"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Korespondence s ministerstvem kultury o trestech smrti pro cizoložnice

Autor: Karolina Kopecká | Publikováno: 8.11.2006 | Rubrika: ČR
Ilustrace

Pokaždé, když čtu o dalších vraždách ze cti muslimských žen v Německu nebo ve Francii, je mi z toho trochu smutno. Zároveň se ptám sama sebe: “Kde vznikla chyba?” Bylo tou největší chybou to, že evropské státy dopouští, aby muslimští imámové v mešitách kázali o trestech smrti pro cizoložnice? Nebo je chyba na straně mladých muslimů, kteří se podobnými radami a nařízeními řídí? Je problém ideologie, nebo to, že ji někdo následuje? Občas pošlu odkazy na podobná kázání v české mešitě na Černém Mostě na Ministerstvo kultury ČR (odbor církví), na policii nebo jinou instituci. A doufám, že naše zákony umožňují, aby někdo řekl: “Vážení spoluobčané muslimského vyznání, modlete se, jak potřebujete a uznáte za vhodné, sdružujte se, ale kázání o trestech smrti nebo o sekání rukou nemají v Evropě místo.”

Následuje má korespondence s ředitelkou odboru církví Ministerstva kultury ČR paní ing. Pavlou Bendovou na toto téma. Mé otázky jsem upravila a zkrátila pro větší přehlednost, odpovědi odboru církví jsem ponechala v nezměněné podobě.

***

Vážená paní Bendová,

chtěla bych Vás požádat o vyjádření na téma registrace náboženských společností. Jde mi především o to, zda je podle zákona přípustné, aby byla zaregistrována muslimská náboženská společnost, která se na svých internetových stránkách www.islamweb.cz (odkaz fatwy) hlásí k trestům smrti pro nevěrné ženy nebo k trestům utínání rukou za krádež. A pokud ano, jakým způsobem MK ČR kontroluje činnost této organizace. Jde mi o informace, jakým způsobem je kontrolována činnost takových náboženských organizací. Nedávno byl například rozpuštěn Komunistický svaz mládeže Ministerstvem vnitra ČR, takže nějaký mechanismus pravděpodobně musí existovat.

S pozdravem
ing. Karolína Kopecká
www.eurabia.cz

Vážená paní,

k Vašim dotazům uvádím, že Ministerstvo kultury v průběhu řízení o návrhu na registraci církve nebo náboženské společnosti přezkoumává, zda tento návrh splňuje všechny podmínky stanovené zákonem, zejména ust. § 5 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.

V současné době je v České republice z náboženských skupin vyznávajících islám registrována pouze náboženská společnost Ústředí muslimských obcí. Z obsahu jejího registrovaného základního dokumentu nevyplývá, že by její činnost a učení byly v rozporu s ochranou veřejné mravnosti, veřejného pořádku, veřejného zdraví, principy lidskosti a snášenlivosti a bezpečnosti občanů, nebo že by popírala nebo omezovala osobní a jiná práva fyzických osob pro jejich náboženské vyznání či z jiných důvodů. Nedílnou součástí registrovaného základního dokumentu je rovněž prohlášení, že činnost náboženské společnosti Ústředí muslimských obcí není v rozporu s podmínkami vzniku a působení církví a náboženských společností podle ustanovení § 5 zákona č. 3/2002 Sb., spolu s tímto prohlášením: „Samotná náboženská společnost Ústředí muslimských obcí, stejně jako všichni její členové i právnické osoby, které budou navrženy k evidenci ve smyslu § 16 a násl. zákona č. 3/2002 Sb. nebo k registraci podle zvláštních právních předpisů, mají za povinnost plně respektovat Ústavu ČR a dodržovat právní řád České republiky.“

Pokud jde o kontrolní činnost Ministerstva kultury v této oblasti, pak uvádím, že zákon č. 3/2002 Sb. neobsahuje žádná ustanovení, která by umožňovala kontrolovat činnost církví a náboženských společností. Ministerstvo kultury navíc ani nemá žádný kontrolní orgán pro oblast, ve které působí církve a náboženské společnosti.

S pozdravem
Ing. Pavla Bendová
ředitelka odboru církví MK

Vážená paní Bendová,

náboženská organizace Ústředí muslimských obcí na svých internetových stránkách www.islamweb.cz (odkaz fatwy a páteční kázání) propaguje tresty smrti a bičování pro nevěrné ženy a muže nebo utínání ruky za krádež. Zdůrazňuji, že se nejedná o informace uváděné v historickém kontextu, ale o aktuální rady muslimských imámů věřícím. Není podle Vás toto učení v rozporu s prohlášením ÚMO, že bude respektovat Ústavu ČR a dodržovat právní řád České republiky? Pokud ano, kdo by podle Vás měl tyto aktivity ÚMO prošetřit?

S pozdravem
ing. Karolína Kopecká
www.eurabia.cz

pro ilustraci přidávám texty stažené z internetové stránky ÚMO www.islam web.cz:

FATWY
Název: TREST ZA KRÁDEŽ
Odpovídá:
Al-Džaami' li Ahkám al-Qur´án, 6/159; al-Mulachchas al-Fiqhi, 2/442
Zdroj: Islam-qa.com
Otázka: Kriminální trest v muslimských zemích se zdá býti rozdílným od sunny, jako useknutí prstů zloději a ponechání jeho palce pokud ukradl poprvé (příklad Iránu). Je toto jednání ve shodou se sunnou?

Odpověď:
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného
Krádež je harám podle Koránu, Sunny a souhlasu učenců (idžmá'). Alláh tento čin zavrhnul a vykázal za něj příslušný trest. Hadd trest za krádež je useknutí ruky. Alláh říká: "Zloději a zlodějce utněte ruce (pravé) jejich (od zápěstí) v odplatu za to, co provedli, a jako varovný příklad od Boha! A Bůh je mocný, moudrý." [Korán 5:38]
Prorok (nmAž) proklel zloděje, neboť je zkažený element společnosti. Nebude-li potrestán, pak se jeho zkaženost rozšíří a nakazí tělo ummy. Prorok (nmAž) řekl: "Nechť Alláh prokleje zloděje, který ukradne vejce a utnuta mu bude ruka, nebo ukradne lano a utnuta mu bude ruka." (Buchárí, Hudůd, 6285)
Co poukazuje na to, že toto pravidlo je definitivním je fakt, že:
Makhzůmi šlechtična kradla v době Proroka (nmAž) a Usáma ibn Zajd se chtěl za ni přimluvit. Prorok (nmAž) se rozzlobil a řekl: "Přimlouváš se ohledně hadd trestu stanoveným Alláhem? Ti kteří byli před tebou, byli zničeni, protože jejich bohatí mezi nimi kradli a oni je nechali být, ale když chudák kradl, vykonali nad ním rozsudek. Při Alláhu, i kdyby Fátima dcera Muhammada kradla, utnul bych její ruku." (Buchárí, Ahádís al-Anbijá', 3216)
Toto je zákon Boží ohledně krádeže. Ruka má být useknuta od zápěstního kloubu.
Al-Nawawi řekl v jeho komentáři k Sahíhu Muslimovi: Al-Šáfa'i, Abu Hanífah, Málik a většina učenců řekli: "Ruka má být utnuta od zápěstí, kde se ruka spojuje s předloktím.
Al-Qurtubi řekl: "Všichni učenci řekli, že ruka má být utnuta od zápěstí, ne jako to někteří inovátoři dělají, kdy useknou prsty a nechají palec."

nebo:

Podle islámského práva se cizoložství trestá ukamenováním, a to v případě, je-li viník(ce) ženatý nebo vdaná a pokud je jim čin u soudu prokázán čtyřmi očitými a důvěryhodnými svědky. Jestliže se však jedná o svobodného muže či ženu, těm je uložen trest 100 ran bičem. A Alláh říká v Koránu:
"Cizoložnici a cizoložníka zbičujte, každého z nich sto ranami! A nechť vás nepojme vůči nim lítost, s ohledem na náboženství Boží, věříte-li v Alláha a v Den poslední. A nechť skupina věřících je svědkem trestu jejich." [Korán súra "an-Núr"(Světlo), 24:2]

Vážená paní,

k Vašemu dotazu a zaslaným textům, které jsou zveřejněny na internetových stránkách náboženské společnosti Ústředí muslimských obcí, uvádím, že v daném případě jde o citace z Koránu, doplněné výklady islámského práva (názory islámských duchovních), které ale nemají žádný vztah k evropskému právu ani k právu ČR. Mám za to, že pouze na základě těchto citací a výkladů nelze vyvozovat závěry o protiprávní činnosti Ústředí muslimských obcí. Dále uvádím, že Ministerstvo kultury nemá v současné době žádné informace o tom, že by Ústředí muslimských obcí porušovalo Ústavu a právní řád České republiky. Pokud se přesto domníváte, že Ústředí muslimských obcí nebo některý z jeho členů praktikuje doporučení uvedená na internetových stránkách náboženské společnosti, doporučuji Vám obrátit se na Policii ČR.

S pozdravem
Ing. Pavla Bendová
ředitelka odboru církví MK

4600 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Video: Kořeny rusofobie v USAImigranti ve Francii ubili řidiče MHD(Multi)kulturní vložka: Azylant v Německu znásilnil 83-letouOslavný projev europoslankyně hnutí ANO Charanzové na adresu nové německé vůdkyně EU říšeDnešní Západ je jako kdysi SSSR. Věda se musí podřídit ideologickým dogmatům a falšuje se

ePortal.cz

Turečtí Šedí vlci ve vídeňských ulicíchSluníčkáři chtějí vyvolat anarchii a urychlují svou revoluci a totální převzetí moci. Buď se budeme bránit, nebo náš svět zanikne

euPortal.cz

Nenávist, lži a manipulativní desinformace.Tak se mainstremoví aktivisté snaží zničit alternativní zpravodajské webyPápež František vyzýva Katolíkov, aby neinvestovali do firiem, ktoré podporujú potraty

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Koněvobijci a churchillobijci vyvolávají dojem fašistů. Na které straně stály za okupace a protektorátu rodiny pana Hřiba, Koláře a Novotného?Evropská komise vypracovala další dokument, jenž počítá s rozmísťováním migrantů do členských zemí, které bude možno provádět i bez jejich souhlasu. Solidaritu si v EU prostě rozvracet nedáme

ParlamentniListy.cz

Praha? Prague Pride slaví, Churchill trpí. Motají se v tom někteří velvyslanci. Návrat k normálu již nebude možný, bojí se Milan ŠarapatkaNevylučuji, nepotvrzuji. Miroslava Němcová ještě neví, zda chce nahradit Zemana
Články autora
Průzkum
Je ANTIFA teroristickou? Po dramatických nepokojích v USA chce Trump zapsat ANTIFA do seznamu teroristických skupin. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď