"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Islám na amerických školách

Autor: Karel Sýkora | Publikováno: 19.9.2009 | Rubrika: Svět
Ilustrace

Nezisková organizace Americký kongres pro pravdu vydal 28.ledna 2009 Zvláštní zprávu o islámské propagandě na amerických školách. V ní se píše mimo jiné: „V roce 1995 nařídil prezident Bill Clinton ministru školství prosadit ve školách přehled náboženských principů. Konečný dokument byl pak nazván Religious Expresion in Public Schools a stálo v něm: „Veřejné školy nesmí provádět náboženské vyučování, ale mohou učit o náboženství jako předmětu.“ Tento dokument otevřel islámu dveře do škol a studenti neměli právo se omluvit z lekcí, které by odporovaly jejich náboženskému vyznání nebo praxi.

V říjnu 1999 přijal školský úřad v Kalifornii osnovy pro výuku od mateřských školek až po 12.třídu. Obsahovaly dějiny Evropy, Afriky a Asie v létech 500-1789. V oddíle pro 7.třídy se píše, že „studenti analyzují zeměpisné, politické, ekonomické, náboženské a sociální struktury islámské civilizace ve středověku.“ Ať tedy chtějí nebo nechtějí, musí se učit o islámské historii, kultuře, koránu a náboženských praktikách islámu.
 
Islámské propagandě se podařilo ovlivnit vydavatelé školských učebnic k šíření nepravdivých informací o islámu. Výsledkem je revize islámské historie a přemalování netolerance a násilí v 7.století v atraktivní obraz o islámu. Tyto učebnice zkoumal v létech 2006-2008 The American Textbook Council, založený v 1989. V jeho zprávě se uvádí, že se většina učebnic vyhýbá tématu křesťanství a judaismu, ale „nehorázně glorifikuje a podporuje islám.“ Zpráva dále tvrdí:
 
- dějiny islámu jsou podávány zmateně
- dezinformace o islámu jsou rušivé a úmyslné
- sporná fakta jsou podávána za potvrzená, což je horší než prostý omyl
- nepříjemná fakta o islámu jsou vynechána nebo přikrášlená
- krveprolévání při arabských výbojích jsou zamlčována, islám údajně šířili hlavně obchodníci
- terorismus není spojován s islámem a islámské nebezpečí je zatajeno
Školské učebnice také zkoumala organizace The Textbook League. [1] Výsledky popsala Liga ve svém bulletinu, ve kterém kritizuje omyly i nehorázné lži, zejména ve středoškolské učebnici Živá historie: „Muslimská propaganda úspěšně šíří pseudo-historické fráze, oslavuje islám a vyzývá studenty k přijeti islámu.“
 
Islámská propaganda pracuje na stejném základě jako komunismus. Jejím cílem je připravit studenty k přijetí islámu jako pravého náboženství. Několik příkladů:
 
a) Lakování „narůžovo“- islám je údajně „velký kulturní rozkvět“, rozšířený do jiných kultur; ani slovo o svatých válkách, nic o stagnaci a úpadku
b) Polopravdy – Benjamin Franclin řekl, že „polopravda je obyčejně velká lež.“
V muslimské propagandě dal Mohamed ženám právo dědit po otci, ale ani slovo o postavení žen druhé kategorie. Muslimský otec může nabídnout šestiletou dcerku komukoli a devítiletá už slouží jako manželka. Neposlušné ženy mohou muslimové bít. [2] Rozvedená žena je vykázána z domu a nesmí ani své děti navštívit. Znásilněná žena musí mít u soudu 4 muslimy, jinak je ukamenována za cizoložství. Islám je jediné náboženství, které promíjí znásilnění zajatých žen.
c) Velká lež – překládat džihád ???? jako „svatou válku“ je údajně nepravdivé. Je to prý „úsilí“ odolat pokušení a přemoci zlo. Džihád je prý i přestat kouřit. Ale doslovný překlad je „zápas“ nebo „boj“, podobný výraz jako Hitlerův výraz v „Mein Kampf.“ Osobní úsilí je obsaženo až druhotné. Na otázku po největším skutku v islámu Mohamed odpověděl: „Byl mi nařízen boj proti lidem, dokud nevyznají, že právo na uctívání má jen Alláh.“
d) Úmyslné mlžení – Mohamed byl prý úspěšný v šíření islámu díky svému silnému charakteru a přitahoval své následovníky svou morálkou. Ani slovo o zabíjení ne-muslimů, o znásilňování nebo zotročování lidí. Historikové odhadují, že muslimové zabili za posledních 1400 let až 280 milionů lidí.
 
e) Upřednostňování islámu - učebnice označují Mohameda jako „Božího posla“ ???? ???? [Rasul Allah], ale ani slovem se nezmiňují o Ježíši Kristu (VERE DEVS, VERE HOMO). Křesťanství je údajně nevěrohodné, zatímco islámské mýty a legendy se vydávají za potvrzená fakta.
f) Démonizace křesťanství – The American Textbook Council nalezl velký kontrast mezi islámem a křesťanstvím. Islám je vyobrazen jako model multikulturní tolerance, zatímco křesťanství jako agresivního původce mnoha válek v dějinách. Soustavně je připomínána inkvizice. Zabíjení křesťanů a zábor jejich území je podáváno jako „budování islámské říše.“ Křesťanské pokusy o znovunabytí ztracených území pak jako masakry. Judeo-křesťanské hodnoty jsou v učebnicích hanobeny.

 
Staň se muslimem
Studentům jsou podsouvána různá cvičení typu: „Utvořte mezi sebou miniaturní mešitu“,
„představ si, že jsi muslimský voják a jdeš dobýt Sýrii v roce 635“, nebo
„jednej, jako bys byl muslimem.“
V roce 1994 vítal studenty vyšší školy Elk Grone v Kalifornii velký nápis: „Je jen jeden Bůh, Alláh, a Mohamed je jeho prorok.“ Studenti byli nabádáni pokleknout, modlit se k Alláhovi a museli se zúčastnit modelových situací:
- recituj muslimskou modlitbu „Ve jménu Alláha milosrdného.“ ??? ???? ?????? ??????  [BISMILLAHI RAHMANI RAHIM]
- nauč se zpaměti islámské vyznání víry
- zpívej „Chvála Alláhovi“
- opakuj, že „Korán je Boží slovo“
- nos na krku přívěšek půlměsíce
- přijmi některé ze 30 muslimských jmen
- analyzuj, vysvětli a recituj knihy o džihádu, „Nebudeš-li bojovat, budeš potrestán.“ 
 
Bezbrannost studentů
Mnohé islámské země na Blízkém východě, používají svou propagandu velice obšírně. Studenti jsou snadným, bezbranným cílem z těchto důvodů:
- chybí jim ještě základní informace
- mají přirozený respekt k autoritě
- učí se na příkladech
- jednou osvojený postoj se těžko mění
 
Motivy islámské propagandy
Propaganda je strategická příprava populace k přijetí islámu. Islamisté jsou vlkem v rouše beránčím. Islám směřuje ke kontrole všech aspektů v životě jednotlivce. Strategie má dva rysy:
a) násilný džihád ???? zahrnuje války a teror
b) kulturní džihád ???? zahrnuje infiltraci propagandy za použití lží. Mohamed nazval válku podvodem. Islám zná dva druhy podvodu:
- koncepce taqija ???? znamená říkat a psát nepravdu ku prospěchu islámu
- koncepce kitman ????? znamená říkat polopravdy
Na amerických školách jsou praktikovány oba druhy podvodu. Mají být přípravou na ještě agresivnější kampaň v budoucnu. Jejich strategie se podobá termitům, kteří neslyšně a neviditelně zničí celý dům. Naši vojáci bojují v Afghánistánu a islamisté téměř vítězí v tajném džihádu proti spící Americe v našich domovech.
The Textbook League tvrdí, že „muslimští propagandisté přemluvili některá nakladatelství školních učebnic ke spolupráci.“ Tato pak tisknou učebnice plné nepravdivých informací podle jejich návodu. Za propagandou stojí The Council on Islamic Education (CIE). [3,4] Vydavatelům, kteří odmítají islámské propagandě posluhovat, je pak vyhrožováno soudem a obviněním z rasismu a xenofobie.
Dr.Diana Ravičová z Bushovy administrativy odhalila tři vydavatelství lživých učebnic: Glencoe, Houghton Mifflin a Prentice Hall. Jejich konzultantem pro učebnice je zakladatel CIE, indický muslim Šabír Mansuri a štědrým sponzorem této agresivní propagandy je Saúdská Arábie. Mansuri veřejně prohlásil, že je jeho úkolem vyprovokovat „nenásilnou revoluci“ na amerických středních a vysokých školách. Proč mu v tom školské úřady v Kalifornii nebrání, je záhadou. [5]
Bývalý důstojník Amerického námořního sboru, muslim Dr.Jasser napsal: „Americký školský systém nevědomky pomáhá ve válce proti nám. Vyhlásili ji nám muslimští totalitaristé. Ještě nikdy v dějinách amerického národa jsme nečelili takovému nekonvenčnímu nepříteli.“
(American congress for truth, ko)
 
Poznámky:
 
2. Korán Súra 4:34 „Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký.“
 
Pěkný článek k tématu, fundovaný, napsala Andrea Kostlánová, koukněte sem: Islámská republika v USA ?
 

4086 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Měla by Británie vrátit Argentině Malvíny a Rusko Ukrajině Krym? Letos uplyne 40 od britsko-argentinské války o Malvíny (Falklandy). Měla by Británe Malvíny vrátit Argentině, tak jak požaduje vrácení Krymu Ruskem Ukrajině?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683