"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Kultura totalitarismu, kultura smrti (I.)

Autor: Milena Wahlenová | Publikováno: 14.12.2006 | Rubrika: Analýzy
Ilustrace

Muslimové celého světa, bezprávní této země, povstaňte! Vybojujte drápy a zuby své právo, nebojte se řevu velmocí! Sjednoťte se pod pyšným praporem islámu a zaveďte jeho vládu …! (Testament ajatoláha Chomejního)

Nic nemluví pro evropský reformovaný islám. Existuje jen jeden islám – onen Mohameda a koránu. Čirý islám je životu nebezpečný. Nejstrašnější je zde útisk žen … (Ayaan Hirsi Ali)

2. listopadu 2004 je v Amsterodamu cestou do práce zavražděn Theo van Gogh. Pachatel na oběť jedoucí na kole patnáctkrát vystřelí. Na zemi ležícímu prořízne dlouhým nožem hrdlo; pak mu do břicha vbodne „rozsudek“ za urážku Proroka. Holandsko proslulo velkorysostí vůči cizincům.Vrah marockého původu Mohamed Bouyeri byl integrovaný holandský občan. Pilně navštěvoval pro souvěrce zbudované mešity, kde duchovní vůdcové jako jinde svobodně kázali nenávist k nám. Mutoval ve fanatika, který by nikdy nepodal ruku ženě, aby se nepošpinil.

Masakry civilistů, uřezávání hlav rukojmím před kamerou atp. náležejí k tradici, zvykli jsme si rychle. To, co přece jen zarazí, je reakce výrobců veřejného mínění i jejich „nejserioznější“ elity. Pět dní po činu se ozvaly „neutrální“ Neue Zürcher Zeitung k osobnosti oběti: silný kuřák, nepořádně oblečený, neustále urážející islamisty, notorický provokatér a cynický klaun. Ani zmínka, že je známý publicista a režisér oceněných filmů; upřeno označení umělec, jímž ctěn kdejaký popblbeček či divadelní deviant – amatér. Zato navždy k jeho jménu přilepeno označení ISLAMKRITIKER (ač kritizoval neustále, kdeco, kdekoho), opepřováno adjektivem rasistický. Kdo kritizuje islám, zaslouží smrt. Jako Theo van Gogh, „der Islamkritiker“! Evropa se na krvavý povel islamisty zřekla svobody projevu a myšlení: zavedla si cenzuru. (Kdyby si vraždu vymyslel dramatik a nějaké divadlo hru uvedlo, byla by pro rasismus a urážku náboženství nejen pod nátlakem islámských organizací zakázána; dramatik i režisér by se, zažalováni, museli bát o život).

Aspekt rozhodující, též zamlčený: van Gogh měl jako málokterý evropský muž odvahu postavit se veřejně a jmenovitě na stranu žen proti deviaci, reprezentované půlmiliardou mužů + evropskou levicí. Jeho záměr vyvolat diskusi o postavení žen v islámu musel být strašlivě ztrestán. Proto nešlo o běžné odpravení jako např. u italského překladatele Satanských veršů. Van Goghovým zločinem bylo filmové ztvárnění scénáře Ayaan Hirsi Ali o utrpení muslimských žen „SUBMISSION“. Vražda režiséra patřila i jí. Nic nepovrdilo závažnost filmu přesvědčivěji, než zavraždění Theo van Gogha.

Diktatura podřízených

Islám není náboženstvím míru (srv. učení Ježíše s Mohamedovým: válečník se mimo jiné vyslovil pro zabíjení homosexuálů a odpadlíků, kamenování nevěrných). Je imperativem bezpodmínečné podřízenosti. Kdo odhalí jeho mužskou tvář, riskuje život.

Desetiminutový snímek Submission byl na curyšské univerzitě (plné ozbrojenců, kontrolujících návštěvníky) jednou z prominentních muslimských diskutujících přirovnán k propagandě nacistů, která měla za následek vyhlazení židů. Je-li v Evropě mnoho let žijící muslimka přesvědčená, že pár milionů Evropanů by na základě krátkého filmu o ženách vyhladilo víc než miliardu dílem zfanatizovaných, dílem ozbrojených muslimů (že tedy začnou reagovat jako islám na karikatury), jaké názory má ona miliarda, složená do značné míry z analfabetů či žáků škol koránu se zakázem myslet? Reprezentant různých islámských organizací, akademik, opáčil na votum muže z publika, že film není urážkou, ale výzvou k soucitu (citáty z koránu na těle herečky evokují stopy bití): „Přece domy pro bité ženy jsou tady u vás v Evropě, ne u nás v islámských zemích!“ Že ženy nesmějí bez doprovodu z domu a že v útulcích je většina muslimek, nedodal. Diskuse muslimské elity s nemuslimskými smrtelníky byla opět předem nemožná. Vzápětí přibyla k již mnohým nová muslimská organizace: Forum pro pokrokový islám.

Znalci utěšují, že „fanatických mezi muslimy je jen 10%“. Kolik je to z miliardy? Evropa vydíratelných i vydíraných rukojmí se sama denně varuje před ohrožením světa islamofobií a křesťanským fundamentalismem. Průmysl globalizovaného teroru, vyzbrojený západní technikou, potřebnými univerzitními vědomostmi díky štědrým stipendiím i prostými (atomovými) zbraněmi zároveň sbírá její miliony. Zatím. Běda nám, když se rychle nepodřídíme?

Van Goghův apel proti násilí Evropa mírových štváčů jako jeden muž / islamista zakázala, ač jedinou možnou odpovědí by bylo uvedení filmu ihned a zároveň všemi evropskými TV stanicemi. Solidarita filmařů a umělců se zmasakrovaným kolegou se nekonala. Probleskla zpráva, že film bude součástí festivalu v Locarnu. Ředitelka hned dementovala: nemá festivalu hodné umělecké kvality! K filmu se nikdo neodvážil vrátit - umělec znovu popraven: svými.

Idioti užiteční a nebezpeční

„Přítel Turků“ (oficiální titul exkancléře Schrödera) rád přisliboval Turecku EU a navštěvoval blízké v deníku Hürriet / Svoboda. Redakce, která svého kancléře „spolu se všemi Turky uzavřela do svého srdce“, neváhala se štvavou kampaní proti v Německu žijícím ochránkyním lidských práv, ač je mohla stát život; Seyran Ales, Necla Kelek a Serap Cilely se odvážily nemlčet o svých zkušenostech s islámem. Pro spisovatele Orhana Pamuka, obžalovaného z pošpinění turectví, měla redakce nejhrubší nadávky: odvážněji než leckteří demokratičtí politici přiznal genocidu Arménů a Kurdů. A tak byl Pamuk cestou od prvního stání lidem popliván a pokopán. Na auto z vězení propuštěného Aliho Agci házel dav zítřejších Evropanů květiny. Mezitím Agca znovu zavřen: soudci v Ankaře si vzpomněli, že dva únosy a vraždu liberálního novináře, po níž směl prchnout z tureckého vojenského vězení, aby mohl spáchat atentát na papeže, si dosud neodpykal.

Za tureckými soudy nezůstávají švýcarské pozadu: Spolkový soud rozhodl, že v rámci náboženské svobody otců se muslimské školačky nesmějí zúčastnit určitých povinných předmětů a potvrdil bezprávný islámský status matek i dcer. Několikanásobně negoval Všeobecnou deklaraci lidských práv (čl. 6: Každý má právo být všude uznán jako právní osobnost, čl. 7: Všichni jsou si před zákonem rovni, mají právo na stejnou ochranu zákonem bez jakékoli diskriminace, čl. 8: Každý má právo na ochranu proti činům, které porušují jeho základní práva…). Fakticky zavrhl i hlavní články ústavy své země (např.čl. 8: Muž a žena mají stejná práva. Zákon pečuje o jejich právní a skutečnou rovnoprávnost, především v rodině, ve vzdělání a v práci). Kvůli menšině mužů muslimské menšiny popřel soud i suverenitu vlastního právního, sekulárního státu. (Logický i právní následek priority náboženské svobody muslimských otců je platný souhlas s amputací pohlaví dcer). Prostým zavržením univerzality lidských práv, obecně platných zákonů a nejvyšších hodnot svobodné společnosti provedl švýcarský soud důkaz slučitelnosti čirého islámu s vyspělou evropskou demokracií. Lid, oficiálně nazývaný Suverén, si toho nevšiml. Pro samé kritizování antidemokratismu USA nepostřehly manipulativní demokracie Evropy, že jim z demokracie zbyl jen ten adjektiv.

Krmit a nedráždit

V Itálii zažalována za svoje mínění (antiislámský pamflet, zesměšnění islámu) organizací Unione musulmani d´Italia slavná autorka Oriana Fallaci. Dcera antifašisty a účastnice odboje informovala z Budapešti o porážce povstání a byla u mnoha klíčových událostí neohroženě vždy v ohni. Ajatoláh Chomejní, jemuž hodila čador do tváře, ji nazval Žena-satan. Levice Evropy se s ním shoduje. Už dříve prominencí Švýcarska napadána za neschopnost neutrality, „pravicí“ (Neue Zürcher Zeitung) nyní osočena z emocionálního vykolejení .

Ve Švýcarsku postaven před soud za větu kořeny islamismu jsou v islámu konzervativní publicista Frank A. Mayer. Zažalovala ho jménem strany Zelených propagátorka zahalení žen jako výrazu náboženské svobody a poslankyně (od 1991 v parlamentu). Levě proslulá se dostává do vedení organizace Křesťanských mírových služeb a je viceprezidentkou Spolkové komise proti rasismu, která v jedné ze svých osvětových brožur volá po porozumění občanů vůči násilí v muslimských rodinách: je podmíněno kulturou. Obročím odměněn i oblíbený TV- theolog (slavná furiozní napadání Jana Pavla II.) Hans Küng; velebení islámu, jeho vědecká identifikace s křesťanstvím ho kvalifikovaly pro prezidentství organizace WELTETHOS.

I evropské univerzity se snaží: Vědecký pracovník - muslim, financovaný univerzitou v Brémách, vyzýval v internetu k zavraždění znalce islámu prof. Hanse-Petera Raddatze. Zatímco titulní stránky renomovaných švýcarských deníků týdny zaměstnávaly „bojové psí bestie“, ušlo jim, že internetové stránky ženevské univerzity vyzývají k vraždění, zveřejňují videozáznamy uřezávání hlav rukojmí a návody k výrobě trhavin; že univerzita, ač upozorněna, nejedná. Trvalo týdny, než zasáhla policie. Islamisté měli k internetu univerzity přístup. Svoje novinky by vysílali dodnes, kdyby na ně nepřišel Američan v USA. Jako takový se švýcarské akademické neutralitě podivil: potvrdil americký imperialismus.

Tyranie strachu

„Žít v islámské republice je jako spát s mužem, k němuž cítíš hnus: představuješ si, že jsi docela jinde“, říká profesorka anglické literatury Azar Nafisi.V knize „Číst Lolitu v Teheránu“ líčí Chomejního revoluci. Odmítnutím přednášet zahalená ztratila jako špionka imperialismu práci. Shromáždila kolem sebe studentky, uniknuvší popravám, a přednášela dekadentní literaturu západu dál. Nyní působí na University of Washington, D.C. Její kniha je už dva roky bestsellerem. Úspěch padesátileté autorky, která dvacet let prožívala realitu islámské revoluce, je takto švýcarsky zdůvodněn: potvrzuje zobrazením útisku a krutosti v islámské republice Irán obraz, který si Američané ze všeho nejraději nechávají potvrzovat znovu a znovu: obraz teroristického režimu na Blízkém východě. Výrobce veřejného mínění nepřekvapí, že v Egyptě faraonů měly ženy více práv, než dnes v islámských státech. Z USA se ale ozývá Matka Kuráž, profesorka vědeckého islámu Amina Wadud: v knize „Korán a ženy“ interpretuje svatý text moderně. „Muži zkorumpovali učení a ženy ponížili na objekty sexu“ , poopravuje vládnoucí názor mužů. „Poskvrnila islám!“ provolávají egyptští žurnalisté, zajedno se švýcarskými a německými kolegy.

Kritika knihy Azar Nafisi následovala zveřejnění otevřeného dopisu iránských studentek Všem lidem v Německu (22. 7. 2005): “Už celá léta zavírá mezinárodní veřejnost oči před krutým režimem mulláhů; ze všech nejvíce Německo, což nás postihuje zvlášť tvrdě, protože je v Iránu považováno za vedoucí v mínění Evropy. Právě mlčení především informované elity Německa…vedlo k zahraničněpolitické radikalizaci naší vlády. Ve svém projevu 1. července 2005 vyzval Ahmadi-Nejad k druhé Islámské revoluci a vyžadoval její agresívní export… Jako starosta Teheránu provolával: Musíme světu předvést kulturu obětování a mučednictví! a přikázal ženám následovat islám. Trest za neuposlechnutí – bič. Mnoho žen je obětí násilí, nemá ale právo na rozvod. V současném Iránu panuje atmosféra, v níž sexuální a ctné vraždy jsou na denním pořádku. Manželé, bratři, otcové smějí ženu kvůli nevěře nebo morální korupci zavraždit. To je licence zabít kteroukoli ženu. Mlčení respektive diplomacie vedoucí elity Západu umožňují mužům šlapat po lidských právech žen…“

Kromě jednoho z menších ženských časopisů nezajímala v Německu výzva nikoho, třebaže právě tam na prahu 21. století upálil iránský otec svou 18 letou dceru, odmítnuvší jím přikázaný sňatek. Němečtí soudci měli jako vždy pochopení: pachatel pouze vykonával svoji kulturu a náboženství. Stát s touto kulturou a náboženstvím pracuje na své atomové bombě.

pokračování příště

autorka je publicistka, kritička a literární autorka, od roku 1980 žije ve Švýcarsku, je členkou Svazu švýcarských spisovatelů a exilového Pen klubu

Revue Prostor 69/70

4236 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Šéf pražských muslimů vyzval české muslimy, aby se ozbrojili. Máme se bát teroristických útoků ze strany českých muslimů?Teroristický útok v nizozemské tramvaji - několik mrtvých. Jde o muslimskou pomstu za vystřílení mešity na Novem Zélandu?Zažili jsme německý protektorát a měli bychom se bát protektorátu muslimského?Tragicky zahynula legenda české zpravodajské komunity a vlastenec Miroslav PolreichŠaškárna ve Švédsku. Obdivovatelé islámu a multikulturalismu hanobí pomník oběti islámského terorismu a vláda chce pomáhat na Novem Zélandu?

ePortal.cz

Studenti Sorosova gymnázia v Praze vyhlásili stávku kvůli Zemanovi. Přišli je podpořit Pavel Novotný, herečky Holubová s Geislerovou a Eva DecroixDlouholetý člen ODS se naštval po vyloučení VK ml. Tohle napsal v rezignačním dopisu šéfovi Oblastního sdružení Česká Lípa

euPortal.cz

Australan povraždil lidi v mešitě. Ovšem media již neřeknou, že v této mešitě verbovali muslimy pro džihád proti nevěřícímVáclav Klaus mladší už nebude spojován s pokryteckou neomarxistickou skupinou, která mu špinila jméno. Pro ODS se otevírá daleko snadnější cesta k faktické integraci s TOP 09 a Piráty

FreeGlobe.cz

Bílé feministky sklízejí plody své tolerance! Barevné sestry jim nadávají do bílých ku.ev (+ video)Každý druhý mladý Němec se bojí vyjádřit svoje politické názory. Tomu se říká svobodná společnost!

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životHliník sa nachádza v mnohých vakcínach/vysoká hladina jedovatého hliníku v mozgu autistov

euServer.cz

Nadšená Schwarzenbergova chvála Petříčka je nejtěžší obžalobou současné ČSSDMadeleine Albrightová a obchod s drogami, prostituce, krádeže aut a obchod s orgány zavražděných. 11. výročí vyhlášení samostatnosti Kosova

ParlamentniListy.cz

Dvojjazyčné politické školení po osmdesáti letech. Martin Koller primátoru Hřibovi poradil, co má s celou „havlérkou“ spáchat nyní. Spisovatel Kimla: Česká politika je divadlo plné mizerných herců. Když si pustím ČT24, bezpečně vím, že na mě během chvíle vykoukne Kalousek
Články autora
Průzkum
Jsou demostrace žlutých vest dramatičtější než sametová revoluce v ČR? Od 17.listop.2018 probíhají ve Francii masové demonstrace "žlutých vest". Jsou podle vás dramatičtější než sametová revoluce v ČR v r.1989?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď