"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Hrdinné činy proroka Mohammeda a jeho věrných - I. díl

Autor: Karolina Kopecká | Publikováno: 10.12.2006 | Rubrika: Historie
Ilustrace

„Prorok Mohamed je pro muslimy vzorem ctnosti, jenž by měl být následován. Byl to spravedlivý člověk, známý svou poctivostí, proto muslimy tak ranilo, když byly zveřejněny jeho karikatury“. Tak Vladimír Sáňka, český konvertita k islámu a jeden ze zakladatelů Ústředí muslimských obcí komentoval kauzu karikatur Mohammeda.

Jaký ale byl Mohammed doopravdy? Když se pravověrný muslim chce dozvědět, jaký byl Mohamed člověk, musí studovat korán, správné a dobré hadísy nebo některý ze starých dochovaných životopisů Mohammeda - více zdrojů k dispozici většinou nemá.

Následující citace pochází z nejranějšího dochovaného Prorokova životopisu sepsaného Ibn Ishágem (zemřel v roce 767) a zredigovaného počátkem 9. století učencem Ibn Hišámem. Není to jediný zdroj, podobné příběhy je možné nalézt i ve sbírkách hadísů jako například Sahíh al-Buchárí. Vybrala jsem ty pasáže, ze kterých je patrné, jak Mohamed, tento „poctivý a spravedlivý člověk“ a jeho nejbližší jednali se svými názorovými odpůrci. V příštích dílech bych se chtěla věnovat tomu, jak Prorok povolil a sám provozoval znásilňování, otroctví, vraždění, jak porušoval smlouvy s nemuslimskými kmeny, rozhodoval o životě a smrti nevěřících a další.

Nechci se českých muslimů nějak dotknout a neříkám, že všichni muslimové jsou zlí, ale ten, kdo chce nalézt v islámu opodstatnění pro násilí vůči odpůrcům islámu nebo opodstatnění pro válku proti nevěřícím, nebude mít příliš těžkou práci.

**

„Zatímco těchto pět obcházelo Kábu, přišel za Alláhovým prorokem Gabriel a Alláhův prorok povstal a stál po Gabrielově boku. Když kolem procházel první posměvač, Gabriel mu hodil do tváře zelený list a on oslepl. Pak procházel další, na jehož břicho ukázal a na muže přišla vodnatelnost a zemřel. Když procházel třetí, ukázal na jizvu po zranění na jeho patě a jeho zranění se otevřelo a zabilo ho. Když procházel čtvrtý, ukázal na jeho chodidlo a to probodl osten a muž zemřel. Když procházel pátý, ukázal na jeho hlavu a v té začal vřít jed a on zemřel.“

**

„Jednoho dne vstoupil Abu Bakr (první ze čtyř pravých chalífů, kteří vedli muslimy po smrti Mohammeda) do židovské školy a zjistil, že mnoho z nich je shromážděno okolo muže jménem Finhas. Byl to doktor a rabín, a byl s jiným rabínem jménem Ašia. Abu Bakr Finhasovi řekl: "Běda tobě. Boj se Alláha, a vyznej islám!" Finhas odpověděl: "Nepotřebujeme Alláha, ale on potřebuje nás! Nevyhledáváme ho, on vyhledává nás! Jsme na něm nezávislí, ale on není nezávislý na nás. Kdyby na nás byl nezávislý, nežádal by nás o naše peníze, jako to dělá tvůj pán Mohammed [na válku proti Mekkce]. Zakazuje ti lichvu, ale platí nám úroky; kdyby na nás byl nezávislý, nedával by nám žádné úroky". V té chvíli se Abu Bakr rozhněval a Finhase udeřil, a řekl: "Přísahám při Něm, v jehož rukou je můj život, že kdyby mezi námi nebyla žádná smlouva, useknul bych ti hlavu, ty nepříteli Alláha!"

**

„Při jiné příležitosti přišla k Alláhovu prorokovi společnost židů a zeptali se ho: "Alláh stvořil stvoření, ale kdo stvořil Alláha?" A prorok se rozhněval tak, že se změnila jeho barva, a vyskočil oddaností ke svému Pánovi. Ale Gabriel přišel a uklidnil ho, a řekl: "Uklidni se, Mohammede!" Gabriel přinesl od Alláha odpověď na otázku: "Řekni: 'On je jediný bůh! Alláh je sebetvořící! On neplodí, ani není plozen! A není mu žádný rovný".

**

„Krátce po svém návratu shromáždil prorok na tržnici židy a promluvil k nim: "Přihlašte se k islámu předtím, než vás Alláh potrestá stejně, jako potrestal Kurajské!" Ale oni odpověděli: "Nelži sám sobě! Povraždil jsi několik Kurajských, kteří byli nezkušení a nevěděli, jak bojovat. Kdybys bojoval s námi, poznal bys, že jsme muži, s jakými ses ještě nestřetl". Pak Alláh seslal tento verš: "Řekni těm, kteří nevěří: 'Budete poraženi a uvrženi do pekla.“

**

„Když lidé z Fadaku, blízkého židovského města, slyšeli, co se stalo, poslali za prorokem vyslance, aby ho požádali, aby je ušetřil, pokud mu dají všechen svůj majetek. Souhlasil. Poté, co dosáhl dohody s lidmi z Khajbaru, požádali, aby jim dovolil obdělávat své vlastní země, a ponechat si polovinu toho, co vypěstují. Řekli: "Vyznáme se lépe ve statcích a v jejich obdělávání". Prorok s nimi na tomto základě uzavřel mír, ale dodal: "Pokud bude pro nás výhodné vás vyhnat, učiníme tak". Lidé z Fadaku s ním uzavřeli mír za stejných podmínek; majetek Khajbarů tak patřil všem muslimům, ale majetek Fadaků patřil Alláhovu prorokovi, protože je dobyl bez pomoci jízdy nebo velbloudů.“

**

„Za úsvitu jsme přišli s Abu Sufajnem k Prorokovi a ten mu řekl: ´Stále ti není jasné, že není žádného jiného boha kromě Alláha!´ Odpověděl: ´Kdyby existoval jiný bůh, měl to již dokázat a pomoci mi.´ Prorok pokračoval: ´Stále ti není jasné, že jsem prorokem Alláha?´ Abu Sufajn odpověděl: ´O tom pořád pochybuji.´ Na to jsem mu řekl: ´Běda ti! Přestup k islámu a řekni ´Prohlašuji, že není jiného boha kromě Alláha a že Mohammed je Alláhův prorok.´, než ti usekne hlavu! A tak se Abu Sufajn přiznal k pravdě a konvertoval k islámu. Řekl jsem Prorokovi: ´Abu Sufajn se rád něčím chlubí. Uděl mu nějakou výhodu.´ Prorok tedy stanovil, že každý, kdo vstoupí do Abu Sufajnova domu, bude v bezpečí, stejně tak každý, kdo se zamkne ve vlastním domě i ten, kdo vstoupí do mešity.“

**

„Alláhův prorok uvěznil lidi kmene Qurajza v Medině a nechal vykopat v místě tržiště příkopy. Pak poslal pro muže, kterým měly být sťaty hlavy tak, aby spadly do příkopů. Byli vyvedeni ve skupinách a byl mezi nimi i Kab, vůdce kmenu. Bylo jich šest až sedm set, někteří však uvádějí osm až devět set. Všichni byli popraveni.“

**

„Také další člověk, který urazil dvě Prorokovy dcery, byl zabit.“

**

„Když se prorok zeptal Hawazinských vyslanců, co se stalo s Malikem, řekli mu: “Je teď v Al Taifu.” Prorok řekl: “Vzkažte mu, že pokud ke mně přijde jako muslim, vrátím mu jeho rodinu a majetek a dám mu sto velbloudů.” Malik nabídku přijal a přestoupil k islámu; stal se váženým Věřícím a prorok ho pověřil vedením tří kmenů, které přijaly islám. Pod jeho velením pronásledovali uctívače model.“

5851 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Měla by Británie vrátit Argentině Malvíny a Rusko Ukrajině Krym? Letos uplyne 40 od britsko-argentinské války o Malvíny (Falklandy). Měla by Británe Malvíny vrátit Argentině, tak jak požaduje vrácení Krymu Ruskem Ukrajině?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683