"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Rozhovor s Lukášem Lhoťanem o odpadlictví v islámu

Autor: Olga Ryantová | Publikováno: 6.2.2007 | Rubrika: Rozhovory
Ilustrace

Lukáš Lhoťan, český muslim, se začal zajímat o islám ještě v pubertě a konvertoval asi v osmnácti. Krátkou dobu žil v komunitě muslimů v Německu. V Čechách začal provozovat dnes již neexistující stránky www.islamskenoviny.cz. Vedl také www.bezcenzury.org, které nyní zaštiťuje svým jménem. Cítí se být Čechem a doufá, že se mu podaří rozložit totalitu islamistů… V zimě 2006 veřejně prohlásil, že už není muslim.

V pořadu ČT „Kosmopolis“ jsi vysvětloval, proč opoustíš islám. Jako důvod jsi uvedl nespokojenost s jednáním představitelů islámu v Česku. Co bylo takovou poslední kapkou?


Jejich "obhajoba" islámu, která spočívá spíše v jeho diskreditaci. Podíváme-li se například pohledem muslimů na otázku Palestiny, Čečenska apod., jedná se o okupovanou zem a je třeba ji osvobodit. Stejně jako se Češi, Poláci, Rusové dívali na okupaci svých území nacistickým Německem. Je tu však zásadní rozdíl. Ani Češi ani Rusové nepovýšili násilí a brutalitu na absolutní posvátnou úroveň. Smyslem života pro ně nebylo násilí, ale touha zvítězit. Ne ničit, ale budovat. Zde je třeba zdůraznit, že těchto "šílených muslimů“ je ve většinové muslimské společnosti minimum. Mají však neskutečnou moc a ovládají většinu. De facto jsou jejími únosci. Bohužel ti, kdo nejsou stoupenci této násilné ideologie, ale patří mezi muslimské představitele, nemají odvahu nebo nechtějí s těmito "únosci" bojovat.

Jak představitelé islámu reagovali na tvé rozhodnutí? Neměl jsi strach z reakcí muslimské komunity?

Lidé, se kterými jsem o tom hovořil, to chápou. Člověk prostě zjistí, že těm druhým jde více o vlastní ego, než o to, co tvrdí. Nemám problémy s lidmi kolem http://www.liberalnimuslimove.blog.cz ani kolem brněnské mešity. Zůstali jsme přátelé, to je všechno. Co se týká ostatních představitelů, nevím, nebavím se s nimi. Ale je možné, že by mě někteří po vzoru některých českých muslimek viděli raději viset. (http://www.eurabia.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=243)

Když se někdo rozhodne být muslim, stačí několikrát zopakovat formulku: "Není boha kromě boha..." Jaký je vlastně "oficiální" islámský postup, když se vzdáváš víry v Alláha?

To je dobrá otázka. Ovšem je to vůbec možné? U nás v ČR ano, ale jinde ve světě by to byla svým způsobem sebevražda. Muslimové nejprve hovoří o míru a pak by člověka zabili za jeho svobodné rozhodnutí. V takové pojetí božského práva jsem nikdy nevěřil a je smutné, že se najdou muslimové, kteří jej přijali. Bojovat s lidskou blbostí je unavující. Navíc nestojím o to, aby mě někdo spojoval se "správnými" muslimy a jejich nadšením pro nastolení totálního ráje již na zemi. Toto byl také jeden z podnětů mého rozhodnutí.

Vztah k Alláhovi je, myslím, více nebo méně vnitřní záležitostí každého. Ty jsi se rozhodl, že islám opustíš. Jak se s tím vlastně vyrovnáváš?

Otázkou je, s čím se vyrovnat? S tím, že člověk nepatří k lidem, kteří neumějí prakticky nic jiného, než mluvit nebo popírat to, co je zcela zřejmé? K lidem, kteří si myslí, že jim ostatní křivdí, že jen oni jsou dobří? Mým cílem je civilizaci budovat, ne na ní parazitovat. Pro mě není problém se s tím vyrovnat. Chci se distancovat od lidí a jejich pojetí lidství, božství ..., nikoliv od toho co považuji za správné nebo existující.

Lze to chápat tak, že se stále považuješ za muslima? To ale znamená, když to zjednoduším, řídit se koránem, hadísy a šaríou. Kritizuješ tedy pouze představitele islámu?

Ne. To musím kategoricky odmítnout. Nesouhlasím s většinou představitelů islámu a také s teology a jejich interpretací pojetí Boha, humanity i proroctví. Nezasvěcenému to nemá smysl vysvětlovat, potřebovali bychom mnohem větší prostor.
Osobně se řídím zásadou, ať si mě každý zařadí podle svého uvážení. Nemám námitky, pokud si někdo myslí, že patřím nadále k muslimům. Stejně tak, pokud si myslí, že patřím k odpadlíkům.
Faktem zůstává, že můj pohled na Boha, proroctví atd. je v rozporu se současnou muslimskou teologií a pojetím víry. Nevěřím v koncept kolektivního nucení k islámu a teroru proti hříšníkům, odpadlíkům či nemuslimům.
Na základě vlastního zkoumání tvrdím, že se skutečné boží poselství ve světě nerozšíří a lidé v něj neuvěří. Naopak zanikne a lidé Boha nebudou znát. A samozřejmě nepovažuji Mohammeda za ideál a vzor pro všechny doby a místa. Podle mě byl ideálem a výjimkou v profilu Arabů, kteří se podle dochovaných záznamů vyznačovali svým pokrytectvím, násilným jednáním a necivilizovaností. Nelze říci, že by existoval ideál pro celý svět. To je nejzákladnější problém dnešní muslimské společnosti. Mohammed netrval na svém zbožštění a idealizaci. To až později z něho sami muslimové učinili svatého, ideálního a božského.

Pokud jsem pochopila tvojí první odpověď, říkáš, že majoritní muslimská společnost nemá s propagandou a těmi nejhrůznějšími zločiny islámských teroristů nic společného? Úsilí šířit islám násilím je přece legitimní, shoduje se s obsahem koránu a islámskou věroukou...

Je pravdou, že geopolitický pohled muslimských teologů nabízel nemuslimům pouze tři možnosti: přijmout islám, platit džizja nebo se stát cílem džihádu. Ale je třeba podotknout, že tento geopolitický pohled na svět se v průběhu vývoje muslimské společnosti měnil a s postupem doby se v muslimské teologii a politice vypracovaly nejen koncepty dar al-islám (území míru), dar al-harb (území války), ale někteří dnešní teologové již hovoří i o dar al-salam (území míru, na kterém sice vládnou nemuslimové ale islámský kult je tam v základních věcech povolen) a dar al-suhl (území smlouvy, dočasného míru).
Je třeba si uvědomit, že k muslimům nesmíme přistupovat jako k jednolité mase, ale jako ke skupině rozdělené v náboženském i politickém hledisku. Nezapomeňme, že například většinu muslimů zajímá hlavně to, aby se měli dobře v běžném životě. Většině muslimů se přirozeně protiví násilí, brutalita a teror. Jedním z důvodů, proč masy nejsou ochotny povstat proti extremistům a fundamentalistům, je současná situace ve světě. Fundamentalisté, extremisté a diktátoři využívají současné americké angažovanosti ve světě k diskreditaci reformních a liberálních proudů uvnitř muslimské společnosti. Výsledkem je, že téměř nikdo nemá odvahu se jim otevřeně postavit, aby nebyl extremisty nálepkován jako odpadlík, zrádce, americký špion atd.

Co by zůstalo muslimům, kteří by se museli sekularizovat? Budou uplatňovat šaríu (tzn. i kamenování, bití a bičování, patriarchální rodinné vztahy, konzumace potravin ´halal´, což nutně znamená týrání hospodářských zvířat při rituálním islámském způsobu porážky) jen v rodinném kruhu?

Tak to je opravdu zajímavá otázka. Nejprve bych poukázal na fakt, že šarí´a je pro muslimy velice rozsáhlý pojem. Podívejme se třeba na liberální muslimy. Bičováni, kamenováni a bití není podle nich součástí islámu, tedy ani šarí´i. Jsou to zvyky vnesené do islámu Araby a také jeho špatný výklad. Naopak klasičtí muslimští představitelé přiznávají, že pokud by získali demokratickou cestou moc, začali by tyto zvyky praktikovat.
Zde je tedy třeba odpovědět, že islám nelze sekularizovat podle západního modelu, neboť by to již nebyl islám. Jedinou možností je podpořit tzv. islámský sekularismus, jenž byl v arabském světě symbolizován například bývalou iráckou stranou BASS nebo současnými liberálními muslimy. To je podle mne jediná možnost. Problémem některých muslimů je, že sice využívají západní výdobytky a práva, ale ve chvíli, kdy by se chopili moci, v zápětí by tyto výdobytky zrušili. Proto je třeba rezolutně říci, že sekularismus, jakožto výdobytek evropské civilizace, je s islámem neslučitelný v celé rovině vzájemných vztahů. Muslimský svět by měl být podnícen k vytvoření politiky, kterou razí v Evropě např. humanističtí křesťané, a reformovat svůj politický a společenský model, aby lépe odpovídal potřebám nesemitského obyvatelstva a potřebám 21. století.

Na jedné mezinárodní panelové diskuzi na americkém velvyslanectví v Praze uspořádané jako odpověď na odvysílaný dokument ČT „Já, muslim“ jsi hovořil o své islámské minulosti. Kdy a proč jsi se stal muslimem?

Ano, bylo mi zhruba patnáct, když jsem se začal zajímat o islám. Muslimem jsem se tehdy stal v sedmnácti, osmnácti. Věřil jsem tomu, co jsem se dočetl o prvních muslimech a islámu v orientalistických knihách. Islám mi přišel logičtější než křesťanství. Díky bohu jsem se tehdy stal muslimem a byl jím několik let, aniž bych měl sebemenší kontakt s muslimskými přistěhovalci. Jediný, s kým jsem si dopisoval, byl pan Šilhavý. Dnes, po zkušenostech s muslimskými přistěhovalci, musím říci, že sice ne všichni jsou špatní a zlí, ale kdybych je potkal tenkrát, určitě bych se vůbec nerozhodl konvertovat.

Během této diskuse také vyplynulo, že máš bohaté zkušenosti s různými islámskými skupinami. Hovořil jsi o organizaci, kterou jsi opustil poté, co jsi zjistil, že jde o organizaci teroristickou. Jak se k něčemu takovému může běžný člověk dostat?

Hovořil jsem o Německu. Bohužel, nepřišel jsem do styku s teroristickými organizacemi. Říkám „bohužel“, neboť v opačném případě by o mě určitě měly zájem české bezpečnostní služby, které mají nedostatek lidí znalých tohoto prostředí. Hovořil jsem o tom, že jsem poznal všechny základní muslimské názorové proudy, i ty fundamentalistické, extremistické. Znám lidi, kteří věří v ideologii Muslimského bratrstva, stejně jako salafismu nebo šia, sufia … Dostat se k lidem, kteří jsou napojení na některou z muslimských fundamentalistických organizací, dnes není žádný problém. Nejenom díky internetu, ale i proto, že mnozí z těchto lidí uprchli do Evropy a žijí zde v chráněném azylu. Je smutné, že zatímco egyptská vláda zavírá do vězení stoupence demokracie, západní země mlčí a jen přihlížejí totalitě Husnuiho Mubaraka. Západ naopak poskytuje azyl skutečným egyptským extremistům a teroristům, kteří mají na rukou krev civilního obyvatelstva Egypta.

Kdybys byl v pozici např. Al-Banny, Ahmadínedžáda, Quaradáwího, Kadáfího nebo Chomeiního, kteří dokázali oslovit statisíce muslimů, jak bys reformoval evropskou verzi islámu a islám obecně?

Učinil bych to, co bylo zvykem na počátku islámu. Přijímal bych od ostatních civilizací vše, co je dobré. Nejen techniku, ale i filozofii, kulturu, politiku. Málokdo ví, že administrativní, kulturní a architektonické vzorce prvních muslimů byly kopií těch byzantských.
Také bych shromažďoval všechny historické knihy a práce a vybudoval institut, který by je zkoumat a analyzoval. Otevřel bych dodnes nepřístupné archivy velkých univerzit islámského světa a nechal bych odborníky prozkoumat jejich záznamy a porovnat je se současným muslimským pojetím víry, teologie a politiky. Mnohé o minulosti již nevíme a mnohé nám islámští teologové tají. Dnes například odborníci vědí, že Aiše nebylo šest, když si ji Mohammed bral, ale asi 15-20 let. Muslimští teologové na počátku islámu to také věděli a uznávali, ale později ve středověku, když převážilo dogmatického pojetí víry, zvítězily hadísy nad rozumem a historií. Nebál bych se hovořit o tom, že většina hadísů je vymyšlených, padělaných nebo minimálně slabých. Jak říkává můj dobrý kamarád muslim: Kdybychom měli stroj času a podívali se na počátek islámu, zjistili bychom, že to, co dnes praktikují a čemu věří muslimové, je na sto procent něco jiného než to, co bylo na počátku islámu. Islám z tohoto světa již dávno zmizel a zůstala jen jeho napodobenina. Pokud nevím, co islám opravdu je, jak mohu byt muslim? Též bych se v politické rovině soustředil na podporu vzděláváni, humanity a hlavně občanské společnosti.

Protože pouze občanská společnost je zárukou toho, že vláda nebo nějaká mocenská složka nezneužije moc. A také bych radikálně omezil moc teologů a lidových kazatelů. Tito lidé dělají více zla než dobra.

Lukáš Lhoťan 11. září 2006 na pietní akci k uctění památky obětí terorismu, kterou natáčel na video

Lukáš Lhoťan 11. září 2006 na pietní akci k uctění památky obětí terorismu, kterou natáčel na video

11576 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Ve Francii vyhlášena rekonkvista. Co vy na to? Pravicový prezidentský kandidát Zemmour vyhlásil ve Francii protiimigrantskou rekonkvistu. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683