"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Hrdinné činy proroka Mohameda a jeho věrných - II. díl

Autor: Karolina Kopecká | Publikováno: 21.12.2006 | Rubrika: Historie
Ilustrace

Když jsem si pročítala reakce pod minulým dílem seriálu o „hrdinných činech proroka Mohameda“, našla jsem několik reakcí od muslimů nebo příznivců islámu. Psali, že překlady, které používám, jsou špatné, záměrně vytrhávám věty z kontextu a jako důkaz „plnohodnotnosti islámu mezi světovými náboženstvími“ uváděli drastické citace ze Starého zákona. Takové názory se objevují velmi často a stejně často se objevují i proti-argumenty, přesto bych chtěla krátce reagovat.

Jaké překlady používám? Popravdě nevidím rozdíl mezi překlady, které používají čeští muslimové, a překlady, které používají „kritici islámu“. Tyto skupiny se značně rozchází v interpretaci faktů, ale zdrojové texty bývají podobné. Člověk se nemusí nijak zvláště snažit, aby na internetových stránkách českých muslimů našel takové výroky proroka Mohameda jako například: Amr ibn Šuajb (NBS) vyprávěl podle svého otce, že jeho děd slyšel Posla Božího (NBŽM), jak říká: „Přikazujte svým dětem, aby se modlily od sedmi let, a bijte je za to (že tak nečiní) od deseti let a oddělte je v posteli.“ (podle ABÚ DÁWÚDA). Jsou věty, které používám, vytržené z kontextu? Pak ale musí být z kontextu vytrženy i části Koránu, sbírek hadísů, nejstarší životopisy Mohameda, Medínská ústava, Umarova smlouva, svazky knih o islámském právu šárí´a a staletá období historie islámu.

A dramatické pasáže ze Starého zákona? Ano některé jsou bezesporu drastické. Ale Starý zákon získal zcela jiný směr s příchodem Ježíše Krista. Každé náboženství má zřejmě svá období temna, ale důležité je, jak se s takovým dědictvím dokázalo vyrovnat. Zda je vidí jako období největšího rozkvětu a slávy nebo zda se za něj stydí. Dnešní křesťané hledají v bibli, jenž byla inspirována bohem a sepsána lidmi, obrazy, podněty k zamyšlení, zatímco naprostá většina muslimů vnímá zjevený Korán jako nadčasové plné a nezměněné svědectví pravd, o kterých je zakázáno diskutovat. Jeden z hadísů zveřejněných na stránkách českých muslimů praví: Od Áiši, kéž je s ní Bůh spokojen, že řekla: Pravil posel boží, kéž mu Bůh požehná a dá mu mír: „Kdo vnese do této naší věci nějakou novotu, která není z ní, ten je odpadlík.“ Na tom je shoda.

Na osobě proroka Mohameda je zarážející jedna věc. Když ho někdo nakreslí s bombou v turbanu, muslimové vychází do ulic, podpalují ambasády, bojkotují obchod s evropskými zeměmi a vyhrožují zabitím občanům našich zemí. Proč ti samí muslimové stejně vehementně nepožadují zničení ranných životopisů Mohameda, které popisují jeho hněvivou a mstivou povahu, vraždy, které nařídil a výbojné války, které vedl? Proč nedemonstrují proti hadísům, které ho představují jako manžela a milence devítileté dívky nebo člověka, který povoluje znásilňování žen poražených kmenů? Je zarážející, že na tuto hru přistoupili i evropští konvertité k islámu.

V tomto díle spisu o „hrdinných činech proroka Mohammeda“ se věnuji vztahu raných muslimů k mučednické smrti za Alláha. Vybrané pasáže opět pochází z Ibn Ishagova životopisu Mohameda, ale odkazy na tytéž události je možné nalézt i v dalších „muslimy autorizovaných textech“.

**

"Proroku, povzbuzuj věřící k boji! Bude-li mezi vámi dvacet vytrvalých mužů, porazí dvě stě, bude-li jich mezi vámi sto, porazí tisíc nevěřících, neboť to jsou lidé nechápaví."

Když byl seslán tento verš, muslimové si mysleli, že je velmi těžké a obtížné, aby dvacet z nich mělo bojovat proti dvěma stovkám, a jedna stovka proti tisíci; proto Alláh zmenšil jejich břemeno nahradil tento verš jiným: "Nyní vám Bůh ulehčil, neboť dobře ví, že mezi vámi je slabost. Bude-li mezi vámi sto vytrvalých, porazí dvě stě, a bude-li jich mezi vámi tisíc, porazí dva tisíce z dovolení Božího, vždyť Bůh je na straně vytrvalých." To znamená, že musí bojovat s nepřítelem, který by je převažoval v počtech více než dva proti jednomu, ale je jim povoleno stáhnout se, pokud se setkají s větší přesilou.“

**

„Část Koránu, kterou vyjevil Alláh, popisující události u Uhudu
(bitva, kde byli muslimové poraženi – pozn. autorky) , súra Imránova rodina, sestává z šedesáti veršů. Mluví se v ní o pohromě, která postihla Věřící u Uhudu a o zkoušce, která vedla k očistě a o tom, jak si On mezi nimi vybíral mučedníky. Alláh jim poté dal útěchu a tuto informaci: “Před vaší dobou byly stanoveny vzory; obejděte svět a spatříte, co se stalo s těmi, kdo nařkli Alláhova proroka z podvodu…Toto je jasné sdělení lidem a napomenutí zbožných. Nebuďte zdrceni, ani netruchlete nad tím, co vás postihlo, neboť vy, pokud jste Věřícími, se nakonec budete radovat z vítězství. Stejného utrpení, které postihlo vás, se dostalo i vašim nepřátelům a my zapříčiníme, že lidé zažijí takové dny, aby Alláh poznal ty, kdo věří a mohl si mezi vámi vybrat mučedníky. Alláh nemiluje ty, kteří mají víru pouze na jazyku a ne v srdci…Mysleli jste si, že můžete vstoupit do ráje, aniž by Alláh poznal, kteří z vás jsou silní a nezlomní v boji?”

**

„A to, co se vám stalo toho dne, kdy se střetla dvě vojska, se stalo se souhlasem Alláha, aby poznal, kteří z vás jsou Věřícími a kteří Farizejci…”

Nemyslete si, že ti, kteří jsou zabiti na cestě Alláha, jsou mrtvi; oživil jsem je a jsou nyní se Mnou, radují se z požitků a lehkých vánků rajských, šťastni, protože je Alláh odměnil za to, že pro Něho vedli svatou válku.“

Pak prorok řekl: „Potom, co byli vaši bratři poraženi u Uhudu, Alláh umístil jejich duše do těl zelených ptáků a ti poletují kolem rajských řek a pijí z nich vodu, jedí ovoce z rajské zahrady a posedávají na zlatých svícnech pod Alláhovým trůnem. Když poznali blaženost toho všeho, řekli: ´Kdyby naši bratři věděli, co nám Alláh dal, nepolevovali by ve vedení svaté války. Šedesát pět muslimů, kteří bojovali u Uhudu, se stalo mučedníky a dvacet dva bezvěrců bylo toho dne zabito.“

**

„Když se Sad objevil, řekl prorok: „Povstaňte v úctě ke svému vůdci!“ Nato se Sad zeptal: „Podřídíte se mému rozhodnutí, jež je v souladu s Alláhem?“, a oni řekli: „Podřídíme!“ Také Alláhův prorok odpověděl: „Ano.“ A Sad pronesl následující: „Nařizuji zabít muže, rozdělit majetek a zajmout ženy a děti.“ Alláhův prorok řekl: „Tak jsi rozhodl, v souladu s Alláhovou vůlí, nad sedmi nebeskými klenbami.“ ……. Potom, co byli lidé kmene Qurajza pozabíjeni a jejich majetek rozdělen, Sadovo zranění se opět otevřelo a on zemřel jako mučedník. Uprostřed noci přišel za prorokem Gabriel, na hlavě měl turban ze zlatého brokátu, a zeptal se, „Kdo je ten mrtvý muž, pro kterého se nebeské brány otvírají a trůn se chvěje radostí?“ Nato prorok spěchal k Sadovi, ale nalezl ho již mrtvého. Sad byl zavalitý muž, ale když ho lidé nesli na kremaci, zdál se jim lehký. Říkali: „I když je podsaditý, ještě nikdy jsme nenesli lehčí tělo.“ Když se o tom doslechl Alláhův prorok, vysvětlil jim: „Sad má kromě vás i jiné nosiče a přísahám při Něm, v jehož rukou leží můj život, že andělé nesli Sadovi duši a nebeský trůn se pro něho třásl.“

**

„Pochodovali, dokud se nedostali k Maanu v Sýrii, kde slyšeli, že Byzantský císař Heraclius je utábořen v Maabu se 100 000 Řeky podpořenými dalšími 100 000 muži z arabských kmenů vedených mužem jménem Malik. Když se muslimové dozvěděli tuto novinu, zůstali po dně noci v Maanu, aby situaci zvážili. Řekli: "Napišme prorokovi a sdělme mu velikost našeho nepřítele. Buďto nám pošle posilu, nebo nám poskytne radu". Abduláh bin Rawaha se pokusil podpořit ducha svých lidí tím, že říkal: "To, před čím nyní couváte, je to, co jste přišli hledat, mučednictví. Nebojujeme proti těmto lidem počtem, silou nebo přesilou, ale náboženstvím Alláha! Proto se pohněte. Může se stát pouze jedna ze dvou věcí - obou dobrých - buďto vítězství, nebo mučednictví". Lidé vykřikli: "Při Alláhovi! Rawahův syn promluvil pravdu!" a znovu vyrazili a pochodovali, dokud nedošli do oblasti Balka a nespatřili Heracliovy armády. Pak došlo k bitvě u vesnice jménem Muta.“

4587 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Video: Kořeny rusofobie v USAImigranti ve Francii ubili řidiče MHD(Multi)kulturní vložka: Azylant v Německu znásilnil 83-letouOslavný projev europoslankyně hnutí ANO Charanzové na adresu nové německé vůdkyně EU říšeDnešní Západ je jako kdysi SSSR. Věda se musí podřídit ideologickým dogmatům a falšuje se

ePortal.cz

Turečtí Šedí vlci ve vídeňských ulicíchSluníčkáři chtějí vyvolat anarchii a urychlují svou revoluci a totální převzetí moci. Buď se budeme bránit, nebo náš svět zanikne

euPortal.cz

Muž za bannerem – ‚Na bílých životech záleží‘ – vyhozen, profesorka šířící výrok – ‚Na bílých životech nezáleží,‘ povýšenaNenávist, lži a manipulativní desinformace.Tak se mainstremoví aktivisté snaží zničit alternativní zpravodajské weby

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Koněvobijci a churchillobijci vyvolávají dojem fašistů. Na které straně stály za okupace a protektorátu rodiny pana Hřiba, Koláře a Novotného?Evropská komise vypracovala další dokument, jenž počítá s rozmísťováním migrantů do členských zemí, které bude možno provádět i bez jejich souhlasu. Solidaritu si v EU prostě rozvracet nedáme

ParlamentniListy.cz

Zklamal! Radní Šarapatka se obul do režiséra Stracha. Padla jména Prchal a Ovčáček, přirovnání k rohožceZaorálek se zastal Koněva. Padla slova o „utržených z řetězu“ na Západě
Články autora
Průzkum
Má mít přednost Ústava ČR před unijní? Většina Poláků chce v průzkumu přednost národní Ústavy před Unijní. A Vy?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď