"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Syrský problém – Kurdové!

Autor: Miloš Bílý | Publikováno: 8.6.2012 | Rubrika: Blízký východ
Ilustrace

Kurdové jsou příslušníky největšího národa na světě bez vlastního státu a tvoří třetí největší národnostní skupinu na Blízkém východě. Kurdové jsou potomky indoevropských kmenů, které přišly ve 2. tisíciletí př.n.l. z východu.

Pojem Kurdistán byl poprvé použit ve 12. století seldžuckými Turky, kteří v 11. a 12. století ovládali značnou část Blízkého východu, pro označení administrativní jednotky, ale nebyl spojován s národem .

Teprve začátkem 20. století si Kurdové začali uvědomovat existenci svého národa. Došlo k tomu současně s národním uvědoměním Turků a Arabů. Do té doby převládal pocit náboženské sounáležitosti, protože všichni vyznávali islám.

Kurdové byli oproti Turkům a Arabům znevýhodněni, protože nikdy nevytvořili samostatný stát, nehovořili společným jazykem a postrádali občanskou kulturu a literární tradici v kurdském jazyce.

Kurdské obyvatelstvo se dělilo na usedlé zemědělce a kočující pastevce, kteří se po vytvoření mezinárodních hranic byli nuceni usadit, ale nevzdali se kmenové organizace založené na pokrevní spřízněnosti.

Postavení Kurdů v jednotlivých zemích se liší a nejhorší je asi  v Sýrii, kde dosud platil výjimečný stav umožňující porušování práv. Mnozí Kurdové byli prohlášení za nelegální přistěhovalce z Turecka a Iráku, připraveni o státní občanství a nemají doklady, na jejichž základě by mohli pracovat, koupit si půdu či jiné nemovitosti, podnikat nebo cestovat do zahraničí.

Kurdové, příslušníci největší nearabské etnické menšiny v Sýrii, jsou na rozdíl od kurdských menšin v Turecku a Iráku ve světě málo známí. Je to způsobeno tím, že neužívají násilí ani ozbrojeného boje k prosazení svých práv, neúčastní se mezinárodních jednání o budoucnosti své země a  neusilují o autonomii či vytvoření samostatného státu, přestože jsou jim upírána lidská, občanská, hospodářská, sociální i kulturní práva.

Syrská vláda se řídí ideologií arabského nacionalismu, zpochybňuje historické kurdské osídlení v severní a severovýchodní Sýrii  a Kurdy označuje za hrozbu a zdroj nestability. Omezuje jejich práva, včetně kulturních a jazykových, a snaží se je asimilovat do arabské společnosti.

V minulosti vyvlastňovala jejich majetek a přesídlovala je do arabských oblastí, aby snížila jejich koncentraci a schopnost organizovat se. Přibližně 300 000 Kurdů je upíráno občanství, nemohou získat doklady, a to jim brání vlastnit půdu, získat zaměstnání ve státní správě nebo volit.

Podle odhadů v Sýrii žije 1,5 miliónu Kurdů, což je asi 8% obyvatel. Tvoří tak největší nearabskou menšinu v zemi. Označují se za sunnity a hovoří jazykem kurmandží.

Jsou soustředěni zejména v provincii Aleppo v oblastech Kurd-Dagh a Kobani a ve městech Aleppo a Damašek.

Diskriminace Kurdů se projevila už ve 30. letech minulého století, ale zvýšila se v 50. a 60. letech. Jak se syrská vláda stávala autoritativní a podléhala ideologii arabského nacionalismu, začala přijímat více diskriminačních opatření zaměřených proti Kurdům.

Dne 23. srpna 1962 vydala vláda dekret č. 93, který nařizoval uskutečnit v listopadu během jednoho dne mimořádné sčítání lidu v provincii Hasaka, kde žila většina Kurdů.

Nutnost sčítání vláda zdůvodnila obavami z velkého počtu Kurdů, kteří přišli na území Sýrie z Turecka a Iráku z ekonomických důvodů a obstarali si ilegálně syrské doklady. Vláda vyhlásila, že chce odlišit ty, kteří mají právo na syrské občanství od těch, kteří ho nemají.

Úředníci jim nařídili předložit doklady, který měly prokázat jejich pobyt v Sýrii před rokem 1945. Jednalo se o syrský občanský průkaz, rodinný průkaz nebo pozemkové listiny dokazující vlastnictví půdy. Mnozí takové listiny neměli, ale někteří mohli předložit alespoň potvrzení o placení daní. Další skupina se záměrně sčítání vyhnula, aby unikla branné povinnosti .

Ti, kteří nemohli prokázat, že se v Sýrii narodili, nebo se sčítání nezúčastnili, byli zbaveni občanství, prohlášeni za cizince nebo osoby bez státní příslušnosti a přišli o veškerá práva včetně práva volit, účastnit se veřejného života, vycestovat ze země, práva na soukromé vlastnictví i zaměstnání ve veřejném sektoru.  Jednalo se o 120 000 - 150 000 lidí.

Kurdové v Sýrii se nyní dělí na tři kategorie – na syrské občany, kteří jsou evidováni na matričním úřadě a vlastní syrské občanské průkazy, cizince s doklady totožnosti a osoby bez státní příslušnosti a bez dokladů.

Kurdové označení za cizince byli zbaveni občanství, ale jsou oficiálně registrováni na cizineckém úřadě a byly jim vydány speciální občanské průkazy, ale nemohou získat pas ani vycestovat ze země. V roce 2008 jich bylo asi 200 000.

Osoby bez státní příslušnosti nemají žádné oficiální postavení ani doklady. Mohou jen získat od starosty domovské obce potvrzení o bydlišti. Tito lidé nemají nárok na státní dávky, lékařskou péči jako syrští občané a nemohou se bez povolení ani ubytovat v hotelu  a když zemřou, není jim vydán ani úmrtní list .

Do této skupiny patří asi 80 000 lidí a jejich počet se stále zvyšuje, protože děti, jejichž rodiče nebo i jen jeden z nich jsou osoby bez státní příslušnosti nebo je jejich otec označen za cizince, nemohou získat občanství, ačkoli trvale žijí v Sýrii.

Problémem  je v tom , že Kurdové označovaní za cizince i bez státní příslušnosti neměli nikdy občanství jiného státu a nemohou se na toto ustanovení odvolat. Cizí státní příslušníci žijící trvale v Sýrii nebo jejich děti tedy mohou získat syrské občanství, kdežto Kurdové, kteří se v Sýrii narodili a nikdy nežili v žádné jiné zemi, na občanství nárok nemají.

Syrská vláda  porušuje své vlastní zákony  třeba tím, že nutí Kurdy bez státní příslušnosti i  cizince absolvovat vojenskou službu, která je podle čl. 40 syrské ústavy povinná pouze pro syrské občany.

V roce 1963 se dostala k moci strana Baas, byl vyhlášen výjimečný stav, vystupňovala se diskriminace syrských Kurdů a zvýšilo se úsilí o jejich odstranění z veřejného života.

Byly zrušeny politické strany, jejich vedoucí představitelé uvězněni a hlavní složky kurdské kulturní identity, jako jsou jazyk, hudba a knihy, byly zakázány.

Koncem 60. let i v 70. letech úsilí o arabizaci Kurdů pokračovalo. Vláda nařídila vyvlastnění půdy a pozemkovou reformu spojila s plánem na vytvoření takzvaného „arabského pásu“ podél hranic s Tureckem a Irákem, který měl být 375 km dlouhý a 10 - 15 km široký , a nařídila přesídlení obyvatelstva, aby oslabila koncentraci Kurdů v pohraničních oblastech.

V roce 1973 se začal plán na vytvoření „arabského pásu“ uskutečňovat. Úřady nařídily kurdským rodinám z vesnic v pohraničí, aby opustily své domovy a přesídlily do vnitrozemí, a jejich půda byla zkonfiskována a přidělena arabským rodinám, které musely odejít ze svých domovů kvůli výstavbě přehrady Tabqa na řece Eufrat.

Zatímco nové vesnice měly veškeré vybavení a arabští osadníci získali domy, zařízení, osivo i hnojivo za velmi nízké ceny a výhodné půjčky, kurdským vesnicím byly odepřeny i základní vymoženosti jako elektřina, voda a dopravní infrastruktura .

Vláda začala nahrazovat názvy kurdských vesnic a měst arabskými, zakazovala používání kurdských nápisů na obchodech a nutila rodiče, aby svým dětem dávali arabská jména.

Publikace v kurdském jazyce byly zakazovány, zabavovány a ničeny už v 50. letech a stále to pokračuje. Kurdové nesmí vlastnit nebo řídit nakladatelství ani tiskárnu, protože to je podle čl. 16 tiskového zákona dovoleno pouze syrským Arabům, a nemohou pracovat ani jako novináři.

Mají zakázáno vydávat noviny a knihy ve svém jazyce a většina jich musela být vytištěna tajně nebo přivezena ilegálně ze zahraničí. Mnozí Kurdové byli zadrženi i za pouhé vlastnictví nebo prodej kurdských tiskovin. V roce 2002 byli za šíření kulturních a vzdělávacích materiálů v kurdském jazyce a za vyučování v tajných kurdských školách odsouzeni k pětiletému trestu odnětí svobody spisovatelé Ibrahím Nasan a Habíb Ibrahím .

Kromě několika soukromých rozhlasových stanic, které nevysílají zprávy, všechny ostatní rozhlasové, televizní i satelitní stanice jsou ve vlastnictví státu a natáčet reportáže o syrských Kurdech je téměř nemožné. Avšak mnoho občanů má díky satelitním anténám přístup k zahraničním stanicím a necenzurovaným informacím.

Situace v Sýrii je i nadále nestabilní. V různých městech se čas od času konají protivládní vystoupení, pokračují ozbrojené srážky mezi syrskou armádou a oddíly opozice, při kterých hynou převážně civilisté.

Občanský konflikt v Sýrii může přerůst v totální válku, soudí zvláštní vyslanec OSN a LAS Kofi Annan. Ruský prezident Vladimir Putin po jednáních s francouzským prezidentem Françoisem Hollandem v Paříži vyvrátil názor, že Moskva má údajně v Damašku nějaké zvláštní zájmy. Putin zdůraznil, že syrský lid musí sám řešit otázky státního uspořádání. Francouzský předák však soudí, že demise Bašára Asada je nezbytná pro urovnání krize. Sýrie v současné době čelí řadě sankčních opatření ze strany USA a EU.

Hlavní problémy, kterým Sýrie musí čelit v střednědobém horizontu jsou ubývající zásoby ropy, vysoký přírůstek populace a s ním spojená nezaměstnanost, degradace životního prostředí, snižující se zásoby spodních vod .

Sýrie tak dnes funguje v ustálených kolejích, kdy nejvyšší moc se koncentruje v nejužším okruhu kolem Bašára Asada.

čtěte také:

Čtyři roky války v Iráku

Tajemná vražda ve Vídni. Byl pachatelem íránský prezident?

95 let od genocidy křesťanského národa aneb Utajený holocaust 1. světové války

Klíčová slova: Blízký východ  | historie
8237 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Nabídne Kuba vakcínu turistům zadarmo? Kterak „vážený spojenec EU“ Erdogan o demokracii pečuje a EU to podporujeSlovinský premiér se ohradil proti očerňování Evropskou komisíMaďarsko vyběhlo se soudem EU: Budeme dál bránit hranice a EvropuAstra Zeneca se stala v EU ležákem

ePortal.cz

EU zrušila právní státyJaké bude pokračování? Manželství jako soužití více osob bez ohledu na jejich pohlaví? Manželství jako svazek se zvířaty?

euPortal.cz

730 nebezpečných slov o likvidaci národního bohatství. Zničení českého školství způsobilo větší škody než ukradení lithia nebo než převzetí jakéhokoliv podniku zahraničním investoremJestli chcete, abychom dále existovali a přinášeli Vám nemainstreamové politicky nekorektní zprávy, podpořte nás prosím

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

ParlamentniListy.cz

„Krvácení, nejde dýchat.“ Hlas dělníků průmyslu: Držíme Česko nad vodou. Zde je praxeBabiš neuhnul ani o milimetr a doktora zlomil vejpůl. Bývalý koordinátor pro očkování promluvil. Jenže jeho kolegové taky. A to je ještě horší
Články autora
Průzkum
Měla by Leyenová po vacínovém fiasku odstoupit? Opoziční německá strana Alternativa pro Německo (AfD) výzývá po vakcínovém debaklu šéfkomisařku EU Leyenovou k odstoupení. Měla by odstoupit?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď