"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

DOPIS Z ASHKELONU - nenávist k bělochům a Evropanům je součásti antisemitismu

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 31.7.2018 | Rubrika: Glosy
Ilustrace

Vzpomínam si, že kdysi dávno jsme zpívali: Když jsem byl mlád, bývala Askalona.  Kvetoucí osadou, již jsem mĕl rád. Ne každý ví, že jméno této americké osady bylo odvozeno ode jména mĕsta ve Svaté zemi. Čtenáři Bible si vzpomenou, že tam tragicky zahynul hebrejský hrdina Samson, poté co ho zradila jeho pohanská družka Dalila. Na hlavním námĕstí v Českých Budĕjovicích jsou oba zobrazeni barokním sousoším.
 
Ashkelon je dnes krásné mĕsto v Izraeli, ve kterém nyní už víc než mĕsíc znovu bydlím. Toto mĕsto leží asi patnáct kilometrů od pásma Gaza. Před lety jsem zde psal o tom, jak nám odtamtud Arabové posílali do Ashkelonu rakety. Nyní jsem si udĕlal výlet do místa jménem Erez, kde je hraniční přechod do zmínĕného pásma. Izraelský důstojník se na mĕ obrátil hned jak jsem vystoupil z autobusu. Zkontroloval mi doklady, vysvĕtlil mi, že zde je vojenské pásmo a poslal mĕ na delší pochod k silniční křižovatce, kde jsem si počkal na autobus jedoucí z Beer Sheva do Ashkelonu a tím jsem zase vrátil domů.
 
Takže jsem toho moc nevidĕl. Ale už před tím jsem si udĕlal pochodové cvičení z Ashkelonu na jih, k pásmu Gaza. Pozoroval jsem sloupy černého kouře, stoupající k modrému nebi. Četl jsem v izraelském deníku The Jerusalem Post, že Arabové z Gazy posílají přes demarkační linii zápalné létající draky, kterými ničí v Izraeli úrodu. Stovky hektarů polí, a lesů tak už byl zničeno. Nedávno, jenom bĕhem  jednoho  dne, dvacet takto způsobených požárů bylo zaznamenáno.
 
Nevím, zda české sdĕlovací prostředky informují o tomto aspektu arabsko-izraelského konfliktu. Řekl bych, že dobře ilustruje povahu tohoto tak dlouho už trvajíího konfliktu. Je to střetnutí tvůrců s ničiteli. Je trapné konstatovat, kolik ,,zelených" ochránců  životního prostředí a jiných, t.zv. pokrokových lidí, nachází zcela přijatelné toto ničivé jednání, jenom proto, že jeho pachatelé mají label ,,politically correct."
 
Jestliže patnáct kilometrů na jih od Ashkelonu začíná pásmo Gaza, patnáct kilometrů na sever od Ashkelonu se nachází mĕsto Ashdod. Též jsem tam kdysi pobýval, už asi před dvaceti lety. Za tu dobu se mĕsto velmi rozrostlo a zvelebilo. Výškové budovy, které nemají co závidĕt tĕm v pařížské Défense, nebo v New Yorku, tam rostou, jako houby po dešti. Velká obchodní centra, podle vzoru tĕch, které Američané nazývají the shopping malls, jsou stále četnĕjší. V jednom jsem si dal speciality Sushi, které tam připravuje nĕjaký rodilý Japonec a jeho dvĕ izraelské zamĕstnankynĕ. Kdo přijede do Ashdodu z Kalifornie se tam bude cítit  jako doma.
 
Ale třicet kilometrů odtamtud začíná Třetí svĕt. A Třetí svĕt v obzvlášť ošklivé formĕ. Ovšem, řekl bych, že Třetí svĕt je ošklivý už svojí samou podstatou. Především proto, že neschopní, frustrovaní, lidé jsou často plní nenávisti.
 
Čtu zde, že strana, která je nyní u moci v Jižní Africe, the African National Congress, rozhodla, že jihoafrické diplomatické zastupitelství v Tel Avivu se už nebude nazývat vyslanectví, nýbrž pouze nĕco jako ,,styčný úřad."Tím chtĕjí zřejmĕ reagovat na přemístĕní velvyslanectví Spojenýh států do Jeruzaléma, které rozhodl prezident Donald Trump (God bless Him !).
 
Jihoafrická vláda nyní uveřejnila prohlášení: ,,Všichni Jihoafričané se musí postavit a jednat s Izraelem, jako se státem-pariou, kterým je. V našem boji proti režimu apartheidu nás původnĕ nepodporovaly vlády. Podporovali nás prostí občané. Tak jako pokrokoví Nizozemci a Britové z vlastní iniciativy odvrhli bílou Jižní Afriku, stejnĕ je nutné odvrhnout útisk Palestinců Izraelem." Jihoafrická vláda systematicky podporuje mezinárodní hnutí BDS (Boycott, Divestment, Sanctions – bojkot, stažení investic, sankce), namířené proti židovskému státu.
 
Deník The Jerusalem Post ukazuje též, kam až může vést tento nepřátelský postoj, který dnešní vláda v Johannesburgu  povzbuzuje. Tak nĕkdo prý napsal na jihoafrickém twitteru: ,,Holokaust se bude jevit jako piknik v porovnání s tím, co my Židům udĕláme."
 
Takže existuje ten špatný rasismus, ten kterým trpíme, nebo jsme trpĕli, my a ten dobrý, ktrým necháme trpĕt ty druhé. Připomeňme, že manželka Nelsona Mandely dávala svým odpůrcům pneumatiku okolo krku. Ta pak byla zapálená, takže dotyčný zemřel otravou kouřem. To nebránilo prezidentu Václavu Havlovi se s Nelsonem Mandelou přátelit, aby v očích ,,pokrokového" západního publika vypadali jako dva hrdinové boje za svobodu. 
 
Všeobecnĕ vzato, Evropané a občané ostatních západních zemí jsou stále donucováni se cítit vinnými vůči národům Třetího svĕta. Ti, kteří jsou schopnĕjší, se kvůli tomu mají cítit vinnými. Ti, kteří vyvinuli vĕdu a techniku, kterým se podařilo vymýtit tolik nemocí, umožnit daleko delší život tolika lidem, se mají cítit vinnými vůči tĕm, kteří jsou schopni jenom zabíjet a ničit.
 
Tady čtu, že od roku 2016, Izrael daroval Syřanům, prchajícím před vojenskými akcemi a hledajícími úkryt u izraelských hranic 1 524 tun potravy, 250 tun šatstva, 947 000 litrů nafty, 21 generátorů elektřiny,    24 900 souborů lékařské výbavy. Více než 4 800 ranĕných Syřanů je, nebo bylo, ošetřováno v Izraeli, jakož i 1 300 nemocných syrských dĕtí. Vedle toho, 6 000 Syřanů je, nebo bylo, ošetřováno v polní nemocnici jménem Mazor Ladach, otevřené na hranici izraelskou armádou a spravované mezinárodní humanitární organizací.
 
Ale jestliže takto pomáhají občanům státu, který je s nimi ve válečném stavu už 70 let, Izraelci nepřijímají syrské uprchlíky na své území.
 
Proč členské státy Evropské unie by mĕly být povinné přijímat milióny nelegálních přistĕhovalců, kteří vĕtšinou ani nejsou váleční uprchlíci, nýbrž pouze hospodářští migranti?
 
Vlády členských států mají především zodpovédnost zajistit bezpečí a štĕstí svým občanům. Mají povinnost zajistit jim hmotný blahobyt, ale i radost  ze života všeobecnĕ. A k té patří  též možnost žít ve vlastní zemi, mezi svými krajany a ne býti postupnĕ připravováni o svou vlast a stávat se cizinci tam, kde se narodili.
 
Je třeba to říkat znovu a znovu, neustále to opakovat. Neomarxisté, kteří usilují zničit národ, náboženství a rodinu, aby se dostali k moci prostřednictvím přistĕhovalců, když domácí pracující na žádnou jejich beztřídní společnost už dávno nejsou zvĕdaví, se chovají stejnĕ jako ti, kteří posílají zápalné létající draky zničit úrodu sousedům.  Jsou to jenom dvĕ formy destruktivního jednání.
 
K článku celkově doporučujeme:
 

Podpořte nás v boji za svobodu a proti cenzuře, kterou se postupně snaží na internetu budovat velká media napojena na vládnoucí elity!!

Jsme vděční za příspěvky v jakékoliv výší a i jen občas. Slibujeme, že prostředky využijeme plně v boji za Vaši a naši svobodu a informace, které se EU, multikulturní a proislámské elity snaží potlačovat a tajit! 
 
Předem moc děkujeme. Společně zvítězíme a ubráníme se!
 
Číslo účtu: 2700168305 / 2010, Fio banka a.s., Variabilní symbol: 003
Ze zahraničí: IBAN: CZ2320100000002700168305, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Klíčová slova: Izrael
3202 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Ve Francii vyhlášena rekonkvista. Co vy na to? Pravicový prezidentský kandidát Zemmour vyhlásil ve Francii protiimigrantskou rekonkvistu. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď