"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Hrdinné činy proroka Mohammeda a jeho věrných – III. díl

Autor: Karolina Kopecká | Publikováno: 9.1.2007 | Rubrika: Historie
Ilustrace

Vztah islámu k ženám je velmi smutnou oblastí. Evropské konvertitky k islámu si svou pozici zahalené ženy, která se ve většině případů stará o manžela a rodinu, vybraly samy. Ale islámský svět je plný žen, které nemají jinou alternativu.

Na různých internetových stránkách můžeme najít desítky článků na téma zahalení muslimských žen, ale poté, co jsem si na pár hodin vyzkoušela chodit v burce, do těchto hlubokých filozofických úvah již nevstupuji. Celý svět se vám najednou zůží na malý zamřížovaný čtvereček před očima, téměř neslyšíte a i ty nejjednodušší úkony začínají být téměř neproveditelné.

Ani diskuse českých konvertitek k islámu o oprávněnosti trestu smrti za odpadlictví od víry nebo o právu manžela kdykoliv požadovat po své ženě sex na základě manželské smlouvy nijak zvlášť nepřispívají k argumentům o hloubce islámu. Miliony žen žijí v podmínkách a mezích, které jim striktně vymezí jejich manžel, otec, náboženství, tradice.

V tomto díle seriálu o “hrdinných činech proroka Mohammeda” jsem se rozhodla věnovat se jeho vztahu k ženám. Obvykle bývá uváděno, že měl devět manželek (řádný muslim smí mít jen čtyři, ale Alláh prostřednictvím Koránu - súra 33, spojenci - Mohamedovi povolil žen více) a také velké množství otrokyň. Podle sbírky hadísů “Sáhih Bucharí” byla jeho první žena asi o dvacet let starší bohatá obchodnice, které byl celý život věrný. Naopak ve stáří měl mnoho žen a konkubín. Jeho nejmladší ženě Aiše bylo šest let a od devíti let spolu sexuálně žili.

Stejně jako v jiných případech, i zde stojí před islámem problém. Je skutečně příklad života proroka Mohameda nadčasovým svědectvím vhodným pro všechny doby? Pokud ano, islám není možné reformovat a bude vždy řešit své problémy se zahalením žen, odmítáním demokracie, pokusy nastolit islámské právo šárí´a a snahou vést svaté války. Pokud ne, islám se začne hroutit jako domeček z karet. Sunna, Korán, islámské tradice, islámské právní školy, islámské právo, to vše se rázem změní v několik muzejních exponátů, podávajících svědectví o středověkkých poměrech a historii několika kmenů na Blízkém Východě.

Následuje několik citací z Koránu a Mohamedova životopisu, které vysvětlují, proč prorok smí mít více žen než ostatní muslimové, jak mají být správně zahaleny, jak k některým z nich přišel nebo kde muslimové získávali prostředky na jejich obživu.

Súra 33, Spojenci, verše: 50 - 55

”Proroku! Dovolili jsme ti manželky tvé, jimž jsi dal obvěnění, a ty, jichž zmocnila se tvá pravice z těch, které ti Bůh dal jako kořist, a dále tvé sestřenice z otcovy strany a tvé sestřenice z matčiny strany, které se s tebou vystěhovaly a každou ženu věřící, jestliže se sama darovala prorokovi, chce-li se s ní prorok oženit - a to je výhradně pro tebe, nikoliv pro ostatní věřící. A víme dobře, co jsme jim již uložili ohledně jejich manželek i těch, jichž zmocnily se pravice jejich, aby na tobě nebylo viny. A Bůh je odpouštějící, slitovný.Když žádáte manželky prorokovy o nějaký předmět, žádejte o to přes závěs, to bude čistší pro srdce vaše i srdce jejich. A není vám dovoleno bolestně se dotýkat posla Božího ani se kdy oženit s manželkami jeho po něm; a to je před Bohem hřích nesmírný.
A dáváte-li něco najevo anebo to tajíte, tedy Bůh je věru o každé věci vševědoucí.
A není pro manželky prorokovy hříchem, jsou-li viděny otci svými, syny svými, bratry svými, syny bratří svých a syny sester svých nebo ženami jejich a otrokyněmi svými. Nechť jsou bohabojné, vždyť Bůh je věru svědkem věci každé.”

***

“Aláhův prorok uvěznil lidi kmene Kurajza v Medině a nechal vykopat v místě tržiště příkopy. Pak poslal pro muže, kterým měly být sťaty hlavy tak, aby spadly do příkopů. Byli vyvedeni ve skupinách a byl mezi nimi i Kab, vůdce kmenu. Bylo jich šest až sedm set, někteří však uvádějí osm až devět set.Prorok rozdělil mezi muslimy majetek, ženy a děti Banu Kurajza a ponechal si jednu pětinu. Každý z jezdců dostal tři podíly, jeden pro sebe a dva pro svého koně, a každý pěšák dostal po jednom podílu.”

***

“Prorok jednu za druhou obsadil židovské pevnosti a cestou bral zajatce. Mezi nimi byla Safija, žena Kinana, náčelníka Khajbaru, a její dvě sestřenice; prorok si vybral Safíju pro sebe. Další zajatci byli rozděleni mezi muslimy. Bilal přivedl Safiju prorokovi a cestou minuli těla několika židů. Safijiny společnice naříkaly a sypaly si na hlavu prach. Když Aláhův prorok spatřil tuto scénu, řekl: "Odveďte ode mě tyto ďáblice". Nařídil ale, aby Safija zůstala a hodil na ní svůj plášť. Muslimové tak věděli, že si jí vyhradil pro sebe. Prorok pokáral Bilala řka: "Přišel jsi o všechnu slitovnost, když jsi nechal projít ty ženy kolem těl jejich manželů?"Kinana, manžel Safije, byl strážcem pokladnic kmene, a byl přiveden před proroka, který se zeptal, kde jsou ukryty. Kinana ale odmítl místo prozradit. Pak předstoupil žid, který řekl: "Viděl jsem každé ráno Kinanu chodit k jistým ruinám". Prorok se Kinany zeptal: "Jsi připraven zemřít, když zjistíme, že víš, kde se poklad nachází?" A on odpověděl: "Ano". Prorok pak nařídil, aby bylo v ruinách kopáno, a část pokladu byla nalezena. Pak byl znovu Kinana dotázán na zbytek, ale stále odmítal to sdělit. Aláhův prorok ho předal al-Zubajrovi a řekl mu: "Muč ho, dokud neřekne, co ví", a al-Zubajr mu na hrudi rozdělal oheň, takže takřka zemřel; pak ho prorok předal Mohamedovi bin Maslamovi, který mu usekl hlavu.”

4438 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Video: Kořeny rusofobie v USAImigranti ve Francii ubili řidiče MHD(Multi)kulturní vložka: Azylant v Německu znásilnil 83-letouOslavný projev europoslankyně hnutí ANO Charanzové na adresu nové německé vůdkyně EU říšeDnešní Západ je jako kdysi SSSR. Věda se musí podřídit ideologickým dogmatům a falšuje se

ePortal.cz

Turečtí Šedí vlci ve vídeňských ulicíchSluníčkáři chtějí vyvolat anarchii a urychlují svou revoluci a totální převzetí moci. Buď se budeme bránit, nebo náš svět zanikne

euPortal.cz

Muž za bannerem – ‚Na bílých životech záleží‘ – vyhozen, profesorka šířící výrok – ‚Na bílých životech nezáleží,‘ povýšenaNenávist, lži a manipulativní desinformace.Tak se mainstremoví aktivisté snaží zničit alternativní zpravodajské weby

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Koněvobijci a churchillobijci vyvolávají dojem fašistů. Na které straně stály za okupace a protektorátu rodiny pana Hřiba, Koláře a Novotného?Evropská komise vypracovala další dokument, jenž počítá s rozmísťováním migrantů do členských zemí, které bude možno provádět i bez jejich souhlasu. Solidaritu si v EU prostě rozvracet nedáme

ParlamentniListy.cz

Zklamal! Radní Šarapatka se obul do režiséra Stracha. Padla jména Prchal a Ovčáček, přirovnání k rohožceZaorálek se zastal Koněva. Padla slova o „utržených z řetězu“ na Západě
Články autora
Průzkum
Západ se imigrantů už nezbaví. Přejete mu to? Demonstrace za zlegalizování imigrantů ve Francii: Západní země se už stávají prakticky nevratně zaimigrovanými. Imigranti již rozhodují o jejich osudu. Přejete to Západu?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď