"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Jakou Západní civilizaci chceme zachránit před sebevraždou? Křesťanskou, osvícenskou, či postmoderní buzerantskou?

Autor: Lukáš Petřík | Publikováno: 31.7.2011 | Rubrika: Recenze
Ilustrace

Nad knihou Bena Kurase Jak zabít civilizaci

Ujal jsem se nelehkého úkolu napsat recenzi (či nakonec spíše zdá se širší úvahu a esej) na knihu svého přítele Benjamina Kurase, se kterým již léta společně upozorňujeme na nebezpečí Evropské unie, ztráty národní suverenity a islamizace Evropy. Ještě přesnější by bylo dodat, že to byl vlastně on, kdo ve mně podnítil můj explicitní odpor k EU a odhalil hrozby evropské integrace (přesněji řečeno centralizace), které jsem před tím, ač jako vlastenec či v nešovinistickém slova smyslu nacionalista, tolik necítil.

 

Vlastně dvě knihy

Úkol je to o to těžší, že ačkoli si ho osobně velice vážím, musím s ním v řadě, lze říci až základních filozofických, teologických či teleologických, východisek nesouhlasit. Když to částečně, hutně a stručně předestřu, jde o otázku, jakou západní civilizaci chceme zachránit před jejím ovládnutím islámem? Civilizaci potratů, homosexuálních privilegií, polokomunistického státního plánování, civilizaci porna a podpory deviací, nebo civilizaci katedrál, Desatera, objektivní Pravdy, která nám byla dána Božím Zjevením? Či nějaký přijatelný kompromis?

Myslím, že právě Benova kniha takovéto otázky vzbuzuje, protože proti islámu je řada rozdílných osobností a myšlenkových proudů, od odpadlé muslimky a ateistky Ayaan Hirsi Ali, přes víceméně klasicky liberálního Geerta Wilderse, homosexuálního libertina Pyma Fortuyna po tradiční katolíky a „bigoty“ (rozuměj: ti, co věří tomu, co Katolická církev učila vždy), jakými jsou John Laughland, Michal Semín či po výtce i já.

 

Opravdová válka o přežití Západu v Evropě, ne na poušti

Ale nepředbíhejme a proberme si knihu popořadě.  Když opět zjednoduším své povídání, tak lze knihu rozdělit na dvě části – praktickou, která upozorňuje na konkrétní negativní projevy multikulturalismu, masové imigrace, politické korektnosti, imigrace a imigrantské okupace západní Evropy, a na historicky-filozofickou, která je stručnou interpretací hlavních dějinných a ideových směrů západní civilizace. Opět simplifikovaně lze říct, že s první částí souhlasím, zatímco s druhou částí v mnohém nesouhlasím.

Naprosto vyjadřuji souhlas s Benovou tezí, že tato naše civilizace je ve smrtelném nebezpečí. Velmi musím kvitovat jeho názor, že tzv. islámský terorismus „je jen vějičkou, odvádějící pozornost od procesu, který probíhá klidněji, zato ale mohutněji, prostřednictvím akcelerující migrace, uprostřed západních měst: islamizace společenského života, kultury a politiky. Britové, Francouzi, Holanďané, Němci nebo Švédové bezmocně přihlížejí, jak se jim celé čtvrti měst před očima proměňují v Karáčí, Marrakéš, Teherán a Mekku, do nichž mohou vstoupit jen na vlastní nebezpečí a v nichž neplatí jejich zákony, zvyky a kultura a kde se nedomluví svým jazykem.“ A Ben ještě správně dodává, že střední Evropa od toho není uchráněna, neboť v Lisabonské smlouvě a díky našemu členství v EU nám hrozí přerozdělování a příliv imigrantů.

To je myšlenka, kterou je třeba rozvinout, a já k tomu dodávám, že za západní civilizaci se totiž nebojuje v pouštích Iráku, Afghánistánu a nyní Libye, jak se nám snaží namluvit šílení heretici pravice – neokonzervativci, nýbrž na předměstích Paříže, Londýna. Okupace probíhá již za našimi humny, kousek od hranic, ve Vídni a v Berlíně.

Je to šílené a postavené na hlavu. Zatímco islámské státy provokujeme, okupujeme a vnucujeme jim demokracii a úpadkové pojetí tzv. lidských práv (v pojetí OSN), tak ve svých vlastních zemích připouštíme okupaci muslimskými imigranty a to, aby oni vnucovali svoje zákony nám.

V další kapitole Ben správně připomíná citáty muslimských předáků, že muslimové ani nemusí dobýt Evropu teroristickými útoky či válkou, ale pouze „dělohami svých žen“. Několikanásobně vyšší porodností a imigrací. Když si člověk vezme, že v Nizozemsku již více než polovina nově rodících se dětí jsou muslimové, tak lze lehko spočítat, jak to v jedné generaci změní demografické složení Nizozemska a že již to nebude dejme tomu 10 procent muslimů jako nyní, ale bude to více než 50 procent muslimů. A jejich převaha bude narůstat.

Skoro se divím, že Geert Wilders se ještě snaží bojovat. Na druhou stranu donkichotský boj mi byl vždy sympatický. A Wilders si projde svým Gettysburgem. Nebo abych volně parafrázoval krále Rohirů Theodena z Pána prstenů: Asi prohrajeme, ale přesto se s nimi utkáme. A má-li by toto být náš konec, tak ať je aspoň za to, aby byl opěvován v písních a legendách.

V Británii podle listu The Times a The Daily Mail, jak upozorňuje Ben Kuras, roste počet muslimů desetinásobně oproti původní, politicky nekorektně řečeno, bílé britské populaci, která nyní zajišťuje jen třetinu všech novorozenců. Píseň „There´ll always be an England, an England shall be free…“, kterou tak krásně zpívala půvabná Very Lynn jako povzbuzení v boji proti Skopčákům během druhé světové války, již za pár let nebude pravdou.

Škoda jen, že zde Ben nezmínil, že demografický propad západní bílé populace souvisí se státem blahobytu, státními důchody, které nemotivují lidi mít děti, a úpadkem tradiční morálky a že imigranté pouze zaplňují prostor, který jim uvolňujeme my.

Kuras dále píše správně, že západní civilizace ve svých lepších i horších chvilkách je ta nejcivilizovanější a je nejhumánnější na světě, také díky Desateru a Ježíšovým příkazům: miluj bližního svého a nečiň ostatním to, co nechceš,  aby oni činili tobě.

Největší nebezpečí dneška Ben spatřuje ve třech věcech: 1) likvidace civilizační paměti a sebenenávist Západu, 2) orwellizace-čili posilování nadstátních nedemokratických organizací jako je OSN či EU, které nás zbavují občanských svobod a právo rozhodovat si o svém státě (což lze mezi odpůrci Bilderbergu označit jako Nový světový řád) a 3) džihád islámu, kdy musí být nakonec celý svět podřízen agresivnímu totalitnímu právu šáría.

 

Sebemrskači, kolaboranti, užiteční idioti, zmrdi a vohnouti

V dalších kapitolách pak Ben popisuje šílené záchvaty sebenenávisti a sebemrskačství a masochistických orgií západních intelektuálů, Evropské unie a západních vlád, které tím páchají slovy Jamese Burnhama sebevraždu Západu. Vánoce jsou zakazovány, aby neurážely muslimy a EU tomu tleská. Jsem rád, že Ben uznává, že křížové výpravy byly i přes své nepochybné přehmaty úsilím zachránit území (a Svatý hrob) dříve patřící křesťanům před útlakem muslimů. 

Ben správně identifikuje zdroje sebevražedných idejí v myšlenkách dekonstruktivismu a v marxistické avantgardě (kubismus, dadaismus, funkcionalismus). Luis Aragon již v roce 1925 psal, že potřeba zničit Západní civilizaci podobně jako Jean-Paul Sartre. „Především zničíme tuto civilizaci. Západní světe, jsi odsouzen k smrti. My jsme defaitisté Evropy. Všude probudíme zárodky zmatku a ochablosti…My jsme ti, kdo vždy podají ruku nepříteli,“ prohlásil Aragon.

Tito intelektuálové jsou užitečnými idioty a kolaboranty s novou okupační mocí. Jednoduše zmrdi a vohnouti, jak to krásně a dnes již okřídleným označením pojmenoval legendární politický nekorektčík D-FENS.

 

Všichni odpůrce oficiální verze 11. září nejsou odpůrci Západu

Kapitolu 6 s názvem Obětní kozlové se autor knihy vymezuje proti těm, kteří nevěří oficiální verzi 11. září a kritizují USA a Izrael. Adam Bartoš se o tomto rozepsal již šířeji. (Jak zabít civilizaci. Islám a Smrt evropské civilizace).

Já bych k tomu jen stručně dodal, že ne každý, kdo nevěří oficiální verzi 11. září, musí být nepřítelem Západu a sebemrskačem. Například Pat Buchanan a Ron Paul jsou američtí patrioté, odpůrci imigrace a obhájci tradičních hodnot. Že je třeba kritizovat USA za neuváženou a hloupou invazi v Iráku, jejíž záminkou bylo právě 11. září, uznává i sám Ben Kuras například zde (Fiasko Bushe a Ameriky v Iráku a Afghánistánu. Pošlete chlapce zpět. Džihád hrozí v Evropě) (Lybijský hazard. Demokracie není na export).

Můj osobní pohled je takový, že existuje řada nesrovnalostí v oficiální verzi 11. září. Nemyslím si, že by samotný útok zinscenovala americká vláda či George Bush, ale je možné, že určité „neokonzervativní“ síly s vlivem na tajné služby záměrně neudělaly nic a nechaly útoku z 11. zář volný průběh, aby pak mohlo být vyhlášeno neokonské svaté tažení za šíření demokracie v muslimských státech.  

Ben Kuras správně říká, že západní civilizace v historii také prosperovala kvůli možnosti diskuse. Čili já v tomto případě jednoduše říkám: neměli bychom se nálepkovat a vzájemně označovat za šílence a magory, ale předkládat argumenty důkazy. Podobně i v případě holokaustu (který si myslím, že se stal) nesouhlasím s kriminalizací tzv. popíračů. Souhlasím již se zesnulým profesorem Vladimírem Nálevkou, že argumenty těchto lidí se mají vyvracet, protože jejich zavíráním do kriminálu se de facto pouze přitakává jejich verzi.

Navíc souhlasím s Romanem Jochem, že pouhé zpochybnění nějaké historické události nemá být trestné. Má být trestné naopak vyzývání ke genocidě: „Jsem proti tomu, aby popírání holocaustu bylo kriminalizováno. Za popření historického faktu nemá jít člověk do vězení. Ani za popření existence Napoleona, ani za popírání jakobínské genocidy ve Vendée (dnešní Francouzská republika se dodnes hlásí k revolučnímu republikánskému režimu, který onu genocidu v roce 1793 prováděl), dokonce ani za popírání Holocaustu. Nejsem za kriminalizaci projevu, který popírá, že se zločin stal. Jsem však za kriminalizaci projevu, který zločin obhajuje a navádí k němu. Takže, když někdo řekne „Holocaust nebyl“, podle mě by neměl jít do vězení; když však řekne „Holocaust byl, bylo to dobře a mělo by se to zopakovat“, podle mě by do vězení rozhodně jít měl! Stejně jako každý, kdo obhajuje zločiny Lenina, Stalina, Trockého, Maa, Che, atd. a navádí k pokračování v nich.“

 

Zneuctěte své dějiny a národní hrdiny, vymažte slovo národ

Dále již opět mohu s Benem souhlasit. V této jeho stati jako by zazníval hlas Pata Buchanana z knihy Smrt západu: „Degradujme své vzdělání, zneuctěme své hrdiny, odstraňme své národní symboly, zrušme svoje národy a nahraďme je prázdnou identitou čehosi abstraktně prázdného, panevropského, všude stejného, vykořeněného z národních tradic, přepisujícího naše dějiny k nepoznání. A při němž nezbude v paměti nic, na co bychom ze svých dějin a svých kultur mohli být hrdí a co by nám stálo za to bránit. …Jediné, co nám zůstalo svaté, je povinnost odsvětit všechno, co kdysi svaté bylo a co by dnes ještě svatostí mohlo zavánět.“ Tak to je postoj levicových intelektuálů, pravdoláskařů a Evropské unie.   

Kapitola s názvem Multikulturní sebevražda hovoří sama za sebe. Neomarxismus podnikl dlouhý pochod institucemi a dekonstruoval tradiční hodnoty. Ben Kuras zde uvádí konkrétní příklad, kdy ředitel jedné školy chtěl zajistit integraci dětí imigrantů a byl následně lynčován jako rasista a byl dotlačen k odchodu do předčasného důchodu.

A britský vzdělávací systém dnes vypadá tak, že v hodinách hudební výchovy se zpívají indické písně a bubnuje na tam tamy, při matematice se říká, že algebra je vynálezem islámským a v hodinách anglického jazyka se děti učí psát „Není jiný Bůh než Alláh.“ Z oficiálního oxfordského slovníku pro děti pak vypadla slova jako opatství, biskup, oltář, kaple, koleda, žalm…

 

Konec občanských svobod a totalitní EU

Etnická čistka domorodců je název další kapitoly. Etničtí Britové se stanou menšinou do roku 2050, Švýcaři budou mít muslimskou většinu do roku 2040 a Němci do roku 2045. Je to faktická genocida původních obyvatel. Podobně jako si cílenou imigrací vytvořila elektorát Labouristická strana, tak vůdce neomarxistických Zelených Daniel Cohn-Bendit hovoří o tom, že imigranti jsou voličskou základnou Strany zelených.

Je také dobře, že Ben na konkrétních případech ukazuje, jak britská vláda pod záminkou boje proti terorismu stále více omezuje občanské svobody a zavádí špiclovací stát. Tony Blair vytvořil za svou dobu v premiérském úřadě přes tři tisíce nových orwellovských trestných činů. Rasistickou urážkou se stalo již pouhé pomyšlení na rasistickou urážku.

Podobně jako Petr Hájek a Václav Klaus Ben Kuras říká, že politici již nehájí zájmy občanů, vytratil se souboj pravice a levice a existuje jakýsi středový politicky korektní prounijní levicově liberální postmoderní konsensus. Slovy Petra Hájka „smrt ve středu“.  

V Evropské unii se zase krade, plýtvá, vyhazují peníze do vzduchu a co se v zavádění neototalitního policejního státu neudělá na národní úrovni, ujme se toho Brusel. A tak má špehovací databázi občanů EU s citlivými údaji.

Dále teoreticky i na praktických příkladech vysvětluje Ben, co to je šáría a džihád a že jeho násilná agresivní interpretace není v rozporu s islámem. V kapitole Dhimmikracie na konkrétních případech ukazuje jak se právo šáría a podřízení nemuslimů muslimům pomaloučku polehoučku začíná uplatňovat v Evropě: přejmenování Vánoc na zimní svátky, zákaz nošení křížků, zavádění muslimských modliteben v zaměstnání, muslimské halal potraviny ve školních jídelnách i pro nemuslimy, povolení islámských škol, kde se žáci učí nenávidět homosexuály a Židy,… O Vánocích Švédko skandálně deportovalo irácké křesťany, kteří jsou díky invazi Američanů v Iráku vyvražďováni, zatímco příliv muslimů do země pokračuje.

Ben se i obšírně zaobírá souzením nizozemského Geerta Wilderse, který byl nakonec osvobozen. Ten pravdivě říká, že nebezpečím není pouze radikální islám - islamismus, ale islám jako náboženství ve svých základních principech. Pokud jsem správně pochopil, tak Ben se s tímto názorem Wilderse stejně jako já víceméně ztotožňuje na rozdíl od mýlících se neokonů Daniela Pipese a Romana Jocha.

Ben dále popisuje projekt Eurábie, tedy cílené islamizace Evropy s přílivem desítek milionů muslimských imigrantů s podporou politických elit. Také jsem Benovi velmi vděčný, že dlouhodobě, i v této knize, upozorňuje na genocidu a perzekuci křesťanů v muslimských státech.

Škoda jen, že řadu „katolíků“ tato problematika nijak moc nezajímá. Tomáš Halík spíše říká, že máme s muslimy stejného boha. Napadl mě citát z Jistě, pane premiére, že pro něj bude patrně Bible křesťanskou verzí Koránu. V tomto bych řekl, že opravdu platí, poněkud předělané Husovo heslo: „Lepší je dobrý žid (či protestant), než bratr zlý.“

 

Křesťansko-římská civilizace

Od první části knihy, kterou považuji, až na pár připomínek, za velice zdařilý a informacemi nabytý počin, se dostáváme k filozofičtější druhé části, kde Ben předkládá svůj pohled na dějiny západní civilizace v ideovém kontextu. Můj pocit je zde takový, že ačkoli je naprostou nezbytností se na tak malém prostoru dopouštět zjednodušení, tak Ben se tu dopouští mnoha omylů. Skoro mi připadá, že tu filozofuje kladivem.

Západní civilizace má podle něho jeden kořen řecký a druhý hebrejský. Já si toto nemyslím. Její kořen je křesťansko-římský. Hebrejský či židovský je do té míry, do jaké je důležitou součástí křesťanství Starý zákon, Desatero atd. To je vskutku unikátní a chvályhodný přínos lidu Izraele křesťanské západní civilizaci.

Řecký, lépe řečeno helénistický kořen, zapustil v křesťanství hned v jeho počátku, protože oblast Blízkého východu, kde vzniklo křesťanství a působil Pán Ježíš, byla regionem bývalé říše Alexandra Makedonského. Právo zase naše civilizace čerpala z Říma, nikoli Athén. Řecký element klasické antické řecké filozofie přišel spíše až se sv. Tomášem Akvinským a jeho silnou inspirací Aristotelem, samozřejmě zase nemůžeme popřít platonskou inspiraci u dřívějšího sv. Augustina.

Čili křesťanská civilizace a židovská civilizace vedle sebe žily samostatně. Ta židovská existovala u Židů, kteří zůstali v Palestině i přes diasporu, a u Židů oddělených v oboustranně požadovaných (židy i křesťany) ghettech v Evropě. Řada Židů se po mém soudu stala součástí západní civilizace až během emancipace, integrace a asimilace během konce osmnáctého a devatenáctého století. Část konvertovala, část se sekularizovala a přihlásila se víceméně k osvícenství.

Dnes v širším slova smyslu můžeme považovat Izrael za součást Západu, ostatně založili ho na Západě žijící Židé. Občané Izraele přijali západní myšlenku zastupitelské ústavní vlády a národního státu.  Podobně za součást širšího Západu můžeme považovat i „ortodoxní“, schismatickou východní část Evropy včetně Ruska a Řecka, neboť jsme měli společnou civilizaci do roku 1054 a řadu kořenů máme společných. Rozhodně tedy minimálně Rusy, Bulhary, Rumuny, Srby, Řeky a další neřadím do orientálních asijských civilizací, jak skoro činí Roman Joch (A položme si otázku, co je konzervativnější, zda ´homofobní´ Rusko, či teplá Evropská unie).

 

Neznalost teologie

Když Ben píše, že o Ježíšově ukřižování hovoří pouze evangelia, nemá pravdu. Zmínku máme například u Tacita či židovského historika Josefa Flavia. Rovněž se mýlí, že by císař Konstantin vyhlásil křesťanství za jediné povolené náboženství v Římské říši. Ediktem milánským z roku 313 byla pouze vyhlášena tolerance křesťanství a zákaz jeho pronásledování. To bylo víceméně ustanoveno jediným státním náboženstvím Theodosiem až roku 380 či spíše až Justiniánem.

S čím nemohu souhlasit, je Benův názor, že je jedno, zda se ukřižování odehrálo, jak je popsáno, či ně. Že záleží pouze na duchovní a civilizační inspiraci.

Podle mě buď byl (je) Ježíš synem Boha Otce, byl ukřižován a vstal z mrtvých, sedí po pravici Otce a přijde soudit mrtvé i živé…, nebo to byl blázen či podvodník. Nemůže být jen pozitivním mýtem. Je živým Bohem, který nám zjevil část Pravdy v Písmu a tu rozvíjí jím založená Církev v tradici (a zjeveních). Nemohu se spokojit s nějakým falešným a prázdným deistickým, synkretistickým Stvořitelem a Tvůrcem vesmíru, ke kterému se podle všeho hlásí Ben, aspoň to tak vypadá.

Podle mě zde také Ben špatně chápe konflikt mezi západní katolickou církví a východními schismatiky. Především vždy šlo a jde o primát papeže, který je dán nástupcům římského biskupa sv. Petra a kteří jsou držiteli „klíčů“. Sv. Petr a jeho nástupci jsou hlavou pozemské části Církve založené Ježíšem Kristem.

Po mém soudu také Ben Kuras až příliš idealizuje „zlatý věk islámu“ a uspořádání na Sicílii za panování normanské dynastie. Mám z těchto pasáží skoro pocit, že by se Benovi multikulturalismus líbil, kdyby fungoval…

Pokud píše Ben Kuras, že byl mistr Petr Abélard vykastrován kvůli svým „brilantním“ výkladům a vykastrován na popud Bernarda z Clairvaux a strýce sličné Heloisy, není tomu tak. Abelárdovou učení bylo odsouzeno Církví kvůli jeho de facto popírání Svaté trojice, což je jeden ze základních principů víry (dogmat). A strýc Heloisy ho nechal vykastrovat naopak proto, že se domníval, že se Abélard chystá Heloisu opustit. (Carles A. Coloumbe, Náměstkové Kristovi). Do kláštera se uchýlil sám Abélard, poté co neobhájil své učení, a podřídil se učení Církve.

Zdá se, že Ben Kuras katolické teologii vůbec nerozumí, protože například píše: „Tomáš Akvinský vylovuje Církev z bahnité tůně scholastických dogmat…“

Žádné scholastické dogma ale neexistuje. Existuje pouze dogma církevní jako základní článek víry, který je platný po všechny věky a nikdy se nemění. Všechna dogmata platí doposud. (Souhrn dogmat Katolické církve)

Dogma není nic negativního. Je to vyhlášení neměnných pravd. Například, že Bůh je trojjediný, Ježíš vstal z mrtvých atd… Ben Kuras používá nesprávně pojem dogma jako synonymum něčeho tmářského, negativního a hloupého.

„S poznáváním přírodních zákonů vzniká potřeba nových, praktičtějších, průhlednějších a spravedlivějších výkladů Bible a uctívání Tvůrce,“ píše například dále Ben a znovu varuje před dogmaty a poučkami.

Znovu je třeba zdůraznit, že Církev zachovává poklad víry, jak jí ho předal Ježíš Kristus, a členové Církve (katolické), kterou založil, věří už více než dva tisíce let tomu samému. Církev spíše reaguje na to, pokud někdo přijde s nějakým bludem, a kvůli vyvrácení nějakého bludu či pochybnosti bývá pak vyhlášeno dogma či učení Církve o nějaké věci (například v době působení Ježíše se nečekalo, že někdo bude dělat výzkum kmenových buněk).

Na druhou stranu nelze než souhlasit s Benovým názorem, že „za posledních pět staletí své existence západní civilizace vytvořila pro celý svět víc dobra, moudra, užitku a krásy než všechny ostatní civilizace dohromady za celou svoji existenci. V posledním třicetiletí jich háže do stoupy víc, než stačí spočítat.“

 

Osvícenský racionalismus jako předchůdce totalitarismu

Tak, a teď pojedeme více s kopce. Třeba tím Bena naštvu, ale tady stojím a nemohu konat jinak. Naprosto totiž nemohu souhlasit s Benovým obdivem k osvícenství. Podle něho nebylo protináboženské, nýbrž antiklerikální a antitotalitní a doslova „žádný“ z osvícenců neupíral náboženství pozitivní etické hodnoty. Říká, že náboženství bylo odebráno státní moci, respektive chtěl asi také naznačit, že Církev přišla o svou pozemskou moc.

Naprostý opak je pravdou. Díky osvícenství Církev přichází o svou svobodu a dostává se podobně jako v době komunismu (či raném středověku před působením Clunyjského hnutí) pod státní dohled. Osvícenské absolutistické monarchie dokonce dostávají pod kontrolu i kněžské semináře, v nichž se vyučuje něco, co by se sotva dalo nazvat katolickou teologií. Vyučoval se zde de facto deismus a popíralo božství Ježíše Krista.

Stát potírá „pověry“, zakazuje poutě a úctu ke světcům. Jsou zavírány kláštery a cenzurovány pastýřské listy církevních představitelů. Odpůrci pretotalitního absolutistického všemocného státu jsou perzekvováni. Na nátlak osvícenských panovníků je zrušen i řád jezuitů, který proti osvícenským vládcům hájí lidskou důstojnost amazonských indiánů (je o tom krásný film The Mission s Robertem de Niro). Benův „tolerantní“ Napoleon uvěznil papeže Pia VII.

Po zrušení jezuitů Voltaire pyšně prohlašoval, že za třicet let již Církev nebude existovat. Ten osvícenský a tolerantní Voltaire, který černochy označoval za opice. Voltaire nazýval Židy za nejodpornějším národem. Ateista Denis Diderot psal o „hydře“ náboženství. „Tolerantní“ Voltaire nechal na své odpůrce poštvat cenzuru, protože měl dobré styky na nejvyšších státních místech a u dvora.  Nepovažoval černochy za lidi, ale za „netvory zrozené z milostných vztahů žen a opic“.

Katolická církev naproti tomu již ve 30. letech 16. stol. prohlásila v dokumentu papeže Pavla III., že domorodci jiné než bílé pleti jsou lidmi a nesmějí být otroky jiných lidí nebo dokonce být pokládáni za zvířata. Další osvícenský ateista Paul Holbach psal: „Když neřest dá člověku štěstí, tak je třeba páchat neřest.“

Osvícenský racionalista Denis Diderot prohlásil, že lidé nebudou nikdy svobodní, dokud nebude „poslední král zaškrcen střevy posledního kněze“. Aby pak francouzští osvícenští revolucionáři mohli zavést kult Nejvyšší bytosti, na trůn Boha dosadit abstraktní Rozum, zatímco Bůh je detronizován.

Klasik konzervatismu Edmund Burke ve svých Úvahách o revoluci ve Francii předpověděl, že tato filozofie prakticky a logicky ústí v nový totalitarismus: „Podle této barbarské filosofie, jež je plodem kamenného srdce a kalného rozumu a jíž chybí jak praktická moudrost, tak veškerý vkus a elegance, se zákony opírají pouze o vlastní represivní sílu a o význam, který do nich vkládá každý jednotlivec na základě svých osobních spekulací nebo jaký je jim ochoten propůjčit s ohledem na vlastní zájmy. V hájích akademie těchto filosofů vidíme na konci každé aleje jenom šibenice. Nezbylo nic, co by nás v srdci poutalo ke společnosti.

Podobně to ostatně viděl i velký konzervativní liberál Alexis De Tocqueville. Zločiny inkvizice, jejíž oběti se nyní za celou několikasetletou dobu existence odhadují na 40 tisíc, jsou naprosto nepoměřitelné s genocidou kraje Vendée, kde bylo vyvražděno na relativně malém kousku Francie 200-400 tisíc lidí, včetně žen a dětí. Z kůže obyvatel regionu Vendée se vyráběla kůže pro úředníky Republiky, z jemnější kůže žen rukavičky, z lidského tuku se vyrábělo mýdlo (J. R. Nowak: Církev a Velká francouzská revoluce). A to nepočítáme další tisíce obětí jakobínského teroru a tisíce kostelů srovnaných se zemí.

Francouzská revoluce pro Burka znamenala extrémní rozchod s dosavadní tradicí, protože zpupní revolucionáři chtěli narýsovat, tedy naplánovat, prostřednictvím abstraktního Rozumu novou společnost bez ohledu na staletý vývoj. Burke o tom říká: „Tito lidé zkušeností opovrhují, mají ji za moudrost primitivních nevzdělanců, a pokud jde o to ostatní, zhotovili skrytou nálož, která v jedné velkolepé explozi rozmetá všechny starobylé vzory, všechny precedenty, charty a akty parlamentu. Mají přece ´lidská práva´.“ 

Margaret Thatcherová přistupovala ke snaze eurooptimistů konstruktivisticky naplánovat a vytvořit jeden evropský superstát se stejně skeptickým postojem jako Burke přistupoval k sociálně inženýrským a univerzalistickým aspiracím francouzských revolucionářů včetně Benem Kurasem opěvovaného Napoleona. Jako člen britské Konzervativní strany by si Ben Kuras Edmunda Burka možná přečíst mohl... Nebo se podívat na filmy a seriál o britském šlechtici Červeném bedrníkovi (Scarlet Pimpernel) zachraňujícím lidi od jakobínské gilotiny. Doporučil bych mu též knihu Jacoba L. Talmona  O původu totalitní demokracie.

 Ben píše, že se francouzská revoluce zvrtla. To je asi jako když komunisté říkají, že jim „zvrtly“ jejich revoluce. Diderot neskončil pod gilotinou, jak píše Ben Kuras, neb zemřel již v roce 1784 a Condorcet zemřel ve vězení, ne bezhlavý.

Když také Ben hájí Rousseaua, připomněl bych mu dobrý postřeh amerického libertariána Franka S. Meyera: „Prázdná abstrakce, jež Obecnou vůli ztotožňovala nikoli s konkrétní vůlí jednotlivců či skupin nebo dokonce většiny, nýbrž s opravdovou základní skutečnou vůlí celku, umožňovala každé elitě vymezit rámec toho celku, jehož vůle je svatá, takovým způsobem, že tato vůle se stala tím, co chtěla elita. Získala si souhlas a osvědčila svou mravní oprávněnost tím způsobem, že celek ztotožnila s těmi, jejichž souhlas si potřebovala zajistit. ´Das Volk´nacistů či proletariát komunistů jsou pouhými příklady takového celku, jehož vůle je Obecnou vůlí, a představují symboly naaranžované kvůli získání souhlasu mas.Tyto symboly jsou nám předkládány, jako by byly samotnými obrazy mas, ve skutečnosti jsou však pouze projevy vůle elity: vůle komunistické strany je skutečnou vůlí proletariátu; vůle ´Führera´ je skutečnou vůlí německého ´das Volk´. (Není to pouze pokrytectví. Vůdčí komunisté i vůdčí nacisté jsou hluboce přesvědčeni, že ztělesňují vůli lidu, stejně jako jakobínští vůdcové Konventu-Rousseauovi bezprostřední dědici-věřili, že ztělesňují vůli francouzského národa.“

Nelze také nevidět jistou Benovu sympatii k protestantismu. Možná by si také mohl přečíst, co psal o Židech Martin Luther. Vidí také chybně linii reformace-renesance-osvícenství. Friedrich Nietzsche správně upozornil na to, že strohý, přísný protestantismus na sever od Alp renesanci zabil.

Hus, Žižka, ani Kalvín žádnou náboženskou toleranci nehlásali. A panovníci mnohdy prováděli násilnou protestantizaci (Skandinávie), protože to vyhovovalo jejich světskému panování a mohli učinit církev „apoštolsky chudou“, zatímco si její majetek ukradli a mohli ji podřídit svému panování. Ostatně podřízenost „církve“ státu v protestantském podání také vysvětluje, proč v se v Německu proti nacismu mnohem radikálněji postavili katolíci (Hans Maier, Politická náboženství).

 

Jakou hájit civilizaci?

V poslední, 31. kapitole, Ben Kuras apeluje na příměří mezi křesťany, židy a ateisty za společnou obranu západní civilizace. Já s tím problém nemám. Mezi agnostiky či ateisty mám rozumné přátele. Otázka je však za obranu jaké civilizace.

Postzápadní postcivilizaci gay parád, potratů, pornografie pro děti (sexuální výchova dr. Uzla), zavírání rodičů kvůli vyučování dětí doma (což praktikoval Hitler i současná německá vláda), zákazu držení zbraní na obranu života a majetku (což praktikoval Hitler a vláda Tonyho Blaira), kamerování, špehování, zesměšňování a utlačování křesťanství, vlastenectví, a národních tradic já prostě hájit nechci. Než pornokracii (vládu kurev), raději tedy dhimmikracii.

Nevolám po nějaké křesťanské teokracii, ale konstituční stát a občanské svobody musí stát na pevných principech. Po mém soudu jsou lidské svobody bez odvození od Boží existence a člověka jako tvora, kterého Bůh obdaroval důstojností a svobodou, neobhajitelné.

Ateistický humanismus nemůže vyvrátit blud, že člověk je buď změtí atomů, či dle darwinismu vyšší forma zvířete. Čili ho můžeme zabít či zotročit, když jsme silnější či jsme na vyšší vývojové darwinistické linii (máme „vyšší“ rasu).

Tedy základem civilizace musí být Desatero. Musí zde být základ, o kterém se nediskutuje a je věčný a stálý, zatímco o rychlosti na dálnicích, výši či zrušení DPH, cel, dani na alkohol, hranici dospělosti, trestu smrti, jestli za znásilnění a zneužívání dětí doživotí nebo trest smrti atd., zda volný mezinárodní obchod či ne, zda fotovoltaika či jaderná energetika, je možné se bavit a diskutovat.

A co především v Desateru? Nezabiješ! Tedy nezabiješ potratem ani bezbranné, nevinné nenarozené děti. Nepokradeš ani nepožádáš statku bližního svého. Včetně neúměrného zdanění či nepokradeš formou vyvlastnění. Cti otce svého a matku svou, čili rodina muže a ženy má být ústavně chráněna a privilegována a děti musí rodiče poslouchat a uznávat hierarchickou autoritu. Nesesmilníš-nebude podporována a šířena pornografie na veřejnosti a ve školách, nebude přípustný homosexuální sňatek.  První až třetí přikázání v umírněnější verzi tak, že nebude upírána svoboda a autonomie Církve. Lze sem zahrnout, že budou tolerována ta vyznání, která nejsou k Západní civilizaci a jejím základním hodnotám nepřátelská.

 Myslím také, že po výtce může být základním stmelujícím programem něco, jako je Manifest D.O.S.T. , který je dostatečně široký tak, že může stmelit různé proudy pravice.

(http://www.akce-dost.cz/dost.htm)

Také jsem již dříve popsal několik principů obrany Západní civilizace zde (Jak zabránit smrti západní křesťanské civilizace a českého národa?)

 

Dohoda s levičáky o záchraně Západní, nikoli postZápadní civilizace

Myslím, že rozumné feministky a rozumní homosexuálové a další levičáci (typu jako třeba Pym Fortuyn či Ayan Hirsi Ali) by s konzervativci mohli uzavřít rozumnou Dohodu o záchraně Západní, nikoli postZápadní civilizace (případně posléze i Modré, nikoli Zelené planety): My, feministky, budeme dokonale uspokojené s klasicky liberálními svobodami z 19. století, nebudeme požadovat kvóty do parlamentu, do zaměstnání a nebudeme požadovat oficiální výchovu k feminismu, genderismu a homosexualismu a dalším idejím neomarxistické nové levice na všech úrovních škol. Nebudeme svými šílenými návrhy rozvracet klasickou Západní rodinu, která prostřednictvím zplozených dětí s budoucím volebním právem zachová klasické Západní liberální svobody. Podpoříme proto rovněž i zákaz zabíjení nenarozených dětí – potratů. Nebudeme podporovat pozitivní diskriminaci. My, homosexuálové, nebudeme požadovat manželství, registrované partnerství, adopci dětí a veřejné uznání našeho deviantního způsobu života a svou úchylku budeme udržovat ve svém soukromí. Nebudeme pořádat gay parády a nebudeme vystavovat své odhalené zadnice na veřejnosti. Nebudeme požadovat antidiskriminační legislativu a nepovedeme džihád proti Církvi a křesťanským společenstvím.

My, konzervativci, pravičáci, reakcionáři a „xenofobové“ se feministickám a homosexuálům zaručujeme, že jim zachováme jejich klasicky liberální svobody. Tedy, že ženy se budou moci vdávat dle svého uvážení, volit své povolání dle oboustranné dohody se zaměstnavatelem, že budou moci vlastnit majetek, že nebude legální, aby je muži a manželé mlátili atd. Homosexuálům zaručujeme, že nebudou trestáni za svůj odporný homosexuální styk, pokud ho budou provádět v soukromí. Přistoupíme k zastavení neZápadní imigrace do evropských zemí a imigranté, kteří se nebudou chtít asimilovat, budou vyhoštěni do zemí svého původu. V případě napadení naší vlasti a Západní civilizace nasadíme k její obraně a k obraně svých a vašich (tedy našich) svobod své životy.     

To je myslím dobrý návrh rozumného modu vivendi a pro ustavení koaliční vlády Západní spásy. Tak co novolevičáci, homosexuálové a feministky, přijmete náš návrh dobré vůle na záchranu Západní civilizace, nebo si raději necháte ještě na pár let svou postcivilizaci a zanedlouho pak budete žít či umírat pod bičem islámu?

 

***

Na závěr ještě pár slov ke knize. Přes veškeré výhrady, které mám především k její druhé polovině, si myslím, že určitě stojí za přečtení. První část obsahuje cenné informace a i s interpretacemi lze po výtce souhlasit. Druhá část, jakkoli podle mě v mnoha věcech bludná, aspoň vede člověka k zamyšlení, jakou civilizaci hájit chce. Myslím si, že by pravičáci měli hledat rozumný konsensus, než bude pozdě. S tímto základním poselstvím knihy nelze než souhlasit.

 

Lukáš Karel Václav Petřík

 

Benjamin Kuras: Jak zabít civilizaci

čtěte také:

Geert Wilders: Selhání multikulturalismu a jak zastavit příval

Španělská intelektuálka brání Západ proti islámu

Budoucnost Evropy: návrat k osvědčenému, nebo zánik civilizace

Evropa objímá islám

Jak zabránit smrti západní křesťanské civilizace a českého národa?

vyšlo na www.euportal.cz

3952 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Ochrana před koronavirem nikoho nezajímá už dva roky! Urgujové a převrat v Bělorusku jsou důležitějšíJaké jsou to ty demokratičtější formy výroby a distribuce? Aneb blbec v deníku PRAVOŠéf německé energetické společnosti to řekl jasně: "Směřujeme k energetickému kolapsu"!Babiš lže a ODSák jen neříká pravdu? Aneb jak media informují o lhaní politika z ODSPolští pohraničníci odrazili útok 100 imigrantů

ePortal.cz

Věrně sloužil komunistům a dnes věrně slouží eurohujerům, nový ministr chce rozbíjet V4Jak Němci a Ukrajinci přinášeli civilizaci do Ruska - mučení a totální vyhlazení židů s Rusy

euPortal.cz

Český Portál i EUportal ukončují ke konci roku svou činnost a vydávání článkůJ. R. R. Tolkien – zamilovaný do Najsvätejšej Sviatosti a Panny Márie

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

ParlamentniListy.cz

Svobodu pro neočkované, ale ať jsou v izolaci! Co to je vůbec za lidi... Profesorka Syková se neudrželaMladá maminka se málem nedostala na JIP lůžko. Lékař udeřil na odmítače očkování. Toto následovalo
Články autora
Průzkum
Podpořili byste výstavbu plotu proti imigrantům? Výstavba plotu proti imigrantům má v Polsku jednoznačnou podporu občanů. Podpořili byste takový plot i vy?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď