"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Islám je zcela založen na strachu. Strach je opěrným argumentem všech muslimů

Autor: Ali Sina | Publikováno: 17.8.2018 | Rubrika: Analýzy
Ilustrace

Pane Ali Sino, je něco, čemu nerozumím. Před 11. zářím 2001 jsem toho o islámu moc nevěděl. Kvůli tragédii jsem začal “doktrínu” islámu studovat. Mohl jsem vidět, že tato “doktrína” je špatná. Mohl jsem také vidět, že někteří muslimové jsou velmi dobří, a že “doktrínu” islámu nenásledují. Pro některé z těchto muslimů bylo nicméně velmi těžké islám opustit. Proč? Pokud dobrá srdce těchto muslimů nepřijala špatnosti obsažené v historických dokumentech islámu, jak by pro ně mohlo být těžké “odejít”? Nemůžete opustit něco, co jste nikdy nepřijali, že ano? Ve skutečnosti nebyli dobří muslimové nikdy autentickými muslimy. Byli ve skutečnosti pouze laskavými lidmi, kteří si říkají muslimové. Byli pokrytci, protože nepraktikovali to, co je obsaženo ve zlých historických dokumentech islámu? Muslimové, které jsem poznal, nebyli ani trochu jako pedofilní Mohamed. Proč se tedy dobří muslimové cítí špatně, když nejsou jako Mohamed? Proč není pro dobrého muslima snadné kopnout Mohameda do zubů a zapomenout na něj, protože nikdy nebyli jako on? Proč není snadné kopnout do zubů například muslimskou takíju a na tuto špatnou doktrínu zapomenout? Proč není snadné vyhodit špatný korán do koše? Proč trpí dobří muslimové “abstinenčními syndromy”, když celou dobu nenásledovali nic zlého? Od čeho “abstinují”? Doufám, že pochopíte, co se snažím říct.
 
Váš přítel Philip
 
Drahý Philipe:
 
Máte pravdu; většina muslimů jsou dobří lidé, kteří se nijak neliší od ostatních lidí. Nevěří ve skutečný islám, ani ho nenásledují. Někteří muslimové skutečný islám neznají, mnoho z nich ho ale zná a bez ohledu na to, že s ním nesouhlasí, ho neopustí. Máte právo na to být zmaten, tento problém ale přesahuje islám a muslimy. Je zakořeněn v lidské psychologii.
 
Všichni máme své vlastní víry a přesvědčení, a bráníme je zuby nehty. Víra, že Země je středem vesmíru, který se kolem ní otáčí, byla tak silná, že když jí Galileo zpochybnil, bylo mu vyhrožováno smrtí, a bez ohledu na to, že odvolal, strávil zbytek života ve vězení. Jordano Bruno byl méně opatrný a za zpochybnění víry většiny byl upálen.
 
Neměli bychom předpokládat, že lidé se od té doby změnili. Svět se změnil, lidé ale ne. Když říkám lidé, myslím tím vás, mě, a všechny ostatní. Abych demonstroval platnost tohoto tvrzení, uvedu nyní kontroverzní téma, něco, co bude mít většina lidí problém přijmout, něco, co vyhazuje lidi z jejich zóny komfortu.
 
Před několika týdny byl kandidát na prezidenta Ameriky senátor Kucinich dotázán, jestli věří v UFO. Řekl, že ano, a celé obecenstvo vybuchlo smíchy. Díky tomu se stal předmětem vtipů v nočních show.
 
Skutečností je, že 14 procent Američanů tvrdí, že skutečně viděli UFO, a mnoho z nich jsou velmi vážení a důvěryhodní lidé, jako bývalý prezident USA Carter, bývalý guvernér Arizony Symington, několik vysoce postavených vojenských generálů v důchodu, kterým byly svěřeny atomové bomby, několik astronautů a bezpočet pilotů a policistů. Tito lidé nejsou lháři. Věřím, že toto procento bude podobné po celém světě. Proč by mělo být spatření UFO důvodem k posměchu? Je to proto, že když jste o něčem přesvědčení, je těžké změnit svůj názor. Nepředpokládejme, že lidé, kteří tvrdí, že viděli UFO, jsou předmětem pouhého posměchu. Mohou být uráženi a dokonce jim může být vyhrožováno ztrátou zaměstnání. To je důvod, proč lidé obyčejně neoznamují UFO, dokud neodejdou do důchodu. Hrozba je skutečná. Piloti jsou varováni, že pokud oznámí, že viděli UFO, budou posláni k psychiatrickému vyšetření a mohou být propuštěni. Opravdu jsme se od dob Galilea a Bruna změnili?
 
Používám tento příklad, protože většina lidí v UFO nevěří, a jejich první reakcí je výsměch. Vidíte, jak těžké je pro vás přijmout možnost, že se mýlíte, pokud patříte mezi popírače UFO? Je to velmi těžké. Prostě to nemůžete přijmout. Celá ta představa vypadá jako bláznovství. Samotná skutečnost, že jste součástí většiny, potvrzuje vaše přesvědčení. Když se lidé vysmívají UFO, cítíte další potvrzení vašeho postoje. Nezměníte svůj názor a budete zamítat veškeré důkazy, které může předložit druhá skupina, aniž byste je brali vážně. My lidé máme sklony odporovat představám, které jsou v rozporu s naší vírou, zatímco snadno přijímáme chatrné důkazy, které jí potvrzují. To je důvod, proč muslimové vidí ve všedních prohlášeních koránu zázraky, jsou ale naprosto slepí ke stovkám omylů a hloupostí, které tu knihu prostupují.
 
Je představa mezihvězdných letů naprosto šílená, hodná výsměchu? Byla by, pokud by Einsteinova teorie obecné relativity, teorie, která popisuje strukturu prostoru a času, byla nedotknutelná. Problém s obecnou relativitou je ale ten, že je ve sporu s kvantovou mechanikou, teorií, která se zabývá světem mikroskopických částic. Mnoho fyziků se pokoušelo, a stále pokouší, překlenout rozpor mezi oběma teoriemi. Mezi nimi byl neznámý německý fyzik Burkhard Heim, který v padesátých letech přišel s dalšími dvěma rozměry ke čtyřem známým časoprostorovým rozměrům vesmíru, a jehož teorie byla později rozšířena dalšími fyziky, Dröscherem a Häuserem, kteří do jeho rovnic přidali další dva rozměry. Podle těchto fyziků je cestování mezi dvěma planetami možné skrze tyto nové rozměry, a nikoliv skrze časoprostor. To by umožnilo, aby se vesmírné lodě pohybovaly rychleji než rychlostí světla, bez raketového paliva, s použitím stejné síly, která pohání temnou hmotu vesmíru. Pokud by bylo možné tuto teorii prokázat, mohli byste podniknout cestu ze Země do jiného hvězdného systému vzdáleného jedenáct světelných let za pouhých osmdesát dní.
 
Mezihvězdné cesty jsou fascinující téma. O jejich teorii si můžete přečíst zde (http://space.newscientist.com/article/mg18925331.200). Než si ale začnete balit kufry, nejprve se musíme vyrovnat s problémy, které se týkají našeho způsobu myšlení. Bylo by snadné vzít člověka z doby jeskynní a poslat ho do vesmíru, je ale možné zbavit ho jeho mentality?
 
Zda Heimova teorie funguje a jestli jsou UFO skutečné nebo ne není předmětem tohoto článku. Nic nebylo dokázáno, není to ale způsob, jakým se věda dostala tam, kde se nyní nachází? Jde jen o příklad. Cílem je ukázat, jak těžké je změnit své přesvědčení. Stejně jako ti, kdo se snaží zamítnout UFO, nepovažují toto téma za hodné zkoumání, je pro muslimy samotná myšlenka, že by se islám mohl mýlit, nepředstavitelná, nehodná zvážení. V obou případech jsou popírači (a.k.a. věřící) přesvědčeni, že znají pravdu, a necítí potřebu o ní nijak pochybovat. V obou případech lze popírače/věřící urazit, pokud je jejich víře kladen odpor. Není úžasné, že téma ve své podstatě tak akademické, jako zda jsou UFO mimozemské vesmírné lodě nebo ne, může vyprovokovat tolik emocí, zničit přátelství, a dokonce podnítit nepřátelství? Nyní si představte, o kolik více může naše vášně a emoce ovládat náboženská víra.
 
Popírat možnost vlastního omylu je odvrácenou stranou víry. Pokud odmítám přijmout určitý fakt, je to proto, že VĚŘÍM, že tento fakt není pravdivý. Pochybnost je něco zcela jiného. Většina lidí dělá vážnou chybu, když se nazývají skeptiky, zatímco odmítají přijmout svědectví druhé strany, a přichází s obtížnými a nemožnými požadavky, kterými mají jejich oponenti dokázat svojí pravdu. Nezaměňujme tvrdohlavé popírání se skepticismem. Dnes je v módě vydávat se za skeptika a volnomyšlenkáře. Skuteční skeptici a volnomyšlenkáři jsou nicméně velmi vzácní. Většina samozvaných skeptiků jsou pouzí popírači. Jsme otroci vlastních přesvědčení. Měníme často své pány, nedokážeme ale žít bez nich.
 
Proč se držíme své víry? Je to proto, že rádi stojíme na pevném základu. Potřebujeme konzistenci, stabilitu a ujištění, že zákony vesmíru zůstávají stejné. Bojíme se nejistoty. Chceme vědět, že zítra vyjde slunce na východě a život bude bez překvapení pokračovat. Protože naše pochopení reality je malé, vytvoříme si své vlastní a rychle k němu přilneme. Pokud je námi vytvořená realita zpochybněna, bereme to osobně. V tomto smyslu jsme všichni stejní. Je nespravedlivé vzít pouze muslimy nebo věřící, a tvrdit, že jsou slabí. Všichni jsme slabí. Všichni jsme závislí na našich falešných přesvědčeních a držíme se jich kvůli vlastnímu pocitu bezpečí.
 
Víry jsou schránkami, ve kterých se ukrýváme a ve kterých nalézáme útočiště. Náboženské víry patří mezi nejpevnější schránky. Čím bludnější víra je, tím silněji nás svírá. Lidé, kteří se skrývají ve své víře, se dívají na fakta a nevidí je. Věděl jsem většinu věcí, které vím dnes, dokonce i když jsem byl věřící, nedokázal jsem je ale spatřit. Nikdy jsem si jich nevšímal. Nesnažil jsem se, nebo možná neodvážil, si jich všímat. Nenuceně jsou zamítal vše, co představovalo hrozbu mé víře, a smetl jsem to zjednodušujícími racionalizacemi. Byl jsem si vědom většiny rozporů a absurdit náboženství, které nyní napadám a píšu o něm, když jsem ale byl věřící, nepředstavovaly pro mě žádný problém. Důvod, proč jsem je nedokázal vidět, byl ten, že jsem je vidět nechtěl. Zpochybňovaly mojí představu o světě. Abych něco z toho přijmul, musel bych změnit celé své chápání skutečnosti. Změna je bolestivá, obzvláště když jde o to, v co věříme jako v pravdu.
 
Buddha řekl, pochybujte o všem. Neměl tím na mysli věci, kterým nevěříte, ale spíše ty, ve které věříte. O věcech, kterým nevěříte, již pochybujete. Každý dokáže pochybovat o víře druhých, jen málo lidí ale dokáže pochybovat o své vlastní.
 
Mělo by být pravidlem, že budete pochybovat o svých přesvědčeních právě v okamžicích, kdy jste o nich nejvíce přesvědčeni. Kdykoliv jste o něčem přesvědčeni, existuje pravděpodobnost, že se mýlíte. Abych citoval Bertranda Russella: “Celý problém se světem spočívá v tom, že hlupáci a fanatici jsou si sebou vždy tak jistí, zatímco moudřejší lidé jsou tak plní pochybností”.
 
Přesvědčení je měřítkem hlouposti, stejně jako je pochybnost mírou moudrosti. Největší hloupostí je přesvědčení založené na strachu. Russell říká, “Strach je hlavním zdrojem pověrčivosti, a jedním z hlavních zdrojů krutosti. Dobytí strachu je počátkem moudrosti”.
 
Islám je zcela založen na strachu. Strach je opěrným argumentem všech muslimů. Strach z Alláh a jeho trestu je nejpevnější uzdou, která muslimy omezuje. Maulana Ajmal Qadri, přední učenec a světec islámské školy Deobandi, mi ve svých třech emailech adresovaných mě neřekl nic jiného, než že mě varoval před Alláhovým trestem.
 
Mnoho muslimů jsou přirozeně dobří lidé. Nechtějí páchat zlo a často tak ani nečiní. Nevidí ale pravdu, protože jí vidět nechtějí. Je to strach, který je váže k něčemu, co je tak jasně hloupé jako islám. Víra je pro mysl okovem. Věřit je jednoduché. Dokáže to každý hlupák. Pochybovat je těžké. K pochybování potřebujete moudrost. Když je víra založena na strachu, její ochromující vliv se zesiluje.
 
Nepředpokládejte, že neexistuje žádná naděje. Vše, co je třeba udělat k vyvolání pochybností, je nalézt v systému víry věřícího slabé místo. Potom všechna jeho přesvědčení padnou jako domino, jedno za druhým, a on se osvobodí. Jednou jsem našel ve své víře jednu díru, a byl jsem ohromen, jak rychle padla všechna má přesvědčení, a já jsem dokázal spatřit chyby a absurdity ve věcech, které jsem dříve považoval za svaté a nepochybně pravdivé. Díval jsem se na ty samé věci, viděl jsem ale zcela jiný obraz.
 
Pravděpodobně znáte tento obraz iluze mladé dívky-staré ženy. Představte si, že tento obraz představuje islám. Muslimové dokážou vidět pouze hezkou dívku. Jsou do toho obrazu tak zamilovaní, že nedokáží přeostřit a spatřit druhý, méně přitažlivý obraz. Alternativa je tak ošklivá, že jí odmítají vidět. K této změně paradigmatu může nicméně dojít v jediném okamžiku. Jakmile k ní dojde, a jakmile spatří ošklivý obraz, už nadále nedokáží předstírat, že tam není. Ano, budou se ho snažit popírat. Ano, budou ještě rychleji lnout k obrazu, který milují, ale nedokáží oklamat sami sebe. Jejich pozornost se bude neustále přenášet k ošklivému obrazu, a dříve či později se budou muset vzdát před pravdou a probudit se.
 
Co musíme vy a já dělat je neustále jim připomínat ohavnou stranu islámu, a poukazovat na její omyly. V určitém okamžiku nebudou mít muslimové jinou možnost, že spatřit skutečnost. To bude počátek jejich osvícení. Od toho okamžiku se již nebude možné vrátit zpět.
 
V poslední době otřásla vírou mnoha muslimů fatwa o kojení. Když v květnu tohoto roku řekl dr. Izzat Atiya z egyptské univerzity al-Azhar, že podle Mohameda se může stát cizí muž mahramem (příbuzným, se kterým může být žena o samotě bez dohledu - pozn. př.) ženy tím, že ho ona nakojí, tak ačkoliv mohl potvrdit své tvrzení sahih hadísem (záznamem o výroku či činu Mohameda, který je považován za autentický), velká většina muslimů byla rozhněvána. To ukazuje, že ačkoliv jsou muslimové ochotní nechat se ohlupovat, existuje hranice, kterou již nepřekročí. Několik muslimů přijalo bez myšlení i tento hloupý výnos, většina ale ne. Většina byla tím, co dr. Atiya z hadísů vyhrabal, zděšena a skandalizována. Epizody jako je tato povedou k tomu, že se myslící muslimové nakonec probudí a spatří islám takový, jaký je: jako stupidní doktrínu vhodnou pro hlupáky, a ne pro rozumné lidi.
 
Den probuzení muslimů je blízko. Uvědomují si, že Mohamed, daleko od toho být prorokem, byl šarlatán a hlupák, který se svezl na hloupých lidech a těžil z jejich hlouposti. Nedělejte si starosti s velikostí islámu. Tato gigantická budova je postavena na lžích a naprosté hlouposti. Jakmile budou odhaleny její základy, zhroutí se během mrknutí oka. Dny islámu skončily. Na tento slib se můžete spolehnout.
 
 
Pozn: Původně bylo zveřejněno před několika roky na webu http://pravdaoislamu.cz/
 
K článku doporučujeme:
 

Podpořte nás v boji za svobodu a proti cenzuře, kterou se postupně snaží na internetu budovat velká media napojena na vládnoucí elity!!

Jsme vděční za příspěvky v jakékoliv výší a i jen občas. Slibujeme, že prostředky využijeme plně v boji za Vaši a naši svobodu a informace, které se EU, multikulturní a proislámské elity snaží potlačovat a tajit! 
 
Předem moc děkujeme. Společně zvítězíme a ubráníme se!
 
Číslo účtu: 2700168305 / 2010, Fio banka a.s., Variabilní symbol: 003
Ze zahraničí: IBAN: CZ2320100000002700168305, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 
Dále doporučujeme:

Jak porozumět Mohamedovi a muslimům?

Ježíš Kristus a islám

Sexuální mravy zakladatele islámu

Z rakouských škol a školek přišly alarmující statistiky. Týkají se přistěhovalců a odpůrce multikulti rozpálí do běla

 

Klíčová slova: politická korektnost  | islám
4149 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Ve Francii vyhlášena rekonkvista. Co vy na to? Pravicový prezidentský kandidát Zemmour vyhlásil ve Francii protiimigrantskou rekonkvistu. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď