"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Zkoumal spojitost mezi islámem a terorismem a čelil za to šikaně na jedné z českých univerzit ....

Autor: Lukáš Lhoťan | Publikováno: 25.11.2017 | Rubrika: Co píší jinde
Ilustrace

Po dohodě s autorem Vám přinášíme ukázku z předmluvy ke knize Islám a terorismus. Autor této knihy se rozhodl podrobit kritickému zkoumání vztah mezi islámem a terorismem a čelil za to problémům s některými multikulturně a proislámský smýšlejícími učiteli na jedné z českých univerzit. Ale ať již hovoří sám autor:
 
Tato kniha vznikla rozšířením diplomové práce „Islám a  terorismus“, obhájené v  roce 2016 na  filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Vedoucím práce byl Doc. Doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.
 
Kniha je z tohoto důvodu psána místy stylem, který se může zdát čtenářům příliš hutný. Problém představuje též pojmová nejednotnost týkající se nejen islámu. U jednotlivých autorů dochází často k rozdílným výkladům konkrétního pojmu a tento nesoulad vede k metodologickému chaosu a znesnadňuje chápání problematiky.
 
Kniha leží na pomezí literatury faktu a vědecko–populárního žánru, vzhledem k tomu, že vychází převážně z odborných publikací, které komentuji, ale také z děl neakademických autorů. Někteří ji možná označí negativně, např. za „politický pamflet“. Tato a jiná podobná označení však nic neříkají o její pravdivosti. Hledání pravdy v tématu, jako je islám, je skutečně složité. Vzhledem k rozsahu zvolené problematiky, která by si zasloužila širší pohled, představuje kniha pouze skromný příspěvek. Nicméně může být pro čtenáře odrazovým můstkem k jejich dalšímu studiu, a může napomoci snaze utvořit si vlastní názor.
 
Text píši převážně formou neosobních formulací. V případě, kdy chci zdůraznit vlastní pohled nebo názor, volím 1. osobu čísla jednotného. Při přepisu arabských slov volím počeštěnou verzi, pokud je běžně užívaná, příkladem je šaría namísto šarí´a, u které vynechávám apostrof, značící hrdelnici ´ajn. Tu lze nejvíce připodobnit hlasovému odsazení, oddělujícímu od sebe v češtině dvě samohlásky. Hlavním cílem této knihy je zjistit, jestli lze současné teroristické činy páchané muslimy ospravedlnit islámem, nebo nikoliv. Kniha se zabývá i dalšími negativními jevy spojenými s islámem a s muslimy. 
 
Jde o téma nejen aktuální, ale také značně rozporuplné. Hlavním motivem k jejímu sepsání (kromě mého zájmu o problematiku) bylo jak rozdílné hodnocení původní diplomové práce, které se dalo čekat vzhledem k tématu, tak i samotný průběh její obhajoby. Musím však zdůraznit, že především v případě obhajoby jde o subjektivní pocity. S tím, o čem jsem tehdy psal a i nyní v knize píši, tedy o zamlčování některých negativ o islámu, snaze o jeho pozitivní vykreslení a ovlivňování studentů – budoucích odborníků, jsem se v souvislosti s obhajobou diplomové práce setkal i osobně.
 
Nyní cituji závěrečnou část posudku vedoucího diplomové práce:  „Výrazným rysem celé práce je snaha bránit se relativizaci, například role násilí v historii islámu. Ke všem náboženstvím je třeba přistupovat bez idealizace a bez primární snahy je vykládat tak, aby se nějak došlo ke smíření či vyrovnání, i když tomu odporuje realita. Na práci oceňuji její diskusní a dialogický charakter, který se nebojí autorit. Práce byla konzultována, s jejími závěry z větší části souhlasím a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně.“
 
Oponent si naopak nebyl jist, jestli práci doporučit v obhajobě a pokud ano, tak navrhoval hodnocení ne lepší než stupněm dobře. V oponentském posudku se píše, že: „Práce má logickou stavbu, autor v práci poctivě cituje zvolenou literaturu a je zřejmé, že se své práci intenzivně věnoval. Přesto jsou v práci některé problematické momenty.“ Mezi ty patří dle oponenta především výběr autorů, ze kterých jsem vycházel. Citoval jsem jak akademické autory, tak ex–muslimy a politické aktivisty „anti–islamistického charakteru.“
 
Problém u posledních dvou skupin autorů spočíval dle oponenta v jejich chybějícím vzdělání v problematice islámu a terorismu, jejich texty mají „politický a mobilizační rozměr“ a jsou nekomparovatelné s odbornými publikacemi, to znamená, že nejde o odborná vyjádření o islámu. Toto hodnocení ale nic nevypovídá o pravdivosti nebo nepravdivosti tvrzení, která jsem citoval, a lze z něho vyvozovat názor, že o islámu by měli hovořit pouze odborníci. Ti však, jak v knize ukážu, též nejsou nestranní a objektivní. Diplomová práce údajně obsahovala chybná tvrzení vycházející z děl neakademických autorů.
 
V posudku bylo zmíněno pouze jedno, které jsem fakticky vyvrátil. V závěru mi bylo doporučeno přepracování práce a její doplnění o „kritické zhodnocení zdrojů“. Takovéto zhodnocení zdrojů by se muselo dotknout i akademických odborníků a zde bych pravděpodobně opět narazil na problém, neboť akademici jsou téměř „nedotknutelní a posvátní“, soudě obecně i podle výše zmíněného posudku. Této problematice se budu věnovat v další části úvodu. Z průběhu obhajoby jsem měl negativní pocit ještě větší, zde však musím znovu zdůraznit, že jde pouze o můj subjektivní názor. Kromě nepřítomnosti oponenta i vedoucího, což je v souladu se zkušebním řádem fakulty, mi jeden z členů komise pokládal z mého pohledu zvláštní otázky, nyní je necituji doslovně: Islám není jediné náboženství, které se pojí s násilím, co tedy ostatní náboženství? Proč pořád řešíte islám? Co třeba „Putinovský terorismus“ nebo Anders Breivik?
 
Logické odpovědi na tyto otázky jsem znal a řekl již tehdy, a i čtenář je bude znát po přečtení této knihy. Obdobně jsem reagoval na všechna negativa oponentského posudku, na která jsem byl dobře připraven. Přesto se komise přiklonila k hodnocení za tři a bylo mi doporučeno příště lépe volit, z jakých autorů vycházím. Jde o dobře míněnou radu, zároveň však i o určitý tlak, kterým autorům má student dávat přednost. Tento tlak dle mne na půdě univerzit, které se pojí se svobodným bádáním, nemá co dělat a omezuje nové či jiné pohledy na určitou problematiku.
 
Na druhou stranu musím konstatovat, že jeden z členů zkušební komise se mnou následně vedl soukromý rozhovor, který pro mne vyzněl pozitivně, a utvrdil mne v některých mých postojích. Později jsem v reakci na svou stížnost ohledně složení komise dostal informaci, že dojde ke změně zkušebního řádu a příště již bude při rozdílných posudcích přítomen vedoucí i oponent. Toto rozhodnutí považuji za krok správným směrem. 
 
Název: Islám a terorismus 
Autor: David Nekola 
Rok vydání: první, brož, 2017 
Počet stran: 271
brožovaná, česky
Rozměry:17,7 × 20,5 cm
Vydavatel: © Lukáš Lhoťan v Pstruží, www.lukaslhotan.cz 
ISBN: 978–80–906030–8–0
 
 

K tématu doporučujeme:

Jak porozumět Mohamedovi a muslimům?

 

Dále doporučujeme:

Ježíš Kristus a islám

Sexuální mravy zakladatele islámu

Muslimské imigrantky demonstrují v Řecku - požadují německý blahobyt!

Alláh zuří: Na Západě roste počet muslimských odpadlíků k ateismu!

Z rakouských škol a školek přišly alarmující statistiky. Týkají se přistěhovalců a odpůrce multikulti rozpálí do běla

 
Islám a terorismus

 

3186 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Je znásilňovač s penisem žena? Britská policie podle nové metodiky bude vést ve statistice znásilňovače s penisem jako ženy, pokud se za ženu prohlásí. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683