"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Eurabia odlehčeně: Test - Změřte si svůj koeficient islámofobie

Autor: Karolina Kopecká | Publikováno: 4.8.2006 | Rubrika: Islám
Ilustrace

Slovo „islámofobie“ by se do českého jazyka dalo volně přeložit asi jako ničím neopodstatněný strach z islámu. Jedná se o velmi závažné onemocnění a podle posledních výzkumů eurobarometru jím trpí asi 60% evropské populace. Pokud máte podezření, že tímto závažným duševním onemocněním trpíte i vy a budíte se v noci strachem z islámského osvobozeneckého boje a vousatých mužů se samopaly kalašnikov, děsí vás islámské právo šaría nebo projevujete negativní vztah k islámským organizacím typu Hizballah, Hamas nebo Muslimské bratrstvo, můžete si udělat krátký psychologický test. Na jeho základě si ověříte, zda vyhledat pomoc psychologa, psychiatra, nejbližšího multikulturního centra nebo islámského informačního centra.

Tento psychologický test byl sestaven týmem specialistů www.eurabia.cz a můžete ho použít i k vyšetření přátel, u nichž pozorujete negativní islamofobní tendence.

1) Pokud Vás někdo v diskusi o radikalizaci islámu a muslimů v Evropě označí za „islámofoba a xenofoba“….

a) Zpytuji svědomí, ptám se, kde jsem udělal/a chybu, popř. vyhledám pomoc psychologa či sociálního pracovníka
b) Prostuduji Korán, hadísy, články českých konvertitů o osvobozeneckém boji palestinského, iráckého a libanonského lidu, popř. další primární zdroje a zamyslím se nad tím, proč má náboženství míru (islám) tak špatnou pověst
c) Navštívím nejbližší islámskou mešitu a v hovoru s místními muslimy se snažím pochopit mentalitu a pohled na svět muslimů.

2) Korán je:

a) Svatá kniha muslimů, kladoucí obzvláště velký důraz na: práva žen, rovnost všech lidí bez rozdílu vyznání a šíření islámu mírovou cestou
b) Kniha sepsaných soukromých úvah negramotného muže s problematickým vztahem k ženám - později zneužitá radikálními islamistickými skupinami na Blízkém východě k šíření terorismu
c) Historická kniha pojednávající o těžkém životě na poušti v 7.stol. našeho letopočtu.

3) Mohammed je:

a) Tvůrce Koránu, svatý muž, příkladný otec, manžel, psycholog, botanik, stratég, sociolog, filozof, vzor chování aplikovatelný pro všechny časy a místa, pečeť proroků.
b) Velký milovník žen, historické prameny uvádějí až 11 manželek ve věku od 6-75let.
c) Tvůrce blízkovýchodního bestselleru Korán, jinak rozporuplná mentálně nevyvážená postava se sklony k agresivitě a paranoidním vizím.

4) Islámské právo šaría je:

a) Předepsaný boží řád, pravidla a zákony chování pravých muslimů následujících Alláhovu stezku.
b) Seznam hlavních problémů bránících muslimům reformovat své náboženství do lidsky přijatelné podoby.
c) Důkaz o používání omamných prostředků a psychofarmak v době proroka Mohameda a jeho nejbližších následovníků.

5) Trestem za nevěru v islámu je:

a) Bičování, pokud jsou muž nebo žena svobodní, trest smrti v případě lidí žijících v manželském svazku. V některých případech doživotní vězení pro ženy, ve smyslu: „nikdo klopýtat nemusí“.
b) Alláh zakázal jakékoliv barbarské tresty. Alláh netrestá, jen přátelsky varuje muslimy před možnými problémy a sejitím z cesty.
c) Trest smrti, pokud však Archanděl Gabriel nestanoví jinak a neudělí výjimku jako v případě Mohammeda.

6) Jak se šířil islám?

a) Mírovou cestou. Alláh a Mohammed zakázali jakýkoliv boj a donucování ve víře.
b) Mírovou cestou, s následujícími výjimkami: násilí smí být použito proti nevěřícím, odpůrcům Mohameda, posměváčkům, těm, kdo uráží islám, majitelům palmových hájů, židovským kmenům, které nechtějí uznat autoritu Mohameda, modlářům, atd. (plné znění ve smyslu pozdějších předpisů viz Korán).
c) Strachem, ve stylu, kdo neuzná Islám a nepodřídí se mu, bude šikanován nebo zabit.

7) Kdo je tvůrcem islámské módy pro ženy?

a) Samotný pojem morálky a mravní čistoty definuje islámský oděv tak, jak je v islámských zemích používán.
b) Jedná se o přímé instrukce Alláha původně určené konstruktérům arabských stanů odolávajících síle větru až 8 stupňů Beauforta. Toto učení však bylo později chybně pochopeno v tradici Hadísů Al-Buchari.
c) Tvůrcem myšlenky islámského oděvu pro ženy je Mohammed, jeho smysl pro humor však nebyl v jeho době dobře pochopen. Tento výklad však dokazuje později objevená korespondence s Járou Cimrmanem.

8) Co je to džihád?

a) Úsilí o zlepšení sebe sama.
b) Úsilí o zlepšení sebe sama a nastolení islámského řádu a to všemi prostředky, v případě nutnosti včetně použití trhavin, raket a vojenských akcí, atd.
c) Osvobozenecký boj utlačovaného palestinského, libanonského, iráckého, íránského, súdánského, etiopského, somálského, egyptského, kurdského, syrského, saudsko arabského, afgánského, pákistánského a dalšího muslimského lidu proti západu (reprezentovanému Amerikou a Izraelem), jenž ho sužuje a utlačuje.

9) Kordóbský kalífát byl:

a) Multikulturním rájem, kde spolu žili muslimové v souladu s křesťany i židy.
b) Náboženským apartheidním režimem, kde nemuslimové žili jako dhimmi, a který vznikl obsazením Španělska muslimy.
c) Obdobím největšího kulturního rozkvětu Evropy

10) Sebevražedné útoky jsou:

a) Neislámské, pokud však nejde o legitimní boj za svobodu, tak jako v případě Hamasu, Hizbaláhu, atd...
b) Islám zakazuje útočit na nevinné nevěřící. Nevinný ale není ten, kdo jakýmkoliv způsobem brání muslimům v zavádění islámského práva šaría, nebo působí rozkol uvnitř islámu.
c) Mučednictví za Alláha!

11) Status dhimmi je:

a) Ukázkou náboženské tolerance islámu, je to instituce, která zajišťuje nevěřícím žijícím v islámském státě ochranu a právo praktikovat své náboženství.
b) Nemuslimové (dhimmi) žijící pod muslimskou vládu nemají stejná práva, jako muslimové, žijí v podřízeném postavení jako druhořadí občané a musí platit zvláštní daň z hlavy "jsouce poníženi".
c) Islámskou formou náboženského multikulturalismu

12) Používáte hanlivé slovní spojení "islámský terorismus"?

a) Ne, následuji doporučení Evropské rady a dalších institucí EU. Používám výhradně termín "sebevražedný osvobozenecký teroristický boj proti utlačovatelům".
b) Ano, ale jen zřídka, nechci se dotknout náboženského cítění spoluobčanů muslimů. Bin Ládin, šejch Nasralláh, Abú Músa Zarkáví, Mahmúd Ahmadinežád a další jsou podporováni jen cca 40% muslimů a jen asi 15% by bylo ochotno za ně bojovat.
c) Ne, v posledním roce se objevily i dva teroristické útoky spáchané nemuslimy.

Vyhodnocení testu:

Za každou odpověď a) si udělte 1 bod, za odpovědi b) 2 body a za odpovědi c) 3 body. Tyto body sečtěte.
Pokud jste získali:

11 - 14 bodů: Je to vynikající výsledek. Neznamená to, že můžete usnout na vavřínech, ale když budete takto pokračovat, máte šanci stát se opravdovým tolerantním multikulturním občanem. Lidé jako vy budou v budoucnu opravdu zapotřebí. Jen oni totiž dokáží plynně skloubit tradici evropského humanismu a tradici islámského práva šaría. Jen oni dokáží Evropě ukázat cestu vedoucí k vytvoření nové lepší Evropské Unie, kde zavládne tradice míru a tolerance tak vlastní Blízkému východu. Nenechte se ve svém úsilí zviklat a vytrvejte, váš cíl je blízko.

14 - 24 bodů: Je vidět, že na sobě musíte ještě hodně pracovat. Jen hlubší studium Koránu, Hadísů a historie islámu ve Vás může rozvinout semínko multikulturalisty a tolerantního člověka. Zbavte se myšlenky, že jen humanita a demokracie jsou správnou a ověřenou cestou k lidskému štěstí. Šaría vás zbaví břímě chodit k volbám nebo sledovat politické roztržky v parlamentu. Odhoďte zatemňující a ztuhlé představy spojené s pojmem „lidská svoboda“ a nahraďte je takovými pojmy jako jsou boží řád a pravá harmonie. Zbavte se svého zmatku a uvědomte si, že Alláh ví, co je pro Vás dobré, odevzdejte se jeho moci. Naleznete jednoduché řešení vašich starostí a „Dům míru islámu“.

25 - 33 bodů: S vámi bude ještě mnoho práce. Pokud se sebou něco rychle neuděláte, skončíte jako palivo ohně pekelného a hnusná to bude odměna (Korán: 24,136). Zcela změňte svůj způsob života. Plaťte socialistickým vládám více peněz na daních, na podporu imigrace z islámských zemí, osvojte si alespoň několik nadávek na adresu Izraele, Ameriky, sionistů, křižáků. Nařiďte své ženě a dcerám, aby povinně chodily zahalené v šátku, neboť Alláh věru miluje věrné (Korán 28, 246). Pokud nebudou souhlasit, zavřete je a bijte je (Korán 34, 156). Pochopte, že islám má řešení i pro Vás. Pokud je i to pro vás obtížné, sežeňte si raketu typu kaťuša nebo kásám a připravte se na ozbrojený džihád. Tímto způsobem se může do ráje dostat i jedinec se slabou znalostí arabštiny, morálkou a znalostmi reálií – doporučují čtyři z pěti šejchů.

7832 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Video: Kořeny rusofobie v USAImigranti ve Francii ubili řidiče MHD(Multi)kulturní vložka: Azylant v Německu znásilnil 83-letouOslavný projev europoslankyně hnutí ANO Charanzové na adresu nové německé vůdkyně EU říšeDnešní Západ je jako kdysi SSSR. Věda se musí podřídit ideologickým dogmatům a falšuje se

ePortal.cz

Turečtí Šedí vlci ve vídeňských ulicíchSluníčkáři chtějí vyvolat anarchii a urychlují svou revoluci a totální převzetí moci. Buď se budeme bránit, nebo náš svět zanikne

euPortal.cz

Muž za bannerem – ‚Na bílých životech záleží‘ – vyhozen, profesorka šířící výrok – ‚Na bílých životech nezáleží,‘ povýšenaNenávist, lži a manipulativní desinformace.Tak se mainstremoví aktivisté snaží zničit alternativní zpravodajské weby

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Koněvobijci a churchillobijci vyvolávají dojem fašistů. Na které straně stály za okupace a protektorátu rodiny pana Hřiba, Koláře a Novotného?Evropská komise vypracovala další dokument, jenž počítá s rozmísťováním migrantů do členských zemí, které bude možno provádět i bez jejich souhlasu. Solidaritu si v EU prostě rozvracet nedáme

ParlamentniListy.cz

Zklamal! Radní Šarapatka se obul do režiséra Stracha. Padla jména Prchal a Ovčáček, přirovnání k rohožceZaorálek se zastal Koněva. Padla slova o „utržených z řetězu“ na Západě
Články autora
Průzkum
Kdo nese odpovědnost za terorizmus v souvislosti s imigranty? V souvisl. s teroristickým útokem na imigranty v Hanau, řeší německá politická a mediální scéna, kdo za terorizmus v multikulti společnosti nese odpovědnost. Vláda nebo opozice?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď