"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Ještě jeden pozdrav z cest

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 11.7.2012 | Rubrika: Izrael
Ilustrace

Od konce května do začátku července jsem pobýval v Izraeli a nyní jsem opět ve Francii. V obou zemích jsem udělal určité postřehy, o které bych se rád podělil s našimi čtenáři.

Snad bych měl ale nejdříve říci, co vlastně v těch zemích hledám. Aniž bych se domníval, že moje osobní osudy by musely někoho zajímat, tak snad přece jenom trochu vysvětlují moje názory a pozice.

Ve Francii jsem prožil největší část svého života, od šedesátých let dvacátého století. Čtyři z mých pěti dětí žijí ve Francii. Můj nejmladší syn žije v Izraeli, kde se narodil izraelské matce a vyrostl a kde nyní koná svou vojenskou službu.

Slouží ve válečném námořnictvu. Navštívil jsem ho nyní několikrát v jeho základně, v přístavu ozbrojených sil v městě Hajfa. Důkladně mě základnou provedl a ukázal mi spoustu zajímavých věcí. Já jsem mu zase  samozřejmě říkal, jak jsme na něj všichni hrdí. Připomněl jsem mu zdi Pinkasovy synagogy v Praze, se jmény tisíců českých Židů, kteří zahynuli během nacistické okupace, mimo jiné i se jménem jeho pradědečka, otce mé matky, který zemřel v roce 1943 v terezínském ghetu. A říkal jsem mu, že díky chlapcům jako on (a dívkám – jak známo v Izraeli i dívky dělají vojenskou službu), díky tomu, že Židé mají dnes svou národní armádu, už nebude možné je vézt na zabíjačku jako ovce.

Nebo jsem mu vypravoval o německém židovském spisovateli jménem Arnold Zweig. V době nacismu žil právě v Hajfě. Zachovala se korespondence, kterou vedl se Sigmundem Freudem, který v té době žil ve Velké Británii. Po válce, Arnold Zweig, který byl silně levicově orientovaný, se vrátil do Německa, konkrétně do východního, kde se stal významnou kulturně politickou osobností Německé demokratické republiky. Ale v roce 1967 odmítl odsoudit « sionistickou agresi ». Tak své postavení ztratil. Zabavili mu všechny řády a vyznamenání, a i důchod, snad kromě nějakého minima. A vzhledem k tomu, že mezi tím byla postavena Berlínská zeď, tak jenom mohl poslat na Západ dopis, kde psal : »Proklínám den, kdy jsem opustil přístav Hajfu. Kdybych se mohl vrátit dvacet let zpátky, tak bych zlíbal každý kámen hory Karmel. »

Můžeme říci : pozdní lítost. Jak jenom mohl, po té co žil léta na hoře Karmel (což znamená « vinice Páně »), kde kdysi prorok Eliáš jedl kousky masa, které mu přinášeli havrani ve svých zobácích, dříve než vystoupil do nebe v ohnivém voze, jak se mohl chtít stěhovat do NDR ?

Ovšem, konflikt mezi Židy tradičně věřícími a konzervativně založenými na jedné straně a levicově orientovanými na druhé trvá stále. Tak třeba deník The Jerusalem Post publikoval 21. června 2012 zajímavý článek rabína Dov Lipmana »One nation under God » (jeden národ pod Božím vedením).Rabín Lipman v něm píše, že měl tu čest se zúčastnit šedesáté každoroční modlitební snídaně ve Washingtonu, kde spolu s představiteli 130 zemí měl možnost mluvit s členy amerického kongresu. Tak třeba mohl slyšet amerického kongresmana jménem Jim De Mint z Jižní Karoliny říkajícího, že vztahy mezi Spojenými státy a Izraelem jsou něčím víc, než pouhým spojenctvím, poněvadž obě země sdílejí společné duchovní hodnoty. Nějací sekulární izraelští poslanci mu na to řekli něco jako že sdílejí hodnoty demokracie a svobody. Rabín Lipman viděl, jak Jim De Mint byl zklamán a v rozpacích. Proklestil se k němu, aby ho ujistil, že velká většina Izraelců jsou věřícími a že duchovní vazby Ameriky s Izraelem jsou samozřejmě stále živé. Podle sondáží, prý 80 procent Izraelců věří v Boha.

Dov Lipman ovšem především citoval prezidenta Spojených států, který řekl o likvidaci Usamy bin Ládina : »Připomeňme si, že můžeme dělat tyto věci ne proto, že jsme bohatí a mocní, nýbrž proto, že jsme jedním národem pod Božím vedením, nerozdělitelným, se svobodou a spravedlností pro všechny. »

Snad je k tomu možné dodat, že velký konflikt mezi úspěšnými a neúspěšnými národy je v Izraeli citelnější než jinde. Tak nyní Izraelci budují ochranou bariéru pouští podél hranice s Egyptem. Náklady na její vybudování jsou odhadovány na více než jednu a půl miliardy šekelů (asi sedm a půl miliardy českých korun).

Předseda izraelské vlády Binjamin Netanyahu oznámil : « Rozhodl jsem se uzavřít jižní hranici Izraele ilegálním přistěhovalcům a teroristům, po poradě s ministry a dalšími zůčastněnými osobnostmi. »

Na prvním místě tedy zmínil ilegální přistěhovalce, kteří nyní proudí do Izraele ze Sudánu, Erythreje a dalších afrických zemí. « Nemůžeme dovolit tisícům ilegálních pracujícich dostat se do Izraele jižní hranicí a zaplavit naší zemi», upřesnil Netanyahu. Konzervativní izraelský tisk k tomu dodává, že s jejich příchodem prudce stoupá zločinost. Vyžaduje, aby stát spřísnil tresty zaměstnavatelům, kteří poskytují práci ilegálním přistěhovalcům. Jeden článek končí slovy : »Budoucnost nám řekne, zda není už příliš pozdě. »

Někdo k tomu může říci : »Podívejme se, jací jsou ti Židé ! Dokud využívají pohostinství jiných národů, tak pořád všechny poučují, že se musí o všechno se všemi dělit, ale jakmile mají jednou něco vlastního, tak si to budou držet zuby nehty. »

Zajisté ! Ale snad jedním z hlavních principů konzervativního pohledu na svět je, že je třeba brát lidi takové, jací skutečně jsou. Konzervativec pociťuje hlubokou nedůvěru vůči všem samozvaným vylepšovatelům lidstva. Máme mnoho zkušeností o tom, že toho zla udělali ještě daleko více, než ti, jejichž špatnosti chtěli údajně napravovat.

V každém případě, Češi by byli velmi hloupí, kdyby k problému přistěhovalectví z rozvojových zemí zaujali méně rozhodný postoj nežli Izraelci. A díky Bohu, zatím nepotřebujeme říkat : »Budoucnost nám řekne, zda není už příliš pozdě. »

Kde je zřejmě už příliš pozdě, to je v zemích jako Francie. Po vitězství François Hollandea v prezidentských volbách získala levice většinu i ve francouzském Národním shromáždění. Tariq Ramadan, v Ženevě usazený vnuk zakladatele Muslimského bratrstva, který vyzýval všechny muslimy a jejich přátele, aby volili levici, se může radovat.

Mě zase těšilo číst, že z francouzských voličů, usazených v Izraeli (tedy osob s dvojím občanstvím), více než osmdesát procent  (v prezidentských volbách dokonce 92 procent) volilo pravici. (Tak, jako 80 procent z 300 000 Izraelců, majících též americké občanství, volí Republikány.)

Ovšem, v Izraeli žíjící francouzští voliči už Francii nezachání. Ta nyní bude muset snášet nejenom stále vzrůstající příliv přistěhovalců z rozvojových zemí, především muslimů, ale i celkové zpochybnění tradičních hodnot, jako zavedení sňatků osob stejného pohlaví a podobné absurdity. A je smutné konstatovat, že v tom pomáhá i mnoho křesťanů, kteří mají jen jednu starost : aby už nebyli ztotožňováni se stoupenci maršála Pétaina.

Zde vidíme též zásadní rozdíl se situací ve Spojených státech. Na konferenci amerických katolických biskupů v Atlantě, Obamova demokratická administrativa byla nemilosrdně kritizovaná. Biskup z Illinois Daniel Jenky prohlásil, že « Obama, se svou radikální, potraty propagující politikou, se svým extrémním sekularismem, se ubírá proti-katolickou cestou, podobnou cestám Hitlera a Stalina. » A vyzval americké katolíky, aby ve volbách příštího listopadu volili « podle svého katolického svědomí. »

Ovšem, Francie má jinou minulost nežli Spojené státy. Snad je možné si položit otázku, zda skutečně jak jednotlivci, tak lidské celky, nemusí někdy platit za své viny a za viny svých předků. Beze sporu, západoevropské národy hodně využívaly Afričany a Asiaty pro své cíle. V době kolonialismu je nutili bojovat za ně ve válkách, které neměly nic společného s jejich zájmy, dodávat jim levné suroviny a zajišťovat odbytiště pro výrobky jejich průmyslu. A tak nyní současná generace Západoevropanů trpělivě snáší jak ji afričtí a asijští přistěhovalci vyvlastňují, jak se zmocňují jejich země.

Český národ se nikdy žádným kolonialismem neprovinil. Nemá tedy žádný důvod někoho za něco odškodňovat a rozhodně nesmí napodobovat autodestruktivní chování tak mnoha Francouzů a příslušníků dalších národů, které kdysi měly své koloniální říše.

A Český stát musí vézt politiku odpovídající zájmům jeho obyvatel, solidárních se západnim světem.

V květnu Prahu navštívil předseda izraelské vlady Binyamin Netanyahu se skupinou ministrů. Novináři to komentovali slovy, že Česká republika je nejlepším spojencem Izraele mezi státy Evropské unie. To odpovídá nejenom historické tradici, sahající do doby, kdy T.G.Masaryk pomáhal sionistům založit a budovat Židovský národní domov a oni mu zase pomáhali vytvořit nezávislé Československo. Odpovídá to též současné situaci, kdy Češi i Izraelci mají společné odpůrce : muslimský extrémismus a mocnosti jako Rusko, Čína a Severní Korea, které ho podporují.

To ovšem odmítá přijmout krajní levice. A proto také jsou výsledky prezidentských i poslaneckých voleb ve Francii takovou katastrofou.

Dobře to komentoval Fraddy Eytan, bývalý velvyslanec Izraele, který vede « Středisko státních a veřejných záležitostí » v Jeruzalémě : « Je samozřejmé, že izraelští diplomaté by byli raději, kdyby Nicolas Sarkozy byl znovu zvolen. Jeho politika se prokázala v tak zasadních otázkách jako ĺrán a boj proti mezinárodnímu terorismu. François Hollande už oznámil, že bude vézt politiku daleko méně solidární se západními zeměmi. Důkazem toho je jeho rozhodnutí odvolat francouzská vojska z Afghánistánu.

Program socialistické strany formuje požadavky velmi znepokojivé pro Izrael : Jeruzalém, hlavní město budoucího palestinského státu, umístění mezinárodních ozbrojených sil v údolí Jordánu. Obávám se, že tlačena krajní levicí by mohla uznat i hnutí Hamas. »

Připomeňme závěrem, že vítězství François Hollandea slavili na náměstí Bastilly nejenom francouzští levičáci, ale i přistěhovalci, dobyvatelé Francie, mávající vítězně prapory Palestiny, Maroka, Tuniska, Mali a jiných muslimských zemí.

A modleme se, abychom nikdy, nikdy, neviděli nic podobného v naší stověžaté matičce Praze.

čtěte také:

Špatné zprávy ze Středního východu

Prezidentské volby ve Francii. Proč vyhrál Hollande a co z toho plyne

Křesťanská mezinárodní solidarita a islámská nadřazenost

Klíčová slova: náboženství  | křesťanství  | Izrael
3667 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Po vyhlášení Rekonkvisty Zemmourem, nezůstává pozadu ani Le PenováVyužíváte Spotify? Posíláte jim peníze? A víte, že tím podporujete války, diktatury a násilí?Česka vláda se potichu připravuje na cenzuru ve jménu boje proti desinformacímProč Západ tak touží po vyvolání dojmu o ruském útoku? Aby ospravedlnil vlastní útok na Rusko?Rozdíl mezi desinformací a realitou je pár měsíců, aneb jak nám tvrdili, že vakcinace nebude povinná

ePortal.cz

Věrně sloužil komunistům a dnes věrně slouží eurohujerům, nový ministr chce rozbíjet V4Jak Němci a Ukrajinci přinášeli civilizaci do Ruska - mučení a totální vyhlazení židů s Rusy

euPortal.cz

Český Portál i EUportal ukončují ke konci roku svou činnost a vydávání článkůRusko je dnes svobodnější než „svobodný svět“

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

ParlamentniListy.cz

Pozor na bruselského úředníka. Členské státy si musí bezpečnost řešit sami. Poslanec SPD drsně také o Ukrajině a NATOGreen Deal může rozložit celou EU. Rusko svou hloupostí sbližujeme s Čínou, varuje Václav Cílek
Články autora
Průzkum
Ve Francii vyhlášena rekonkvista. Co vy na to? Pravicový prezidentský kandidát Zemmour vyhlásil ve Francii protiimigrantskou rekonkvistu. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď