"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Vietnamci žádný ekonomický přínos pro ČR nepředstavují. Naučte se v těch vietnamských PR agenturách a multikulti centrech počítat!

Autor: Bohuslav Janovský | Publikováno: 12.8.2012 | Rubrika: Multikulturalismus
Ilustrace

Před časem jsem se od jistého aktivisty dozvěděl, že Vietnamci prý představují pro naši zemi ekonomický přínos. Vietnamci údajně zaplatili v CR na daních v roce 2010 celých 225 milionů korun, zněl jeho argument. Nevím sice, kde k tomu číslu přišel, ale trochu soudný člověk na první pohled vidí, že to s tím přínosem asi bude přesně naopak.

To číslo nedává žádný smysl

 

Nejprve si trochu rozeberme oněch 225 milionů, které údajně Vietnamci v CR (je jich tu asi 100 tisíc) zaplatili na daních. Pokud by to byla pravda, tak je na první pohled jasné, že je jsou to daňoví podvodníci a neplatiči daní! Jak to? Velmi jednoduché počty. Daňová zátěž byla v posledních letech zhruba na úrovni kolem 20 %. To by znamenalo, že Vietnamci (a jimi vlastněné firmy) v CR měli v roce 2010 celkový zisk pouze zhruba 1 miliardu korun. To je přece naprostý nesmysl! Oni mají prokazatelně příjmy mnohem vyšší. Vždyť ty samé zdroje udávají, že jenom vietnamské večerky měly tržbu ca 30 miliard Kč. To by pak znamenalo, že operují na hrubé profitové marži asi jen 3 procenta. (jedna miliarda ze 30 miliard) Každý, kdo trochu rozumí obchodu a nepropadal z matematiky, mi jistě potvrdí, že je to velmi nepravděpodobné. (1) Prostě jsou jisté zákony, které v ekonomice neobelháte. Dobře, vezměme si scénář, že ony večerky většinou žádné daně neplatí. Což by ostatně odpovídalo jejich ekonomickému modelu. (Toto téma je rozebrané zde)

 

Naopak nás (státní kasu) ony večerky stojí asi 12 miliard ročně. 6 miliard na neodvedené tabákové daní, neboť prodávají v naprosté většině padělané cigarety a neodvádějí tedy tabákovou daň. 5 miliard na neodvedených daních (DPH, daň z příjmu) a 1 miliardu za neodvedenou daň z padělaného alkoholu.

 

Kdo tedy oněch 225 milionů zaplatil?

 

Vietnamské obchody s pašovaným a podvodně procleným textilem, obuví a dalším zbožím? Ty určitě ne! Ty nás naopak na celních podvodech stojí zhruba 2 miliardy ročně (prodej padělků světových značek a celní podvody).

 

Vietnamské „čínské“ restaurace a bistra? Do kterých většinou vůbec nikdo nechodí? Možná se v nich část peněz z vietnamské ilegální činnosti propere a něco zaplatí na daních, ale na 225 mil kč se mi to nezdá.

 

Nebo snad vietnamské tržnice. Jako Sapa v Praze 4, nebo Dragon v Chebu? Ano, byl to pokus o vtip ?. Tam také daně nikdo neplatí.

 

Těch 225 milionů na daních tedy nejspíš zaplatily vietnamské krycí firmy. Ty mají na starosti vytvořit legální identitu pro „velké“ vietnamské podnikatele a jejich nelegální činnost. Kdy například vietnamský dovozce tabáku, tak „ kryje“ svoji ilegální výrobnu padělaných cigaret, ze které pochází naprostá většina jeho příjmů. Stačí se pouze začíst do policejních zpráv a uděláte si jasný obrázek.

 

V pohledu na vietnamské podnikání musíme konstatovat, že onen ekonomický přínos pro CR existuje pouze v hlavách provietnamských PR makerů a v ekonomii nevzdělaných multikulturních aktivistů (bláznů). Jedni si vymýšlejí účelově, ti druzí zase prostě věří všemu, co jim vietnamští komunističtí mafiáni a PR makeři nabulíkují, protože reálné ekonomice rozumí asi jako „koza petrželi“.

 

Malé shrnutí všech „vietnamských“ ekonomických pro a proti

 

 

Pozitiva (mil. Kč)

Negativa (mil. Kč)

Vietnamci údajně odvedou na daních

225

 

Vietnamci neodvedou z prodeje padělaných cigaret

 

-6000

Vietnamci neodvedou z prodeje padělaného alkoholu

 

-1000

Vietnamci neodvedou na daních

 

-5000

Vietnamci neodvedou řádně na clech

 

-1000

Vietnamské zisky z prodeje padělků

 

-1000

Celkem

225 milionů Kč

-14 000 milionů Kč (-14 miliard Kč)

 

Na první pohled je patrné, že Vietnamci představují pro Českou republiku významnou ekonomickou zátěž a výrazně se podílejí na deficitu rozpočtu (více než 10 procent) a žádný přínos. Až Vám tedy bude někdo příště tvrdit opak, doporučte mu zopakovat si základy ekonomie a hlavně matematiky! Nebo mu řekněte, aby si podobné báchorky nechal na schůze vietnamsko českých spolků. Tam se to bude hodit mezi soudružské udělování komunistických řádů, vymýšlení multikulturních báchorek a vychvalování masových vrahů jako byl ten odporný darebák Ho Chi Minh (2).

 

To ale není všechno

 

Do negativ jsem nezapočítal hlavní zdroje příjmů řady Vietnamců v CR, tedy vyloženě kriminální činnost. Jako je výroba, pašování a prodej měkkých a tvrdých drog (10-15 miliard kč ročně). Pašování a obchod s lidmi (Zhruba 2-5 miliard Kč). Násilná trestná činnost (loupeže, vydírání atd. 200-500mil Kč. Pro zajímavost nejvíce cizinců ze zemí mimo EU odsouzených za závažné trestné činy je v CR „překvapivě“ vietnamské národnosti. Když uvedu pouze ty nejznámější. K tomu si připočtěte negativní vliv vietnamské komunity na sociální systém (např. zdravotnictví, vzdělání atd.) To jenom potvrzuje skutečnost, že vietnamská komunita pro Českou republiku žádný přínos nepředstavuje. (snad s výjimkou několika pěkných vietnamských slečen) Naopak je to stejné multikulturní fiasko jako jinde v Evropě. Pokud máme odpovědnost a dobrý vztah k naší zemi, pak je na čase začít se touto problematikou vážně zaobírat. Nerad bych se jednou dožil toho, že české občany na ulicích budou terorizovat nějaké asijské, nebo africké gangy a mafie a pár multikulturních bláznů a zkorumpovaných politiků placených těmi mafiemi bude veřejnost (jako se již dnes děje) poučovat o „toleranci“.

 

Podrobnější text o příjmech vietnamské komunity v CR.

 

 

Na vině za pololegální a ilegální činností Vietnamců není žádný český stát. Ale jen a pouze ti Vietnamci, kteří ony nepravostí páchají.

 

V souvislosti s masovým zapojením Vietnamců do ilegální a pololegálních aktivit často slýcháme z multikulturních řad velmi podivný argument. Vinu prý nenesou oni vietnamští pachatelé (prodejci drog, pašeráci lidí, padělatelé atd), ale český stát, protože jim to umožní. Stát by tedy prý měl zvýšit kontrolu. Je to zajímavá logika, viníkem tedy není pachatel, ale jeho oběť. (To velmi připomíná Stalinskou teorii o sociální blízkosti kriminálníků) To, že volají po de facto nové totalitní společnosti, jim již možná jaksi nedochází. Zajímavé je, že si nekladou otázku, proč to samé nedělá také většina Čechů….?!

 

Já jim tedy odpovím, protože naprostá většina Čechů tento prostor považuje za svůj domov a podobné aktivity za špatné a domnívá se, že dodržování zákonů je prostě správné a potřebné pro fungující (byt občas nedokonale) českou demokracii a svobodnou společnost. Většina Vietnamců tento vztah k naší zemi prostě nemá a navíc pochází z prostředí, kde je řada podobných aktivit považována za zcela legitimní zdroj obživy! Oni si pak vysvětlují naši svobodu a toleranci jako slabost. Pokud nechceme ale o svobodu přijít, tak musím dát těm, kdo ji ohrožují důrazně najevo, že si to nenecháme líbit. V případě problematických ekonomických imigrantů nejlépe odsunem zpět do jejich vlasti. Pokud například někdo chce mluvit pouze vietnamsky, žít jako ve Vietnamu a chovat se jako ve Vietnamu, tak by se tam asi měl vrátit!

 

Nechlubte se cizím peřím

 

Na závěr bych se ještě rád podíval na další humorný a stejně nesmyslný argument „údajného přínosu“ Vietnamců pro CR. Již několikrát mi někdo napsal, abych se podíval, že ministrem hospodářství v Německu je Vietnamec. Dále, že v USA je kongresman za stát Louisiana rovněž původem Vietnamec (zde ony „rozumbrady“ upozorňuji, že senátor a kongresman není v USA totéž)…a to údajně dokazuje přínos Vietnamců pro naši zemi.

 

Tak jen v rychlosti se nejprve podívejme na oba pány:

 

Philipp Roesler – současný německý ministr hospodářství. Ten se sice narodil v bývalém Jižním Vietnamu, ale v roce 1975 ho jako 9 -ti měsíčního sirotka adoptovala německá rodina a odvezla do Německa. Tak mu poskytla německé vychování, německé vzdělání (je povoláním armádní lékař). Pan Roesler se sice stal ministrem (nejdříve byl ministrem zdravotnictví) za malou FDP, která je v posledních letech taková „protest vote“ strana , ale to nic nemění na jeho úspěšné politické kariéře. Nicméně jeho úspěchem se mohou právem chlubit jeho adoptivní němečtí rodiče a on sám, nikoliv neintegrovaní Vietnamci v CR, či vietnamští komunističtí mafiáni! Od přátel v Německu jsem se rovněž dozvěděl, že se pan Roesler považuje za Němce a vietnamsky neumí!

 

Joseph Cao – se rovněž narodil v Saigonu v bývalém Jižním Vietnamu. Jeho otec byl důstojník Jihovietnamské armády a byl jihovietnamský patriot a antikomunista, který byl severovietnamskými agresory zajat a následně 7 let vězněm v komunistickém táboře. Z tohoto „převýchovného pobytu“/mučení si odnesl celoživotní zdravotní následky. Jeho syn se v roce 1975 jako uprchlík dostal do USA. To mu bylo 8 let, zde se později naučil dobře anglický jazyk, vystudoval práva, stal se Američanem a v roce 2009-2011 byl na jedno období zvolen za stát Louisiana do Kongresu za Republikánskou stranu. Jistě úspěšný Američan.

 

Nicméně, stále mi nedochází, co mají tito dva pánové společného s vietnamskou komunitou v ČR? Co mají společného s komunistickými mafiány, či neintegrovanými Vietnamci, kteří se ani za léta pobytu v ČR nedokázali naučit jazyk a nijak integrovat? Společného nemají vůbec nic! Je to jako kdyby se cikáni v Chánově chlubili, že když mají stejnou zemi původu jako přední americký plastický chirurg českého původu B. Pomahač, či v Americe žijící známý český softwarový vývojář A. Holeček, jsou proto stejně chytří a schopní.. …!

 

Ta ohavná politická korektnost je konečně na ústupu a snad se začne brzy realisticky a věcně diskutovat o přínosu ekonomických imigrantů z Vietnamu i dalších zemí a jejich případném setrvání v naší zemi. Té diskusi se nevyhneme a čím dříve začne, tím lépe! Je na čase si uvědomit, že naše budoucnost je primárně založena na tom, jak se jako Češi dokážeme vzájemné domluvit. Jak dokážeme spolupracovat a držet při sobě v případných těžkých dobách.

 

P.S. Jako vždy platí, pokud je v tom mém textu nějaká nepravda, či věcná nesprávnost, tak to ihned (na základě věcných a ověřitelných argumentů) s omluvou odstraním, či opravím. Jde mi primárně o pravdu. Já se lhaním a vymýšlením různých multikulturních báchorek živit nemusím :-).

 

Přátelská rada vietnamský PR makerům/propagandistům – vyhněte se číslům! Raději se soustřeďte na „chudáky poctivé trhovce, či vítězky literárních soutěží“ a podobně. Zdá, že je to obecně multikulturní potíž..umět počítat. Také stále čekám na informace o té poctivé vietnamské rodinné firmě, kterou mi „vyhrožovala“ před časem jistá vietnamská dáma….nic bych si nepřál vidět více, než vietnamské firmy, které jsou přínosem pro české hospodářství. Jen je nějak nenacházím… Rovněž děkuji všem normálním lidem (především těm ze státní správy) za zajímavé postřehy a data k vietnamské komunitě v ČR. Chystám se podrobněji podívat na téma Vietnamci a náš sociální systém a potřeboval bych ještě nějaká data ohledně jejich počtů, výše příspěvků atd. Může mi někdo pomoci? Přirozeně garantuji anonymitu.

 

  1. Na tak malé ziskové marži prostě večerky pracovat nemohou. Tak by mohl možná fungovat americký Wall Mart, který má perfektně zvládnutou logistiku, má obrovskou nákupní a vyjednávací sílu ohledně platebních podmínek, levné úvěry atd., nikoliv nějaký pan Nguyen, nebo Tran z nějaké vesnice u  Haiphongu…. Asi těžko uvěříte, že nevzdělaní vietnamští venkované mají lepší business know-how než velké obchodní řetězce…a proto by na tak nízké obchodní marži mohli těžko dlouhodobě fungovat (To nemyslím nijak pejorativně, jen konstatuji fakta. Naprostá většina Vietnamců u nás žádné valné vzdělání nemá. Proto také dělá práce, kde žádné vzdělání není potřeba - večerky, tržnice, manikúra, bistra atd. Ony PR výkřiky o budoucí české elitě z řad vietnamské inteligence nemají s realitou nic společného a snad již definitivně skončily s literární soutěží „Magnesia/Campírek“. Čest výjimkám přirozeně)

  2. Málo se ví, že Vietnam je v počtu obětí komunismu hned na „čestném“ třetím místě. Za SSSR a Čínou. Počet obětí komunismu se odhaduje asi na 3 miliony Vietnamců. Další zhruba 2 miliony Vietnamců lze přičíst na konto občanské války (1 milion vojáků Severu, 300tisíc vojáků Jihu, zbytek tvořili oběti civilistů), kterou vyvolal komunistický Sever právě pod vedením šíleného Ho Chi Minha. Byl to právě Ho, který hned po uchopení moci inicioval vražedné útoky proti vietnamským farmářům, buddhistům a inteligenci. Většinou byli brutálně povražděni, část zemřela hladem. Takový darebák se mezi Vietnamci v ČR běžně „oslavuje“….jak odporné a nechutné! To by bylo povyku, kdyby se v ruské komunitě v K. Varech oslavoval třeba Stalin, nebo v německé v Praze Hitler, což se neděje!…no a u Hoa a Vietnamců to evidentně multikulturní frontu nevzrušuje…

www.eportal.cz

 

čtěte také:

 

Vietnamci ovládli drogovou scénu v ČR. To je ale „překvapení“!

 

Dobročinnost vlády ČR v zemích třetího světa: Znamená pro českou vládu dítě z Moravy méně než z Barmy?

Klíčová slova: multikulturalismus  | Česká republika  | Vietnamci
5473 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Kdo bude příp. vinen za rozpoutání války kolem Ukrajiny? Rusko požaduje zastavení rozšiřování NATO. Británie a USA stupňují své výhrůžky a v rámci NATO vysílá zbraně a kontingenty k ruským hranicím. Ukrajina se dovolává pomoci proti "arcinepříteli" Rusku. EU je ve vleku USA a Brtánie. Kdo bude příp. vinen za rozpoutání války kolem Ukrajiny (jak se to teď najednou překrucuje u 2. sv.války)?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683