"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

USA: Něco víc než pouzí zámořští Chamberlainové (II.)

Autor: Ota Ulč | Publikováno: 18.11.2010 | Rubrika: Svět
Ilustrace

Navazuji na závěr v předchozí části tohoto tématu – o toleranci, smířlivosti, jež z hlediska muslimských radikálů je důkazem slabosti, na niž by přece nedávalo smysl reagovat s vděčností. Naopak, bude nám oprávněnou pobídkou přitvrdit, zvýšit požadavky k prosazování našich hodnot, naší pravdy té jediné možné, přijatelné.

Současný stav západního uvažování a jednání ilustrují dva příklady z opačných konců amerického kontinentu, oba potvrzující oprávněnost Leninova pohrdavého rčení o nepřátelích, ochotných opatřit si oprátku k vlastnímu oběšení. Tentokrát i s ochotou vlastní šibenici si postavit a do oprátky pošetilou hlavu strčit.

Napřed příklad kalifornský, o němž informuje Stephen Schwartz, autor knihy „The Two Faces of Islam“, v pojednání „History Corrupted“ (The Weekly Standard 9.8.2010). Je to hodnocení nové učebnice s názvem „History Alive! The Medieval World and Beyond“ pro žactvo sedmé třídy v kalifornských školách. Kniha se zabývá dějinami světa od pádu římského imperia po dobu osvícenství.

Ze všech 35 kapitol zdaleka nejpodrobnějších je pět kapitol zabývajících se islámem – zeměpisem Arábie, životem Mohameda, učením islámu, jeho obohacováním světové civilizace. Ač je to učebnice o středověku, též ale obsahuje sedm fotografií současných muslimů při náboženských úkonech v nynější době: islám ten permanentní, neměnný.

Prorok Mohamed je ta jediná historická osobnost, jíž je věnována celá kapitola. Mnoho je v ní psáno o jeho první manželce (Khadijah), ale ani slovo o těch dalších deseti manželkách či kolik jich skutečně bylo, s nimiž se po její smrti vdovec oženil.

Ježíši, nikdy ženatému, není věnována ani jedna kapitola. Nezasloužil si pozornost ani jednoho separátního odstavce. Všeho všudy je mu věnována věta: “Křesťané jsou následovníky Ježíše, jenž, podle tvrzení křesťanské bible, byl o život připraven na římském kříži v prvním století.“

Nikde zmínka, že údajný rok Kristova narození je předělem v kalendáři západní civilizace. Kalifornské žactvo se ale dozvídá o okolnostech počátku muslimského kalendáře začínajícího rokem, v němž Mohamed prchl z Mekky do Mediny.

Válečné vřavy, dobývání mečem s přemnohým krveprolitím se řeší poklidnou větou, že „Mohamed přesvědčil jiné kmeny, aby se připojily k muslimskému společenství.“ Mohamed je prezentován jako unikátní morální hrdina středověku, jenž prosazoval rovnost a snášenlivost. Nikde dobrého slova o Ježíši a křesťanství.

Důkladný rozbor Pěti pilířů islámu. O džihádu (jihad v anglické transkripci)

se dozvídáme, že slovo znamená „snažení, usilování“ (to strive), v původním mínění „fyzický boj s duševním významem“. Též se zpřesňuje se sdělením, že „Korán praví muslimům bojovat, aby se ochraňovali před těmi, kteří jim míní ubližovat. Muslimové zabývající se džihádem tak činí stát se lepšími lidmi, měnit společnost, zbavovat se nepravedlnosti.“ Jménem džihádu radikálové ospravedlňují sebehrůznější teroristické počiny, včetně útoku 11. září 2001.

Krutým předpisům šaríi se dostává velebení jako těch nejspravedlivějších, nejsprávnějších předpisů pro každé společenství, i když tedy s veřejným utínáním hlav provinilců, s amputacemi, bičováním, k smrti kamenováním.

Summa summarum: nehorázný paskvil. Odpovědní znalci učebnici odmítli se slovy falsifications and distortions, corrupt, pseudohistorical, vividly sectarian, vividly promotional, amounting to illegal religious indoctrination.

Tenhle druh dějepisu rovněž nemohl potěšit většinu muslimů. Tou přece nejsou Arabové a pseudoučebice presentuje pouze arabocentrickou jednostrannost s optikou sunnitů, opomíjením šíitů, role Persie, nynějšího Íránu, kulturního dopadu perštiny.

Takže sečtěno a podepsáno, ideálním vůdcem světa a ideálem vůbec pak pouze zbývá saúdský král.

A z jeho žoků byl takový paskvil financován. Jednou z nejvlivnějších lobby v Americe je radikální fundamentalistická ISNA (Islamic Society of North America) – darling čili tuze vlídně považovaná v kruzích Obamovy administrativy.

Proč a jak, proboha, mohly kalifornské schvalovací úřady něco takové schválit? Znamenitě politicky korektní odpověď: prosazované všeobecné úsilí podporovat, podněcovat sebevědomí (self-esteem) menšinových studentů, takže v tomto případě ti mohamedánští se budou cítit líp.

Takoví myslitelé by si vskutku zasloužili, aby Lenin z mauzolea povstal šel je pohladit.

- - -

K druhé příležitosti aby Lenin z mauzolea přispěchal do New Yorku k pohlazení a blahopřání značnému počtu významných, politicky korektních idiotů.

Po přečtení informace, že v intimní blízkosti onoho „groud zero“ na Manhattanu, kde stály dva mohutné mrakodrapy, v nichž 11. září 2001 zahynulo 2750 lidí, muslimové míní vystavět velikánskou mešitu, nevěřícně jsem zareagoval židovským chutzpa či chutzpe, různě psáno, vyjadřujícím frajerskou odvahu. Jako se třeba vykálet na rohožku u cizích dveří, zazvonit a požádat o toaletní papír.

Jenže v tomhle případě jsem to nedovedl pokládat za pouhou frajeřinu, ale za vyjádření potupy, výsměchu nenáviděnému nepříteli tam na místě, kde se islámu podařilo zasadit satanovi pořádnou ránu. Tehdy ulice, zejména v arabském světě, se naplnily jásajícími davy. Tentokrát zasažený potupený zbabělec aby kapituloval.

Na adrese 45-51 Park Place je v plánu projekt jménem Cordoba House, výstavba ze skla a oceli, v rozsahu 100.000 čtverečních stop, s megamešitou o patnácti poschodích, k tomu auditorium pro 500 posluchačů, výstavní prostory, knihovny, knihkupectví, restaurace, plavecký bazén. Odhadované výlohy prozatím na 100 milionů dolarů.

Sponzory jsou tzv. Cordoba Initiative a ASMA (American Society of Muslim Advacement), obé spojené s jménemImam Feisal Abdul Rauf, v Kuvajtu narozeného.

Sledoval jsem jeho vystoupení v televizi: prohlašoval se za antiteroristu, ale odmítal se o Hamasu vyjádřit jako o teroristické organizaci. Rovněž odmítal poskytnout jakékoliv informace o financování projektu – symbolu převahy islámu, přece to kýženého cíle al-Kájdy.

Tento imám se inzeruje jako „budovatel mostů“, projekt charakterizuje slovy „community center“. Na otázku, proč tedy na místě vedle mešity neměl by také stát křesťanský chrám a židovská synagoga, ale neodpověděl. Rovněž se nezmiňuje o rodinné konexi své manželky se strýcem Farooqem Khanem, bývalou hlavou mešity ve Westbury (Long Island), centra islámských radikálů napojeného na polovojenskou ICNA (Islamic Circle of North America), v USA fungující jako „front“ Jamaat e-Islami pakistánských džihádistů. (The Weekly Standard, 26.7.2010).

Imám rovněž nezareagoval na zmínku o provokativní nepatřičnosti volby lokace projektu, porovnatelného třeba s iniciativou Japonců něco monumentálního si vytvořit v sousedství Pearl Harboru. Proč si obří svatostánek nepostavit v Jižním Bronxu?

Proč ne v Severní Dakotě, dodal bych otázku. Tam na prázdných prériích je dost místa pokrýt koberci na modlení, hlavou se jich dotýkat ve směru Mekky.

Nepominutelným zdůvodňováním muslimských postojů, požadavků, stížností je údajná sensitivity – citlivost, háklivost. Nárok na takové pocity má snad být nemuslimům odepřen,jak měly reagovat rodiny, jejichž manželé, otcové, děti zahynuli v troskách zasažených mrakodrapů?

Příslušně předposrané zdroje jako například televizní kolosy CBS a NBC odmítly vysílat několikaminutové záznamy rozhořčení.

Tato kauza důkladně rozkmotřila politickou komunitu. Proti projektu snad nejostřeji vystoupil republikánský kongresman Peter T. King, v jehož volebním okrsku značné množství voličů přišlo o život. Vehementně se ze vzdálené Aljašky ozvala bývalá guvernérka Sarah Palin, která Cordoba Project charakterizovala jako „desecration of graveyard“. Vesměs to ale byly hlasy konzervativců. Velkou výjimkou bylo jednoznačně negativní stanovisko liberální židovské organizace ADL (Anti-Defamation League). Jí se pak dostalo důkladného zatracení z politicky přísně korektních míst, včetně dosud stále vlivných The New York Times.

Tento politicky tolik korektní projekt se 3. srpna 2010 podařilo prosadit. Příslušná devítičlenná Landmarks Preservation Commission hlasovala jednomyslně.

Vítězství velebil nejen Sharif El-Gamal, hlavní developer, šéf firmy SoHoProperties – slovy, že to je „americký sen, který se teď může stát skutečností“.

Mohutnou pochvalu též vyjádřil newyorský primátor Michael R..Bloomberg. Tento velmi schopný, populární židovský miliardář v prohlášení k nashromáděným náboženským hodnostářům rozhodnutí velebil jako triumf uplatněné náboženské svobody. Se sochou Svobody v pozadí potvrdil své uspokojení, že se podařilo odolat převažujícím veřejným náladám, čímž se zabránilo vítězství teroristů. (Tato logika doslova: „To cave to popular sentiment would be to hand a victory to the terrorists.“)

„New York je to nejsvobodnější město na světě,“ tvrdil primátor. Ne tedy třeba Las Vegas.

The New York Times jásaly ve svém úvodníku onoho 3. srpna 2010. Započaly větou o svém zklamání z nesouhlasných projevů (vitriol and outright bigotry), ale velkým uspokojením z jednomyslného rozhodnutí komise jako důkazu, pilíře demokracie - čímž je náboženská tolerance.

Nenásledovala však zmínka o případném dopadu a ocenění islámem, o němž není známo, že by byl tolerancí příliš posedlý. NYT zdůraznily, že útok11. září přece nebyla náboženská událost, čili s islámem neměla nic společného.

Sarah Palin a Newt Gingrich obdrželi nálepku, že jsou „ideologové“, a nejvíc zatracení se dostalo postoji Anti-Defamation League, přirovnanému k nejhorším dnům v době Ku Klux Klanu.

Autoři úvodníku se k rodinám obětí 11. září vyjádřili takto: „Některé z rodin z obětí útoku, které si zaslouží náš respekt a sympatie, mají o mešitě nesnadné pocity. Ale bylo by větším ublížením (disservice) památce milovaných, abychom propadli strachu, který teroristé chtějí vyvolat, a my odhodili principy svobody a tolerance.“

Ultrachamberlaini, Lenin z mauzolea s pohlazením, oprátka a výstavba vlastní šibenice, pokračující rozklad Západu, je snad třeba víc důkazů pro fanatiky, s novou, další oprávněnou kuráží se znovu pustit do útoku? Přece pravda je na jejich straně, Alláh je bude chválit, Alláh budiž chválen.

A četbou těchto New York Times, 700 stran textu, jsem prozatím trávil každou neděli.

www.otaulc.com

8725 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Do moře se zřítil bombardér s jadernými bombami. Co je pravděpodobnější? Čí je? Otestujte si svůj dez/informační čuch, resp. předpojatost: Do moře se zřítil bombardér s jadernými bombami. Co je pravděpodobnější? Čí je?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď