"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

JEŠTĚ JEDEN DOPIS ZE (STÁLE MÉNĚ A MÉNĚ) SLADKÉ FRANCIE

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 27.11.2017 | Rubrika: Analýzy
Ilustrace

Září a říjen jsem strávil zase ve Francii. Je to země, ve které jsem prožil největší část své existence, počínaje rokem 1965.

Nyní se mi tam narodila zase jedna vnučka, slavili jsme narozeniny jedné mé dcery a jednoho vnuka a účastnil jsem se obhajoby téze jednoho mého syna, jeho skládání Hippokratovy přísahy a promoce na doktora medicíny. Nakonec jsme slavili i moje, nyní 75. narozeniny, které prožívám v ještě dobrém zdraví. Tedy samé radostné zprávy. Skutečně musím být vděčen svému Stvořiteli za jeho opravdu otcovskou péči o mě a moji rodinu.

Ale život má svůj řád, ve kterém vedle světel jsou i stíny. Já jsem kdysi opustil rodnou zemi, protože jsem nechtěl snášet totalitární komunistický režim. Mé děti se narodily ve svobodném světě.

Jak dlouho ale ještě bude svobodný? Ve Francii je tato otázka zjevně daleko aktuálnější, než v České republice. U nás v Čechách můžeme mít stále pocit, že žijeme v naší zemi, mezi našimi krajany. Francouzi už takový pocit mít nemohou. Stávají se postupně menšinou ve své vlastní zemi. Paříž, kdysi kulturní metropole Evropy, je stále více městem africkým a arabským.

Tento proces ospravedlňují ti, kteří mají na něm zájem, řečmi o bratrství mezi národy, antirasismu a multikulturalismu. Ať už vědomě, nebo nevědomě, tak připravují nadvládu islamistů. A ti představují totalitarismus ještě horší, nežli ten marxistický, nebo ten nacistický.

Nesmíme nikdy zapomenout, že islám určuje všem svým věřícím povinnost vézt džihád, svatou válku, až všichni obyvatelé zeměkoule se buď stanou muslimy, nebo se podřídí jejich nadvládě. Islám není především náboženstvím, ve smyslu vztahu k první příčině našeho bytí. Je především úsilím o světovládu!

Víme, že evropské národy nejsou schopny nahrazovat odcházející generace, zatímco muslimské národy prožívají obrovskou demografickou explozi. Snaží se tedy dostat do Evropy a postupně jí ovládnout.

Před pětadvaceti lety jsem pobýval v Libanonu. Už tenkrát jsem si kladl otázku, za jak dlouho bude Paříž prožívat osud Bejrútu. Libanon byl kdysi zemí s křesťanskou většinou. Postupně se ale proporce mezi křesťany a muslimy měnila. A jakmile tento proces dosáhl určitého bodu, v zemi vypukla občanská válka.

Tím nechci říci, že Paříž stihne nutně stejný osud. Je tady ještě další možná perspektiva: zbabělá kapitulace a podřízení se muslimským pánům.

Podle informací, které se mi dostaly, prý ale islamisté předvídají tuto perspektivu zatím jenom ve Švédsku. To se prý stane jejich základnou, ze které budou moci sevřít Evropu do kleští, ze severu i z jihu. Francii a Anglii prý budou muset dobývat.

Samozřejmě by to bylo pro Francii důstojnější. Ale kdo ví, co nás čeká v budoucnosti. V každém případě, ti, kteří už dnes připravují budoucí nadvládu islámu ve Francii, jsou velmi početní a vlivní. A nemůže nás překvapovat, že se rekrutují především na levici politického spektra.

Vnuk Maurice Thoreze, prvního tajemníka Komunistické strany Francie za války a po válce, se nyní jmenuje Abdelrahman Thorez. Připomeňme si též jméno Roger Garaudy. Tento francouzský intelektuál se narodil v r. 1913. Ve dvaceti letech vstoupil do francouzské komunistické strany. V r. 1945 se stal členem Ústředního výboru a poslancem Národního shromáždění. V r. 1982 konvertoval na islám. Uveřejnil pak knihu, ve které píše, že žádných šest miliónů Židů za války usmrceno nebylo. To všechno si jenom vymysleli sionisté, aby ospravedlnili své uchvácení Palestiny. Připomeňme, že v padesátých letech Garaudy podobně popíral existenci koncentračních táborů v SSSR.

Garaudyho kniha vzbudila značnou pozornost. Garaudy byl pohnán před soud. Na jeho stranu šel svědčit i někdo, kdo byl dlouho pokládán za nejoblíbenějšího muže Francie: abbé Pierre (1912-2007, vlastním jménem Henri Grouès). Tento katolický řeholní kněz se za války zúčastnil odboje a pak se hodně vynasnažil, aby chudí lidé nebyli vystaveni nepohodě, obzvlášť v zimě. V prvních poválečných letech byl poslancem za křesťansko-demokratickou stranu MRP- a tehdy se seznámil se svým komunistickým kolegou Garaudym. Se svojí stranou se ale rozešel. Nebyla pro něj dost pokroková.

Při svém procesu v r. 1996 byl Garaudyho advokátem Jacques Vergès. Jeho otec byl zakládajícím členem komunistické strany francouzského ostrova Réunion. On sám pobýval v padesátých letech v Praze, kde pracoval jako tajemník Mezinárodního svazu studentů. Spřátelil se tam tehdy s budoucím šéfem KGB Alexandrem Šelepinem. Účastnil se procesu s Rudolfem Slánským. Komunistická strana Francie tehdy oslavovala odsouzení Slánského a jeho druhů k smrti. Později byl Vergès údajně poradcem čínského komunistického diktátora Mao-Tsé – Tunga. V šedesátých letech obhajoval alžírskou teroristku, Džamilu Buhiredovou, kterou si později vzal za manželku a při té příležitosti konvertoval na islám. Byl pak též obhájcem bývalého předsedy vlády Rudých Khmerů Khieu Samphana. V r. 1987 obhajoval v Lyonu Klause Barbieho, za války šéfa tamního gestapa, který byl konečně vydán Francii z jižní Ameriky.

V r. 1998 byl Garaudy znovu souzen u odvolacího soudu, u kterého se odvolal. Tentokráte jeho obhájcem byla paní Isabelle Coutant-Peyre, která se proslavila především tím, že se vdala za ve Francii uvězněného venezuelského teroristu Iliche Ramíreze Sáncheze, zvaného Carlos – rovněž komunistu, který se obrátil na islám.

Je třeba si položit otázku, co je příčinou těchto úspěchů islámu u západních intelektuálů. Francouzský sociolog Pierre-André Taguieff píše: „Je možné formovat hypotézu, že liberální demokracie je neschopná odpovědět na určitá zásadní očekávání lidí. Neuspokojuje potřeby duše. To je jedna z příčin, proč sekulární náboženství (socialismus, komunismus, nacionalismus, fašismus) doprovázela zřízení demokratických režimů v 19. a 20. století. Ale tato sekulární náboženství rychle ztratila svou symbolickou sílu, svou přitažlivost. Zůstává liberální individualismus, který člověku nenabízí žádnou psychickou potravu. Neusnadňuje vznik občanského náboženství, které by lidem umožňovalo uniknout smutnému údělu osamocených jednotlivců, potenciálně konkurujících všem ostatním.“ (P.-A. Taguieff, Court traité de complotologie, Librairie Arthème Fayard, 2013. str. 192)

K tomu bych chtěl říci, že i ti, kteří nesdílejí křesťanskou víru by měli vzít na vědomí roli, kterou křesťanství sehrálo při formaci naší evropské kultury. A položit si otázku, kdo nadále bude schopen udržet základy této kultury pevnými.

Nyní jsem četl, že v Bělorusku, v osmdesátých letech dvacátého století, dvě třetiny dotazovaných občanů se označilo jako ateisté. Dnes je to prý jenom jedna třetina. Běloruský prezident Lukašenko prý řekl: „Pravoslavné náboženství je jedinou bariérou, která nás chrání před pádem do propasti.“

Kdo bude schopen zachránit západoevropské a středoevropské národy před pádem do propasti?

V Paříži jsem nyní pozoroval velký plakát s fotografií dvou mladých mužů, na film s titulem: „Ožeň se se mnou, kamaráde!“ Je homosexuální lobby samo dosti silné a bohaté, aby produkovalo takové filmy? Nedostává peníze od těch, kteří mají zájem, aby Evropané vymírali, aby u nich zanikaly tradiční hodnoty - rodina, vlast, víra?

Jak si máme vysvětlit naprosto katastrofální nezájem odpovědných osob za budoucnost a bezpečí vlastního národa? Navštívil jsem nyní též Marseille. Vystoupil jsem na nádraží Saint-Charles, kde 1. října 2017 muslimský terorista zabil dvě mladé Francouzsky. Terorista pobýval ve Francii ilegálně. Byl zadržen, ale nebyl ani vypovězen ze země, ani umístěn v tzv. Centre de détention administrative (středisko administrativní vazby). Ta jsou všechna přeplněná. Ve všech těchto střediscích prý mají místo pro 1800 osob. Při tom prý každoročně zatýkají asi 90 000 osob, pobývajících ve Francii bez povolení.

15. října 2017 Avigdor Lieberman, izraelský ministr obrany, komentoval postoj evropských vlád k Íránu slovy: „Evropané strkají hlavu pod písek, tak jako před druhou světovou válkou.“

Ve Francii v létě 1939 levicoví pacifisté psali: „Máme umírat kvůli Gdaňsku?“ V září 1938 nechtěli umírat kvůli Sudetům. V březnu 1939 nechtěli umírat kvůli Praze, v srpnu 1939 kvůli Polsku a v červnu 1940 už Němci pochodovali Paříží! Jenom ten, kdo je odhodlán se bránit a včas pomoci svým spojencům může zůstat svobodným. Zbabělce a kapitulanty nečeká nic jiného nežli otroctví!

Je třeba připomínat jejich povinnosti především všem těm, kteří více než řadoví občané, formují smýšlení většiny. Tedy politikům, pracovníkům sdělovacích prostředků, vyučujícím, umělcům, spisovatelům, pracovníkům justice, duchovním. Všem, kteří hrají zásadní roli v tom, že se u většiny vytváří představa o tom, co je správné a co je nesprávné, pocit zodpovědnosti a sounáležitosti.

Je třeba se zásadně stavět proti ideologii politické korektnosti, která k nám nyní proudí ze Západu. Ideologii, podle které nejhoršími zločiny jsou vlastenectví (nazývané rasismus), islamofobie a homofobie. Ideologie, podle které řádný otec rodiny není o nic lepší, nežli pohlavně úchylný jedinec, šířící aids. Podle které ilegální přistěhovalci mají právo se usazovat v Evropě, poté co tolik milionů Evropanů muselo uprchnout ze zemí, ze kterých tito přistěhovalci přicházejí. Prostě ideologie, podle které my musíme vychcípat, aby jiní mohli zdědit všechno to, co naši předkové vytvořili.

Tuto ideologii máme nejen právo, ale i povinnost zásadně odmítat. 

K tématu doporučujeme:

Jak porozumět Mohamedovi a muslimům?

 

Dále doporučujeme:

Ježíš Kristus a islám

Sexuální mravy zakladatele islámu

Muslimské imigrantky demonstrují v Řecku - požadují německý blahobyt!

Alláh zuří: Na Západě roste počet muslimských odpadlíků k ateismu!

Z rakouských škol a školek přišly alarmující statistiky. Týkají se přistěhovalců a odpůrce multikulti rozpálí do běla

Klíčová slova: multikulturalismus  | islamizace  | Francie
3567 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Poslanec SPD a zkušený ex-diplomat Kobza analyzuje krizi kolem útoků na saúdskoarabskou rafineriíDnešní Londýn - dav v černém zahalených muslimek oslavuje multikulturalismusNěmecka vláda utratila zhruba 125 milionu korun, aby zaměstnala dva syrské uprchlíky ... Muslimové ve Skotsku usiluji zákeřný způsobem o zrušeni zákazu ženské obřízkyMiliardový byznys s ilegální imigrací a uprchlíky. Reportáž italské TV ukazuje pravdu o migraci

ePortal.cz

Glosy: O zahraniční politice a Andrejově beztrestnostiNaděje pro Izrael? Švédská ministryně zahraničí Margot Wallström odstupuje

euPortal.cz

Je třeba, aby nyní promluvil Putin – a to ještě dříve, než promluví děla. A to proto, že je jen malá naděje na to, že se Rusko bude moci budoucímu střetu vyhnout. Jinak hrozí ArmageddonTakovéto děsivé věci se opravdu dějí v českém zdravotnictví... Čtěte příběhy konkrétních lidí

FreeGlobe.cz

Černý raper integrovaný v Evropě vyzývá k zotročení a zabíjení bělochů (+ video)Špiclovali Židi Trumpa a nasadili na něj odposlechy?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Krutá nemoc Karel Gotta. Pražská kavárna a ubožáci na FB si mohou opět do mistra kopnoutJako republika jsme Koněva prohráli

ParlamentniListy.cz

Na uzavřené noční jednání Pirátů s ODS nečekaně dorazil primátor Hřib. Děly se věci, o kterých se mluví ještě po osmačtyřiceti hodináchPrávo na zbraň v Senátu: Dienstbier proti všem. Nemyslete si, že vás to ochrání před právem Evropské unie, hrozil
Články autora
Průzkum
Volte s Němci! V Německu začínají 1. září volby do zemských parlamentů-sněmů. Obávaným looserem je merkelovská CDU a favoritem protiimigrační AfD. Koho byste volili Vy?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď