"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Němcův pohled na islám

Autor: Daniel Puschman | Publikováno: 28.11.2009 | Rubrika: Evropa
Ilustrace

Tento mail koluje v anglofonní "islamofobní" komunitě. Předkládám vlastní překlad do češtiny jako podklad k nedělnímu zamyšlení na téma totalita a fanatismus. Nejsem profesionální anglista, a překlad je, pravda, šit poněkud horkou jehlou, takže omluvte případné kostrbatosti. Pro přehlednost najdete dole pod českým překladem i původní verzi.

Autor tohoto mailu je údajně Dr. Emanuel Tanay, známý a respektovaný psychiatr.

Němcův pohled na islám.

Muž, jehož rodina patřila před druhou světovou válkou k německé aristokracii, vlastnil několik velkých továren a zámků. Na otázku, kolik Němců bylo opravdovými nacisty, dal odpověď, která může usměrnit náš postoj k fanatismu.

"Velmi málo lidí bylo opravdovými nacisty," řekl, "ale mnozí vítali návrat německé hrdosti, a mnozí měli příliš mnoho vlastních starostí na to, aby si něčeho všimli. Byl jsem jedním z těch, co si mysleli, že nacisté jsou jen banda pitomců. Takže většina prostě jen seděla a dopustila, ať se stane to, co se stalo. Než jsme se nadáli, tak nás měli; ztratili jsme možnost kontroly, a konec světa byl tady. Moje rodina ztratila úplně všechno. Skončil jsem v koncentráku, a Američané zničili moje továrny."

Znovu a znovu nám různí "experti" a další "mluvící hlavy" opakují, že islám je náboženství míru [1], a že většina muslimů chce zít v míru. I kdyby tento nekvalifikovaný názor byl pravdivý, je naprosto irelevantní. Je to nic neříkající plácnutí, které má za cíl jen to, abychom se cítili lépe, a v principu může vést jen k rozlišení ve spektru fanatiků, kteří běsní po celé zeměkouli ve jménu islámu.

Fakt je, že v tento historický okamžik jsou to fanatici, kdo vládne islámu. Jsou to fanatici, kteří pochodují. Jsou to fanatici, kteří živí kterýkoli z padesáti lokálních konfliktů na celém světě. Jsou to fanatici, kdo systematicky vyražďuje křesťanské nebo kmenové [2] skupiny v celé Africe, a kdo postupně získává v islámské vlně celý kontinent. Jsou to fanatici, kteří odpalují bomby, řežou hlavy, zabíjejí, a vraždí ze cti. Jsou to fanatici, co získávají mešitu za mešitou. Jsou to fanatici, kdo šíří kamenování a věšení obětí znásilnění a homosexuálů. Jsou to fanatici, kdo učí svoje děti zabíjet a stát se sebevražednými atentátníky.

Podstatný fakt je, že mírumilovná většina je zastrašená a vytlačená mimo hlavní dění.

Komunistické Rusko tvořili Rusové, kteří chtěli žít v míru, ale byli to Ruští komunisté, kdo byl zodpovědný za zavraždění kolem 20 miliónů lidí. Mírumilovná většina byla irelevantní. Obrovská populace v Číně byla stejně mírumilovná, ale čínští komunisté dokázali vyvraždit otřesných 70 miliónů lidí.

Průměrný Japonec v době druhé světové války nebyl válkychtivý sadista. Přesto Japonsko vraždilo po celé jihovýchodní Asii v orgiích zabíjení, jemuž padlo za oběť i 12 miliónů Číňanů, z nichž většina byla zabita mečem, bajonetem nebo polní lopatkou.

A kdo může zapomenout na Rwandu, která se zhroutila do řezničiny. A nedalo by se říct, že většina Rwanďanů byla "mírumilovných"?

Lekce z dějepisu jsou většinou nesmírně přímočaré a prosté, ale stejně přes všechnu svou schopnost úvahy často míjíme tu nejzákladnější a nejprostší pointu:

Mírumilovní muslimové se stanou našimi nepřáteli, pokud nepromluvíme, protože, stejně jako moji přátelé v Německu, se jednoho dne probudí, a zjistí, že je fanatici vlastní, a konec jejich světa začal.

Mírumilovní muslimové se stali irelevnantími dík svému mlčení.

Mírumilovní Němci, Japonci, Číňani, Rusové, Rwanďané, Srbové, Afghánci, Iráčané, Palestinci, Somálci, Nigerijci, Alžířané, a mnozí další zemřeli, protože mírumilovná většina nepromluvila, dokud nebylo pozdě. A pokud jde o nás, co sledujeme, jak se to všechno rozvíjí; musíme se mít na pozoru před jedinou skupinou, která se počítá - před fanatiky, kteří ohrožují náš způsob života [3].

[1] poznámka překladatele: islám je náboženstvím míru. Konkrétně míru mezi muslimy navzájem.

[2] poznámka překladatele: autor má zjevně na mysli animistické skupiny

[3] poznámka překladatele: "způsobem života" se v amerických textech myslí sekulární demokraciePůvodní text:


The author of this email is said to be Dr. Emanuel Tanay, a well-known and well-respected psychiatrist.

A German's View on Islam

A man, whose family was German aristocracy prior to World War II, owned a number of large industries and estates. When asked how many German people were true Nazis, the answer he gave can guide our attitude toward fanaticism. 'Very few people were true Nazis,' he said, 'but many enjoyed the return of German pride, and many more were too busy to care. I was one of those who just thought the Nazis were a bunch of fools. So, the majority just sat back and let it all happen. Then, before we knew it, they owned us, and we had lost control, and the end of the world had come. My family lost everything. I ended up in a concentration camp and the Allies destroyed my factories.'

We are told again and again by 'experts' and 'talking heads' that Islam is the religion of peace and that the vast majority of Muslims just want to live in peace. Although this unqualified assertion may be true, it is entirely irrelevant. It is meaningless fluff, meant to make us feel better, and meant to somehow diminish the spectre of fanatics rampaging across the globe in the name of Islam.

The fact is that the fanatics rule Islam at this moment in history. It is the fanatics who march. It is the fanatics who wage any one of 50 shooting wars worldwide. It is the fanatics who systematically slaughter Christian or tribal groups throughout Africa and are gradually taking over the entire continent in an Islamic wave. It is the fanatics who bomb, behead, murder, or honour-kill. It is the fanatics who take over mosque after mosque. It is the fanatics who zealously spread the stoning and hanging of rape victims and homosexuals. It is the fanatics who teach their young to kill and to become suicide bombers.

The hard, quantifiable fact is that the peaceful majority, the 'silent majority,' is cowed and extraneous.

Communist Russia was comprised of Russians who just wanted to live in peace, yet the Russian Communists were responsible for the murder of about 20 million people. The peaceful majority were irrelevant. China 's huge population was peaceful as well, but Chinese Communists managed to kill a staggering 70 million people.

The average Japanese individual prior to World War II was not a warmongering sadist. Yet, Japan murdered and slaughtered its way across South East Asia in an orgy of killing that included the systematic murder of 12 million Chinese civilians; most killed by sword, shovel, and bayonet.

And who can forget Rwanda , which collapsed into butchery. Could it not be said that the majority of Rwandans were 'peace loving'?

History lessons are often incredibly simple and blunt, yet for all our powers of reason, we often miss the most basic and uncomplicated of points:

Peace-loving Muslims have been made irrelevant by their silence.

Peace-loving Muslims will become our enemy if they don't speak up, because like my friend from Germany , they will awaken one day and find that the fanatics own them, and the end of their world will have begun.

Peace-loving Germans, Japanese, Chinese, Russians, Rwandans, Serbs, Afghans, Iraqis, Palestinians, Somalis, Nigerians, Algerians, and many others have died because the peaceful majority did not speak up until it was too late. As for us who watch it all unfold, we must pay attention to the only group that counts--the fanatics who threaten our way of life.

http://puschman.blog.idnes.cz/ 

3664 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Kdo bude příp. vinen za rozpoutání války kolem Ukrajiny? Rusko požaduje zastavení rozšiřování NATO. Británie a USA stupňují své výhrůžky a v rámci NATO vysílá zbraně a kontingenty k ruským hranicím. Ukrajina se dovolává pomoci proti "arcinepříteli" Rusku. EU je ve vleku USA a Brtánie. Kdo bude příp. vinen za rozpoutání války kolem Ukrajiny (jak se to teď najednou překrucuje u 2. sv.války)?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683