"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Co má dělat svobodný svět tváří v tvář islamistickému zastrašování?

Autor: Robert Redeker | Publikováno: 10.11.2006 | Rubrika: Multikulturalismus
Ilustrace

Reakce, které vyvolala rozprava Benedikta XVI. o islámu a násilí, lze chápat jako snahu islámu zadusit to nejdražší, co Západ má a co v žádné muslimské zemi neexistuje – svobodu myslet a vyjadřovat se. Islám se pokouší vnutit Evropě svá pravidla: otevírání koupališť v určitou hodinu pouze pro ženy, zákaz karikatur tohoto náboženství, zvláštní dietetický režim pro muslimské děti v jídelnách, boj za nošení šátků ve škole, obviňování svobodně smýšlejících lidí z islamofobie.

Jak si máme vysvětlit zákaz koupání a opalování v „tanga“ plavkách nebo v monokinách - pod pokutou 38 euro - na pařížských plážích na březích Seiny (Paris-Plages) letos v létě? Argumentace, že jde o „nebezpečí narušení veřejného pořádku“, je přinejmenším podivná. Má to snad znamenat, že by podobná propagace krásy mohla party frustrovaných mladíků dohnat k násilnostem? Nebo šlo spíše o obavu z demonstrací islamistických „brigád ctnosti“ před vchodem na Paris-Plages?

Nošení závojů na ulici zakázáno není – přitom nesouhlas, který podobná podpora útlaku žen vyvolává, může vyvolat větší „narušení veřejného pořádku“ než případné opalování nahoře (skoro) bez. Těžko se můžeme zbavit důvodného podezření, že podobné zákazy jen dosvědčují islamizaci ducha ve Francii, víceméně vědomé podřizování se diktátům islámu. Nebo jde přinejmenším o dílo záludného muslimského nátlaku. V čem spočívá islamizace ducha? Například v tom, že ti, kdo se bouří proti slavnostnímu otevření nádvoří Jana Pavla II., nijak neprotestují proti stavbě mešit. Islám se pokouší Evropu přinutit, aby přistoupila na jeho pojetí člověka.

Znovu pod dozorem

Západ je stejně jako v dobách komunismu pod ideologickým dozorem. Islám se podobně jako svého času komunismus prezentuje jako alternativa k západnímu světu. A stejně jako komunismus dokáže brnkat na citlivé struny. Odvozuje svou legitimitu z něčeho, co mate západní svědomí, jež je citlivé ke druhým: chce být hlasem chudých celé planety. Dříve měl být hlas chudých slyšet z Moskvy, nyní má k nám doléhat z Mekky. A intelektuálové jsou dnes bdělým okem koránu stejně, jako v minulosti byli bdělým okem Moskvy. Dnes exkomunikují za islamofobii, jako dříve exkomunikovali za antikomunismus.

V otevřenosti a vnímavosti vůči bližnímu, jež je vlastní Západu, se projevuje sekularizace křesťanství. Její základ lze shrnout takto: druhý člověk má mít vždy přede mnou přednost. Příslušníci Západu jsou coby dědicové křesťanství bytosti, které otevřeně odhalují svou duši. Riskují, že budou považováni za slabé. Islám stejně jako komunismus považuje velkorysost, otevřenost ducha, toleranci, mírnost, svobodu žen a mravů i demokratické hodnoty za příznaky úpadku.

Korán a tabu

Jde o slabosti, jichž je třeba využít: prostřednictvím „užitečných idiotů“, tj. důvěřivců překypujících vřelými city, chce v západním světě nastolit pořádek vyvozený z koránu. Korán je knihou, již charakterizuje těžko uvěřitelné násilí. Maxime Rodinson odhaluje v Encyklopedii universalis několik velice důležitých pravd, které jsou ve Francii soustavně tabuizovány. Na jedné straně „Mohamed v Medíně prokázal své nezpochybnitelné kvality politického a vojenského vůdce (…) Uchýlil se k loupeživé válce, což byla v Arábii běžná věc (…) záhy vyslal malé skupiny svých stoupenců, aby zaútočili na karavany z Mekky: trestal tak své malověrné krajany a zároveň získával bohatou kořist.“

Na druhé straně Mohamed „svého úspěchu využil k tomu, aby v Medíně zlikvidoval poslední židovský kmen, který zde zůstal, který předtím obvinil z neloajálního chování.“ A konečně také „po smrti Chadíži si vzal nejen vdovu“ Savdu, ale i malou Aišu, které ještě nebylo dvanáct let. Erotické sklony, které předtím dlouho ovládal, ho nakonec dohnaly k tomu, že souběžně uzavřel dvanáct manželství. Exaltace násilí: Mohamed se v Koránu projevuje jako vůdce nemilosrdné války, plenitel, hubitel židů a polygamista. Katolická církev se pochopitelně nemůže na nic vymlouvat – v jejích dějinách je mnoho temných stránek, za něž se také omluvila. Inkvizice, hony na čarodějnice, upálení dvou „nesprávně smýšlejících“ filozofů - epikurejců Bruna a Vaniniho nebo ještě v osmnáctém století upálení rytíře de La Barre za bezbožnost - to všechno může těžko hovořit v její prospěch. Ale co křesťanství zjevně odlišuje od islámu: tváří v tvář odchýlením církve je vždy možné se odvolat k evangelním hodnotám, k mírné Ježíšově osobě.

Ježíš a Mohamed

Žádné z pochybení církve nemá kořeny v evangeliu. Ježíš je nenásilný. Návrat k Ježíšovi představuje útočiště před excesy církve coby instituce. Návrat k Mohamedovi naopak nenávist a násilí posiluje. Ježíš je učitelem lásky, Mohamed učitelem nenávisti. Kamenování satana, které se každoročně odehrává v Mekce, není jen pověrečný fenomén. Nepřivádí na scénu pouze dav zhysterizovaný na pokraj barbarství. Má svůj antropologický dosah. Ve skutečnosti jde o rituál, jemuž se má podřídit každý muslim a jímž se má do srdce každého věřícího vepsat násilí jako jeho svatá povinnost.

Kamenování každoročně provází smrt několika ušlapaných věřících, někdy jich je však několik stovek. Jde o rituál rozdmychávající archaické násilí.

Judaismus začíná odmítnutím obětování lidí, což jinými slovy znamená zrod civilizace, křesťanství převádí oběť v eucharistii. Místo aby se islám snažil podobně jako judaismus a křesťanství ono archaické násilí postupně vyloučit a neutralizovat, vytváří pro ně vhodné místo, ve kterém se může uvádět až do bodu varu. Zatímco judaismus a křesťanství se ve svých obřadech odříkají násilí a zbavují je legitimity, islám v samotném svém posvátném textu stejně jako v některých běžných rituálech velebí násilí a nenávist. Nenávist a násilí sídlí uvnitř koránu, knihy, v níž je vzděláván každý muslim. Ideologie, která se v období studené války cítila být povolána ovládnout svět, používala k dosažení svých cílů stejně jako násilí a zastrašování. Totéž činí islám ve snaze rozprostřít nad celým světem svůj olověný plášť. Benedikt XVI. zažil krutou zkušenost. Stejně jako v období studené války je třeba Západ označovat jako „svobodný svět“. A stejně jako v období studené války působí nepřátelé, tentokrát přehorliví stoupenci a činovníci koránu, uvnitř „svobodného světa“.

Z francouzštiny přeložil Josef Mlejnek.

Robert Redeker je současný francouzský filosof, jemuž v nakladatelství Pleins-Feux vychází kniha Deprese a filozofie. Článek „Co má dělat svobodný svět…“ se objevil 19. září 2006 v Le Figaro. Kvůli tomuto článku byl tomuto deníku ze zmíněného dne zakázán „vstup“ i na území relativně liberálního Tuniska. Není třeba dodávat, že někteří muslimové s filozofem mezitím navázali dialog, pravda, poněkud svérázný. Otevřeně mu vyhrožují smrtí a on je nucen se skrývat.

3816 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Do moře se zřítil bombardér s jadernými bombami. Co je pravděpodobnější? Čí je? Otestujte si svůj dez/informační čuch, resp. předpojatost: Do moře se zřítil bombardér s jadernými bombami. Co je pravděpodobnější? Čí je?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď