A za koho hovořím? Hovořím jen sám za sebe a samozřejmě v současné době za ty kdož souhlasí s cíly našeho občanského sdružení Libertas Independent Agency o.s. Nikdy jsem nestál a nestojím za to, abych byl prezentován jako představitel nebo mluvčí českých nebo brněnských muslimů. Jsem pouze jen jeden z 10 milionů Čechů a věřících lidi v této zemi.

Tedy vnímat mně jako mediálního mluvčího nebo dokonce PR agenta Islámských nadaci je velmi vtipné, ale chybné. Naopak sám jsem se v předchozích měsících definitivně rozešel se současnými představiteli Islámských nadaci a Ústředí muslimských obcí v ČR ve zlém a nestojím o to, aby mně někdo označoval za jejich „agenta“. Také jsem kritizován některými muslimy za své pro-americké, pro-židovské a anti-islamistické postoje.

Dnes již mohu veřejně říci, že jsem v opozici proti lidem jako je pan Munib Alrawi a Vladimír Sáňka a to kvůli jejich pokrytectví vůči muslimům, české společnosti a státním úřadům.

Základní náčrt důvodu proč nesouhlasím s prezentaci islámu dle těchto lidí

-         Lide kolem pana Vladimíra Sáňky a Muniba Alrawiho neřekli muslimům, že díky změně nadačního zákona před několika léty se staly Islámské nadace jejich soukromým majetkem a proto nemají legálně žádné členy, valné hromady a stanovy, ale jsou soukromým majetkem několika osob zapsaných jako zřizovatelé.

-         Oficiálně je v ČR kolem 10 až 15 tisíc muslimů, přitom od vzniku státem schváleného Ústředí muslimských obcí až do roku 2009 mělo toto Ústředí muslimů pouze do 50 lidí a přitom veřejně vystupovalo jako mluvčí všech 15 tisíc muslimů! K panickému pokusu přizvat došlo teprve poté co s iniciativou na založení druhé státem registrované církve vystoupili lidé kolem Mohameda Abbase (Muslimská unie) a majitele jazykové školy Alfirdaus v Brně.

-         Pan Vladimír Sáňka, Munib Alrawi, Jalal Atasi a další lidé co ovládali Islámské nadace otevřeně ignorovali muslimskou komunitu a pomoci rafinovaných lží se snažili manipulovat s muslimy k svému prospěchu a zároveň tak, aby muslimové neprokoukli jejich lži.

-         Pan Munib Alrawi, Vladimír Sáňka a další lidé ovládající Ústředí muslimských obcí nepozvali do základních organizací této registrované muslimské církve osoby co podepsaly návrh na její zřízení (některé výklady zákona říkají, že tito lide jsou považováni za zákládající členy) a dosadili si své vybrané osoby. Dále pan Alrawi, Sáňka a se zaštiťují tím, že Ústředí muslimských obcí je pokračováním Ústředí muslimských obcí z dob první republiky a z 90 let 20 století, kdy se o oživení Ústředí snažil profesor Šilhavý, převzali před několika léty seznam registrovaných členů Ústředí profesora Šilhavého, ale doposud nikoho z registrovaných členů nepozvali do státem uznané organizace a místo toho si dosadili a řídili tuto organizaci dle svých potřeb.

-         Nesouhlasím s tím, aby ve vedení Islámských nadací a Ústředí muslimských obcí seděli lidé usvědčeni oficielními dokumenty ze spolupráce s komunistickou STB a komunistickou zahraniční rozvědkou.

-         Myslím si, že pan Vladimír Sáňka by měl odstoupit ze všech funkcí v islámských organizacích a věnovat se své rodině, kvůli odsouzení jeho syna za obchod s drogami a podporu neonacismu.

-         Nesouhlasím s „diplomacii“ pana Alrawiho a pana Sáńky, kdy se tito lidé na veřejnosti české společnosti prezentují jako multikulturalisté, stoupenci mezi-náboženského dialogu a odpůrci islámského radikalismu a přitom se v muslimské komunitě prezentuji jako odpůrci integrace do České společnosti, hlásají, že cílem židů a křesťanů je zničit islám a učinit z muslimů otroky západu. Nesouhlasím s podporou sebevražedných atentátu jménem VŠECH muslimů ze strany pana Vladimíra Sáňky a dalších osob.

-         Odmítám maskováni financováni ze Saudské Arábie a dalších regionu prostřednictvím různých nastrčených firem a osob.

Jsou ještě i další důvody, které mne po mnoha letech spolupráce s panem Alrawim přivedly k rozhodnutí definitivně ukončit s ním spolupráci a postavit se proti jeho politice. Na rozdíl od pana Vladimíra Sáňky, kterého jsou prokoukl již před několika léty, do pana Alrawiho jsem dlouhá léta vkládat naděje. Bohužel se ukázalo, že jeho sliby byly neupřímné a má důvěra jeho slovům byla slepým omylem. A jeho cílem je vždy pouze zneužít každého kdo mu věří a poté jakmile ten důvěřivec bude požadovat realizováni toho co pan Alrawi slíbil, snaží se ho pan Alrawi zbavit za každou cenu včetně odradit ho od islámu. Bohužel poté co se před několika léty stal islám jediným zdrojem obživy pana Alrawiho a jeho švagra a spolumajitele mešity pana Jalala Atasiho došlo k velmi radikální změněn jejich morálky a chováni.

Pan Alrawi si myslel, že jsem natolik naivní, že budu věřit jeho slovům o multikulturalismu, mezi-náboženském dialogu, správném islámu a zároveň přistoupím na jeho „diplomacii“ vůči české veřejnosti a pokrytectví vůči muslimům. Když zjistil, že zas tak blby nejsem pokusil se mně k tomuto přesvědčit nabodnutím peněz z „práce pro islám“. I to jsem odmítl respektovat a řekl jsem jasně, pokud je islám o morálce a upřímnosti, pak není nic špatného v tom kritizovat špatné činy muslimů a nejen prezentovat „krásu“ islámu, ale zároveň se snažit i správy umírněný islám praktikovat. To se mu nelíbilo.

Když lídr politické strany Suverenita Jana Bobošiková zaútočila na české muslimy, kritizoval jsem ji a poukázal jsme na skutečnost, že její volební kampaň sponzoruji muslimové. Byla to ta nejmírnější reakce, protože někteří muslimové z Brna požadovali aby volební kandidát Suverenity v Brně Libor Matouš, který před volbami sbíral mezi muslimy peníze s tím že je několik let muslim, veřejně slova pani Bobošikové odsoudil.

Teprve, když kritik islámu a bloger Jiří Novotný zveřejnil informací od bývalé muslimky Pavliny Bitárove, že Libor Matouš je muslim, veřejně jsem o tom referoval. Postoj pana Alrawiho k této kauze byl poslední kapkou v mé toleranci jeho „diplomacie“. Pan Matouš totiž veřejně odešel od islámu a sám dokonce veřejně popřel, že nikdy nebyl na pouti v Mekce. A zároveň, ale telefonicky sdělil muslimům, že to je jen kamufláž pro „dobro“ islámu a že mu pan Alrawi přislíbil, že pokud se media zeptají na jeho muslimství on to popře.

Nehodlám diskutovat o tom jestli lže pan Alrawi nebo pan Matouš, to je již jedno. Faktem je, že takovéto chováni a diplomacie uplatňována panem Alrawim nejen diskredituje české muslimy před státními orgány a bezpečnostními silami, ale zároveň podporuje islamofbní propagandu a možná je i důvodem proč dle týdeníku Euro Ministerstvo Vnitra nedoporučilo vládě České republiky podporovat výstavbu islámských center v České republice a odmítlo podpořit Ústředí muslimských obcí, které dle bezpečnostních analytiků s ještě neprofilovalo.

Dne 12 dubna se má v Brně konečně po mnoha letech sejit shromážděni všech muslimů, kterým ještě záleží na Islámské nadaci a chtějí diskutovat a jednat o řešeni krize do které se muslimská komunita dostala. Na toto jednáni jdu s jasným cílem požadovat níže uvedené body:

  1. Převést brněnskou mešitu ze soukromého vlastnictví rodiny pana Alrawiho zpět do rukou muslimů.
  2. Ukončit rozpad brněnské muslimské komunity na mnoho malých modliteben, kvůli osobním sporům a znovu podpořit její jednotu.
  3. Zprůhlednit financováni mešity a do 5 let snížit závislost na zahraničních dárcích na minimálně 50 % a do 10 let na 80%.
  4. Podpořit všechny aktivity směřující k rozvoji muslimské komunity a mešity v rámci zákonu české republiky a plurality názoru.

lukaslhotan.blog.iDNES.cz