"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Britské školy dostávají průvodce islámem

Autor: Islám Info | Publikováno: 4.2.2007 | Rubrika: Aktuality
Ilustrace

Trable s francouzskými „mladíky“

Před časem si francouzská dívka postěžovala, že si přeje, aby byla ze severní Afriky, protože by se cítila bezpečnější. Její výrok natočila televizní kamera a odvysílala ho. Mnoho francouzských občanů, kteří musí nakupovat v Seine-Saint-Denis, se bezpochyby cítí stejně. Být z Maghrebu není pouze bezpečnější, ale také ekonomičtější.

Zde je zkrácený článek z Le Figaro:

Po několik týdnů bylo nezletilým zakázáno chodit do supermarketů Carrefour, pokud nebudou doprovázeni dospělým, a to v Rosny-sous-Bois a Aulnay-sous-Bois, protože zde došlo k sérii incidentů “agresivního a necivilizovaného” chování mladých lidí k zákazníkům a zaměstnancům. Jeden chlapec si stěžoval, že ve skupině nemohl dovnitř už více než rok. Přiznal, že krádeže a honičky nejsou vzácné.

“Když máte co dělat se sedmnáctiletými mladíky, kteří všechno rozbíjejí, musíte s tím něco udělat”, řekl jeden zaměstnanec. “Musíte být opatrní, aby se nerozhodli k pomstě, jako se to stalo před šesti lety. Carrefour monitoroval lidi, kteří vstupovali dovnitř, i tenkrát”.

Liga za lidská práva na omezení zareagovala s hněvem. “Tato opatření jsou znepokojující, protože jsou součástí preventivní války, která je vedena proti mládeži. Vykážou je po supermarketech z veřejné dopravy?” zeptal se prezident Ligy Jean-Pierre Dubois, který zvažuje, že záležitost oznámí HALDE (Vysoká autorita pro boj proti diskriminaci a za rovnost). Právníci Ligy považují opatření za protiprávní: “Carrefour nemá žádné policejní pravomoce”.…

Rozpačité vedení Carrefour France nakonec vyhlásilo svůj nesouhlas s opatřením, které bylo přijato “lokálně”. “Přejeme si, aby bylo opatření zrušeno”, řekl mluvčí. Vedení zároveň požaduje, aby “místní autority přijaly opatření k zajištění bezpečnosti zákazníků a zaměstnanců”.

Pákistánské zločinecké gangy v Norsku

Od 15. září policie podnikla více než 150 ozbrojených zásahů v oblastech těžce postižených zločinem. Bylo vyslechnuto 400 lidí a 150 jich bylo zadrženo. Pákistánské gangy se rozvinuly do plnohodnotných zločineckých sítí, píše Aftenposten.no.

Po střelbě v přístavu Aker policie zintenzivnila své snahy o lov na zločinecké gangy. Podílejí se na něm desítky policistů. Sledují zločince 24 hodin denně 7 dní v týdnu a spolupracují při tom s jednotkami pro ekonomické zločiny a kriminální policií. Pákistánské zločinecké prostředí je pod stejným tlakem, jaký byl vyvinut na lupiče Nokas (t.j. kosovské albánské bankovní lupiče - Islám Info). “Nejsou pochybnosti o tom, že jde o organizované zločinecké sítě a my potřebujeme pro rok 2007 další finance”, řekl policejní náčelník Stensrud. …

Odsouzený Shaid Rashool, který byl při svém odsouzení před dvanácti lety označen za vůdce gangu, existenci gangů popírá. Ze své vězeňské cely poskytuje mnoho rozhovorů, ve kterých ukazuje gangy jako obyčejné skupiny přátel, které policie označuje za zločinecké sítě, aby získala více finančních zdrojů.

Policie tento rok podnikla velké snahy o to, aby vrhla světlo na spojení mezi těmito gangy a jejich spojenci v zahraničí, aby sledovala toky peněz ze země. Asistent policejního komisaře Odd Berner Malme řekl, že je velmi důležité zaútočit na ekonomické zisky a postavení členů gangů, které se jim podařilo dosáhnout.

Londýnská mešita slibuje masové vyhlazení Židů

Vůdčí londýnská mešita prodává DVD, které hlásá přicházející masové vyhlazení Židů po celém světě během “dne soudu”. Také napadá křesťanské skupiny a Spojené národy.

Londýnská Centrální mešita, také známá jako mešita v Regent’s Parku, je “ústředním duchovním bodem muslimů” ve Velké Británii, píše Jewish Press. Je také domovem Isámského kulturního centra, které vzdělává muslimské děti.

DVD jsou prodávána v obchodě londýnské Centrální mešity. Jedna ukázka představuje kazatele Šejka Feize, jak napodobuje prasečí zvuky v souvislosti s Židy, kteří budou během “dne soudu” zabiti.

Američtí muslimové se soudí o možnost přísahat u soudu na Korán

Kromě zjevného problému islamizace jedné z nejdůležitějších státních institucí, je tu ještě další problém. Islámské právo, které Korán ztělesňuje, umožňuje lhát nemuslimům (a za přísnějších pravidel i muslimům), pokud je to ku prospěchu islámu. Jak shrnul velký imám Abu Hamid al-Ghazali:

„Mluvení je způsobem, jak dosahovat cílů. Pokud lze záslužného cíle dosáhnout říkáním pravdy i lhaním, je nezákonné dosáhnout ho lhaním, protože to není potřebné (samo o sobě zajímavé zdůvodnění - Islám Info). Když je možné dosáhnout takového cíle lhaním a nikoliv říkáním pravdy, je povoleno lhát, pokud je tento cíl také povolen … a je povinností lhát, pokud je dosahování tohoto cíle povinností. … Je třeba porovnat negativní důsledky způsobené lhaním s těmi způsobenými říkáním pravdy, a pokud jsou důsledky pravdomluvnosti škodlivější, je člověk oprávněn lhát.“

A americký soud se zjevně nehodlá bránit:

Odvolací soud v Severní Karolíně zvrátil rozhodnutí soudce o zamítnutí žaloby muslimské ženy, která požadovala, aby při soudních přísahách mohl být používán Korán. Žena, Syidah Mateen, původně podala žalobu v roce 2005, protože jí bylo odepřeno jako svědkyni položit ruku na Korán.

Státní zákony umožňují svědkům, kteří se připravují na svědectví před soudem, aby složili slib buď položením ruky na Bibli, nebo frází “bůh mi pomáhej” bez použití náboženské knihy, nebo čestným prohlášením bez použití náboženských symbolů. Možnost těchto voleb vedla soudce k zamítnutí žaloby s tím, že nedošlo k žádné skutečné kontroverzi, protože žena nebyla nucena k použití Bible.

Tento týden ale odvolací soud jednohlasně rozhodl o přehodnocení rozhodnutí a umožnění pokračování případu. Soudcové napsali, že stížnost byla k zahájení sporu postačující a že stát musí nyní vyhazovat peníze daňových poplatníků za obhajobu. Na případu se také podílí muslimské centrum v Greensboro, protože nabídka darování Koránů dvěma soudním dvorům v okrese Guilford byla soudci, kteří řekli, že přísaha na Korán není podle státních zákonů právně platnou přísahou, také zamítnuta.

K případu se připojila i Rada pro americko islámské vztahy (CAIR), která je dobře známá svojí podporou terorismu, když začala požadovat celostátní politiku povolení používání Koránu a dalších náboženských textů u soudů.

Britské školy dostávají průvodce islámem

Do základních škol po celé Británii je rozdáván průvodce islámem, který obsahuje šátek, modlitební kobereček, modlitební čapku, posvátný oblek nošený během pouti do Mekky, plakát s muslimskými proroky a kompas k určení směru k Mekce. Podle listu Daily Express je cílem učební pomůcky, kterou poskytuje Muslimská rada Británie (MCB), poskytnout dětem ve věku od sedmi do jedenácti let informace o skutečné islámské víře.

Balík, popsaný v pátek jedním ředitelem jako “plastiková krabice tři stopy krát tři stopy”, obsahuje také CD, videa, dětské knihy a brožury a stavebnici mešity a Kaby, nejposvátnějšího místa islámu. Sir Iqbal Sacranie z MCB řekl: “Věříme, že vzdělávání je klíčem k vytvoření živoucí a tolerantní společnosti”. “Chceme zajistit, aby každé školou povinné dítě mělo ve své škole přístup k vysoce kvalitním islámským zdrojům”. Colin Manning, ředitel North Reddish Junior School ve Stockportu, kam chodí pouze čtyři muslimské děti, řekl: “Budoucnost je v rukách mladých lidí”.

“Čím lépe si navzájem porozumí, tím bezpečnější budoucnost bude”. Tahim Alam, mluvčí vzdělávacího oddělení MCB, dodal: “Zjistili jsme, že školy používají knihy, které o muslimských tradicích a víře nehovořily přesně, takže jsme dali dohromady tento balík”.

“Nyní ho používá více než 800 škol”.

Dánští Židé se obávají muslimů

Mezinárodní napětí mezi Židy a muslimy se odráží i v dánské společnosti. Dánští Židé se cítí být zastrašováni muslimy a bojí se na ulicích Kodaně odhalovat svojí identitu. Židovští rodiče se rozhodují neposílat své děti do veřejných škol s velkým procentem dětí muslimského původu a před kodaňskou synagogou žádá ochranka Židy, aby si sundali své čapky a Davidovy hvězdy, než z chrámu odejdou.

Mezi Židy existuje strach z muslimské menšiny. Obávají se fyzického a slovního obtěžování, říká Jacques Blum, mluvčí náboženské komunity Mosiac. Karen Margrethe Grønlund je ředitelkou v Klostervængets Skole v Nørrebru, kde má 93 procent dětí jiný etnický původ než dánský. Byla by ráda, kdyby do školy chodily i židovské děti. Přivítala by je, i když ví, že to pro ně může být tvrdé.

“Nemůžeme ovládat chování dětí. Nemůžeme oddělit konflikt v Palestině od toho, co se děje ve škole. Děti jsou jako malí papouškové, kteří napodobují hovor dospělých o válce v Libanonu a o tom, že to zase byla chyba Židů”, říká. Jednou doporučila učiteli, aby pro své vlastní dobro skrýval svojí židovskou identitu. “Byl to židovský učitel, který zde žádal o práci. Poradila jsem mu, aby nepoužíval své židovsky znějící jméno, pokud práci u nás přijme. Nakonec jí nepřijal”, říká Karen Margrethe Grønlund.

Holandsko bude v roce 2050 tvořeno z 30 procent imigranty

Ve čtyřech největších městech mají již dnes více než 30 procent. Pokud se zaměříme na mladé lidi, je poměr ještě výraznější: 55 procent v Amsterodamu a kolem 50 procent v dalších městech. Integrovat se nevyplatí, stačí si počkat.

Nejde jen o problém Holandska, s podobnými statistikami se více či méně potýkají všechny země západní Evropy. Následující statistika již nepočítá třetí a další generaci imigrantů mezi imigranty, jak je definují kritéria statistického úřadu ve zprávě, skutečný nárůst může tedy být ještě výrazně větší, protože metodika předpovědi zjevně počítala s tím, že imigranti se integrují a jejich porodnost se sníží na úroveň domorodé populace.

Do roku 2050 přijde do Holandska, které bude mít 16,8 miliónů obyvatel, o 400 000 více než nyní, 1,6 miliónu imigrantů. K přírůstku dojde výhradně prostřednictvím imigrantů a jejich podíl na populaci také bezprecedentně naroste, takřka dvojnásobně.

Jasně to vyplývá z údajů populační předpovědi, která byla 8.1. představena holandským statistickým úřadem (CBS). CBS předpokládá, že během dalších 25 let bude populace stále růst, poté se ale začne zmenšovat. Pokles podílu i počtu domorodců bude pokračovat. V roce 2050 jich bude stále ještě 12 miliónů, o 1,2 miliónu méně než dnes.

K největšímu nárůstu dojde ve skupině nezápadních imigrantů, které CBS definuje jako lidi, kteří mají alespoň jednoho rodiče z nezápadní země (s výjimkou Indonésie a Japonska). Jejich počet vzroste do roku 2050 o 1,7 až 2,7 miliónu. Se skupinou západních imigrantů, jejichž počet vzroste o 1,4 až 2,1 miliónu, budou tvořit 29 procent populace.

http://info.pravdaoislamu.cz

3160 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Kdo bude příp. vinen za rozpoutání války kolem Ukrajiny? Rusko požaduje zastavení rozšiřování NATO. Británie a USA stupňují své výhrůžky a v rámci NATO vysílá zbraně a kontingenty k ruským hranicím. Ukrajina se dovolává pomoci proti "arcinepříteli" Rusku. EU je ve vleku USA a Brtánie. Kdo bude příp. vinen za rozpoutání války kolem Ukrajiny (jak se to teď najednou překrucuje u 2. sv.války)?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683