"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Chlípní starci (z knihy Žluté nebezpečí)

Autor: Vlastimil Podracký | Publikováno: 10.7.2010 | Rubrika: Recenze
Ilustrace

(Máš-li dobrou manželku, nech ji dělat co chce. Jestli dobrá není, stejně si co chce udělá. Arab. přísl.)

Konečně přišel v matčiných zprávách domluvený signál, který Vaškovi určoval způsob navázání spojení s rozvědkou. Potom přes ni dostával pravidelné úkoly. Rozvědka měla stránky na místní síti, takže přes hranice tyto kontakty nešly. Jak fungovalo spojení rozvědky s Čínou, Vašek nevěděl. Někdy byly zprávy odebratelné na internetové stránce. Adresa byla tajná a měnila se. Informaci nalezl zakódovanou ve zprávě od matky. Úkoly byly snadné. Přesně popsat svůj pohled na každou zemi, kterou navštívil, poměry ohodnotit a sdělit svoje dedukce. Někdy k němu promluvil Chuan, pozdravil ho jménem rodiny a ptal se na věci na první pohled zcela běžné. Zvláště jej v poslední době zajímali utečenci ze Střední Asie. Jak se chovají, jak je s nimi nakládáno? Vašek tedy musel do ulic, diskutoval s utečenci, mluvil o tom s dědou a se strýcem. Utečenci dostávali určitou péči a byli zařazování na některé práce. Bylo o ně poměrně dobře postaráno. Mladé svobodné ženy nebo vdovy, byly na tom nejlépe. Obvykle skončily v harémech bohatých Arabů, děti byly mnohdy adoptovány. Adoptováni byli často i mladí chlapci, protože mnoho Arabů nemělo svoje potomky. Arabské země byly neuvěřitelně bohaté. Nikdo nepracoval, všichni měli akcie podniků v Evropě a na Východě, většina zboží se dovážela. Zbytek přesídlenců byl zaměstnán ve službách. Utečenci zamezili dalšímu přílivu přistěhovalců z Východu. Tam vzrůstalo sociální napětí a přelidněnost. Vašek tyto zprávy obvykle psal přímo ve zprávě matce. Nebylo na nich nic závadného, prostě vyprávěl. Stejně nebylo pravděpodobné, že by jeho zprávy někdo sledoval.
V poslední době se objevili lidé z Kavkazu. Říkalo se jim zjednodušeně Čečenci, přestože to byli i příslušníci jiných muslimských národů Předkavkazska. Byli to neobyčejně krásní lidé, o jejich ženy byl velký zájem. Každý Arab měl několik manželek a tak se prostě ženy musely odněkud brát, protože jinak, jak víme, se rodí přibližně stejné množství chlapců a děvčat. Když dříve mělo harémy jen několik boháčů, ženy nechyběly. Ale teď byl celý národ bohatý, každý muž si mohl dovolit několik žen, prostě se musely brát odněkud zvenčí. Dodávaly je chudé země na Východě. Obchod s lidmi byl sice zakázán, ale ve skutečnosti existoval. Chudé početné rodiny v Pakistánu, Indii nebo Bangladéši byly rády, když svou dceru předaly bohatému Arabovi za přiměřený úplatek. Děvčata byla mnohdy „pěstována“. Pak vzrůstal v těchto zemích a také u uprchlíků počet svobodných mužů. Jak mohl Vašek pozorovat, vznikalo mezi uprchlíky a domácími napětí. To se netýkalo sociální otázky, neboť uprchlíci byli ubytováni ve stanech v teplých oblastech a dobře zásobeni potravinami a vším potřebným. Jednalo se o to, že v utečeneckých táborech nastávala bezvýchodná situace, naděje na lepší život se odsouvala donekonečna a ubývalo žen. Mnohé mladé ženy i s dětmi se prohlásily za vdovy, přestože jejich muž žil s nimi. Chtěly získat sobě a svým dětem nějakou budoucnost. Evidence neexistovala. Ženu si vzal obvykle bohatý Arab do svého harému a už se nikdy neobjevila. V táboře zůstávaly jen staré ženy, muži a pouze několik žen s více dětmi, nebo prostě věrných svým mužům. Čečenský národ tím přicházel o svoji budoucnost, kterou hledal právě v Arabských zemích.
Děda Muhamed a strýc Alí si pořídili opět další mladé ženy. Děda už měl přes osmdesát a strýc přes padesát let. U Muhameda to byla druhá žena (nepočítaje Vaškovu babičku, která již dávno zemřela). První si vzal po válce s Čínou, když ztratil oba syny. Tenkrát jí bylo asi dvacet let. Nyní měl mladou Čečenku, byla velmi krásná. Všichni se snažili využívat příležitosti, která se nabízela v uprchlických táborech Kavkazanů. Pro Alího to byla třetí žena. Oba muži byli neplodní, Alí děti vůbec neměl a Muhamed v mládí. Muslimská víra a tradice proměněné v zákon státu chránily jejich stařeckou chlípnost jako ctnost. Žena starce byla vlastně hračkou, žila prakticky v celibátu, a nesměla být nevěrná pod přísnými tresty. Zato se měla materiálně dobře a netrpěla bídou. Některým to vyhovovalo.
V západních muslimských zemích existoval určitý tlak na zrušení mnohoženství. Objevilo se hnutí podobné evropským odmítačům sunny, odmítači starých zvyků. Tvrdili, že jsou islámští věřící, ale odmítají barbarské zvyky. K těm patřilo i mnohoženství. Chtěli zavést rovné postavení ženy a její vzdělání. Zahalování nemělo být tak přísné, žena by si měla svého muže vybírat, mládež měla být vychovávána společně, aby se obě pohlaví mohla poznávat a partnera normálně vyhledat. Jenže to bylo v arabském světě neuskutečnitelné. Na Východě hlas odmítačů sunny zazníval silněji, zvláště když se stále více projevoval nedostatek žen.
Turecko se drželo Ummy jen proto, aby jej chránila proti Rusku. Samo tím ovšem velmi trpělo. Protože nebylo bohaté, projevoval se nedostatek žen, protože mnohé končily v harémech bohatých Arabů. Mladoturci, kteří chtěli sekulární stát po vzoru svých dávných předků a osobností, jako byl Ataturk, byli potlačováni. Tvrdili, že islámské tradice jsou, a vždy byly, pro turecký národ zhoubné, zvláště mnohoženství a nerovnoprávnost žen. Rovnoprávná a emancipovaná žena ve svobodné společnosti přece nebude souhlasit nikdy s vězením v harému. I když by snad byla vydána určité nouzi, svoboda jí to vynahradí. Došlo dokonce k povstání. Vůdcové byli popraveni a prezentováni jako zrádci národa a ruští agenti.
Vašek dodával informace podle návodů rozvědky. V zemích Ummy neexistoval svobodný tisk, internetové stránky, které nebyly schválené, byly blokovány. Celá propagace se nesla jen v duchu reklam a chlácholivých hlasů politiků a veřejných osob, a modliteb imámů. Životní realita nepotřebovala nic řešit. Na Východě byl vliv arabského kapitálu tak silný, že vlády se vlastně staly potlačovatelkami jakéhokoliv svobodnějšího projevu. Přesto existovaly nelegální informační kanály.
Umma přerušila hned po válce s Čínou linky s neislámským světem. Zůstalo jen několik oficiálních, přísně kontrolovaných a monitorovaných, kterými se posílaly elektronické zprávy. Takto i Vašek komunikoval s matkou podle návodů rozvědky. Sice zůstalo družicové spojení, které Umma úspěšně rušila, neboť poloha družice byla známa. Proto občas vzlétl do velké výšky nad moře do blízkosti hranice tuniských výsostných vod letoun čínské armády, který během okamžiku provedl potřebná spojení s rozvědkou na území Ummy. Předala se obrovská množství informací. Rozvědka se pohybovala na území Ummy podle předem daného plánu a letadlo se podle tohoto plánu objevovalo v dohodnutém místě a v daném čase. Sdělovací kanály byly velmi úzce směřovány, proto je nebylo možno rušit. Tím se dostávaly do Ummy nelegální informace a špionážní informace zase ven. Nelegální informace byly dávány na nelegální internetové stránky.

V určený den se před domem objevily dvě ženy a jeden muž. Vašek odhadoval, která bude mladá a která stará podle nohou a rukou. Obě ovšem byly velmi pěstěné a ověšené zlatými náramky. Nejprve myslel, že vyšší zámotek je matka, jenže pak zaregistroval nějaké vrásky a skvrny na rukou u menšího zámotku. Proto se věnoval zkoumání většího zámotku, v něm se skrývala jeho budoucí žena. Opravdu má jemné prstíky mladé dívky. Na nohou měla otevřené střevíce na podpatku, a proto vypadala vyšší než její matka, která byla ve skutečnosti stejně vysoká, ale měla na nohou jen jakousi tenkou podešev přepásanou zlatou šňůrkou. Z průzoru v hidžábu Vaška zkoumaly dvě černé mandlové oči.
Hosté byli uvedeni do obývacího pokoje a děda Muhamed se stal hlavním hostitelem. Předvedl se svojí novou mladou Čečenkou, která obsluhovala a na kterou se budoucí Vaškův tchán zálibně díval a pochvalně si mručel. Budoucí Vaškův tchán byl ovšem o dobrých třicet let mladší než děda Muhamed, takže taková pěkná žena by pro něj nebyla jen okrasa domácnosti rovná vyřezávané židli. Čečenka Saša měla těsně omotaný zámotek, takže látka kopírovala všechny křivky těla, navíc šaty jí končily pod koleny a měla odhalená předloktí. To bylo možné jen v soukromí. Navíc, když podřepla, aby umístila na nízký stolek před hosty kávový servis, odhalila kolena. Také měla odhalený obličej a krásné dlouhé černé vlasy.
Obě příchozí ženy využily příležitosti domácího prostředí a odhalily si obličej také. Nyní bylo jasné, že Vašek se nemýlil, správně odhadl svoji nevěstu. Měla úzký obličej a pronikavé černé oči. Vypadala pěkně s dlouhými černými vlasy, jen mu trochu vadil velký arabský nos. Vzpomněl na svoji Čao a zalitoval, že ji tu nemá - malý nosík a malá ústa v široké tváři, jemná broskvová pleť, něčeho takového se tu nedočká. Musí se spokojit s tím, co je.
Vašek spíše pokukoval po dědově ženě Saši. Určitě ho zaujala víc než jeho nastávající. Saša na něj občas pohlédla a v jejím zraku cítil nejenom zájem, ale i něco víc. Z Číny byl zvyklý si všímat náznaků. Obě velké asijské civilizace měly mnoho společného. Byly to právě stolovací obřady, při kterých předváděly ženy svoje umění. Byly to obřady náznaků, tajných pohledů, skrytých pohybů, které mluvily svojí řečí. Kdo byl naladěn, porozuměl. Zatímco děda sledoval příchozí ženy, Vašek sledoval Sašu. Když mu nalévala kávu, jemně se jej dotkla. Ucítil její vůni. Potom mu pohlédla do očí. Bylo to jasné!
Džamila měla jemný hlásek a vyprávěla svůj životní příběh, jak studovala střední dívčí školu a jaké dovednosti zná. To byla tradice, aby se takto předváděla, i když už dávno jakékoliv dovednosti nebyly k životu v této společenské vrstvě a v této zemi potřebné. Potom vyprávěl Vašek, což bylo zajímavější. Zvláště když uvedl, že studoval v Číně. Budoucí tchán reagoval velice živě a rozpoutala se mužská diskuze o politice. Podle obou starších mužů byla Čína zdrojem všeho zla ve světě a narušovala jejich poklidný život. Ovšem také Rusko. Protože politika zabrala mnoho času, vypršel tím i čas návštěvy. Byl ještě dohodnut termín svatby.
Když hosté odešli, děda zářil. „Co jí říkáš? Není to krasavice?“
Vašek se usmál. „Zcela jistě je, jenom jsem to nemohl dostatečně posoudit. Ale věřím, že bude dobrá žena. Jen stále dumám, co má pod tím zámotkem.“ V duchu si myslel, že dědova nová žena je pěknější a dobře si představoval, jak by to s ní roztočil.
Děda se chechtal, až mu málem zaskočilo. „To co všechny ženy. Tam jsou všechny stejné. Nemusíš mít obavy, že by snad měla něco, co bychom neočekávali.“ Potom se trochu zklidnil: „Jsem rád Muhamede, konečně bude rodina a potomstvo …“

Z knihy Vlastimila Podrackého: Žluté nebezpečí

4563 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Polsko a Maďarsko chtějí dále bojovat vetem za dobro EUJižní státy chtějí zas přerozdělovat imigrantyNová kniha: Idea českého národního státu třetího tisíciletíVe stínu meče: Zápas o celosvětovou říšiVídeňský terorista chtěl útočit i v kostelích

ePortal.cz

Pomozte. Sluníčkáři chtějí vyvolat anarchii a urychlují svou revoluci a totální převzetí moci. Vidíme to v USA a západní Evropě. Buď se budeme bránit, nebo náš svět zanikne Pane ministře Plago! Žáci, studenti, učitelé a další pracovníci ve školství jsou v drtivé většině rozumní a svéprávní lidé, a ne pokusní králíci protagonistů nového, pokrokářstvím zmutovaného světového řádu

euPortal.cz

To je jak v Kocourkově. ODS chce zrušit to, pro co minulý týden hlasovala!To si dělá von der Leyenová legraci, ne?

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Každý, kdo nám bude chtít vnutit migranty, ohrožuje naše životy. Propaganda EU na tom nic nezměníNěmcům jsme nic neukradli, nic jim nedluhujeme. Naopak je to Německo jako nástupnický stát hitlerovské říše, které nám dosud nezaplatilo reparace v původní výši cca 360 miliard

ParlamentniListy.cz

Vložky od vlády? Vyjádřil se sexuolog Radim Uzel. A přidává diagnózu kritika Fily: Pokud si představuje prezidenta při sexu, to už je snad úchylkaXaverovy bomby u Soukupa: Začerněné smlouvy, bonusy. A výzva senátorům Smoljakovi s Drahošem
Články autora
Průzkum
Nechali byste se spíše očkovat vakcínou americkou nebo ruskou? Jakou proti-covidovou vakcínou byste se nechali očkovat?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď