"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Pohádka pro muslimské děti – Matka mučedníků

Autor: Karolina Kopecká | Publikováno: 27.10.2006 | Rubrika: ČR
Ilustrace

Každá kultura má své pohádky. Mají schopnost formovat osobnost dětí, ukazovat jim, co je dobré a co je špatné, umožňují dětem identifikovat se s prvními hrdiny a pohádkovými postavami. Děti v Čechách se obvykle dívají na krtečka, králíky z klobouku nebo na rákosníčka. Muslimské děti v Čechách ale mají i jiné pohádky. Například tu o matce mučedníků, jejíž čtyři synové zemřeli v boji proti Peršanům, „za Alláha“ a přesto nebyla smutná. Pokud Vás z toho lehce mrazí po zádech, nebojte se, všichni čtyři synové šli přímo do ráje a jejich špatné činy na tomto světě byly zapomenuty. České muslimské matky určitě mohou být hrdy na děti, které mají takové hrdiny.

http://groups.msn.com/Islamcz/matkamucednku.msnw

Bylo nebylo…

Proč byla Al Chansa spokojena se svým životem?

01 Protože všechno co se stane, je Alláhem určeno. Už se neohlížela na smrt. Vzpomněla si, co dělala, když byl zabit její bratr – plakala, trhala si šaty! Slíbila Alláhu poté, co ji otevřel srdce k Islámu, že pošle všechny své čtyři syny do džihádu, aby bojovali na správné Boží cestě, aby chránili Islám a domy muslimů, aby šířili víru Islámu a vymýtili mnohobožství a nevědomost. Buď zvítězí nad nepřáteli nebo padnou na Boží cestě. Povzbuzovala své syny, aby vstoupili do vojsk muslimů pod vedením Saada Ibn Abi Waqqáse, který se vydal do Iráku, aby se svým vojskem bojoval proti Peršanům a zničili uctívače bohů ohně a konání zakázaného. Synové Al Chansy si pospíšili a přidali se k obrovskému vojsku a ona je doprovázela a povzbuzovala slovy k neochvějnosti a statečnosti. Připomněla jim Boží odměnu pro neochvějné:

Vy, kteří věříte! Buďte neochvějní a povzbuzujte se k neochvějnosti! Buďte pevní a bojte se Boha snad budete blažení! (3:200)

Připomněla jim také odměnu Alláha na Onom světě pro mučedníky (šahídy):

A nepokládej ty, kdož na stezce Boží byli zabiti, za mrtvé! Naopak, oni jsou živí a u Pána svého odměnu svou užívají. (3:169)

A také hadíth Posla Božího: „Na Soudném dni příjde šahíd a rána mu bude krvácet a bude z ní vycházet vůně mošusu.“ Pak dodala: „Šahídovi je odpuštěno vše, co učinil zakázaného (haram).“ A tak v synech povzbudila touhu bojovat i za cenu života. Upozornila je také na zbabělý útěk a připomněla jim Boží slova:

Vy, kteří věříte! Když se na pochodu střetnete s nevěřícími, neobracejte se k nim zády! A kdokoliv se k nim v ten den obrátí zády s výjimkou toho, kdo obrátí se k jinému boji nebo se vzdálí, aby se připojil k jinému oddílu, ten uvalí na sebe hněv Boží a útulkem jeho se stane peklo a jak hnusný je to cíl konečný! (8:15-16)

01 Takto Al Chansa učila své syna pravdě a pevné víře, takže si přáli vstoupit do bitvy tak, jako žíznivý za horkých letních dnů dychtí po studené vodě. Když byli ještě dětmi, kojila je mlékem, láskou a něžností a teď je chránila čistým islámským učením. Pokud je mléko potravou pro tělo, islámské čisté učení je potravou pro duši a mysl. Její synové byli poslušní v dětství i v mládí. Nikdy ji nezklamali. Oblékli svou zbroj a vydali se do boje.

Bitva Al Qádisíja

01 Velitel vojska Saad ibn Abi Waqqás přijel se svými muži do Al Qádisíje – jednoho malého města v Iráku. Rozmístil muže podle své strategie a připravil se na střet s Peršany. Odehrála se velká bitva, která trvala několik dní. Každým dnem se zvětšoval počet padlých a raněných na obou stranách. Peršani používali mnoho slonů, kteří se s lehkostí prodírali přes muslimské vojsko. Svými mohutnými tlapami drtili muslimské bojovníky, na hřbetech nosili perské válečníky, kteří stříleli muslimy luky a oštěpy. Pro muslimy to byla těžká bitva, ale nevzdávali se. Bojovali udatně, vzpírali se Peršanům svými těly a silným duchem. Vymýšleli léčky, jak by nepřátelům nejlépe vzdorovali a zbavili se slonů, nebo jak by jejich zbraně mohly proniknout tlustou kůží mohutných zvířat. Jakmile se totiž někdo ke slonovi přiblížil, ten jej chobotem odhodil nebo ušlapal. Takto padlo mnoho statečných a odvážných mužů, kteří se pokusili probít až ke slonům a neuspěli. Nakonec se však muslimům přece jenom podařilo vymyslet léčku. Oblékli velbloudy do zvláštního brnění a pokryli jim hlavy štíty, takže působili zastrašujícím dojmem. Sloni se jich skutečně polekali a přestali útočit. Teď se mohli ke slonům přiblížit a svými oštěpy bojovníci a mířili na jejich očí. Sloni zpanikařili. Prchali zpět a rozšlapávali své vlastní vojsko, které šlo za nimi. Zahynulo mnoho Peršanů. Sloni se dali na úprk až k Eufratu, kde uvízli v bahnitém dně a utonuli i s muži, které nesli na svých hřbetech. Muslimové si uvědomili jejich slabosti a využili ji k útoku ze všech stran. Nastala rozhodující část bitvy, která trvala den a noc. Bylo slyšet řinčení zbraní, ržání koní a takbír hrdinných muslimů. Druhého dne, když Peršané zjistili, že zahynul jejich vojevůdce, dali se na zběsilý útěk, aby si zachránili alespoň holé životy. Tisíce Peršanů zde ztratily život.

Co znamenal konec bitvy pro Al Chansa?

01 Válka skončila. Muslimové byli šťastni, že jim Alláh dal vítězství. Začali vyhledávat své mrtvé, aby je s úctou pohřbili a raněné, aby je ošetřili. Když posbírali všechny padlé, zjistili, že mezi nimi jsou všichni čtyři synové Al Chansy. Báli se ji to říci. I jejich vojevůdce to ranilo a přemýšlel, jakou bolest tato zpráva Al Chanse způsobí. Bál se, aby neupadla ve smutek, který zažila, když zemřel její bratr. Až později za ni vyslal skupinu muslimů, aby ji řekli o osudu jejich synů. Jakmile je spatřila, vyšla jim naproti, protože každého dne očekávala zprávy z bojiště. Zeptala se jich a oni odpověděli: „Tví synové paní…“ v tom je přerušila: „neptala jsem se na své syny, ale řekněte mi, jak dopadla bitva?“ „zvítězili jsme a donutili je k útěku“ odpověděli na otázku. Na to ona řekla: „Chvála Bohu, je to Boží dar.“ Dále pokračovala v otázkách: „Bojovali mí synové čestně anebo byli zbabělí a vystrašení?“ Odpověděli: „Tví synové patřili mezi nejstatečnější z našich válečníků. Nebojácně bojovali proti nepřátelům. Jejich takbír byl nejhlasitější, takže dodávali kuráž ostatním. Jsme pyšní na ně i na jejich matku, která je porodila a vychovala k lásce k Bohu a k obětavosti. Jsou poctěni, že obětovali život v boji za Alláha.“ Pak Al Chansa řekla svá proslulá slova: „Chvála Alláhu, který je uctil džihádem a že se stali mudžáhidy. Doufám, že mě Alláh spojí s nimi v Ráji, abychom spolu užívali jeho náklonnosti a milosrdenství." Ani slzu neuronila, ani černé oblečení nenosila, vlasy si nervala, obličej nedrásala. Pronášela tato svá slova smířená s Boží vůlí a s hrdostí na činy svých synů. Taková byla Al Chansa, vzor pro každou muslimskou matku, jedinečný vzor ženy své víry. Vychovala své syny jako správné muslimy, kteří se postavili k obraně Islámu A proto je Alláh vybral, aby byli v Jeho blízkosti, aby byli mezi těmi, kdo si užívají Boží milosti a náklonnosti a aby přebývali v ráji:

A nepokládej ty, kdož na stezce Boží byli zabiti, za mrtvé! Naopak, oni jsou živí a u Pána svého odměnu svou užívají a radují se z toho, co Bůh jim z přízně Své uštědřil, a radují se, že ti, kteří je následují, avšak dosud se k nim nepřipojili, nemusí se ničeho obávat a nebudou zarmouceni. (3:169,170)

Toto je spravedlivý a pravdivý slib mudžáhidům na Alláhově cestě. Kdyby takoví hrdinové nebojovali pro domy muslimů, muslimové by neměli takovou moc a slávu, brzy by nepřátelům podlehli a oni by obsadili jejich území. Ať se Alláh smiluje nad Al Chansou a jejími syny – hrdiny. Jsou nejlepším vzorem oddanosti Bohu. Jejich matka byla nejlepší učitelkou hrdinů. Proto si vysloužila svou přezdívku „Matka mučedníků – UMM ŠUHADÁ".

Ponaučení Islám ruší špatné zvyky a učí dobré.

Muslim nemyslí jen na sebe, ale i na ostatní muslimy, na dobro, které je čeká.

Smrt není konec, existuje druhý – posmrtný život, buď v Ráji nebo v Pekle.

Muslim neupadá do zoufalství, protože ví, že všechno co se děje, je vůle Alláhova. Musí být trpělivý a vděčný Bohu za všechno.

Džihád – boj na Alláhově cestě svými životy, má velký význam v šíření Islámu, a proto ho máme milovat, abychom si zasloužili jeho nezměrnou odměnu.

Jídlo je potrava pro tělo, víra v islám – aqída – je potravou pro duši a mysl.

Nevěřící obětují vše, aby zničili muslimy a Islám.

Muslim se nesmí vzdávat, ale musí bojovat a obětovat všechno, co je ku prospěchu Islámu.

Muslim musí být spokojen s vůlí Alláha a musí doufat v odměnu za všechno neštěstí, které ho postihne.

Islám nebude sílit, pokud jeho následovníci nebudou dávat pozor na své domovy a jejich obranu.

5733 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Arméni zveřejnili svědectví syrského islamisty o výcviku teroristů v TureckuKadyrov: Macron je terorista No.1 !Nebude rád: Charlie Hebdo vyšel s karikaturou ErdoganaDienstbier: Česko dokáže přijmout až 15 tisíc uprchlíků. Může je aktivně oslovovat v zemích, odkud přicházejíZa podřezaného francouzského učitele před švédským parlamentem "pietně" spálen Korán

ePortal.cz

Motivace některých dnes hodně slyšitelných kovidových alarmistů je velmi sporná, ne-li rovnou cynicky sobeckáKoronavirus v přímém přenosu

euPortal.cz

Stigma ‚bílého privilegia‘ a ‚toxické maskulinity‘ poškozuje kluky z bílé pracující třídyProsím, pomozte

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na východní frontě chaos. Obávám se, že v letošním roce musíme počítat jen s těmi nejhoršími scénáři. Na Východě, na Západě, i u nás domaNepodmíněný příjem? – Cesta do pekel

ParlamentniListy.cz

Covid: Janek Ledecký udeřil. To jsem říkal už před měsícem! Jde o senioryHřib je jako Babiš – samé PR a pomoc žádná. Prymula? To udělá jen srab. Praha v problémech, zoufá zastupitel
Články autora
Průzkum
U imigrantské kriminality pachatele radši zatajovat? V případě ubití francouzského řidiče MHD imigranty média striktně neuvádí, že šlo o imigranty. Váš názor?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď