"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Kto je Alah? Muž, starý mládenec, kráľ a božstvo, ktoré má dcéry a obydlia I.

Autor: Esmeralda Zlopočasná | Publikováno: 1.4.2012 | Rubrika: Historie
Ilustrace

Krátka história Alaha

Keď vážne skúmame Alaha, onedlho zistíme, ž Alah má dosť zaujímavú minulosť. V dávnej Arábii, počas biblických čias, mnohé tisícročia predtým, než sa narodil Mohamed, Alaha uctievali púštni beduíni Arábie. Dávni Arabi spájali Alaha s mesiacom, ktorý jasne svietil na nočnom nebi šírej púšte väčšinu roku. Dôvody, prečo bol Alah pokladaný za mesačného boha nie je ťažké pochopiť. Beduínski Arabi viedli kočovný život. Život v drsnej, neúrodnej púštnej krajine bez trvalej rieky pre zavlažovanie a neschopní vytvoriť poľnohospodársku spoločnosť, beduínski Arabi patrili do pastierskej kultúry. Boli to polovyhladované anarchické kmene (Rodinson, 2002, str. 17). Ich biedne živobytie hlavne záviselo od pasenia a chovu dobytka, nájazdov a lúpenia iných kmeňov, alebo prechádzajúcich karaván. Rodinsonová píše, že divoká arabská vendetta je pilierom beduínskej spoločnosti (Rodinson, 2002, str. 14). Beduíni tých dní žili život v neprestajnom cykle lúpeže a pomsty. Cestovanie cez deň bolo takmer nemožné kvôli neznesiteľnej slnečnej horúčave. Väčšina ciest sa podnikala v noci, za svitu mesiaca a pod nebom, posiatym jasavými hviezdami. Divili sa nad mimoriadnou krásou nočného neba s mesiacom ako stredom krásy. Pre nich bol východ krásneho mesiaca bola vstupom kráľa na nočné nebo. A toto vysvetľuje, prečo boli domorodí beduínski Arabi tak dôverne prepojení s mesiacom a jeho fázami. Ich život doslova riadil mesiac.

Pre nich bol mesiac ten, kto im obstarával živobytie. Svoj primitívny kalendár zakladali na pohyboch mesiaca; ich náboženské a kmeňové ceremónie boli všetky usporiadané podľa fáz a polohy mesiaca. Niet divu, že títo púštni Arabi pokladali mesiac za svoje najvyššie božstvo Allah Taalaa - najvyšší Boh. Profesor arabskej histórie, nebohý Phillip K. Hitti, píše, že uctievania mesiaca je dôležité v pastierskej spoločnosti a uctievanie slnka prevažuje v poľnohospodárskej spoločnosti (Hitti, 2002, str. 97). Pre arabských beduínov bol mesiac absolútne svätou entitou, ktorú bolo treba uctievať a vyvažovať s maximálnym zápalom. Potom, ako Mohamed vnútil pod ostrím meča islam týmto púštnym arabským domorodcom, títo noví moslimskí beduíni stále praktizovali ich starodávne praktiky a ich život ďalej riadil mesiac.

Dokonca aj dnes zisťujeme, že v islame silne dominuje arabská beduínska posadnutosť mesiacom. Islam je dôverne spojený s mesiacom. Všetky jeho rituály sú založené na pozorovaní mesiaca, alebo na mesačnom kalendári. Bez ohľadu na to, ako islam tvrdí, že zavrhuje modloslužbu či pohanstvo, stále sa nezbavil svojho dávneho spojenia s pohanstvom a modloslužbou. Pravdou je: Islam je stále symbolizovaný mesiacom, zvlášť v polmesiacovom stave. Pozrite sa na špic akejkoľvek mešity; určite uvidíte mihajúci sa polmesiac, niekedy spolu s hviezdou. Neskoršie uvediem historické dôvody, prečo je aj hviezda symbol islamu. Aby sme to ďalej vysvetlili, pozrite sa na symbol Červeného polmesiaca v islamských rajoch. Je to samozrejme polmesiac - symbol islamu, ktorý bol všadeprítomným emblémom mesačného boha pohanských Arabov. Dokonca aj vlajky mnohých islamských krajín sú vybavené buď polmesiacom a hviezdou alebo iba polmesiacom. Pozrite sa na zástavy niekoľkých islamských štátov, ako: Alžírsko, Pakistan, Azerbajdžan, Kazachstan (plný mesiac), Malajzia, Mauretánia, Brunej, Turecko-apod. Čo sa týka modloslužby a uctievanie skál, nezabudnime na najposvätnejší objekt islamu, kamennú Ka'bu. Tento kameň (alebo kamene, pravdepodobne tri kusy kameňa, ako zaznamenali mnohí historici) bol idolom pohanských Arabov. Dokonca aj Mohamed ho bozkával a pritisol si ho s veľkou úctou na hruď, kalif Umar urobil podobne a od moslimov sa očakáva, že tak urobia aspoň raz v živote.

Krátko si teraz prebehneme Alahovu minulosť (pozrite si pohanského Alaha, vyrytého do kameňa tu).

Historici sú presvedčení, že arabský Alah pochádza zo Sýrie. Aramejci obývali Sýriu okolo roku 1300 pred Kristom. Títo Sýrčania vášnivo uctievali niekoľko božstiev, medzi nimi bol najdôležitejší boh búrok Hadad; boh nebies Alaha a bohyňa Athargatis. Sýrčania Alaha dostali (vo forme nejakého obrazu) zo Sumeru z dávneho mesta Babylonu. Podľa mnohých historikov je Alaha sýrske meno pre Allaha. (Walker, 2004, str. 20). Pre nich bol Alah mužským bohom, najvyšším bohom, ktorý mal tri dcéry, , Allat, Uzza a Manat. Nabatejci, potomkovia prvorodeného Izmaela, žijúci niekde na Sinajskom polostrove boli prví, ktorí priniesli Alaha zo Sýrie do Arábie (Walker, 2004, str. 22). Nabatejci pravdepodobne uctievali Alaha aj pod inými menami, ako napríklad: Elh and Alh (ibid). Okrem Alaha priniesli Nabatejci zo Sýrie aj Hubala, veľkú mužskú modlu. Tento Hubal bol neskoršie umiestnený v okrsku Ka´aby Hubal bol najväčšou modlou v Ka'be a jej okolí. Masívna socha Hubala bola vyrobená z červeného agnátu v tvare muža s odlomenou pravou rukou. Kurajšovci dostali Hubala v tejto forme od Chuzaimu ibn Mudrikah, Mekkánca, ktorý ju priniesol z Sýrie. Neskoršie mu Kurajšovci urobili ruku zo zlata. Hubal stál pred Ka´abou. Pohanskí Kurajšovci pokladali Ka´bu za Hubalovo vlastníctvo. (Rodinson, 2002, str. 54). Používali ťahanie lósov na určenie legitimity novorodeného dieťaťa (Al-Kalbi, 1952, str. 23). Mnohí historici sú presvedčení, že Hubal v Ka´be fyzicky predstavoval Alaha. Vo svojej mladosti Mohamed pomáhal s ritualistickými prípravami, ktoré sa veľmi dôkladne a oddane konali pre slávnostnú inštaláciu Hubala v Ka'be (Walker, 2004, str. 42). Mohamedov životopisec, Martin Lings, katolícky konvertita na islam súhlasí s tým, že Hubal pochádzal zo Sýrie (Lings, 1983, str. 5, 11). Arabskí historici veria, že mocný Hubal bol v skutočnosti dávnou odrodou Alaha (Walker, 2004, str. 31). Slovo Hubal sa odvodzuje zo semitského slova Hu,, čo znamená "On", alebo "On je" s príponou El, čo je samozrejme ďalšie z Alahových mien. Zbožnené meno Hubala sa slávnostne vzývalo Kurajšovcami počas vojnového pokriku (ibid). Postupne sa koncept Alaha, Boha, rozšíril po celej Arábii. Nápis, nájdený v južnej Arábii s menom Allah. V nápise zo Safy je Alah nazvaný ako Hallah. Toto sa stalo päť storočí pred islamom. Arabi zvykli vzývať Alaha počas časov veľkého nebezpečenstva. Takto sa všemocný Alah postupne stal najvyšším kmeňovým božstvom Kurajšovcov. Dokonca aj Korán to potvrdzuje vo veršoch 6:109,6:136, 10:22, 31:22 a 31:29 (Hitti, 2002, str. 100-101). Ďalšie mená, pod ktorými bol Alah známy, sú: babylonský a asýrsky Ilu, kanaánsky El, hebrejský Elohim a Ilah zo strednej Arábie (Walker, 2004, str. 420).

Ďalším menom Alaha bol Wadd - mesačný boh, ktorý bol v čele minojského panteónu. Allat, Uzza a Manat boli tri dcéry Alahove, ktoré mal v podobe tohto Wadda (Hitti, 2002, str. 97-98).

Ďalšia verzia Alaha prišla z Hadramautu v južnej Arábii. Tu bol Alah známy pod menom Sin, boh mesiaca. Známe juhoarabské starobylé mesto bola Sába, kde vládla kráľovná zo Sáby menom Bilqis. Sabejci tak isto uctievali Alaha. Tunajší ľudia volali Alaha Almaqah (Hitti, 2002, str. 60). V Koráne nachádzame odkaz na kráľovnú zo Sáby v súre 27 (sura an-Naml), kde sa toto starobylé biblické mesto volá Šeba a kráľovná Bilquis jednoducho ako kráľovná Šeba. Sabejské náboženstvo bolo založené na planetárnom astrálnom systéme, kde dominoval kult mesiaca. Samozrejme, Sabejci uctievali Alaha ako boha mesiaca. Na rozdiel od pohanských Arabov nemali jasnú predstavu o ich Alahovi a pokladali ho za beztvaré, mužské božstvo s najvyššou mocou.

O tomto božstve píše Benjamin Walker:

Tieňovité nepostihnuteľné božstvo, Alah, sa neznázorňovalo žiadnym obrazom, ani sa netešilo ľudovému kultickému zbožňovaniu na rozdiel od menších bohov a bohýň. Aby ho odlíšili od iných bohov, dali mu titul Allah Taala "Boh Najvyšší" (Walker, 2004, str. 42).
Okrem Alaha a iných bohov Nabatejci uctievali aj dvoch iných bohov (pravdepodobne menších než Alah), konkrétne ar-Rahmana a ar-Rahima. Obaja, ar-Rahman aj ar-Rahim boli zbožne uctievaní v spojení so cťou a poctami. Korán, napodiv uchováva mená týchto dvoch pohanských božstiev, hoci vyhlasuje, že tieto dve mená patria Alahovi. Úplne prvá súra Koránu (Súra Fatiha) uvádza tieto dve mená, už na začiatku. Okrem toho, v súre 19 (súra Maryam) prevládajú mená týchto dvoch božstiev.

Podľa profesora Hittiho, pohanskí Nabatejci zo severnej Arábie najprv zaviedli ar-Rahmana a ar-Rahima, pravdepodobne z južnej Sýrie. Neskoršie si tieto dve mená pohanských bohov našli svoje miesto v panteónoch juhoarabských chrámov (Hitti, 2002, str. 105). Mohamedov konkurent, Maslama (alebo Musaylima) kázal v mene ar-Rahmana, juhoarabského Alaha (Rodinson, 2002, str. 67, 119). Toto by mohol byť dôvod, prečo Mohamed neskôr opustil ar-Rahmana a prijal Alaha mekkských pohanov ako svojho jediného Boha.

Podľa arabských historikov, Petra (severná Arábia, blízko Sýrie, domova Nabatejcov) mala istý druh Ka'by s Dušarou, uctievanou vo forme čierneho pravouhlého kameňa, ako najvyššie božstvo panteónu (Hitti, 2002, str. 72).

Táto veľmi krátka história Alaha nie je úplná bez Jehovah (Yahwa), Alaha Mojžišovho (prečítajte si popis Jehovah, vyobrazeného na nemeckej minci). Islam tvrdí, že Mojžiš uctieval toho istého Alaha ako moslimovia. Ak má Korán pravdu, potom by bola logika jednoduchá: Jehovah = Allah.

Podľa historických záznamov bol Jehovah púštny Alaha, jednoduchý a prísny. Býval v stane (Hitti, 2002, str. 40). Hoci Židia pripúšťali, že Jehovah je ich pán, hebrejský Alah, vyhýbali sa akejkoľvek zmienke o tom. Jehovah tak isto znamená: "Veľký a hrozný" a to je dôvod, prečo sa Židia vyhýbajú zmieňovaniu mena Jehovah (Hughes, 1994, str. 226). Namiesto toho relatívnu pozíciu Jehovu zaujíma Rabb - Pán (Ibid, str. 141). Takže podľa Koránu, ak je Jehovah Alah, potom musí byť strašným Alahom Židov.

A čo sa týka židovského Rabb, Mohamed mal tiež svoju verziu: jeho Alah je tak isto známy ako ar-Rab - Pán, Udržiavateľ, Najvyšší: 'Allah je môj Pán a váš Pán (3:51)'; Náš Pán (Rabb) je Pán (Rabb) nebies a zeme (18:14); zaujíma miesto židovského Jehovu (Hughes, 1994, str. 531).

Beduínski Arabi sa hlavne starali o mesačného Alaha, ich najvyššie božstvo a jeho dcéry, Allat, Uzza a Manat. Ako bolo vysvetlené vyššie, mesiac je centrálnou náboženskou témou v pastierskej spoločnosti. Nevzdelaní, polohladní a neinformovaní beduínski Arabi pripisovali mesiacu silu, vitalitu, silu, moc a všetko, čo sa týka mužnosti. Ako taký, mesiac (a Alah) bo skutočne mužským bohom; o tom by malo byť iba málo pochybností (o tom si prečítate neskoršie). A teraz, čo so slnkom? Malo slnko nejakú pozíciu čoby boh v pohanskej spoločnosti? Odpoveď je, áno. Beduíni tak isto uctievali slnečného boha. Jeho meno bolo Baal. Čo je zaujímavé, Sýrčania a Feničania tak isto uctievali Baala - Pána - modlu. Predpokladá sa, že Baal bol uctievaný počas života proroka Eliáša (Hughes, 1004, str. 35). Egypťania prijali Baala za svojho Pána (alebo slnečného Alaha). Baal (pozri Baal tu) bol predstavovaný ako muž so špicatou bradou a rohatou helmicou. Bol bohom vojny, neba, búrky, plodnosti a dobrej žatvy. V koráne nachádzame zmienku o Baalovi, keď prorok Eliáš napomínal svoj ľud kvôli uctievaniu Baala (slnečného Alaha) namiesto mesačného Alaha, najlepšieho zo stvoriteľov (37:125). Protirečivá verzia slnečného boha je tá, že slnko bola bohyňa menom Šams (Rodinson, 2002, p. 23). Čo je zvláštne, že je tu súra v Koráne (sura 91, mekkánska súra), ktorá sa volá Shams, alebo Slnko. Mohamed očividne dával prednosť Shams pred Baalom, egyptským slnečným bohom. Nie je vôbec prekvapujúce, že je v koráne aj súra s názvom Qamar, alebo mesiac (sura 54, mekkánska súra).

Prečo mal Mohamed takú hlbokú nechuť pre slnečného Alaha, Baala? Odpoveď je dosť jednoduchá. Slnko je hlavným zdrojom v poľnohospodárskej spoločnosti. Preto je prirodzené, že poľnohospodárska spoločnosť prijme za svoje hlavné božstvo slnečného Alaha, Baala. A preto Egypt, agrárna spoločnosť prijala Baala. Mohamed, ktorý patril do pastierskej spoločnosti sa nezaujímal o poľnohospodárstvo (o tom už viac neskoršie). - takže prečo by sa mal starať o Baala? Takže Baal, slnečný Alah nebol v Mohamedovej Arábii až tak populárny.

Očividne si mekkskí pohania svojho mesačného Alaha dobre poznali (prečítajte si o tom nižšie). Boli tak zvyknutí na svojho mesačného Alaha, že zvykli deliť svoje obety z výnosov Alahovi a iným modlám, ako napríklad: Ammanas v krajine Chaulán (6.136) (ibn Ishaq, 2001, p. 37). Toto bol zvykový náboženský systém pre pohanských Arabov, ktorí praktizovali po generácie.

Potom Mohamed začal kázať, vyzývajúc mekkských Kurajšovcov, aby uctievali iba Alaha (istý druh allahovského monoteizmu). Mohamed mal teraz svoju vlastnú verziu Alaha, ktorú pohanskí Arabi pokladali za veľmi mätúcu a znepokojujúcu. Začal ich napomínať za zdieľanie obetín s inými božstvami okrem Alaha, teda aby sme boli konkrétni, Mohamedovej verzie Alaha.

Ale mekkskí Kurajšovci boli tolerantní. Nechali Mohameda kázať, čokoľvek chcel. Problémy začali, keď sa chcel Mohamed zamiešať do hlavného zdroja príjmov Kurajšovcov, pútí a turistiky, ktoré boli úzko spojené s návštevami ich panteónu mnohých bohov a bohýň. Mekkskí pohania mali dokonca obrazy Abraháma, Ježiša a Márie - kvôli pritiahnutiu kresťanských a židovských turistov. Počas Mohamedovho života, podľa Philipa Hittiho, skvelého arabského historika, mala dokonca Mekka kolóniu abesínskych kresťanov (Hitti, 2002, p. 106).

Takže mekkská púťová turistika bola veľkým zdrojom príjmu (Ibid, p. 64). Na začiatku pohania z Mekky nechceli vážne kaziť svoj kvitnúci turistický podnik šarvátkami s Mohamedovými nasledovníkmi. Napriek Mohamedovým výpadom a tirádam ho nechali na pokoji Dokonca aj vynikajúci historik Tabari pripúšťa, že od mekkských pohanov trpel Mohamed veľmi málo. Podľa Tabariho, Mohamedovi nasledovníci boli hlavne mladí muži, väčšina z nich boli synovia a mladší bratia popredných obchodníkov. Mohamed trpel od Kurajšovcov veľmi málo, okrem nejakých drobných nepríjemností. Abu Talib (Mohamedov strýkov) a jeho ochrana chránila Mohameda pred osobným obťažovaním (Tabari, 1988, p. 6.43).

Hlavným dôvodom odporu voči Mohamedovi bola požiadavka štedrosti, ktorá by znížila zisk lakomých mekkských obchodníkov. Títo obchodníci tak isto cítili, že Mohamed pravdepodobne ohrozuje ich politickú kontrolu nad mekkskými záležitosťami. Kurajšovci neboli voči Mohamedovi nejako zvlášť nepriateľskí, kým nenapadol ich modly. Hlavne odmietnutie Allat, jednej z dcér Alaha zasiahla obchod taifských obchodníkov (Ibid, pp. 6.42, 43).

 

Napísal Abul Kasem

14. mája 2006

Kapitola 1

čtěte také:

Historie islámu - díl II.: Prorok Mohamed

Mohamed jako zaslíbený Přímluvce?

Alias: Mohamed

Klíčová slova: náboženství  | islám  | historie
7252 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Má EU diktátorské tendence? Po politkorektní snaze Evropské komise o vytěsnění Vánoc, ji papež upozornil na fašistické, komunistické a vůbec diktátorské tendence. Má EU diktátorské tendence?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683