"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Evropská levice je pro Židy nebezpečnější než evropská pravice

Autor: Soeren Kern | Publikováno: 6.8.2009 | Rubrika: Antisemitismus
Ilustrace

Židovské skupiny v Evropě a ve Spojených státech reagují s obavami na volební zisky krajně pravicových stran v nynějších volbách do Evropského parlamentu. Pravičácké a nacionalistické strany zaznamenaly ve čtyřdenním hlasování, které skončilo 7. června, významné úspěchy v Rakousku, Británii, Dánsku, Maďarsku, Rumunsku a Holandsku.

Evropský židovský kongres (European Jewish Congress, EJC) sídlící v Paříži, organizace zastřešující židovské komunity v Evropě, sděluje: „Když hodnotíme výsledky těchto voleb, trend je znepokojivý; zisky extrémně pravicových skupin jsou celoevropským fenoménem. Úspěch krajně pravicových a nacionalistických stran, které ve volbách získaly parlamentní křesla na základě rasismu, antisemitismu a xenofobie, směřuje k jasnému omezování tolerance a měl by povzbudit evropské vedení k posílení mezikulturního dialogu. Úspěch takových radikálních skupin, jako je nizozemská Strana pro svobodu, rakouská Strana svobodných, Dánská lidová strana, Britská národní strana a maďarský Jobbik, bude bohužel sloužit k posílení těch, kteří zastávají nebezpečné myšlenky extrémního nacionalismu, rasismu, antisemitismu a xenofobie.“

Liga proti hanobení (Anti-Defamation League, ADL) se sídlem v New Yorku říká, že sleduje „s hlubokou úzkostí zisk tolika hlasů tak nestydatě antisemitskými stranami“, a vyzývá evropské politiky k „ujištění, že antisemitismus, rasismus a fanatismus se již nikdy v Evropě znovu neuchytí… Je nezbytné, aby evropští představitelé nezůstali zticha, ale aby rázně odmítli nenávistný a bigotní světonázor krajně pravicových stran a jejich podporovatelů.“

Světový židovský kongres (World Jewish Congress, WJC) sídlící v Ženevě říká: „Krajně pravicové a extrémistické strany získaly v Evropě protestní voliče a těžily z nízké volební účasti. Podpora středolevých a vládních stran poklesla po celé EU, jak okrajové radikální skupiny posbíraly protestní hlasy.“

Přestože tyto a další židovské skupiny nejsou osamocené ve svém znepokojení z narůstajícího antisemitismu v Evropě, jejich strach z krajní pravice často zastiňuje neoddiskutovatelný fakt, že mnohé z největších hrozeb Židům a Izraeli v současné Evropě pochází z levicové části politického spektra. Není žádným velkým tajemstvím, že levicoví intelektuálové po celé Evropě hrají zásadní roli v oživení antisemitismu jako přijatelné myšlenky. Samozřejmě svou nechuť k Židům ventilují (většinou) jen opatrně. Moderní antisemitismus je tak maskován „antisionismem“ a pohledem na Palestince jako na nevinné oběti.

Evropská židofobie na sebe bere nové formy typu antisemitského bojkotu a protizraelských demonstrací, jejichž zvyšující se četnost evropská levice přehlíží a bagatelizuje, ba mnohdy se na nich sama aktivně podílí. Je rozšiřována evropskými masmédii inklinujícími k levici, která tak systematickou démonizací Izraele nejen podporují postmoderní a postnacionální ideologický pohled evropské vládnoucí třídy, ale věří i v utišení hněvu muslimských imigrantů, ve strachu před odhalením mýtu o evropské socialistické multikulturní utopii.

Zatímco evropská levice zintenzivňuje kontakty s palestinským hnutím, islám se nečekaně stal hlavní hrozbou židovskému životu v Evropě. Přestože nemáme definitivní a přesnou statistiku, většina násilných činů proti Židům a židovským institucím v uplynulých několika letech byla spáchána muslimskými extremisty. Zpráva z roku 2003, vydaná Evropským centrem pro sledování rasismu a xenofobie (European Monitoring Center on Racism and Xenophobia (EUMC), připisuje nárůst antisemitského násilí především muslimům a propalestinským hnutím. Ale jejich zjištění byla tak nepohodlná evropským levicovým elitám, že zprávu smetly ze stolu a zadaly vypracování nové. Následující zpráva EUMC, která použila politicky korektnější metodologii, již vyvozuje, že „zjevný nárůst antisemitských incidentů“ je dílem „mladých bílých Evropanů podnícených tradičními krajně pravicovými extremistickými skupinami“.

Krajně pravicové skupiny jako holandská Strana pro svobodu Geerta Wilderse a Dánská lidová strana, značně vzdálené „zběsilému“ rasismu, o kterém mluví EJC, jsou přitom jedni z nejlepších přátel Židů (a Izraele) v dnešní Evropě. Dánská lidová strana je silným podporovatelem Izraele a stejně tak i americké „války proti terorismu“, která znamená velký přínos právě pro Izrael. Volá po přísnějších sankcích proti totalitním a diktátorským režimům, zvláště těm v islámském světě. Stejně tak podporuje akademické granty pro výzkum terorismu a islamismu. Podobně Wilders se prohlašuje za pravého přítele Izraele. Během nedávné návštěvy Jeruzaléma Wilders pravil: „Vidíme křesťany a židy jako část jedné kultury. Když stojím zde, jsem se svými lidmi, ve své vlasti, se svými hodnotami. Cítím se zde mnohem víc doma než na mnoha místech v Evropě. Izrael je demokracií – to je vše, za čím si stojíme.“

Wilders a vzrůstající počet dalších Evropanů rozumějí hrozbě, kterou islám představuje pro Evropu a pro západní svět. Vzdorují evropským levičákům, kteří pohrdají židovsko-křesťanským dědictvím natolik, že se stávají zaslepenými apologety islámu. Islamizace Evropy, která je podporována netolerantním levičáckým multikulturním dogmatem poskytujícím imigrantům více práv než původním obyvatelům, je bohužel jedním z faktorů přispívajících k alarmujícímu vzestupu skutečně problémových extrémistických skupin jako je maďarský Jobbik.

Evropská pravicová scéna je daleko pestřejší a komplexnější než by naznačovala zjednodušení typu „krajní pravice“ nebo „extrémistická pravice“. Na jedné straně pravicové skupiny v Dánsku a Holandsku, postavené na společenském souhlasu a střetávající se s evropským multikulturním hnutím, které zešílelo a táhne Evropu do propasti, na straně druhé jsou organizace typu rakouských, maďarských a rumunských, poháněné ignorancí a hlásající odpor k přistěhovalcům jen proto, že jsou. Jsou to odlišné světy.

Reflexní tendence označit evropskou krajní pravici jako antisemitskou popírá fakt, že jediní upřímní evropští podporovatelé Židů a Izraele jsou na pravé části politického spektra (až na pár výjimek). Židé by měli mít větší strach z evropské levice než z pravice, třebas krajní.

Soeren Kern, člen madridského konzervativního „think tanku“ Grupo de Etudios Estratégicos/ Strategic Studies Group

pro Eurabia.cz přeložil -Jihočech-

5566 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Do moře se zřítil bombardér s jadernými bombami. Co je pravděpodobnější? Čí je? Otestujte si svůj dez/informační čuch, resp. předpojatost: Do moře se zřítil bombardér s jadernými bombami. Co je pravděpodobnější? Čí je?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď