možná neumí česky, prodávají drogy a padělky, ale počkejte na tu jejich novou generaci, ta bude elitou české společnosti. Celé to má opět drobnou vadu, zase to není pravda. Kdo myslíte, že stojí za masivním rozvojem trestné činnosti Vietnamců, za vstupem do sofistikovanějších druhů trestné činnosti? Právě generace Vietnamců narozená a vzdělaná v CR. To oni přišli s konceptem sítí ovládnutí celého distribučního řetězce pro prodej padělků cigaret a alkoholu. To oni vymysleli nové formy praní špinavých peněz. Bez jejich českého vzdělání a znalosti jazyka by to nebylo možné. Zde se stejně jako v jiných zemích ukazuje, že další generace neintegrovaných přistěhovalců je spíš horší a z hlediska závažnosti trestné činnosti pro hostitelskou zemi nebezpečnější. (přirozeně čest výjimkám)


Čest zachraňuje pár mladých damJako obvykle existuje pár výjimek potvrzujících pravidlo. V případě vietnamské komunity se většinou jedná o mladé dámy. Obvykle vzdělané v naší zemi. Ne ony PR mediální ikony, které často ani neexistují . (Slečna Lam alias p. Campírek by nám mohli vyprávět) Ale mladé dívky a ženy, které se dokázaly díky pozitivnímu kulturnímu působení českého okolí vymanit z negativního vlivu vietnamské komunity. Ve vietnamské společnosti je dcera (žena)  považována za méně cennou než syn (muž) a s tím se ony dámy nechtějí smířit. Vidí kolem sebe, že v české západní společnosti má žena plnohodnotné místo a chtějí ho tedy mít také. Většina z nich chce mít (nemá již má) za partnera Čecha a najít si nějaké ctnostné a normální zaměstnání. Většinou se cítí být spíše Češkami a na vietnamskou komunitu pohlížejí často docela objektivně a tedy kriticky. Buďme ale realisté, jedná se o desítky maximálně stovky osob. (10)


Co s tím?Situace je tedy skutečně stejně tristní jako v jiných evropských zemích. Přistěhovalci z Vietnamu se neintegrovali za desítky let. Stejně jako se neintegrovali Turci v Německu, Arabové ve Francii, Jamajčané a Pákistánci v Anglii, či černoši z rovníkové Afriky v Itálii. Stejně jako přistěhovalci v Západní Evropě, začínají Vietnamci představovat vážné bezpečností riziko pro naši zemi z důvodu masivního nárůstu jimi páchané kriminality. Navíc se nedokázali integrovat ani za 40 let a z toho plyne, že se integrovat nedokáží ani v budoucnosti, prostě nechtějí. Pohledem na statistiky v dalších zemích zjistíme, že je to obvyklý trend (11). Vietnamská komunita v CR tedy přestavuje pro naši zemi především závažná negativa a žádná pozitiva. Nic na to nezmění ani multikulturní povyk a lhaní…….před pravdou se dlouhodobě schovávat nedá.


Řešit se to stále dát bez větších problémů. Odsun problematických Vietnamců zpět do jejich vlasti by nebyl velký problém. Ukončit platnost dočasných víz oněm 60 tisícům Vietnamců by neměl být problém. Chce to jen trochu politické odvahy a přestat policii a úřadům bránit v jejich práci nesmyslným politicko korektním aktivismem. Od přátel vím, že se na toto téma začíná vést seriózní politická diskuse. Stejně tak by neměl být problém znovu ověřit podivně (podvodem) získaná občanství řady Vietnamců a případně ona podvodně získaná občanství zrušit a je vypovědět ze země. Primární povinnosti České republiky je bezpečný a svobodný život jejich českých občanů. Čeští občané si po cikánských experimentech nezasluhují další multikulturní avanturismus. Je čas říci dost! (12) Je to nevyhnutelný proces, který čeká celou Evropu. Je ale otázkou jakou to bude mít formu. Může to být slušně vypovězení podle demokratických zákonů, stejně tak to ale může být rozbuška k nějakému vnitro-společenskému konfliktu jako vidíme v Západní Evropě. Já osobně bych volil tu první variantu!
P.S. Jelikož mám ale sociální cítění, tak bych souhlasil s tím, aby tu mohli zůstat ti Vietnamci, kteří mají positivní daňovou historii, dodržují všechny české zákony, neúčastnili se komunistických zločinů a umí dobře česky. Schválně kolik by jich asi bylo…


Rovněž od přátel na Slovensku, v Polsku a Maďarsku vím, že nepřítomností Vietnamců (či jiných přistěhovalců z Asie a Afriky) v jejich zemi nijak nestrádají a netrpí...


1)      Obvyklým trikem pro získání občanství byl fingovaný sňatek s Cikánkou za částku ca 15-30 tis kč. Či zapsání Vietnamce jako otce dítěte neprovdané Cikánky. Osobně jsem jednou zažil při celní kontrole na ruzyňském letišti scénu, kdy se celník kontrolující obrovské zavazadlo  plné triček Nike jistého Vietnamce občana CR podivoval. Vy jste český občan již 15 let a neumíte česky?
2)      Ten policista se mnou mluvil pod podmínkou naprosté anonymity. Bál se, že by ho vietnamské mafie mohla nechat přes její uplacené české politiky a média profesně zlikvidovat. Což považuji za naprostý děs!
3)      Jde o následující. Jistě existují i nečestní čeští podnikatelé, či čeští drogoví dealeři. Nicméně většina Čechů podobné věci neděla a považuje je za špatné. Ve vietnamské komunitě je to naopak považováno za zcela legitimní zdroj podnikání a běžný Vietnamec na tom nevidí nic špatného. On sem přišel zbohatnout a je mu jedno zda prodejem drog, nebo nějak jinak. Osobně doporučuji probrat se z té směšné představy, že všechny kultury jsou stejné. Je to trapné a není to pravda!
4)      Bohužel i u nás jsou již známy případy. Kdy se média pustila do policie, když použila násilí například proti drogovým dealerům a narkomanům z řad cizinců. Občas si říkám, kde to žijeme….
5)      Jak nám opakovaně sliboval jakýsi předseda česko-vietnamské společnosti, když žádal navýšení počtu přistěhovalců z Vietnamu. Vždy mě rozesměje, když slyším ty plky o vzdělané vietnamské komunitě, vždy si pak říkám, proč tedy dělají pouze práce (prodej na tržištích, večerkách . manikúru atd.), kde žádné vzdělání není potřeba…? Myslím, že se tomu říká Oxymoron  - dvě navzájem se vylučující tvrzení…
6)      Tohle je bohužel děsivý efekt politické korektnosti, který vedl k obrovskému nárůstu trestné činnosti přistěhovalců v celé Evropě. Jelikož se policie a úřady bojí proti nim zasáhnout, tak se následně dočkají hořících Londýnů a Paříží. Kdy si přistěhovalecké gangy myslí, že si mohou dovolit již úplně vše…pokud pak snad policie chce prosazovat dodržování zákonů, tak přistěhovalecké gangy vyvolají masivní pouliční násilnosti. Připomínám událost z letošního léta, kdy rozbuškou pro násilnosti v Anglii bylo skutečnost, že policie zastřelila v sebeobraně černošského gangstera, který sahal po zbrani… následkem byla de facto pouliční válka v řadě anglických měst a politicko korektní média v čele s BBC mudrlandovala o „vině společnosti“….
7)      Je to bohužel smutná skutečnost a opět onen dvojí multikulturní metr. Řada Vietnamců, kteří k nám přišli v 70. a 80. letech se aktivně podílela na komunistických zločinech v Jižním Vietnamu.  Připomínám, že jen v roce 1975 proběhlo v Jižním Vietnamu 65 000 politických poprav a během další 3 let zemřelo v koncentračních táborech další 1 milion nevinných Vietnamců. Při takovém počtu obětí je nutný i velký počet katů, dozorců v koncentrácích a mučitelů a řada z nich následně přišla i nám. Bohužel tento fakt se účelově jako u většiny komunistických zločinců zamlčuje, či banalizuje.
8)      Osobní zkušenost z Chebské tržnice Dragon, kdy mi jistá Vietnamka středního věku žijící v CR více než 10 let  před rokem vyprávěla, jak je Václav Havel v té Praze skvělý president……
9)      Před časem mi napsal rozhorlený vietnamský student, že to není pravda a odkazoval na jakousi vietnamskou demonstraci před čínskou ambasádou v Praze. Našel jsem si tehdy celou věc na internetu a jednalo se o jakýsi teritoriální spor mezi CLR A VLR. Tedy spor dvou totalitních komunistických režimů..tak tohle prosím považují mladí Vietnamci v CR za boj za „demokracii a svobodu“…..napsal jsem mu tehdy, zda by šel takhle demonstrovat i za zájmy České republiky, jeho nové vlasti… nechápal, o čem mluvím…on je prý Vietnamec….
10)   Před časem jsem si velmi pěkně popovídal s mladou vietnamskou studentkou pražské VSE. Její idealistické názory, že lidé ve Vietnamu potřebují především svobodu a zbavit se komunistické diktatury, opravdu potěšily mé srdce. Jen se obávám, že mezi soukmenovci ta krásná dívka své názory ventilovat nemůže….Stejně tak si vzpomínám na rozhovor z metra. Dvě mladé dívky. Vietnamka a její česká spolužačka. Bavily se na téma studií. Ta mladá Vietnamka se svěřila, že by chtěla být učitelka, protože má ráda děti. Její rodiče ale chtějí, aby šla studovat business. Což oba okomentovala slovy „stejně budu učitelka, já se nechci celý život bát, že mě jednou chytnou a zavřou za podvody, jako se bojí rodiče“. Rozhovor se následně stočil na partnery. Kdy ona slečna měla podle všeho českého partnera a na její odpor k rodinou dohodnutému sňatku. Což okomentovala slovy, že se jí ten dohazovaný Vietnamec nelíbí a navíc prý jeho rodina jede v drogových obchodech. Pro pořádek připomínám, že se sem tam může najít k skutečně integrovaný vietnamský mládenec, ale to spíše výjimka. Těmhle výjimkám přejme mnoho zdaru! Na druhé straně většina vietnamské komunity je považuje za zrádce a proto se obvykle bojí své názory ve vietnamské komunitě prezentovat.
11)   Doporučuji nahlédnou do policejních statistik a nebo stačí ročenka CSU. Tak se například dozvíte, že Vietnamci mají ze všech cizinců žijících v CR i nejvíce  odsouzených českými soudy za vážené trestné činy. (Drogy, násilná kriminalita apod) Například výrazně vyšší než oni často kritizovaní Ukrajinci, kterých je v CR zhruba stejný počet. Stejně, tak budete překvapeni počtem Vietnamců, které hledá policie CR kvůli spáchání závažných trestních skutků. Schválně si na stránce policie CR zadejte do vyhledávače obvyklé české jméno Novák  a nejčastější vietnamské jméno Nguyen a budete asi v šoku. Policie hledá Nguyeny mnohem častěji než Nováky…proč asi? Protože Ngyenové porušují české zákony mnohem častěji než Novákové….. přečtěte si ročenku České protidrogové centrály a budete mít pocit, že je psána o Vietnamu…a podobných příkladů je celá řada….stačí jen mít kritický a objektivní pohled na věc. Stejně tak není náhodou vytváření nových policejních týmu Cizinec, které mají především bojovat s vietnamskou kriminalitou.

12)   Cikáni v CR byl vlastně jeden z prvních poválečných multikulturních projektů v Evropě. Cikáni v CR rozhodně nejsou žádné původní české obyvatelstvo! Jen na rozdíl od Vietnamců je nemůžeme poslat zpět do jejich vlasti.


Pokud se někteří z vás po přečtení článku multikulturně rozhorlí a bude mě mít za „rasistu a xenofoba“, tak vřele doporučuji tento rozhovor s bývalým a současným stínovým ministrem vnitra za CSSD Bublanem…když takhle vyděšeně mluví levicový politik, tak to je již asi za pět minut dvanáct…

www.eportal.cz

čtěte také:

Vietnamci žádný ekonomický přínos pro ČR nepředstavují. Naučte se v těch vietnamských PR agenturách a multikulti centrech počítat!

Vietnamci ovládli drogovou scénu v ČR. To je ale „překvapení“!

Klíčová slova: multikulturalismus  | Česká republika  | Vietnamci
8828 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Ve Francii vyhlášena rekonkvista. Co vy na to? Pravicový prezidentský kandidát Zemmour vyhlásil ve Francii protiimigrantskou rekonkvistu. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683