"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Motivace teroristů: Islám

Autor: Edwin A. Locke | Publikováno: 29.8.2006 | Rubrika: Terorismus
Ilustrace

Pokračující útoky islámských teroristů proti Západu vedou mnohé lidi k otázce, co k něčemu takovému teroristy motivuje. Komentátoři horlivě nabízejí řadu pseudovysvětlení – chudobu, izraelsko-palestinský konflikt, atd. – přičemž ignorují, že motivací, k níž se teroristé sami otevřeně hlásí, je islám.

To, že se o skutečné úloze islámu jako motivujícím faktoru téměř nemluví, má dva hlavní důvody: multikulturalismus a náboženství. Multikulturalismus tvrdí, že všechny kultury jsou rovnocenné a proto by se vzájemně neměly kritizovat, intelektuálové a politici se tudíž zdráhají samozřejmě a sebevědomě prohlásit, že Západní kultura je lepší než islámská. A mnoho Američanů chová hlubokou oddanost náboženství, díky čemuž nejsou ochotni připustit, že by náboženství bylo příčinou obrovského zla. Máme-li však zjistit fundamentální příčinu teroristických činů, musíme pochopit alespoň dvě hlavní východiska náboženství, pro které teroristé zabíjejí.

Zaprvé, islám, jako všechna náboženství, odmítá rozum jako prostředek získání poznání a vodítko jednání. Říká, že všechny důležité pravdy je třeba dosáhnout vírou v nadpřirozené bytosti a svaté texty. Korán výslovně uvádí, že poznání přichází zjevením, nikoli myšlením. (Křesťanství ve své čisté formě vede k podobnému zavržení rozumu, v éře Renesance a po ní však bylo podstatně zředěno a sekularizováno.) Islám požaduje podřízení všech oblastí života, včetně práva, politiky, hospodářství a rodiny, náboženským dogmatům. Slovo „islám“ znamená doslovně „podrobení se“. Jednotlivec nemá nezávisle přemýšlet, ale obětavě se podřizovat diktátu náboženství a jeho teokratickým představitelům. Západu dominovala taková kultura ve středověku, nazýváme ji dobou temna.

Zadruhé, jak je tomu u všech náboženství, která usilují o nové souvěrce, i islám je získává násilím (k přijetí čehokoli neracionálního nelze použít přesvědčování). Korán na mnoha místech vyzývá do zbraně: „bojujte a zabíjejte pohany, kdekoli je najdete ... ty, kteří odmítají naše symboly, brzy upálíme ... těm, kteří nevěří, ušijeme ohnivé roucho, vařící tekutinou polijeme jejich hlavy ... ty, kteří sešli z naší cesty, jsou potravou pekel“.

Tyto myšlenky snadno ústí ve fanatismus a terorismus. To, co se často nazývá „fanatismem“ mnoha muslimů, jejich náboženství výslovně podporuje. Zamysleme se nad tím, co charakterizuje náboženské fanatiky. Fanatik požaduje bezvýhradnou poslušnost vůči náboženskému dogmatu – islám žádá totéž. S fanatikem nelze argumentovat, protože odmítá rozum – islám jej také odmítá. Fanatik horlivě přijímá jakoukoli výzvu k uplatnění svého dogmatu násilím vůči těm, kdo nejsou ochotni přijmout je dobrovolně – islám činí totéž.

Teroristé nejsou „ne-islámskými“ bandity, nejsou žádnými „únosci velkého náboženství“ (jak je označil americký prezident Bush – pozn. překl.), jsou důslednými stoupenci, kteří své náboženství berou vážně.

Je pravda, že mnozí muslimové žijící na Západě (stejně jako většina křesťanů) odmítají náboženský fanatismus, ctí zákon a jsou dokonce loajálními občany, ale důvodem je právě to, že přijali alespoň některé Západní hodnoty, včetně úcty k rozumu, respektu k individuálním právům a k principu odluky církve od státu. Jen v té míře, v níž se odchylují od svého náboženství – a od společnosti, která ho násilně prosazuje, dosahují prosperity, svobody a míru.

Minulý rok se stále silněji ozývaly hlasy vyzývající k „válce idejí“ – jde o intelektuální kampaň, která má získat „srdce a duši“ arabského světa, diskreditovat islámský terorismus a odradit jeho přívržence. Ústřední myšlenkou této kampaně však, bohužel, bylo oslovit a naklonit si muslimy tvrzením, že islám je plně slučitelný se Západními ideály a neslučitelný s terorismem. Amerika se postavila do role patolízala „umírněných“ muslimských vůdců, které povzbuzovala k hlasitému zavržení terorismu, účinek byl ale minimální. (Tito vůdcové se nezaměřili ani tak na odsouzení islámského fanatismu jako spíše na zdůrazňování údajných hříchů americké vlády.) Taková kampaň nemůže fungovat a nemůže být přesvědčivá, jestliže ji vedou byť „umírnění“ vyznavači islámu, jehož jménem se násilí páchá. Skutečnou „válkou idejí“ by byla ta, která by sebevědomě a s plnou morální jistotou vyzdvihla sekulární hodnoty, za nimiž stojíme: rozum, práva, svobodu, materiální blahobyt a osobní štěstí na tomto světě.

Edwin A. Locke, Profesor Emeritus managementu na University of Maryland v College Park, je vedoucím autorem komentářů Ayn Rand Institute v Irvine v Kalifornii.

Přeložil Jiří Kinkor, Galtův institut

www.aynrand.cz

3426 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Ve Francii vyhlášena rekonkvista. Co vy na to? Pravicový prezidentský kandidát Zemmour vyhlásil ve Francii protiimigrantskou rekonkvistu. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď