"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Biskupové píší papežovi: Masakry křesťanů muslimy brzy i v Evropě

Autor: Redakce | Publikováno: 25.3.2010 | Rubrika: Aktuality
Ilustrace

Svatý otče, veřejností otřásla zpráva o masakru křesťanů v Nigérii. Počet obětí se odhaduje na 500, některé zdroje uvádějí více než 1000.

Ráno 8.3. 2010 mezi třetí a pátou hodinou muslimové napadli 3 zemědělské osady v Nigérii. Běsnili a křičeli: „Alláhu Akbar!“ a přitom zabíjeli bezbranné křesťany noži a mačetami. Chytali je do rybářských sítí a zvířecích pastí, v nichž je ubíjeli k smrti.

Arcibiskup Ben Kwashi popisuje konfrontaci jako střet se satanem tváří v tvář a dodává: „Viděl jsem rány od mačet na hrdlech dětí. Děti od 0-15 let, všechny zabity ranami do zad, krku, hlavy, u mnohých usekané ruce, hluboké rány v ústech kojenců.“

Postižení křesťané s bolestí čekají na zastání Vatikánu. Jaká přišla odpověď z Vatikánu? Tlumočil ji P. F. Lombardi: „Nejedná se o náboženský konflikt, ale o konflikt sociální.“ Tento úředník a jiní úředníci Vatikánu v této kritické chvíli prozrazují, že jsou profesionálními lháři a podlými zrádci (Jidáši). Jaké pokrytectví a jak cynická lež! Mezi zabitými ve vesnicích nebyl ani jeden muslim, těm bylo včas oznámeno, aby vesnice opustili. Došlo ke krvavému masakru pokojných křesťanů, a to v noci. Tu nešlo o čestný boj, kdy dvě ozbrojené válčící strany bojují mezi sebou. Tu šlo o napadení bezbranných žen a dětí a jejich zmasakrování. Ptáme se, jaký sociální problém činily tyto ženy a bezbranné děti. Vatikán demagogicky a oficiálně konstatuje, že v masakru v Nigérii nevidí žádné mučednictví pro víru, ale pouze nějaký sociální problém. Dokonce nevidí ani žádný důvod, proč by měl nějakým způsobem těmto křesťanům, kteří byli zabiti za svoji víru v Ježíše Krista, vyjádřit svou sounáležitost.

Možná brzy přijde čas, kdy za křiku „Alláhu Akbar!“ i v Evropě budou mačetami zabíjeny ženy a děti. Zrádnická církevní hierarchie zavinila falešnou otevřenost vůči islámu v celé Evropě. Dnes už je zde asi 15 milionů muslimů a jejich počet stále rapidně roste.

Příklad z EU: V Anglii se muslimská dívka obrátila a stala se křesťankou. Její bratr jí vyhrožoval smrtí, pokud nezapře Krista. Když cítila, že je v nebezpečí smrti, obrátila se na policii a prosila o pomoc. Policie nereagovala. Když ji bratr zabil, odůvodnil to jako svou náboženskou povinnost. Policie oznámila, že je nutné tolerovat muslimské zákony a žádný soud za vraždu neproběhl. Kde je však uplatnění práva na život? Tuto nesmyslnou toleranci má na prvním místě na svědomí oficiální vedení církve. FALEŠNÁ TOLERANCE SE ODVOLÁVÁ NA II. VATIKÁNSKÝ KONCIL NA DEKLARACI NOSTRA AETATE.

Biskupové jsou ve svědomí povinni chránit ovečky a zaujmout jasné stanovisko. Bohu díky, že nigerijský arcibiskup Ben Kwashi měl normální zdravý rozum, a tak jako každý myslící člověk okomentoval pravdivě realitu na rozdíl od oficiálního vyjádření Vatikánu reprezentovaného pátrem Lombardim. Tímto svým postojem odmaskoval ducha smrti, který je za vatikánskými úředníky. Pro svou duchovní slepotu nejsou schopni zastat se nevinných a ani hájit čistotu víry a mravů uvnitř církve.

Svatý otče, co v této situaci máte dělat? Vyzvěte nejen k modlitbám, ale rovněž ukažte na základě reality (viz časopis Hlas mučedníků) na pravou tvář islámu. Nebojte se povědět jasné slovo k tragédii v Nigérii. Jistě, je nebezpečí, že může být vyhlášen džihád na Vatikán. Pokud by k tomu došlo, pak by to bylo největším požehnáním pro církev. Došlo by k očistě od zrádců, kteří systematicky a oficiálně ničí poslední zbytky pravdivého křesťanství. Papežské dikasterie jsou zrádci Krista a Jeho Církve. Tento duch zrady pronikl vedení církve po celém světě. Odpadlická hierarchie má k ničení církve účinný nástroj, kterým je armáda heretických profesorů na teologických školách. Dokud nedojde ke konkrétní krizové situaci, jakou je například masakr v Nigérii, pedofilní skandály v Americe, v Austrálii, v Irsku a jinde, vše je skryté pod rouškou oficiálnosti a svaté poslušnosti. NEUSTÁLE VŠAK UVNITŘ CÍRKVE DOCHÁZÍ K DUCHOVNÍM MASAKRŮM SKRZE OFICIÁLNÍ HIERARCHII. Duše zabité apostaty však čeká už jen věčné zavržení.

Na pedofilní a homosexuální skandály preláti odpovídají jen pokryteckými omluvami. Příkladem je irský kardinál, který mnoho let kryl pedofilní zločiny a když byl státem usvědčen, až pak se pokrytecky „omluvil“.

Svatý otče, protože nemáte nikoho, kdo by hájil bezbranné ovce, Vy sám se nyní obraťte:

1) na prezidenta Nigérie a žádejte o spravedlivé vyšetření a potrestání zločinu spáchaného na křesťanech,

2) na vedení EU, ať vydá vyjádření proti diskriminačním zákonům uplatňovaným vůči křesťanům v muslimských zemích. Muslimové v Evropě mají naprostou rovnoprávnost; ať ji mají i křesťané v arabských zemích (možnost budování kostelů, možnost konverze ke křesťanství bez nebezpečí smrti...).

3) Vybídněte biskupy, aby vyhlásili ve svých diecézích po celém křesťanském světě konání smutečních průvodů, a to na Velký pátek, tj. 2.4. 2010 anebo v jiném blízkém termínu, jako vyjádření sounáležitosti a pocty nigerijským mučedníkům, kteří byli zabiti za svou víru v Krista.

Když byly v Tibetu krvavě potlačeny demonstrace, celá Evropa i celý svět na to reagoval. Na mnoha místech křesťané v rámci solidarity organizovali demonstrace; a což teprve teď?

Během pontifikátu Jana Pavla II. došlo k cílevědomé apostazi. Příkladem bylo papežovo gesto v Assisi (1986, 2002), políbení Koránu (1999), adorace Gándího u jeho hrobu, přijetí magického věnce a na čelo znaku zasvěcení bohu Šivovi od pohanské kněžky, dovolení dát sochu Budhy na svatostánek v Assisi... Odpadlická hierarchie dnes tohoto ducha apostaze zviditelňuje. Vy sám, Svatý otče, musíte jít nyní příkladem a radikálně se postavit proti tomuto apostatickému duchu. Zasíláme Vám skrze Apoštolskou Nunciaturu v Kyjevě dokumentární brožurku pod názvem „Duch Assisi“. Je v ní 81 fotografií, které ukazují katastrofální ovoce ducha Assisi.

Svatý otče, dále připomínáme, že náš biskupský synod vyzval dne 19.2. 2010 biskupy Evropy, aby do 4.4. 2010, tj. do Velikonoc, vyznali pravověrné učení církve a zřekli se ducha herezí i spolupráce se zednáři. Pokud tak neučiní, pak OD 5.4. 2010 SAMI SEBE PRO ZRADU KRISTA A CÍRKVE VYLOUČÍ Z TAJEMNÉHO TĚLA KRISTOVA (dle Gal 1,8-9). Rovněž Vám připomínáme, že před Bohem i před Kristovou církví žádný kardinál už neexistuje. Respektujte i Vy jejich Jidášovskou zradu, kterou sami sebe veřejně vyloučili z církve. Podobně se vyloučili všichni prefekti i sekretáři Vašich kongregací. Toto je realita, a Vy ji nemůžete změnit, pouze oficiálně zveřejnit!

Vy, Svatý otče, místo apostatů vyberte z pravověrných kněží nové biskupy, kteří by byli schopni spolupracovat na duchovní reformě církve. Hlavními viníky katastrofálního stavu církve a celého křesťanství jsou duchovní zločinci a paraziti, kteří už nezákonně okupují církevní úřady a cílevědomě církev likvidují.

Svatý otče, prosíme, abyste učinil konkrétní kroky k obrodě krvácející církve.
Modlí se za Vás a o Vaše požehnání prosí

+ Samuel OSBMr
+ Markian OSBMr
+ Metoděj OSBMr
+ Eliáš OSBMr

Lvov, Ukrajina 18.3.2010

Kopie:
- Prezidentovi Nigérie
- Prezidentům EU
- Poslancům EU
- Evropskému soudu ve Štrasburku
- Biskupům EU
- Patriarchům a biskupům pravoslavných církví
- Prezidentovi Ukrajiny

Adresa: Synod UPHKC, Sosnová 3, 79491 Lvov – Brjuchoviči, Ukrajina
www.uogcc.org.ua, www.community.org.ua; pidhirci.community@gmail.com

5063 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Do moře se zřítil bombardér s jadernými bombami. Co je pravděpodobnější? Čí je? Otestujte si svůj dez/informační čuch, resp. předpojatost: Do moře se zřítil bombardér s jadernými bombami. Co je pravděpodobnější? Čí je?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď