"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Moderní společenská věda je Lysenko, kam se jenom podíváš. Atraktivita černochů pro bělošky – ideologie multikulturalismu namísto vědy

Autor: Michal Brand | Publikováno: 7.6.2019 | Rubrika: Analýzy
Ilustrace

Před nedávnem jsem zachytil novou zmínku na téma trochu postaršího „výzkumu“, podle kterého prý bělošky považují za atraktivní hlavně černochy. Po globálním oteplismu nebo „bezdětné osamocené ženy jsou šťastné, jen to ještě často neví, ale my soudruzi z multikulti fronty jim to vysvětlíme“ to je další příklad pseudo-vědy vydávané za vědu.

O co šlo? Na levičácké multikulti univerzitě (jiné univerzity než levičácké, marxistické, multikulti už na Západě nejsou) udělají „vědci“ průzkum „přitažlivosti různých ras“. Psycholog z University of Cardiff udělal „studii“ přitažlivosti jednotlivých ras, aby „vysvětlil“ (propagoval) smíšená manželství, zejména pak manželství, kdy si běloška vezme černocha. (Nebo vlastně správně politicky korektně Afrobrita?)

Kdepak, že by za tím byl prostě a jednoduše tlak zfanatizované multikulti Sturmabteilungu v médiích, v showbusinessu ale čím dál více už i v obyčejném životě.

Proč asi celebrity například adoptují africké a asijské děti? Protože je to „in“. Nechtějí pomáhat, to by mohli adoptovat bílé dítě, ale to by nebylo tak „khůl“. Zato když adoptují malé černé dítě? Vypadají pak táááááák ušlechtile. Normálně jsou sami ze sebe dojatí, že adoptovali černošské dítě!

Vlastně se tak trochu sami usvědčují z vlastního hluboce zakořeněného a teatrálně zapíraného rasismu – „podívejte se, jak nejsem rasista/rasistka, snesu i adopci černošského dítěte“. Teatrální gesto a někde uvnitř skutečný rasismus. Protože pokud by šlo o pomoc dítěti v nouzi, nerozlišovali by mezi bílým nebo černým nebo žlutým dítětem. Snaha adoptovat jiné než bílé dítě je usvědčuje z vnitřního rasismu, protože nejsou schopni černé nebo žluté dítě vnímat jako stejné, rovnocenné bílému dítěti. A proto teatrálně vykřikují „já nejsem rasista, podívejte, adoptuji malého černouška, to jsem ale, co?“ Ráno se probudí, napijou se bio eko džusu dovezeného pro ně tryskáčem přes půl zeměkoule (co lok, to roční plat dělníka na příslušné pomerančníkové plantáži v nějaké fajné bio eko rozvojovce), sednou si před zrcadlo a sami sebe pochválí, jak jsou úžasní, ušlechtilí, humánní a obdivuhodní. Taky je v tom utvrzují média, noviny, televizní moderátoři a komentátoři i kolegové z branže. A tak si tam všichni společně vrkají svoje „humanistické“ kolektivní stupidity. (O kolektivní stupiditě viz např. František Koukolík, https://www.youtube.com/watch?v=eb_6MdUZyw0 )

Pozn.: Že je to cynické a nehumánní, když adopce afrických a asijských dětí takto znevažuji? Ale kdepak. Není. Adopce dětí z Afriky nebo z Asie není naprosto žádnou pomocí nikomu, kromě těch pár dětí. Cenou, kterou za to ale celý svět zaplatí je – okamžitý nárůst počtu afrických a asijských dětí bez šance na budoucí práci, bez obživy, bez perspektivy. Na každé jedno „šťastně adoptované“ africké dítě se okamžitě objeví 1 000 nových, nešťastných afrických dětí, bez perspektivy, bez obživy, bez naděje na lepší život. Můžete těch dětí adoptovat 1 000 a prakticky ihned jich budete mít milion nových, nešťastných, bez perspektivy. Tak jich můžete adoptovat milion – a prakticky ihned jich budete mít miliardu. Milion dětí uděláte jakoby „šťastné“ a zaplatí za to miliarda dalších dětí, které jste odsoudili svojí „humanitou“, svým exhibicionistickým, narcisistním pseudo-humanismem k bídě a strádání.

Jako když neziskovka doveze do Afriky jídlo a rozdá ho. Co se stane? No, ti lidé, kteří si už před tím pořídili více dětí, než jsou schopni uživit, si následně pořídí další děti, ještě více dětí – které nejsou schopni uživit JINAK než požadavkem na „humánní“ pomoc ve formě jídla za nic, bez práce, bez úsilí, z cizího stolu. BEZ ŘEŠENÍ PROBLÉMU ZATO JEHO NÁSOBENÍM, NIKDE NEKONČÍCÍM NÁSOBENÍM PROBLÉMU. Vlastně někde tento “humánní“ přístup k „řešení“ problému jeho násobením má svůj limit – někde v budoucnu prostě už ani naše civilizace nebude schopna vyprodukovat dost jídla, pro všechny „zachráněné“ obyvatele Afriky a Asie.

Postarat se o sebe, o svoji vlastní obživu je „humanitární“ pomocí nenaučíme. Je to jako myslet si, že feťáka odnaučíte drogovat tím, že mu budete dodávat drogy zadarmo. Afrika má cca 1,4 miliardy obyvatel. Reálně je není schopna uživit – díky svému sociálně-ekonomickému modelu, maňána životní filozofii a filozofii „pořídíme si 10 dětí, aby aspoň 3 přežily do dospělosti“. Ale „humanitární pomoc“ zajistí, že přežijí všechny – aniž by Afričané museli změnit sami sebe, svoje chování, svůj sociálně-ekonomický model tak, aby se uživili bez cizí pomoci. A tak máte v další generaci problém, který je 2-3 x VĚTŠÍ než byl problém před tím, než jste do něj začali narcisistně pseudo-humánně zasahovat. Že jsou v Africe miliony podvyživených dětí? Víte, kdo za to může především? Neziskovky a jejich humanitární pomoc. Nejen, že Afričany netlačí k tomu, aby se uživili sami (změnou sociálně.ekonomického modelu i adaptací míry porodnosti na stabilní, „uživitelnou“ úroveň) – naopak tato „humánní pomoc“ přímo motivuje a odměňuje chování, které vede k neustále narůstající neschopnosti uživit se. A tak tato pseudo-humanitární pomoc násobí problém s každou generací. NÁSOBÍ!

Pozn. č. 2: O síle tlaku mediální multikulti propagandy svědčí například to, že po letech vyplachování mozků dětí a mladistvých homosexuální propagandou si například v Británii ve věkové skupině 18 -24 let není jisto svojí heterosexuální orientací plných 49% lidí. Proč? Že by se najednou v Británii tak oteplilo? ;-) Ale ne. Samozřejmě, že ne. To je výsledek destruktivní neomarxistické indoktrinace „homosexualita je super, je to in, homosexuálové jsou úžasní a skvělí už tím, že jsou homosexuálové, chceš být taky super, buď homo a máš vystaráno, všichni ti budou muset vycházet vstříc, chovat se k tobě nejen slušně ale přímo úslužně a podřízeně,....“. Ne, netvrdím, že nejsou skuteční homosexuálové – ale není jich 49% populace. Tečka. A mimochodem, studie jednovaječných dvojčat (které mají naprosto shodné geny) ukazuje, že homosexualita není nutně dědičná – viz studie jednovaječných dvojčat a homosexuality (https://stridavka.cz/studie-jednovajecnych-dvojcat-dokazuji-ze-homosexualita-neni-dana-geneticky/ ); i politicky korektní a korektně editovaná wikipedie uvádí studii, která ukazuje jen 52%-ní pravděpodobnost homosexuality u obou jednovaječných dvojčat; čistě vědecky tak lze vyloučit dědičnost jako dominantní faktor, protože v takovém případě by to muselo být 100%; spíše se zdá, že dominantní roli hraje prostředí, zkušenost, zážitky, vliv okolí včetně příkladů a přejímaných vzorů.

 

Pozn. č. 3: O University of Cardiff nejlépe hovoří jejich slogan na main page webu:

Welcome to a global university

With over 7,500 international students from more than 100 countries, you’ll be part of a vibrant community that celebrates its diverse culture.

Levičácká neomarxistická multikulturálně-dogmatická univerzita. „celebrates its diverse culture“, tak to jako diagnóza stačí. :-D

 

Ale vážně. Zpět ke studii o údajné přitažlivosti černochů pro bělošky. Dotyčná „vědecká“ studie byla realizována dotazováním mezi 40 studenty a studentkami univerzity. Autor této „vědecké“ pseudo-studie je z katedry Psychologie, tedy nejspíše šlo o studenty a studentky psychologie, čili a priori lidi zfanatizované multikulturalismem, genderismem a všemi dalšími odnožemi zvrácené neo-marxistické ideologie. Konkrétně šlo o 15 bílých mužů, 2 černé muže, 3 asiatské muže, 14 bílých žen, 3 černé ženy a 3 asiatské ženy a těm bylo předloženo 600 fotografií. Příslušné fotografie byly posbírány asistentem (asistentkou?) daného „vědce“ a byly vybírány tak, aby se mj. lidé na nich netvářili divně (a také aby byly rozpoznatelné apod.) Takže věcně: základ tohoto „vědeckého“ „výzkumu“ je od začátku zmanipulovaný a naprosto absolutně nevědecký.

Námitka 1: Fotografie jsou vybrány a představují tak vzorek sympatií nebo antipatií, stejně jako předsudky a názory a CÍLE A ZÁMĚRY toho, kdo je vybíral. Nejsou žádným reprezentativním vzorkem. Zejména, když přidáte jako kritérium „face in the image had a weird expression or was possibly of a race other than the main race for the region“ – toto vybírající osobě umožňuje a přímo nabízí možnost vyřadit kohokoli, kdo nevyhovuje jejím předsudkům a jejím cílům, které má „výzkum“ „prokázat“. Když budu chtít prokázat, že nejatraktivnější jsou pro bělošky Pákistánci, tak se mi jakýkoli hezký muž z jiné země, natožpak rasy bude zdát jako osoba s „weird expression“ a tudíž takovou fotku rovnou vyřadím. Stejným „kritériem“ manipulujícím vzorek již do samého počátku je „vypadá mladší 18 anebo starší 30 let“ – což prostě může platit pro jakoukoli osobu, která není hezká a je z té rasy, kterou chce „výzkumník“ jako hezkou ukázat. Jak prosté: „tenhle černoch není hezký, asi mu je víc než 30, šup s tou fotkou pryč“. Dokonce tohle falšování ani nemusí a nejspíš nebude dělat vědomě. Jeho podvědomí to zařídí samo, aniž by zatížilo jeho svědomí.

Celé „haló“ je pak okolo tohoto výsledku:

 

Takže tedy černošští muži byli hodnoceni v atraktivitě o 0,426 bodů lépe než bělošští muži. To je v rámci statistické chyby na tak malém vzorku. Na vzorku 20 studentek (zabýváme se nyní vyřvávanou atraktivitou černochů pro bělošky a nikoli dalšími rozdíly v této „studii“). Navíc šlo zřejmě o studentky multikulti extrémně levičácké „psychologie“, která již s psychologií jako vědou nemá dávno nic společného a přeměnila se v omračující míře na ideologické žvanění. (Důkazem je samotná tato studie, která je tak nevědecká, že kdyby psychologie byla nadále vědou a ne ideologií, tak dotyčný M. B. Lewis by byl zbaven akademických titulů a vyhozen na hodinu pro naprostou neschopnost zabývat se jako vědec nebo jako pedagog oborem psychologie.)

Velikost tohoto souboru je tak malá, že i přes Lewisovo oblbování se statistickou metodou ANOVA (Analysis of variance) jde o soubor naprosto neprůkazný. Soudruh „vědec“ cudně nezveřejňuje žádné podrobné údaje o jednotlivých výsledcích. Také nezveřejňuje žádné údaje o rozptylu jednotlivých odpovědí natožpak v rámci jednotlivých skupin. Také není známo, jaké bylo konkrétní složení fotografií z hlediska počtu fotografií černochů/černošek, bělochů/bělošek a asiatů/asiatek. Přitom se jedná o faktor, který může mít zásadní vliv na rozhodování o odpovědi. Ale budiž. Nicméně, vzorek „respondentů“ je tak malý a jeho výběr je už na začátku poznamenán nereprezentativním prostředím, ze kterého jsou respondenti a respondentky vybrány. Pokud všechny bílé studentky hodnotily atraktivitu černošských a bělošských tváří stejně a jen jedna jediná měla výraznou pozitivní preferenci pro černochy a výraznou negativní preferenci pro bělochy, pak způsobila celou odchylku. Zkuste si to v excelu – je to jednoduché. Jedna studentka z levičácké multikulti proti-bělošské univerzity a máte tento „vědecky podložený“ „výsledek“. („Proti-bělošské“ univerzity, protože celá slavná takzvaná diverzita a multikulturalismus jsou jasnou nenávistí vůči západní judeo-křesťanské civilizaci a jasným extrémistickým rasismem proti bílé rase. Ve srovnání s nenávistí multikulturalistů vůči vlastní rase je i Velký Drak Ku-Klux-Klanu vzorem rasové tolerance vůči černochům a vzorem rasové snášenlivosti.)

Námitka č. 2: vzorek respondentů je tak malý, že neprokazuje vůbec nic. Náhodná chyba na takto malém vzorku je tak velká, že výsledek neprokazuje nic. (Kromě multikulturního fanatismu a zaslepenosti dotyčného „vědce“.) O vylučování extrémních hodnot Lewis také nic neuvádí. Takže k náhodné chybě přibývá ještě možné riziko tzv. hrubé chyby, extrémní hodnoty, která ve vzorku výrazně ovlivní průměr a jiné ukazatele a proto je v seriózní vědě vylučována ze vzorku. Čím je vzorek menší, tím významnější a více zkreslující vliv má třebas jediný extrém, jediná fanatička, jediná osoba s neobvyklými sexuálními preferencemi například. K náhodné chybě tak máme ještě značné riziko hrubé chyby. Mj. ve skupině Asiatek (i Asiatů) a ve skupině černošek (a černochů) by musela být vyloučena jako hrubá chyba měření jakákoli odchylka, kdy by ohodnocení příslušné rasy příslušnou respondentkou bylo například nad ostatními dvěma respondentkami o cca 4 body (viz. metody výpočtu tzv. Dixonova výpočtu testu neparametrických odchylek). Podrobné údaje však Lewis neuvádí, proto zde jen spekulujeme o značném riziku. Samotná skutečnost, že neuvádí podrobnější údaje, však ukazuje přinejmenším na snahu poskytnout co nejméně fakt a co nejvíce vlastních interpretací reality.

Námitka č. 3: Vzorek respondentů je a priori zatížen hrubou chybou oproti populaci, protože šlo o studentky a studenty multikulti univerzity, kteří jsou „součástí komunity, která oslavuje svou diverzitu“, jak uvádí web dané univerzity. To je jako zajít do sparťanské hospody a udělat „průzkum“, kterému fotbalovému klubu fandí Češi nejvíce. Navíc jde o průzkum v hysterické atmosféře „kdo nezbožňuje nebělochy je rasista a musí být eliminován ze společnosti“. (Eliminován zatím společensky, ale čím dál častěji i fyzicky, jak ukazuje případ protiprávně vězněného a nakonec muslimem pod dohledem politicky korektní britské sharia policie pobodaného Tommy Robinsona, pofidérními obviněnými šikanované Marine LePen, navíc ve stylu sovětských tradic poslané na psychiatrické vyšetření, nebo naposledy čerstvý případ multikulturními fanatiky napadeného Ladislava Jakla.)

Námitka č. 4: Lewis neuvádí, co bylo respondentům řečeno, zda byli informováni, že jde o průzkum ryze sexuální přitažlivosti nebo přes přitažlivost o průzkum „rasistických předsudků“. Zejména běloši vystrašení proti-bělošskou „antirasistickou“ propagandou pak v takovém výzkumu budou obecně hodnotit jako přitažlivější nějakou jinou rasu než svoji vlastní. A na sluníčkářské univerzitě se tuplem budou třepat strachy neobodovat jako atraktivní třeba i hrbatého černocha nebo aspoň šilhavou Asiatku. U žen, u kterých je možná silnější touha patřit ke skupině, nevyčnívat, být součástí skupiny, pak o to více.

 

Poznámka č. 1: Vrcholem hlouposti „vědce“ Lewise je pak jeho meditování nad tím, že možná by jeho „výzkum“ mohl být ovlivněn tím, že nějaká rasa má větší tendenci nedat svoji fotku na Facebook (odkud bral fotky), pokud se daný jedinec považuje za neatraktivní. Lewis pak přemoudřele konstatuje, že když prověřil data, tak jen 1% účtů na Facebooku nemá fotku tváře. Ten člověk spadnul z višně! On neví, že Facebook každého uživatele postupně přinutí dát na svůj profil hned několik fotek, jinak mu postupně zablokuje profil? „Vědec“ Lewis se snaží dodat zdání prověřování podkladů svého „výzkumu“ a blábolí nesmysly. Hlavně, že to vychází multikulti. ;-) Stejnou hodnotu má jeho blábolení o tom, že když jeho asistent(ka) vybral(a) na Facebooku fotky (které se mu líbily a které nevyřadil na základě vágních a neexaktních kritérií), tak je hlavní, že Facebook je dobrý reprezentant toho, jak lidé dané rasy vypadají, protože sbírá fotky odevšad. No, to jistě. Ale asistent pak z těch všech možných některé vybere a některé ne. Takže tvrzení „Facebook není zaujatý“ je sice částečně pravda (v daném kontextu, protože jinak je zaujatý jako ......), ale o jednom jediném VYBÍRAJÍCÍM asistentovi to rozhodně neplatí, protože ten prostě už z definice nemůže být jiný než zaujatý, předem zaujatý na základě vlastních preferencí, vlastních cílů a vlastních mindráků, pověr, dogmat. Ledaže by to byl člověk bez mozku a vybíral losováním. (To první může být na sluníčkářské univerzitě pravda, ale losováním asi nevybíral.)

Ale dost se statistikou. Pojďme se podívat na daný „výzkum“ prostým zdravým rozumem.

Tady jsou alespoň trochu podrobnější výsledky:

Co tedy s kouskem zdravého rozumu a kusem ironie z uvedeného „výzkumu“ vyplývá?

  1. Černoši jsou přinejmenším latentní homosexuálové nebo asexuálové

Z tohoto „výzkumu“ jasně vyplývá, že černoši jsou patrně homosexuálové, asexuálové nebo impotenti, protože nízká atraktivita jakékoli ženy jakékoli rasy pro černošské muže naprosto vybočuje z údajů a naprosto vyčnívá ve srovnání s tím, jakou atraktivitu přisuzují ženám běloši a asiaté. Viz první obrázek výše.

Dělám si legraci. Samozřejmě, že to z tohoto výzkumu nevyplývá. Z tohoto výzkumu totiž nevyplývá vůbec nic, kromě toho, že ideologická dogmata naprosto pomátla hlavy „vědců“ na západních univerzitách.

  1. Nejošklivější ženy jsou černošky

Získaly nejnižší hodnocení atraktivity u všech mužských respondentů, takže na základě stejné metodiky a stejné „vědeckosti“ musíme konstatovat, že černošky jsou nejošklivější ženy na světě. To není rasismus, to je „vědecká“ studie M. B. Lewise z té univerzity, která si oslavuje svoji diverzitu. Ale vážně – další důkaz, že z celé studie vyplývá leda... ....no, no, však víte co.

Černošky považují za nejvíce atraktivní černochy, kteří ale je samotné považují za nejméně atraktivní ze všech. A navíc v porovnání s bělochy a Asiaty hodnotícími černošky - černošky dostaly od černochů o plných 30% méně bodů v průměru, než dostaly od Asiatů a bělochů.

  1. Černošky jsou největší rasistky z celé zkoumané skupiny. Kromě toho, že černoši jsou buď homosexuální nebo impotentní a ženy jim nepřipadají tolik atraktivní, jako ženy připadají atraktivní Asiatům a bělochům, tak černošky jsou pro změnu největší rasistky na světě, protože jako jediné ženy na světě hodnotí jako nejvíce atraktivní výhradně svoji rasu. Jinak nelze vysvětlit takovou výraznou odchylku od zbytku vzorku (jistě reprezentativního, že?) – černošky mají nejsilnější rasistické předsudky.

  2. Asiatky jsou nejméně sexuálně aktivní, nejvíce mají tendenci k frigiditě, případně jsou nejvíce lesbické. Asiatky hodnotí atraktivitu mužů bodovým ohodnocením o plných 15% nižším, než atraktivitu mužů hodnotí bělošky a černošky.

  3. Ideální dvojice je tedy Asiatka, kterou málo přitahují všichni muži, s černochem, kterého málo přitahují všechny ženy. Budou si skvěle rozumět. Můžou spolu každý večer místo sexu čumět na televizi. Samozřejmě multikulturně.

  4. Debilizace „vědy“ v západní společnosti překvapuje každým dnem. Tam, kde kdysi bylo naprosté dno debility, je dnes nadprůměrně „kvalitní“ věda vysoce vyčnívající nad zbývající žumpu, pokud se o vědě dá ještě vůbec mluvit, zejména ve společenských vědách. Dno debility se nám mezitím posunulo – a každým dnem posouvá hlouběji – přes oblasti, které jsme ještě nedávno považovali za zcela neprostupné, za oblast „tak hluboko klesnout nemohou“. Mohou.

  5. Pro studenty a studentky genderových a jiných podobných studií a pro zaměstnance neziskovek: Samozřejmě to vše myslím jako nadsázku, jako sarkastický komentář Lewisovy pseudo-vědy. Ale každý z těch sarkastických bodů má reálný základ, protože - stejně jako sám Lewis - může naznačeným způsobem interpretovat dostupné výsledky kdokoli jiný a bude to stejně „vědecké“, jako Lewisovy vlhké multikulti poluční sny.

 

Lewisova studie je zde https://orca-mwe.cf.ac.uk/28235/1/Lewis%202012.pdf

Článek, který bere tuto stupiditu vážně jako „vědu“ pak zde https://www.idnes.cz/onadnes/vztahy-sex/belosky-preferuji-cernochy-belosi-zase-asiatky-potvrdili-vedci.A120214_120026_vztahy-sex_sck

 

Prosím podpořte nás v boji za svobodu a proti cenzuře, kterou se postupně snaží na internetu budovat velká media napojena na vládnoucí elity!!
Jsme vděční za příspěvky v jakékoliv výší a i jen občas. Slibujeme, že prostředky využijeme plně v boji za Vaši a naši svobodu a informace, které se EU, multikulturní a proislámské elity snaží potlačovat a tajit! 
 
Předem moc děkujeme. Společně zvítězíme a ubráníme se!
 
Číslo účtu: 2700168305 / 2010, Fio banka a.s., Variabilní symbol: 003
Ze zahraničí: IBAN: CZ2320100000002700168305, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 

Více k problematice zde:

Britská BBC falšovala překlady z arabštiny, aby zakryla palestinskou nenávist k židům!

Má stejné zdroje jako Islámský stát, uvedl znalec o radikální knize

 

Klíčová slova: EU  | multikulturalismus  | imigrace  | přistěhovalectví
2989 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Měla by Británie vrátit Argentině Malvíny a Rusko Ukrajině Krym? Letos uplyne 40 od britsko-argentinské války o Malvíny (Falklandy). Měla by Británe Malvíny vrátit Argentině, tak jak požaduje vrácení Krymu Ruskem Ukrajině?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683