"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Když měly Ježíškovy jesličky v Betlémě namále...

Autor: Břetislav Olšer | Publikováno: 27.12.2009 | Rubrika: Svět
Ilustrace

I když se vám bude každý druhý věřící dušovat, že to není pravda, faktem zůstává, že každé náboženství je více či méně politická záležitost. A nejvíc od chvíle, kdy se v Betlémě narodil Ježíš. Vyrostl z něho totiž moudrý židovský učenec, který sice mluvil aramejsky, jako všichni potomci Židů, kteří se vrátili z vyhnanství z Babylonu po prohraném protiřímském povstání.

A tento učený mladík, co se z bezdomovce stal "sametovým" revolucionářem, bičíkem vyháněl z chrámů svého Otce kupčíky a bez okolků poukazoval na pokrytectví farizeů, kteří submisivně sloužili římským okupantům. Jistý pan Achab, a není to ten, co se utopil s bílým kytovcem Moby Dickem, s tím opět nebude souhlasit, ale to je asi tak jediné, co s tím může dělat.

Nakonec byl prostě Ježíš z ryze politických důvodů obviněn Římany z velezrady, přestože to hodili na farizeje, co prohlašovali, že se Ježíš rouhal, když tvrdil, že je Mesiáš a syn Boží. Zkrátka překážal mocenským paktům alibisty Piláta Pontského či velekněze Kaifáše. Proto nebyl ukamenován, ale ukřižován.

Narození i smrt Ježíše Krista spolu velmi úzce souvisí. Proto jsem v Jeruzalémě pro jistotu navštívil též dvě místa, kde měl být popraven Iesus Nazarenus Rex Judaeorum - Ježíš Nazaretský, král židovský. Jedno bylo po křížových zastaveních na Via Dolorosa v Chrámu Božího hrobu, který žárlivě střeží a spravuje šest křesťanských církví.
Druhé místo je o kus dál, v arabské části Svatého města, kde má být skutečná “Lebka”, hebrejsky Golgota. Stoprocentně v to věří protestanti, kteří před více než sto roky založili Společnost Zahradního hrobu, když na ně nezbylo místo při správcovství baziliky na konci Via Dolorosa.

Archeologové tvrdí, že Ježíš nenesl kříž od pevnosti Antonia u Lví brány po jeruzalémské Via Dolorosa (Křížové cestě), ale až cestou vně západních městských hradeb. A neměl to být celý kříž, nýbrž pouze jeho příčný trám...


Historie pak všechny následující činy, zločiny či přečiny využila ke svým politickým rejdům. Dne 17. října 2001 byl al-Fatáhem zastřelen ministr turistiky Šaronovy vlády Zeevi a Jásir Arafat byl uvězněn ve svém sídle v Ramaláhu, kde měl domácí vězení do doby, než vydá vrahy Zeeviho.

Na podporu jeho propuštění zajalo na dvě stě palestinských teroristů v Chrámu narození Páně v Betlémě mnoho duchovních a turistů. Nešlo o žádné hledání azylu, nýbrž o účelové zneužití jednoho z nejdražších křesťanských míst. Abdullah Abu Halid, jeden z vůdců této akce, později prohlásil:

„Šlo o to, zabrat kostel a vytvořit tak mezinárodní tlak na Izrael… Již dříve jsme věděli, že v kostele je zásoba potravin pro 50 mnichů na dva roky. Olej, fazole, rýže, olivy a největší studna ve starém Betlémě. Nebylo zapotřebí elektřiny, protože zde byly svíce. Na nádvoří se vařilo. Všechno bylo na místě.“

Provokace se nepodařila, protože izraelské vojsko na baziliku nezaútočilo. Ale kněží, které muslimové přitom zadrželi, shodně potvrzují, že „bojovníci hledající azyl“ se chovali ve svatyni skandálně. Arménský kněz Narkiss Korasian to dosvědčil:

„Kradli všechno. Ukradli i naše kříže, ničeho neušetřili. Sebrali svícny, ikony, a všechno, co vypadalo jako zlato…”

Brzy poté hrozilo nebezpečí, že i betlémská bazilika Narození Páně se stane muslimskou svatyní. Ukázalo se totiž, že dva členové komanda zahynuli při přestřelce s Izraelci. Jejich druhové je chtěli pochovat jako „mučedníky“ přímo v bazilice.

To by znamenalo, že podle Koránu by křesťané neměli v budoucnosti přístup do „svatého místa muslimů“. Teprve mezinárodní intervence tento problém vyřešila.

Situace v Betlémě byla komplikovaná. Izrael se nechtěl dostat do konfliktu s katolickou církví, který by hrozil při obsazení starobylého kostela. Nakonec bylo terroristům dovoleno odletět do azylu na Kypr, předtím si ale odnesli zlaté a stříbrné předměty. Ukradli všechno. Arafat byl nakonec propuštěn, když uspořádal v Ramaládu soud se Zeeviho vrahy a sám je odsoudil...

Chrám Zrození nevypadá z venku nijak impozantně, alespoň na to, že se v něm měl narodit nejpopulárnější člověk naší planety - Jezulátko, pozdější židovský rabín Ježíš Kristus. Možná tento matný dojem vzbuzuje už hlavní vstup do baziliky. Je pouze kolem metr šedesáti centimetrů vysoký.

To prý proto, aby se do chrámu nedalo vjíždět na koních, což prý za účelem zneuctění rádi činívali zvrhlí islámští bojovníci, a každý, kdo vstupoval po svých, aby se chtíc nechtíc pokorně uklonil...

Betlémy jsou však v Izraeli hned dva. Betlémská bazilika Zrození Páně, zhruba deset kilometrů jižně od Jeruzaléma, je už stovky let považována zároveň za "střechu" nad místem, kde se podle tradice narodil Ježíš.

Pak se objevili teologové a historici, podle nichž se mohl Kristus narodit i v Nazaretu. Později se rozšířily další spekulace: Ježíš se narodil v Betlémě, ale nikoliv v tom poblíž Jeruzaléma, nýbrž ve stejnojmenné lokalitě položené o sto padesát kilometrů na severozápad.

"Pokud se měl Ježíš narodit v Betlémě, pak to bylo v tom severním poblíž Nazaretu. Archeologické nálezy z tohoto místa tomu nasvědčují mnohem více než v případě Betléma u Jeruzaléma," tvrdí izraelský archeolog Aviram Ošri.

Aby se obě místa rozlišila, jižní Betlém se nazývá judejský a ten severní Betlém galilejský. Archeolog tvrdí, že v judejském Betlémě, s nímž je narození Ježíše spojováno, nenalezl žádní památky z daného období. Vždy jen výrazně starší nebo naopak pozdější. Za důkaz toho, že místo bylo tehdy neobydleno, považuje existenci akvaduktu v místě současného Betléma.

Podle římského architekta Vitravia akvadukty nikdy nevedly místy, kde žilo větší množství lidí. V Betlémě galilejském, ležícím jen asi šest kilometrů od Nazaretu, byly naopak odkryty zbytky velkého kostela, kláštera a opevnění. Pocházejí z doby zhruba 500 let po Ježíšovi. Podle archeologů šlo o sídlo křesťanské komunity, která se izolovala od okolního nepřátelského židovského prostředí.

Zatímco judejský Betlém, dnes opět pouze z politických důvvodů patřící Palestinské správě, je poutním místem, galilejský Betlém je už jen tichou vesnicí, kde žije asi dvě stě rodin. Křesťané zde dávno nežijí a dokud zde nezačali pracovat Ošriho archeologové, tak zbytky starého kostela a kláštera zarůstaly trávou a skoro nikdo o nich nevěděl.

První baziliku v judejském Betlémě dala okolo roku 326 našeho letopočtu vybudovat Helena, matka římského císaře Konstantina. Původní bazilika byla zničena při samařském povstání v roce 529, ale později ji dal znovu vystavět, rozšířit a mírně pozměnit císař Justinián. Bazilika Zrození Páně je jedním z nejstarších kostelů v křesťanském světě.

"Byl to jediný významný kostel, jenž unikl zkáze při nájezdu Peršanů v roce 614; zřejmě proto, že když do něj vstoupili, našli zde obrazy mudrců z Persie, a tak se rozhodli uctít památku předků tím, že kostel nechají nedotčený," vypráví mi Peter Bachrach z Haify. "I v době křižáckých válek jej často navštěvovali poutníci. Pod kostelem lze spatřit Grotto – Zrození Páně; stříbrné hvězdičky označují domnělé místo Ježíšova narození..."

Jen pětina britských základních škol měla v roce 2009 tradiční vánoční program s besídkami a betlémem. Ostatní školy to odmítají z obavy, že tím pobouří děti z přistěhovaleckých rodin. Některé školy tak nebudou mít na vánoce vůbec žádný program, skoro polovina předvádí moderní "odkřesťanštěnou" verzi vánoc s postavami jako The Bossy King, Whoops-a-daisy Angel nebo the Hoity Toity Angel.... Panovačný král, Hopla, anděl-pěkný kus nebo Svéhlavý anděl...

Belgický ředitel místní nemocnice Svaté rodiny Jacques Keutgen, který v Betlémě pracuje už šest roků, byl povzbuzen lepší situací do té míry, že pozval na betlémské Vánoce všech sedmnáct členů své rodiny.

Bazilika je spravována společně Římskokatolickou, Řeckou pravoslavnou a Arménskou apoštolskou církví. Správa chrámu je rozdělena a dodržování pravidel pečlivě sledováno, přičemž jakýkoliv zásah jedné církve do práv některé z dalších církví, může vyvolat vášnivý spor.

Desítky kněží a uklízečů přišli těsně před Štědrým dnem 2007 do Chrámu narození Páně, aby zametli podlahu, očistili zdi a lavice před nadcházejícími oslavami pravoslavných Vánoc, které bude arménská apoštolská a řecká ortodoxní církev slavit první lednový týden, v souladu s juliánským kalendářem.

Nicméně úklidové práce se ošklivě zvrhly, když někteří řeckopravoslavní vstoupili do části chrámu, kterou mají ve správě Arméni. Vypukla potyčka mezi asi 50 „Řeky“ a 30 „Armény".

Odjížděl jsem z Betléma judejského s rozpaky. Navíc když nad Chrámem zrození vyšla hvězda, zjistil jsem, že to není ta betlémská, ale pouze izraelská stíhačka F 15, letící na inspekční let.

A pak že náboženství nemá s politikou nic společného...

http://www.youtube.com/watch?v=pHrVG06U5MA

http://olser.cz/

 

 

3523 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Kdo bude příp. vinen za rozpoutání války kolem Ukrajiny? Rusko požaduje zastavení rozšiřování NATO. Británie a USA stupňují své výhrůžky a v rámci NATO vysílá zbraně a kontingenty k ruským hranicím. Ukrajina se dovolává pomoci proti "arcinepříteli" Rusku. EU je ve vleku USA a Brtánie. Kdo bude příp. vinen za rozpoutání války kolem Ukrajiny (jak se to teď najednou překrucuje u 2. sv.války)?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683