Jeho text si můžete přečíst v češtině na stránkách Idnes.cz zde.

Provera správně konstatuje, že: „Jakkoliv jsou násilnosti na křesťanech a jejich zastrašování zlé, vlády, sdělovací prostředky, a dokonce i obyčejní lidé projevují vůči utrpení ohrožených křesťanských skupin všeobecnou lhostejnost. Hrstka křesťanských nevládních organizací se snaží tento problém medializovat, ale hlavní proud organizací bojujících za lidská práva jen nedbale poukazuje na případy otevřených protikřesťanských útoků a perzekucí.“

Je až absurdní, že obhájci islamistů, komunistů a podobných totalitních směrů kritizuji západní země za snahu o integraci muslimských komunit a jejich podemokratičtění, sekularizováni a odstranění radikálního výkladu islámu, ale zároveň jim nevadí perzekuce a vyvražďování křesťanů podporovaných komunistickými, islámistickými a dalšími vládami a organizacemi.

Bohužel málokdo si všímá toho, že dnes se v České republice a Evropě šíři novodobá podoba konspirace „protokolu sionských mudrců“. Jde o tvrzení, že křesťané (katolíci, Vatikán apod.) usilují o ovládnuti světa a v podobě islámské se ještě tvrdí, že na tom pracuje katolická církev s židy a zednáři. Nejparadoxnější je, že za touto konspirací stojí ani ne tak neonacisté či krajní pravice, jako spíše levice a různé deriváty socialismu.

Právě stoupenci takovýchto konspirací ospravedlňují podporu i netolerantním muslimům, organizacím a podporu islamizace tím, že to je jediný způsob jak zastavit křesťany.

A tak vidíme šíření mýtu o tolerantním počátečním islámu a netolerantním křesťanství a podobné lží, které jsou zaštiťované vysokoškolskými tituly hlasatelů těchto nesmyslů odporujících samotným historickým záznamům a perzekucí těch členů akademické obce a veřejného života, kteří s tímto dogmatem nesouhlasí.

Proč o tom píši? Provera totiž neupozorňuje na to, že i v našem „svobodném“ světě dochází k postupnému plíživému zavádění perzekuce a umlčováni těch kdo nesouhlasí s mýtem a dogmatem o mírumilovném islámu a agresivním křesťanství. V posledních měsících se na mou osobu obrátilo několik studentu religionistiky a sociologie, kteří si stěžovali na to, že když během svého studia dali najevo, že nesouhlasí s lží o mírumilovném islámu, agresivním křesťanství, mýtu tolerance v muslimském Španělsku (Andalusie) apod. byli upozornění vyučujícími, že by nemuseli mít ohodnocení studia odpovídající jejich znalostem, ale odporu proti těmto dogmatům a pokud by už studium i přes tento odpor vyučujících dokončili, tak by byli v profesním životě vystavení perzekuci za nesouhlas s oficielními dogmaty dnešních mentorů religionistiky, islamistiky a orientalistiky.

A tak tito studenti musejí ve svém studiu, bakalářských pracích apod. podvolit se nátlaku vyučujících a hájit lež. Ano je to smutné, ale v demokratickém a svobodném Českém státě dnes univerzity a odbornost neurčuje schopnost nebo znalost, ale anální horolezectví mentorům islamistiky z nichž mnozí byli aktivními spolupracovníky komunistického režimu ….

http://lukaslhotan.blog.idnes.cz

čtěte také:

Nový egyptský prezident: „Džihád a smrt jsou naše cesta“

Islám ve svaté válce o angličtinu a křesťanský kalendář?

Časopis Týden: "Češi vymírají, záchranou je migrace"