"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Proč se papež František chová tak nedůstojně, proč překračuje všechny meze základní slušnosti vůči sobě samému?

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 25.4.2016 | Rubrika: Analýzy
Ilustrace

Lidové Noviny uveřejnily na první stránce svého čísla z 26. března 2016 velkou fotografii papeže Františka, líbající nohu nějakého černocha. Došlo k tomu během obřadu mytí nohou, který se koná tradičně na Zelený čtvrtek. Má nám připomenout, že Ježíš myl nohy svým učedníkům před velikonoční večeří, den před svým ukřižováním. Jak je psáno v Evangeliu svatého Jana 13, 14, řekl jim tehdy: „Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat.“

 

Nohy umývat je jedna věc, nohy líbat je druhá. A pak, Ježíš řekl: „Jeden druhému.“ Neříkal, že máme nohy mýt těm, kteří přišli okupovat naší zemi a podřídit si nás.

 

Lidové noviny uvádějí, že letošní ceremonie se konala v azylovém centru pro uprchlíky ve městě Castelnuovo di Porto, severně od Říma, a že papež dal tak najevo solidaritu s uprchlíky, kterou sám dlouhodobě prosazuje.

 

 

Před lety jsem měl příležitost účastnit se velikonočního mytí nohou přímo na místě, kde se kdysi odehrálo. V Jeruzalémě, v místnosti, kde se pak též konala Poslední večeře Páně, během které Ježíš ustanovil mši svatou. Ne všichni křesťané vědí, že ta místnost je už dlouho mešitou! Jde o historickou stavbu nad hrobem krále Davida, kterou v gotickém slohu obnovili křižáci. Ale po znovudobytí Jeruzaléma muslimy byla přeměněna na mešitu. Na gotických klenbách jsou arabsky psané verše Koránu. I když Jeruzalém byl ve 20. století tři desetiletí pod britskou správou, místnost zůstala stále mešitou. Ale jednou ročně, muslimové ve své velkodušnosti dovolují křesťanům se tam sejít a vykonat obřad mytí nohou. Samozřejmě, nikdo při tom nikomu nohy nelíbá.

 

Proč se papež František chová tak nedůstojně, proč překračuje všechny meze základní slušnosti vůči sobě samému?

 

Uvažoval jsem o postojích současného papeže ve svém článku „O zodpovědnosti představitelů křesťanských církví za zachování naší civilizace.“ Snad mohu dodat, že v roce 1983 jsem pobýval ve Střední Americe, v době, kdy se tam odehrávaly tvrdé boje mezi komunisty a jejich odpůrci. Přijel jsem tam z Francie na pozvání mezinárodní organizace Causa International, která se snažila organizovat především morální a psychologický boj proti komunismu. Vedle setkání s „ Contras“ na hranicích Nicarague, jsme sledovali též velmi zajímavé přednášky. Říkali nám, že katolická církev je dnes velmi rozdělená. Na naší straně jsou především členové Opus Dei, hnutí které založil v r. 1928 španělský kněz José María Escrivá de Belaguer ( 1902-1975, svatořečený Janem Pavlem druhým v r. 2002). Jezuité jsou prý naopak většinově proti nám, spolu se zastánci t. zv. „Teologie osvobození.“

 

Víme, že papež František je jezuitou. Víme také, že podporuje komunistický režim na Kubě, na jednom z mála míst, kde je marxismus - leninismus , se svým „ dialektickým materialismem“, stále ještě oficiální ideologií.

 

Bůh mi dal v mém vysokém věku ještě poměrně dobrou paměť. Tak si pamatuji, jak jsem v dětství zpíval v našem kostele v Kralupech nad Vltavou vatikánskou hymnu:

„ Sedm chlumů, báně zlaté, vatikánské síně svaté,

Hroby svatých v širém kraji ozvěnou se otřásají:

Bože, Pia dvanáctého, žehnej nám a zachovej!“

 

Tak si říkám, že Pius dvanáctý a s ním i můj milý tatínek a náš pan Páter Nedbal, kterého komunisté pak odsoudili na 16 let vězení, se asi nyní otáčejí v hrobě.

 

Můžeme si položit otázku, zda křesťanství skutečně dnes nestojí na rozcestí. Někdo mi k tomu může říci, že to se týká těch, kteří se ke křesťanství stále hlásí. Aniž bych chtěl popírat, že to se týká samozřejmě především jich, tak mi snad dovolí poznamenat, že se to netýká jenom jich. Křesťanství je základem, na kterém vznikla naše civilizace. A podle jeho vývoje se bude určovat i vývoj celé této civilizace.

 

Tradičně Církev učila, že ti, kterým Stvořitel dal nejvíce sil a schopností, mají právo a povinnost řídit ty ostatní. Její učení odráželo uznání zákonů přírody. Pro věřící je příroda Božím stvořením. Její zákony mají tedy své opodstatnění. A to, i když lidé, obdaření rozumem a svobodnou vůlí, se jimi zase nemohou řídit úplně.

Podstatným problémem tedy je, do jaké míry se jimi lidé mají řídit. Křesťanství, především katolicismus s kněžským celibátem a řeholními řády, se podrobuje zákonům přírody snad méně, nežli jiná náboženství. Vyzývá ale věřící, aby se osvobodili od zákonů přírody svojí svobodnou vůlí. Marxisté se naopak domnívají, že se jim podaří překonat zákony přírody zvenčí. Že prostě donutí lidi, aby se stali lepšími. Víme, že marxismus-leninismus, se svou nesmyslnou, neracionální vírou v „beztřídní společnost“, způsobil obrovské škody a utrpení. A nakonec uboze ztroskotal. Všechny jeho oběti byly obětovány naprosto zbytečně.

 

Bylo by obrovskou katastrofou, kdyby se měl vrátit na scénu s pomocí levicových křesťanů. V Latinské Americe se už něco takového připravuje. Je zodpovědností všech křesťanů, udělat vše, aby takovému vývoji zabránili. A je to též zodpovědností všech těch, kteří – ať už je jejich osobní přístup k metafyzickým otázkám jakýkoli – se podílejí na vývoji naší civilizace.

Klíčová slova: politická korektnost  | křesťanství  | pronásledování
4832 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Kdo bude příp. vinen za rozpoutání války kolem Ukrajiny? Rusko požaduje zastavení rozšiřování NATO. Británie a USA stupňují své výhrůžky a v rámci NATO vysílá zbraně a kontingenty k ruským hranicím. Ukrajina se dovolává pomoci proti "arcinepříteli" Rusku. EU je ve vleku USA a Brtánie. Kdo bude příp. vinen za rozpoutání války kolem Ukrajiny (jak se to teď najednou překrucuje u 2. sv.války)?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683