"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Islámský radikalismus v Bosně a Hercegovině

Autor: Michal Vačkář | Publikováno: 11.7.2010 | Rubrika: Historie
Ilustrace

Území Bosny a Hercegoviny (BiH) se v průběhu válečného konfliktu v letech 1992–95 a zejména pak po něm stalo oblastí, kde islámští radikalisté a extremisté na svoji stranu získávali nezanedbatelné množství nových přívrženců. Na bosensko-hercegovinském území se během konfliktu vytvořily příhodné podmínky pro postupnou infiltraci představitelů radikálních odnoží islámu, především pak vahabismu[1], ze zahraničí. Nefungující vláda, vysoká míra korupce, množství pololegálních paramilitárních skupin, absence regulérní bosenské armády a především uvalení embarga na dovoz zbraní a vojenského materiálu na všechny státy bývalé Jugoslávie, donutily vysoké státní i vojenské představitele BiH k polooficiálnímu akceptování pomoci z muslimských států[2] zahrnující ilegální dodávky nejenom zbraní, ale i dobrovolníků, tzv. mudžáhidů. Zprávy o jejich počtu se však různí, ale „je zřejmé, že tito žoldáci znamenali pro bosenskou vládu výraznou pomoc v jejím válečném úsilí“ (Lockwood 1993, c.d. Vačkář 2005). Podle výzkumné zprávy amerického kongresu (Congressional Research Service Report, CRSR) tvořili tito muslimští dobrovolníci neoficiální styčné týmy pro ustanovení vlivu organizace Al-Kajda na bosenském území, odkud by v budoucnu mohla mnohem operativněji plánovat útoky proti „Západním“ cílům v samotné BiH a blízké Itálii či celé Evropě[3] (Woehrel 2005).

Bývalý bosenský prezident Ilija Izetbegović v souvislosti se vzrůstajícím počtem mudžáhidů v BiH uvedl: „Nikdy jsme je nepozvali. Ani jsme je vlastně nepotřebovali. Měli jsme 200 tisíc mužů připravených k boji. To, co jsme potřebovali, byly zbraně. Ale rozhodně jsme nepotřebovali lidi, o jejichž původu jsme nic nevěděli. Většina z nich přišla s dobrými úmysly, aby nám pomohla z našeho strádání. Slyšeli o muslimech, kteří jsou vražděni, o ženách, které jsou znásilňovány, a tak přišli na pomoc. Skutečně jsme nevěděli, kdo jsou. Nyní to však vypadá, že mezi nimi byly i skupiny zločinců, špionů a extremistů.“ (Purvis 2001, c.d. Vačkář 2005). Jednotky mudžáhidů vytvořily v Bosně během války několik paramilitárních formací. Pravděpodobně nejvýznamnější z nich byla tzv. 7. Zenická Brigáda[4].

Tito islámští radikálové, často svými projevy spadající mezi extremisty, s sebou však do Bosny neimportovali pouze materiální hodnoty, jakými jsou zbraně. Bosňáci byli v průběhu války také příjemci rozsáhlé „humanitární a charitativní pomoci“ od různých tzv. „humanitárních organizací“, které se na bosenské území snažily implementovat fundamentální formu islámu, nejčastěji zmiňovaný vahabismus, s myšlenkou vytvoření islámského státu a alternací sekulární formy bosenského islámu na formu ultraortodoxní. Islámští radikálové v rámci BiH nevystupovali pouze proti nemuslimskému obyvatelstvu (bosenští Srbové a Chorvaté), ale také proti umírněným představitelům samotného islámu, kteří kupříkladu odmítli konvertovat k jejich výkladu víry.[5]

Původ islámského radikalismu

Nemalé procento ze současných příslušníků vahabismu v Bosně se rekrutovalo z řad 7. Zenické brigády založené v průběhu léta 1992 ve městě Zenica[6]. 7. Zenická brigáda byla tvořena také dobrovolníky ze Saudské Arábie a Afghánistánu a mnoho jich bylo veterány afghánské války (Hogg 1992). Příslušníci této polovojenské jednotky měli primární úkol bojovat proti bosenskosrbským a později bosenskochorvatským oddílům, ale jejich doprovodnou činností se stalo taktéž šíření radikální islámské víry vahabismu mezi převážně sekulárními bosenskými Muslimy[7]. Podle zpráv mezinárodních pozorovatelů se členové 7. Zenické brigády ve jménu očištění islámu dopouštěli i násilností na civilním obyvatelstvu a ukázali se tak nejen jako fundamentální muslimové, ale především jako vyznavači extremismu, do kterého se promítaly i prvky terorismu[8].

Ačkoliv Alija Izetbegović oficiálně odmítl podporu islámskému radikalismu a přítomnost mudžáhidů v Bosně odsoudil, objevily se v tisku a následně na internetových stránkách fotografie, na kterých je v přítomnosti 7. Zenické brigády[9]. Otázkou ovšem je, do jaké míry jsou tyto fotografie relevantní a zobrazují skutečné motivy Izetbegovićových setkání s velitelstvím 7. Zenické brigády.

Příslušníci 7. Zenické brigády bývají označováni (a sami se tak podle jejich výpovědí označují) za šiřitele vahabismu. Vahabisté však odmítají jakékoliv zobrazování živých tvorů, tudíž i fotografování. Naproti tomu se bojovníci 7. Zenické brigády často nechávali fotografovat s rituálně useknutými hlavami protivníků (především bosenských Srbů) a také při slavnostních nástupech před připravovanými útoky. Na webových stránkách „The Centre for Peace in the Balkans“ můžeme tyto fotografie nalézt a je z nich patrné, že 7. Zenická brigáda nemohla být tvořena pouze vahabisty, ale její majoritní část tvořili sekulární bosenští Muslimové a zahraniční muslimští radikálové, váleční veteráni a dobrovolníci, avšak již bez patřičných vazeb k vahabismu a jeho šíření a praktikování. To ovšem neznamená, že v řadách rozličných paramilitárních skupin vahabisté nepůsobili.

Situace po ukončení občanské války

Po podpisu Daytonských mírových smluv v roce 1995, ukončujících bosenský konflikt, bylo rozhodnuto o odchodu všech zahraničních bojovníků z BiH. Většina z nich bosensko-hercegovinské území skutečně opustila, nicméně podle odhadů CRSR několik stovek bývalých příslušníků polovojenských jednotek v Bosně zůstalo a získalo občanství buďto uzavřením manželství s místními ženami, nebo podplacením bosenských úředníků.

Mnoho z nich má v současné době vazby na teroristické organizace či jednotlivé teroristy a podle představitelů evropských výzvědných služeb představuje přibližně 750 zahraničních islámských bojovníků v Bosně velmi efektivní obchodníky se zbraněmi, penězi a dokumenty umožňujícími průchod celým regionem až do západní Evropy (Quetteville 2004; cd. Woehler 2005).

Pravděpodobně prvním státem, který začal upozorňovat na riziko vzrůstajícího vlivu islámského radikalismu v poválečné Bosně, bylo Turecko. Předsedkyně turecké vlády T. Cillerová již v listopadu 1995 vyjádřila obavy z infiltrace islámského radikalismu v Bosně a Hercegovině díky saudsko-arabské a íránské „humanitární“ pomoci[10], která se snaží o získání vlivu v této zemi. „Turecko chce zabránit vstupování a působení těchto radikálních vahabistických skupin do Bosny a Hercegoviny“, prohlásila T. Cillerová a dodala, že „zranitelná a citlivá Bosna by se mohla stát úrodnou zemí pro vznik a růst radikálních a extremistických skupin.“ (Ertan 1995)

Radoslav Gacinović, expert v oblasti národní bezpečnosti a boje proti mezinárodnímu terorismu, se k problematice islámského radikalismu, respektive vahabismu, v Bosně vyjádřil slovy: „Na území BiH pronikly v průběhu let 1989–2002 desítky tisíc cizinců, především pak z arabských zemí. Oficiální data uvádějí, že přibližně 30 tisíc z nich však Bosnu nikdy neopustilo a nikdo neví, kde jsou. Předpokládá se, že právě mezi těmito lidmi je velké procento vahabistů, kteří nějakým způsobem získali bosenské občanství. Jejich přítomnost v Bosně a Hercegovině posílí vliv islámu v Evropě a oslabí mezinárodní boj proti terorismu.“ Gacinović dodal, že vahabisté společně s mudžáhidy provozovali výcvikové tábory v obci Bocinja (Bokan 2005).

Situace v současné době

Vahabismus je mezi islámskými komunitami na území Bosny a Hercegoviny šířen již přibližně 15 let především humanitárními skupinami (nejčastěji ze Saudské Arábie) a také místními obyvateli, kteří se vrátili ze sponzorovaných náboženských studií na univerzitách v muslimských zemích. Nathalie Clayer, renomovaná expertka na toto téma z Francouzského národního výzkumného sdružení (French National Research Council), pro italský internetový magazín Osservatorio sui Balcani v roce 2002 uvedla, že tento dvojitý import radikální islámské víry – charitativními organizacemi a navrátivšími se studenty – je jedním z nejzajímavějších znaků vývoje balkánského islámu v posledních letech a vedl k jeho „hluboké transformaci“ (Karajkov 2006).

Nejaktivnějšími islámskými radikálními hnutími v BiH jsou Mladí Muslimové a Aktivní Islámská Mládež (Aktivna Islamska Omladina, A.I.O.).

Aktivní Islámská Mládež (A.I.O.)

Aktivní Islámská Mládež je čistě bosenská nevládní organizace, jejímž proklamovaným cílem je ustanovení islámského státu v Bosně a Hercegovině založeného na fundamentálním výkladu Koránu. A.I.O. byla založena roku 1995 ve městě Zenica Muslimy, kteří měli vazby na příslušníky 7. Zenické brigády. A.I.O. se hlásí k propagaci náboženské netolerance a otevřeně označuje křesťanství a judaismus za nepřátele islámu. Někteří autoři, například Stephen Schwartz, označují A.I.O. za nejprominentnější vahabistickou organizaci v Bosně. Jiní autoři a odborníci na náboženský radikalismus se ve svých článcích o A.I.O. o vahabismu naopak nezmiňují a označují ji pouze za radikální až extremistické hnutí[11]. Členové tohoto radikálního hnutí se snaží mladé Bosňáky učit striktní a doslovné formě islámu. Za tímto účelem zakládají různá mládežnická centra, organizují letní tábory, provozují internetové kavárny a jiné podobné aktivity, které mají mladé Bosňáky přilákat. A.I.O. má v Bosně několik poboček a její členové jsou aktivní i v západní Evropě a Spojených státech. A.I.O. také vydává týdeník SAFF, který je k dostání jednak v tištěné formě, ale také v on-line podobě[12]. Tento týdeník se vyznačuje silnou antisemitskou a protizápadní rétorikou. Ačkoliv není v Bosně široce dostupný, jedná se o nejdůležitější nástroj šíření myšlenek A.I.O. mezi bosenskou populací (Terrorism Knowledge Base 2005).

Mustafa Cerić[13], vrchní imám islámské komunity v Bosně, který bývá často charakterizován jako propagátor náboženské tolerance a proamerických postojů, se snaží A.I.O. (i přes její radikální přístup k islámu) a další podobně založené organizace integrovat a zastřešit v rámci jednotné bosenské islámské komunity.

Událostí, která spustila debatu o relevanci vlivu A.I.O. na bosenskou mládež a míře radikalismu a fundamentalismu jí proklamované, byla vražda tří etnických Chorvatů mladým muslimským fanatikem 24. prosince 2003. Ten se označil za člena A.I.O., což samotná organizace odmítla s prohlášením, že „možná navštívil některé přednášky“ (Karajkov 2006).

Mustafa Cerić tuto událost ostře odsoudil a apeloval na radikální členy A.I.O., aby se „vzdali předsudků, falešných knih, učení a svých učitelů, kteří nechtějí porozumět skutečnému životu ve vlastní rodné zemi“.

Ani po této události se Mustafa Cerić od A.I.O. nedistancoval a několikrát odmítl prohlášení muslimských představitelů v Bosně, že A.I.O. by neměla být považována za součást islámské komunity v Bosně, se slovy, že islámská komunita jako celek je mnohem důležitější než on sám, oni sami (muslimští představitelé – pozn. překladatele) či A.I.O. „My všichni jsme islámská komunita,“ uvedl Cerić (Karajkov 2006).

Nicméně v souvislostech s vyšetřováním teroristických útoků na USA 11. září 2001 byla A.I.O. podrobena dohledu a označena za organizaci financovanou saudskou nadací al-Haramain, jež byla později Spojenými státy zařazena na seznam organizací podporujících terorismus (Karajkov 2006).

Vazby islámského radikalismu v Bosně na terorismus

Hlavní otázkou, kterou bychom si měli na pro následující text položit, je to, zda organizace al-Kajda může bosenské vahabisty, kteří jsou sponzorováni ze Saudské Arábie, využívat ke získání vlivu v této oblasti. Vzhledem k nedávným teroristickým útokům v západní Evropě a i současné přetrvávající teroristické hrozbě pro evropské státy, zejména pak Itálii, je otázka možné přítomnosti buněk al-Kajdy na bosenském území (a v součinnosti s tamější radikální částí islámské komunity) stále aktuální.

Saúdskoarabská pomoc Bosně byla založena v roce 1993 princem Salmanem, guvernérem Rijádské provincie, a byla podporována i králem Fahdem. Odhaduje se, že celkem dosáhla výše téměř 600 milionů amerických dolarů, které byly použity na stavby a opravy mešit, kulturních center, nemocnic a sirotčinců (Pallister 2002). Kolik z těchto peněz však bylo skutečně použito na zmíněné projekty a kolik bylo použito na financování rozličných radikálních organizací, jakou byla například A.I.O., a jejich aktivit souvisejících se šířením vahabismu, který je právě v Saudské Arábii nejrozšířenější formou islámu, to díky úmyslné netransparentnosti financování zůstává nejasné.

V listu The Guardian se v únoru 2002 objevila zpráva, že mírové jednotky NATO v Bosně (SFOR) objevily v kanceláři jedné z hlavních saúdskoarabských humanitárních agentur dokumenty, které prokazovaly její kontakty na islámské teroristy[14]. Tato agentura byla navíc v přímém spojení se saúdskoarabskou královskou rodinou, která veškerá nařčení z napojení jí sponzorovaných charitativních agentur v BiH na organizaci al-Kajda rezolutně odmítala. Několik týdnů po této bezpečnostně pátrací akci NATO bylo šest mužů ze zmíněné humanitární agentury zatčeno bosenskými bezpečnostními složkami s podezřením na napojení na al-Kajdu a přípravu teroristického útoku na ambasádu USA v Sarajevu. Těchto šest mužů (5 Alžířanů a 1 Jemenec) bylo v lednu 2002 po propuštění na základě nedostatku důkazů vydáno americkým úřadům a následně převezeno do Kandaháru. Odtud byli společně s ostatními podezřelými z napojení na al-Kajdu a přípravy teroristických útoků přepraveni do amerického zajateckého tábora na Guantanámu na Kubě (Pallister 2002).

Podezření mírových jednotek NATO z přítomnosti buněk al-Kajdy na území Bosny bylo potvrzeno, když výzvědná služba USA zjistila, že jeden ze zatčených mužů, Bensayah Belkacem, v minulosti několikrát telefonoval s mužem jménem Abu Zubayah, operačním šéfem al-Kajdy v Afghánistánu. V domě zatčeného Belkacema ve městě Zenica bylo navíc nalezeno množství nevyplněných a neregistrovaných západních cestovních pasů (Pallister 2002).

Podle výroční zprávy z roku 2002 bosenská vláda vyšetřovala[15] šest bývalých představitelů bosenské federace podezřelých ze spolupráce s Íránem v souvislostech s provozováním výcvikového tábora pro teroristy v polovině 90. let v obci Pogorelica ležící v blízkosti města Fojnica[16].

V souladu s Rezolucemi RB OSN č. 1267 a č. 1373 bosenská vláda zmrazila účty několika islámských nevládních organizací včetně Benevolence International Foundation (BIF), Al-Haramain Islamic Foundation a Global Relief Fund, které měly přímé napojení na al-Kajdu. Dokumenty zabavené vedoucím představitelům BIF je dokonce spojovaly přímo s Usámou bin Ládinem[17] (Terrorism Knowledge Base 2002).

V průběhu roku 2004 bosenská vláda své plnění závazků vůči USA v boji proti mezinárodnímu terorismu dále zintenzivnila a pokračovala v detenci osob podezřelých z podpory terorismu a ve zmrazování účtů na teroristické organizace napojených agentur. V roce 2004 tak byly zmařeny plánované operace organizace al-Furqan (známé také jako Sirat Istikament), al-Masjed al-Aqsa Charity Foundation a Taibah International. Bosenská vláda ve svém prohlášení dále konstatuje, že se nyní soustředí i na islámské extremisty, kteří v zemi setrvali jako důsledek občanské války (Terrorism Knowledge Base 2004).

Vahabismus jako hrozba pro budoucnost Bosny?

Bosenští Muslimové jsou převážně vyznavači moderního, umírněného islámu a většina z nich zastává proamerické mínění, protože věří, že USA zachránily Bosnu a Hercegovinu před Srby a Chorvaty[18]. Ale i dnes, jedenáct let po Daytonu, se stále nemalý počet bosenských Muslimů uchyluje k radikálním verzím islámu přineseným na území BiH v průběhu válečného konfliktu.

Od konce války se počet islámských radikálů zvýšil, nicméně stále reprezentují mezi Muslimy menšinu, která nedisponuje relevantní mocí. Naproti tomu, nebo možná právě proto, jsou velmi aktivní v těch činnostech, ve kterých by na sebe upozornili (Bokan 2005).

V průběhu minulých let se většina islámských humanitárních organizací propagujících a šířících vahabismus přemístila z města Zenica do Sarajeva. Právě v dnešním Sarajevu můžeme vidět mnohoznačnost bosenského islámu. Drtivá většina věřících je oblečena v souladu s moderním západním stylem, ale vahabisté jsou lehce poznatelní, díky kalhotám ke kotníkům, dlouhým vousům a na krátko ostříhaným vlasům. Se svým okolím komunikují jen zřídka. Ženy, které konvertovaly k tomuto radikálnímu pojetí islámu, se na ulicích objevují v kompletních čádorech (Bokan 2005). To je situace, kterou bychom si v předválečném Sarajevu a vlastně i celé Bosně jen těžko dovedli představit.

V roce 2002 Senad Agic, vrchní imám islámské komunity ve Spojených státech, prohlásil, že můžeme s jistotou potvrdit, že vahabistická hnutí v Bosně a Hercegovině mají podporu bosenských salafistů. Agic také uvedl, že jedno procento Muslimů v Bosně je členem vahabistického hnutí a posluchači jejich učení. Agic situaci v Bosně komentoval slovy: „Jestliže nic neučiníme, bude nás vahabismus stát naše životy.“ (Bokan 2005)

Naopak profesor Fakulty islámských studií v Sarajevu Ahmed Alibasic odmítá „obavy vzbuzené tiskem“ a trvá na tom, že „vahabismus pro Bosnu nepředstavuje žádný problém“. Připouští, že islámští radikalisté mají skrze humanitární organizace určitý vliv na místní Muslimy, nicméně ujišťuje, že bosenská islámská komunita, vedoucí muslimská náboženská organizace „má situaci plně pod svou kontrolou“ (Bokan 2005).

Balkánský historik a analytik International Crisis Group Mark Wheeler se domnívá, že Bosňáci vidí v současnosti islám více z náboženské stránky, nežli jako pouhé znamení identity. „Lidé, kteří Bosnu navštívili před válkou, kdy mešity sloužily jako muzea a turistické atrakce a ženy v čádorech nebylo možné na ulicích vidět, by dnes byli překvapeni, do jaké míry Muslimové začínají k islámu vzhlížet jako k náboženství než k prosté věci, která dříve určovala jejich kulturně-historickou identitu.“ Mark Wheeler se také domnívá, že islámský fundamentalismus v Bosně sice prokazatelně existuje, ale neznamená pro ní větší nebezpečí než Le Pen pro Francii[19] a argumentuje tím, že „obrovské množství novinářů, kteří se z tohoto po 11. září snaží vytvořit senzační příběh, vyloženě přehání“ (Harbin 2002).

Názor mladé generace Bosňáků by se pravděpodobně dal shrnout do vyjádření mladého bosenského vědce: „Vahabističtí misionáři odmítli tradice uplatňované bosenskými věřícími, jako například oslavu narozenin Proroka, návštěvy a modlitby v hrobkách či udržování čtyřicetidenního smutku pro zemřelé. To je odlišuje od běžných Bosňáků. Ale na druhou stranu je prokazatelné, že kolem sebe dokázali shromáždit několik mladých lidí, kteří byli předtím drogově závislí, s drogami obchodovali nebo nějakým jiným způsobem svým životem plýtvali a neměli cíl života. Je proto těžké pro mladé Bosňáky vidět ve vahabismu nějakou hrozbu.“ (Schwartz 2004).

Závěr

Rozpad Jugoslávie a následný občanský konflikt měl na alternaci islámu a počátky islámského radikalismu a extremismu v Bosně a Hercegovině vliv sice nepřímý, nicméně právě díky tomuto konfliktu se radikálním islámským organizacím podařilo v BiH ustanovit poměrně silné zázemí. To bylo způsobeno souhrou několika důležitých faktorů. Jednak politickými faktory, kdy v Bosně neexistovala vůle k razantnějšímu postupu vůči infiltrujícím se islámským extremistům, ale také faktory socioekonomickými, kdy v konfliktem postižené zemi chyběly produkty základní lidské potřeby, lidé byly nastalou situací frustrováni a humanitární organizace z evropských států nebyly často v doručování pomoci efektivní. Z těchto důvodů bylo pro rozličné islámské „charitativní“ a „humanitární“ organizace snadné se v Bosně uchytit a skrze tyto kanály společně s humanitární pomocí či financemi na rekonstrukce mešit šířit i fundamentalistické myšlenky vahabismu.

Po 11. září 2001 se bosenská vláda zavázala podporovat boj proti mezinárodnímu terorismu a v rámci naplňování tohoto závazku zmrazila bankovní účty nejvýznamnějších islámských organizací operujících na bosenském území podezřelých z napojení na teroristickou síť al-Kajda a některé z nich dokonce zrušila úplně. I dnes je však moc bosenské vlády do značné míry omezená, zejména pak administrativním rozdělením BiH, které vyplynulo společně i s následujícími důvody z proběhnuvšího konfliktu, vysokou mírou nezaměstnanosti či nízkým HDP. Tyto faktory budou situaci islámského radikalismu v Bosně i v budoucnu podstatně ovlivňovat a i přes relativně efektivní zásahy bosenské vlády společně se zahraničními tajnými službami a jednotkami NATO proti islámskému extremismu zůstává pozice vahabistů v Bosně sice marginální, ale poměrně stabilní.

Poznámky

1. Vahabismus je fundamentalistické islámské hnutí založené na doslovné interpretaci Koránu a snažící se o očištění islámu od veškerých vymožeností současného světa a návrat k jeho původní asketické podobě. V dnešní době je dominantním náboženstvím v Saudské Arábii, Kataru a z části také v Iráku, kde vahabisté díky nestabilní situaci získávají stále více přívrženců. Vahabisté například odmítají modlitby v hrobkách a odmítají jakékoliv zobrazování živých bytostí, tj. zakazují fotografování i kresby lidí, zvířat a všech věcí, které „mají duši“.

2. Podle bosenskochorvatských vyšetřovacích zdrojů byly těmito státy především Saudská Arábie, kde byla pomoc organizována přímo královskou rodinou, Afghánistán a Írán (Hogg 1992, cit. dle Vačkář 2005).

3. Podle oficiálních představitelů USA byly americká ambasáda v Sarajevu a americké základny v Bosně po 11. 9. 2001 terčem hrozby teroristického útoku (Woehrel 2005).

4.  7. Zenická Brigáda bývá často označována také jako 7. brigáda, Brigáda Mudžáhidů, Muslimská brigáda, „El Mujahed“ a podobně.

5.  Například v únoru 2006 mladý Muslim, který konvertoval k vahabismu, zabil svoji matku údajně kvůli tomu, že odmítla připojit se k jeho ranním modlitbám. Po tomto činu se 23letý muž vrátil do vahabistické mešity s rukama a oblečením od krve a svým společníkům řekl, že právě vykonal obětování Bohu (Smajilhodzic 2006). Je ovšem otázkou, zda tento příklad je důkazem fundamentálního výkladu Koránu a muslimské víry, či psychického narušení jedince, který se k takovémuto činu odhodlal a obhajoval ho slovy „božského obětování“.

6.  Jednotky mudžahedínů ze 7. Zenické brigády byly v blízkém vojenském i ideologickém kontaktu s příslušníky, taktéž zahraničními dobrovolníky, z 6. Zenické brigády, 7. Travnické brigády a 45. Muslimské brigády, která patřila 6. pluku Armády BiH ve městě Konjic (The Centre for Peace in the Balkans).

7.  V dalším textu budu používat označení Muslim pro bosenské Muslimy jako etnikum. Pojem muslim vztahuji obecně k člověku vyznávajícímu islám.

8.  Srovnej Vačkář 2005: Teroristické aktivity nepravidelných vojenských formací ve válce v bývalé Jugoslávii, nepublikováno, seminární práce MU FSS.

9. Velitelem brigády se stal Abu Abdel Azíz „Barbados“, který byl později Národní komisí pro vyšetřování teroristických útoků na Spojené státy (9/11 Commission) označen za zkušeného rekruta Al-Kajdy. Azíz, známý také jako Abdelrahman al-Dosari, se narodil roku 1942 v Saudské Arábii a byl veteránem afghánské války a jedním z prvních členů Al-Kajdy zakládané Usámou bin Ládinem. Během bosenského konfliktu byl jmenován velitelem saudsko-arabských a afghánských mudžáhidů (Savich 2003).

10. Jednou z nejvýznamnějších byla Saudská hlavní komise pro podporu Bosny a Hercegoviny (Saudi High Commision for Relief to Bosnia-Herzegovina), která sídlila přímo v Sarajevu (Schwartz 2004).

11.  Například Risto Karajkov se v souvislosti s A.I.O. o vahabismu vůbec nezmiňuje.

12.  Týdeník SAFF je v on-line podobě dostupný na saff.bo.

13.  Mustafa Cerić, Ph.D. je absolventem Chicagské university v oboru islámských studií a držitelem ocenění UNESCO za snahu v oblasti mezikulturního porozumění (Karajkov 2006).

14.  Celá akce proběhla již v září 2001, ale její výsledky byly oficiálně oznámeny až v průběhu února 2002 (Pallister 2002).

15.  Ve výroční zprávě z roku 2003, která je k nalezení na stejném webu, je uvedeno, že „vyšetřování bylo ukončeno ke konci roku 2003 a vynesení rozsudků – pokud budou vyneseny – se očekává v průběhu roku 2004“ (Terrorism Knowledge Base 2003). Ve výroční zprávě z roku 2004 se však nic o tomto procesu neuvádí.

16.  Tento tábor byl v roce 1996 uzavřen a zrušen jednotkami NATO. V té době se bosenští představitelé myšlence teroristického výcvikového tábora bránili a argumentovali tím, že se nejednalo o nic více, nežli „výcvikové centrum zpravodajských služeb“ (Schwartz 2004).

17.  Nejvyšší představitel BIF Enaam Arnaout byl odsouzen k patnácti letům vězení (Terrorism Knowledge Base 2003).

18.  Zde mám na mysli jednak samotné Srby a Chorvaty z Jugoslávie, potažmo Chorvatska, jednak také jejich chráněnce s iredentistickými ambicemi, bosenské Srby a bosenské Chorvaty.

19.  Mark Wheeler použil srovnání islámského fundamentalismu v Bosně s francouzským nacionalistickým politikem a představitelem FN Jeanem-Marie Le Penem, který právě v roce 2002 kandidoval v prezidentských volbách.

Seznam zdrojů

 • Hladký, L. (2005): Bosenská otázka v 19. a 20. století, Brno, Masarykova Univerzita.
 • Stýskalíková, V. (2006): Současné bezpečnostní hrozby západního Balkánu. Kritická analýza konceptu bezpečnosti Kodaňské školy. Rigorózní práce na FSS MU.
 • Vačkář, M. (2005): Teroristické aktivity nepravidelných vojenských formací ve válce v bývalé Jugoslávii, seminární práce na FSS MU (nepublikováno).
 • Bokan, D. (2005): Serbian terrorism expert warns of Wahhabi presence in Bosnia, Kosovo, on-line.
 • Cirjakovic, Z.: BiH – deset godina posle Dejtona, on-line
 • Ertan, N. (1996): Ankara fears radicalism in Bosnia, on-line
 • Harbin, J., P. (2002): Balkan Crisis Report: Bosnian foreign-funded mosques under scrutiny, on-line
 • Hogg, A. (1992): 7th Muslim Brigade, based in Zenica – the international Islamic mercenary force known as the mujahedeen, on-line. Cit. dle Vačkář, M. (2005): Teroristické aktivity nepravidelných vojenských formací ve válce v bývalé Jugoslávii, str.13, seminární práce na FSS MU (nepublikováno).
 • Karajkov, R. (2006): The Young and the Old: Radical Islam Takes Root in the Balkans, on-line.
 • Lockwood, Ch. (1993): Muslim Nations Offer Troops, on-line. Cit. dle Vačkář, M. (2005): Teroristické aktivity nepravidelných vojenských formací ve válce v bývalé Jugoslávii, str.12, seminární práce na FSS MU (nepublikováno).
 • Pallister, D. (2002): Terrorist material found in Sarajevo charity raid, The Guardian, 23. 2. 2002, on-line.
 • Purvis, A. (2001): Bosnian Muslims See U.S. as an Ally, on-line. Cit. dle Vačkář, M. (2005): Teroristické aktivity nepravidelných vojenských formací ve válce v bývalé Jugoslávii, str.13, seminární práce na FSS MU (nepublikováno).
 • Quetteville, de H. (2004): U.S. Hunts Islamic Militants in Bosnia, Daily Telegraph, 26. 7. 2004. Cit. dle Woehler, S: (2005): Islamic Terrorism and the Balkans, on-line.
 • SAFF – webové stránky.
 • Savich, C.: Al-Qaeda in Bosnia: Bosnian Muslim War Crimes Trial, on-line.
 • Schwartz, S. (2004): Wahhabism and al-Qaeda in Bosnia-Herzegovina, Terrorism monitor, Vol. 2, Issue 20, pp. 5–7, on-line.
 • Smajilhodzic, R. (2006): Moderate Bosnian Muslims fear extremist takeover, on-line.
 • Terrorism Knowledge Base (TKB).
 • Terrorism Knowledge Base, Bosnia and Herzegovina: 2002 Overview, on-line.
 • Terrorism Knowledge Base, Bosnia and Herzegovina: 2003 Overview, on-line.
 • Terrorism Knowledge Base, Bosnia and Herzegovina: 2004 Overview, on-line.
 • Terrorism Knowledge Base, Bosnia and Herzegovina: 2005 Overview, on-line.
 • The Centre for Peace in the Balkans.
 • The Centre for SouthEast European Studies.
 • Wahhabism takes root in Bosnia – Muslim expert, SRNA, Bijeljina, 20. 11. 2005, on-line.
 • Woehler, S: (2005): Islamic Terrorism and the Balkans, on-line.

Autor je studentem Mezinárodních vztahů a Bezpečnostních a strategických studií na FSS MU.

http://www.globalpolitics.cz/

 

 

4598 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Po vyhlášení Rekonkvisty Zemmourem, nezůstává pozadu ani Le PenováVyužíváte Spotify? Posíláte jim peníze? A víte, že tím podporujete války, diktatury a násilí?Česka vláda se potichu připravuje na cenzuru ve jménu boje proti desinformacímProč Západ tak touží po vyvolání dojmu o ruském útoku? Aby ospravedlnil vlastní útok na Rusko?Rozdíl mezi desinformací a realitou je pár měsíců, aneb jak nám tvrdili, že vakcinace nebude povinná

ePortal.cz

Věrně sloužil komunistům a dnes věrně slouží eurohujerům, nový ministr chce rozbíjet V4Jak Němci a Ukrajinci přinášeli civilizaci do Ruska - mučení a totální vyhlazení židů s Rusy

euPortal.cz

Český Portál i EUportal ukončují ke konci roku svou činnost a vydávání článkůRusko je dnes svobodnější než „svobodný svět“

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

ParlamentniListy.cz

Pozor na bruselského úředníka. Členské státy si musí bezpečnost řešit sami. Poslanec SPD drsně také o Ukrajině a NATOGreen Deal může rozložit celou EU. Rusko svou hloupostí sbližujeme s Čínou, varuje Václav Cílek
Články autora
Průzkum
Do moře se zřítil bombardér s jadernými bombami. Co je pravděpodobnější? Čí je? Otestujte si svůj dez/informační čuch, resp. předpojatost: Do moře se zřítil bombardér s jadernými bombami. Co je pravděpodobnější? Čí je?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď